Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku - Forum Prawne

 

Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku

Witam , mam nastepujący problem i mam nadzieje ze ktos mi udzieli fachowej porady. Mój tato otrzymał decyzje rozbiórki garażu wraz z kuchnią letnią od Inspektora Nadzoru budowlnego, decyzja ta została zaskarzona do WSA , ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
15-01-2010, 14:45  
basia82zg
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku

Witam , mam nastepujący problem i mam nadzieje ze ktos mi udzieli fachowej porady. Mój tato otrzymał decyzje rozbiórki garażu wraz z kuchnią letnią od Inspektora Nadzoru budowlnego, decyzja ta została zaskarzona do WSA , jednak WSA oddalił skargę. Z przyczyn od niego niezależnych nie mógł w terminie 7 dni napisac wnisoku o uzasadnienie wyroku. Od wyroku minął miesiąć w tym czasie INB przysłał decyzje o rozbiórce. Mój tato złozył do sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienia , sprawa jest w toku. Moje pytanie jest nastepujące , czy jesli wniosek o przywrócenie terminu nie zostanie pozytywnie rozpatrzony i dezyja INB bedzie ostateczna, to czy może uratowac mojego tate od nakazu rozbiórki darowizna domu wraz z garazem, na mnie czyli na córke, wówczas zmieni sie właściciel domu. Czy postępowanie nie powinna wówczas zacząc sie od nowa i byc skierowane do nowego właściciela ?? Prosze o Pomoc.
basia82zg jest off-line  
15-01-2010, 16:39  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie RE: Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku

Nie jest istotne kto i kiedy dokonał samowoli. Nakaz dotyczy każdoczesnego właściciela, chociażby był nim jeden dzień.
fortunat jest off-line  
15-01-2010, 18:53  
basia82zg
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku

Nie jest to samowola budowlana , budynek stoi 2 metry od granicy sąsiada a nie 3 metry. Budynek według INB narusza przepisy prawa budowlanego i musi zostac rozebrany .
basia82zg jest off-line  
15-01-2010, 23:29  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie RE: Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku

Skoro narusza przepisy prawa budowlanego, to jest to samowola - potocznie oczywiście.
fortunat jest off-line  
17-01-2010, 19:15  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie RE: Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku

Niektóre składy sądzą, że nakaz można też skierować do nie-właściciela

II OSK 1933/08 - Wyrok NSA z 2009-12-10
Korab jest off-line  
18-01-2010, 22:47  
basia82zg
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku

Interseuje mnie jeszcze jedna sprawa na temat prolongaty terminu rozbiórki. INB wydał zawiadomienie ze dokona kontroli pod koniec stycznia czy została dokonana rozbiórka. Przed tą kontrolą tato chce złozyc prolongate terminu z powodu warunków pogodowych ( ostra zima ) uniemozliwiajacych rozbiórke i przełozenie tego terminu na maj , czerwiec . Czy ktos orientuje sie jakie procedury obowiazuja INB jesli przyjmie prolongate, czu musi dokonac tej kontroli w styczniu czy juz ustosunkowac sie do nowego terminu tj maj , czerwiec . Czy jesli bedzie kontrola w styczniu to czy po takiej kontroli bedzie musiał wydac upomnienie ( przyjecie upomnienia jest równoznaczne z rozpoczeciem postepowania egzekucyjnego ) a w konsekwnecji wydanie tytułu wykonawczego . Prosze o rade.
basia82zg jest off-line  
01-12-2010, 11:24  
epolpier
Użytkownik
 
Posty: 125
Domyślnie RE: Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku

Mozna wiedziec jak skonczyla sie sprawa ?
epolpier jest off-line  
27-12-2010, 10:17  
maggiell
Użytkownik
 
Posty: 30
Domyślnie RE: Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku

eeee tam - u mnie PINB i WINB odległość domu 1 m od granicy nie uznają za przepis prawa budowlanego - kopię się z nimi już długo
maggiell jest off-line  
28-12-2010, 15:35  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku

II SA/Lu 192/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-26
Cytat:
W protokole oględzin z dnia 19 lipca 2005 r., podpisanym przez skarżącego stwierdzono zaś, że roboty przy rozbudowie były prowadzone przez ojca skarżącego, który rozstrzygał też kwestie organizacyjne. W tymże protokole Piotr G. jest wprost określony jako inwestor (k. 6 akt adm. I. inst.). Na jego rzecz została wydana też decyzja z dnia 31 lipca 2002 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (k.9 akt adm. I inst.). Stanowisko powyższe zaakceptował – jak wyżej wspomniano – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w prawomocnym wyroku z dnia 27 marca 2008 r.

Odnosząc się do zarzutów skargi stwierdzić należy, że argumentacja skarżącego, jakoby na skutek uprawomocnienia się wyroku rozwodowego utracił tytuł prawny do nieruchomości i w świetle prawa nie może być traktowany jako inwestor, nie znajduje uzasadnienia prawnego. Skutkiem ustania małżeństwa jest jedynie przekształcenie wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty (tzw. współwłasności łącznej) we współwłasność w częściach ułamkowych (art. 1035 k.c. w związku z art. 46 k.r.o.). Skarżący jest zresztą w tym względzie niekonsekwentny, gdyż w innym miejscu skargi określa się jako współwłaściciel nieruchomości i rozbudowy.

Niezależnie od tego stwierdzić należy, że z osobą inwestora nie musi się wiązać posiadanie określonego prawa rzeczowego do nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja. W świetle poglądów doktryny inwestorem jest osoba fizyczna albo prawna, bądź też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przeznacza środki finansowe na realizację określonej inwestycji budowlanej. Nie ma przy tym znaczenia, czy przedmiotem nakładów jest składnik majątku tej osoby, czy też osoby trzeciej (zob. Prawo budowlane – komentarz pod red. Z. Niewiadomskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 255). Także w orzecznictwie sformułowano tezę, iż "Nakaz rozbiórki może być kierowany również do inwestora, który nie jest właścicielem działki, na której zrealizowano określoną inwestycję. Inwestorem jest osoba, która organizuje i finansuje budowę" (wyrok NSA z 21 listopada 2001 r., sygn. SA/Rz 597//00, Lex Polanica nr 354876).

Piotr G. – jak wynika z akt sprawy – jest jednak współwłaścicielem nieruchomości, na której zrealizowano przedmiotową rozbudowę, a nadto niewątpliwie jest jej inwestorem i zasadnie do niego został skierowany nakaz rozbiórki. Justyna G. jako współwłaścicielka była zaś stroną tego postępowania, bowiem decyzja o rozbiórce dotyczy jej interesu prawnego.

Alternatywne wymienienie w art. 52 Prawa budowlanego inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego nie oznacza dowolności na wyborze jednego z nich jako zobowiązanego do wykonania rozbiórki obiektu budowlanego, orzeczonej na podstawie art. 48 Prawa budowlanego. W pierwszej kolejności nakaz rozbiórki powinien być skierowany do inwestora, który jest sprawcą samowoli budowlanej (wyrok NSA z 11 kwietnia 2000 r., sygn. akt II SA/Ka 2059/98 – niepubl.).

Skarżący trafnie zauważa, iż celem realizacji wymogów postanowienia PINB w B. P. z dnia 6 października 2008 r. musiałby złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do tego musiałby jednak dysponować zgodą byłej żony jako współwłaścicielki. Ta jednak – jak stwierdził – odmawia współpracy przy legalizacji rozbudowy.

Okoliczność powyższa nie prowadzi jednak do wniosku o sprzeczności z prawem zaskarżonej decyzji, ani wspomnianego postanowienia. Legalizacja samowoli budowlanej nie jest bowiem obowiązkiem inwestora, ale jego uprawnieniem. Rzeczą skarżącego jako inwestora jest zatem wyjednanie zgody współwłaścicielki na wykonanie robót prowadzących do legalizacji. Brak wymaganej zgody współwłaścicielki może być ewentualnie usunięty w drodze rozstrzygnięcia sądu powszechnego, zawierającego upoważnienie do dokonania czynności. Takie upoważnienie stanowi prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 3 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego. Wprawdzie definicja legalna zawarta w tym ostatnim przepisie takiej podstawy nie przewiduje, to jednak zgodnie z art. 2 ust. 2 Pr. bud., przepisy prawa budowlanego nie mogą naruszać przepisów odrębnych, w tym przypadku przepisów prawa cywilnego (por. cyt. Komentarz do prawa budowlanego pod red. Z. Niewiadomskiego – s.404).
oby_wa_tel jest off-line  
28-12-2010, 18:34  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DE23EF989E
Cytat:
Tezy
Treść art. 52 ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wskazuje, że każdy z wymienionych w nim podmiotów, jako potencjalny adresat nakazu rozbiórki, powinien mieć zapewniony udział w postępowaniu dotyczącym likwidacji skutków samowoli budowlanej.
Cytat:
Sąd zauważa przy tym, iż wybór spośród podmiotów wymienionych w art. 52 prawa budowlanego, tego podmiotu, do którego powinien być skierowany nakaz rozbiórki, powinien być uzasadniony. Jak stwierdził w wyroku z dnia 24.07.2008r. (sygn. IISA/Gd 425/08, Lex nr 509871) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, kolejność wskazana w tym przepisie nie jest przypadkowa, a decyzje winny być kierowane w pierwszej kolejności do inwestora. Również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27.03.2007r. (sygn. II OSK 522/06, Lex nr 339391) wyraził pogląd, iż w pierwszej kolejności obowiązkiem rozbiórki obiektu budowlanego jest obciążany inwestor mający tytuł prawny do obiektu, dopiero w drugiej zaś kolejności właściciel lub sprawujący zarząd. Z kolei w wyroku z dnia 6.03.2008r. (sygn. II OSK 158/07, Lex nr 468723) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż kryterium wyboru spośród trzech wymienionych w art. 52 prawa budowlanego podmiotów jest posiadanie tytułu prawnego umożliwiającego wykonanie decyzji. Na konieczność dokonywania wyboru adresata nakazu rozbiórki pod kątem wykonalności obowiązku zwrócił także uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 16.06.2008r. (sygn. akt II SA/Kr 388/08, Lex nr 509864) stwierdzając, iż nie można orzec nakazu rozbiórki adresując go wyłącznie do inwestora, jeśli w dacie orzekania nie posiada on takich uprawnień do władania obiektem budowlanym, które pozwoliłyby mu na wykonanie nakazu. Z uwagi na to, iż w sprawie niniejszej nie jest znany wykonawca spornej budowli, potencjalnymi adresatami nakazu rozbiórki może być właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, z których udziałem należy powtórzyć postępowanie administracyjne.
oby_wa_tel jest off-line  
29-12-2010, 11:55  
epolpier
Użytkownik
 
Posty: 125
Domyślnie RE: Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku

Dzieki kolego. Mysle ze mi pomogles.
epolpier jest off-line  
12-07-2011, 22:20  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku

II OSK 576/10 - Wyrok NSA z 2011-04-01

Cytat:
Zgodnie z treścią art. 52 ustawy Prawo budowlane inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany na swój koszt dokonać czynności nakazanych w decyzji, o której mowa w art. 48, art. 49b, art. 50a oraz art. 51. Wskazany przepis określa więc wprost podmioty zobowiązane do dokonania czynności nakazanych decyzjami m.in. o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Skonstruowanie tego przepisu na zasadzie alternatywy pozwala na wysunięcie wniosku, że w pewnych sytuacjach zobowiązanym do likwidacji samowoli budowlanej będzie inwestor niebędący jednocześnie właścicielem nieruchomości. W orzecznictwie podkreśla się wręcz, że w pierwszej kolejności nakaz rozbiórki powinien być skierowany do inwestora, który jest sprawcą samowoli budowlanej (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2000 r. sygn II SA/Ka 2059/98, niepubl.). Nie ulega również wątpliwości, że pojęcie inwestora w rozumieniu art. 52 Prawa budowlanego oznacza w istocie sprawcę samowoli budowlanej, tym bardziej, iż rozbiórka obiektu budowlanego jest w istocie likwidacją stanu niezgodnego z prawem.

Pogląd, że w pewnych okolicznościach nakaz rozbiórki może zostać skierowany również do inwestora, który nie jest właścicielem nieruchomości, na której zrealizowano obiekt budowlany wyrażony już został w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2001 r. sygn. SA/Rz 597/00, LexPolonica nr 354876). W takim bowiem przypadku nałożenie nakazu rozbiórki na właściciela nieruchomości byłoby dla właściciela nieruchomości nieuzasadnionym obciążeniem, narażałoby go na koszty i dolegliwą procedurę, stanowiłoby również nieuzasadnione zwolnienie od takiego obowiązku inwestora, który działał w warunkach samowoli budowlanej i to on powinien ponieść wszystkie niedogodności związane z wykonaniem rozbiórki.

Wbrew opinii autora skargi kasacyjnej, sam fakt, iż skarżący nie legitymuje się tytułem prawnym do nieruchomości nie oznacza jeszcze, iż nie można skierować do niego decyzji nakazującej rozbiórkę, a nadto, iż powodowałoby to, że decyzja jest niewykonalna. Skoro bowiem, jak wykazano w postępowaniu administracyjnym, skarżący wykonał roboty budowlane w postaci budowy garażu typu "blaszak", to uzasadnionym jest skierowanie do niego nakazu likwidacji stanu niezgodnego z prawem.
oby_wa_tel jest off-line  
09-08-2011, 08:36  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku

ale zdarzają się też takie buble

II OSK 1073/10 - Wyrok NSA z 2011-06-15

Cytat:
Oczywistym jest, że w pierwszej kolejności nakaz wykonania określonych robót budowlanych w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami powinien być skierowany do inwestora, który jest sprawcą samowoli budowlanej. W pewnych okolicznościach jednak nakaz ten może być skierowany tylko do aktualnego właściciela nieruchomości, ponieważ to on dysponuje nieruchomością i nią zarządza. Dotychczasowi właściciele i inwestorzy - małż. W. i P. K. nie są już właścicielami nieruchomości położonej przy ul k. [...]. Nie dysponują już tą nieruchomością jak właściciele i nią nie zarządzają. Jak wynika bowiem z zawiadomienia o treści księgi wieczystej KW nr [...] prowadzonej przez SR w G. dla przedmiotowej nieruchomości - na rzecz malż. W. i P. K. została ustanowiona dożywotnia służebność mieszkania wraz z prawem korzystania z budynku gospodarczego przybudowanego do tego budynku mieszkalnego oraz prawem swobodnego poruszania się po całej nieruchomości (zawiadomienie SR w G. znajduje się w akt.adm.organu I instancji). Z treści powyższej służebności nie można wywieść wbrew argumentacji skargi kasacyjnej, że małż.K. mają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę stwierdzić należy, że nałożony na nich decyzją administracyjną obowiązek wykonania określonych robót budowlanych celem doprowadzenia dachu budynku do stanu zgodnego z przepisami byłby niewykonalny, a wydana decyzja niezgodna z prawem. Kryterium wyboru spośród trzech wymienionych w art.52 Prawa budowlanego podmiotów jest posiadanie tytułu prawnego umożliwiającego wykonanie decyzji.
czy ta wykładnia NSA nie jest wbrew uchwale NSA sprzzed pół roku?

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1C5C32ED1C

Cytat:
Tezy

Przepis art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) nie stanowi podstawy do wydania decyzji nakładającej na inwestora obowiązek złożenia przewidzianego w art. 32 ust. 4 pkt 2 tej ustawy oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
oby_wa_tel jest off-line  
09-08-2011, 12:38  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku

Cytat:
Napisał/a oby_wa_tel Zobacz post
ale zdarzają się też takie buble

II OSK 1073/10 - Wyrok NSA z 2011-06-15

czy ta wykładnia NSA nie jest wbrew uchwale NSA sprzzed pół roku?

II OPS 2/10 - Uchwała NSA z 2011-01-10
wychodzi na to ze tak.

II SA/Rz 391/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-06-09

Cytat:
W postępowaniu o legalizację samowolnie wzniesionego obiektu budowlanego nie bada się tytułu prawnego do nieruchomości, na której została ta samowola popełniona (por. Uchwała 7 Sędziów NSA z 10 stycznia 2011r. sygn. akt II OPS 2/10 – ONSA i WSA nr 2/2011, poz. 22 str. 25). Tytuł prawny do nieruchomości jest wymagany, gdy inwestor składa wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę. Naruszenie prawa własności w każdym przypadku podlega właściwości sądów powszechnych.
oby_wa_tel jest off-line  
10-08-2011, 22:43  
epolpier
Użytkownik
 
Posty: 125
Domyślnie RE: Nakaz rozbiórki a zmiana właściciela budynku

No fajnie ale jesli inwestor musi naprzyklad dokonac jakis robot budowlanych celem doprowadzenia samowoli do zgodnosci z prawem to powinno byc wymagane prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, bo celem budowlanym bedzie w tym wypadku jakas przerobka. Jesli zas takim prawem wykazac sie nie moze a wiec posrednio nie moze doprowadzic samowoli do zgodnosci z prawem powinna byc zasadzona rozbiorka gdyz nie ma mozliwosci spelnienia warunkow formalnych legalizacji obiektu. Czy nie ?
epolpier jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ zmiana numeru budynku mieszkalnego - bez informacji właściciela. (odpowiedzi: 1) Witam chciałabym zapytać w pewnej sprawie. Budynek mieszkalny od samego początku istnienia posiadał numer 57. były i są nawet nie wiadomo jak to...
§ Pozwolenie na rozbiórkę budynku (odpowiedzi: 15) Chcę rozebrać wolno stojący, drewniany budynek ( drewniana stodoła która jest moją własnością ) grożący zawaleniem się, który częściowo(50cm) stoi na...
§ rozbiórka budynku (odpowiedzi: 2) Witam! Kilka lat temu zawaliła się stodoła należąca do mojej babci. Stodoła ta przylegała do budynku mieszkalnego. W tym roku chcieliśmy zgłosić...
§ RE: rozbiórka budynku (odpowiedzi: 1) Witam, Chciałbym odświeżyć pytanie zadane przez poprzednika. Mam podobny problem, a dokładniej chciałbym rozebrać część budynku (dobudowany kiedyś...
§ rozbiórka budynku zawalajacego się (odpowiedzi: 2) witam, piszę z prośba o poradę, zacznę od tego że w mojej okolicy znajduje się obiekt z cegły zagrażający bezpieczeństwu z przeznaczeniem na...
§ Zmiana właściciela budynku a eksmisja lokatorów. (odpowiedzi: 2) Witam, Mamy taki problem: Moja mama wraz z moją rodziną mieszka w mieszkaniu pewnej kamienicy już od ponad 15 lat. Niedawno kamienice odkupił od...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.