Rezygnacja ze studiów, a czesne? - Forum Prawne

 

Rezygnacja ze studiów, a czesne?

Witam Moja historia wygląda tak... w listopadzie a dokładnie 6 listopada podpisałem umowę z uczelnią wyższą na studia II stopnia w roku 2010/2011 nie pojawiłem się ani razu na tych studiach jednak nie złożyłem pisemnej ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawa konsumenta


Odpowiedz
 
05-02-2011, 13:20  
gerrard8
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Rezygnacja ze studiów, a czesne?

Witam
Moja historia wygląda tak...
w listopadzie a dokładnie 6 listopada podpisałem umowę z uczelnią wyższą na studia II stopnia w roku 2010/2011
nie pojawiłem się ani razu na tych studiach jednak nie złożyłem pisemnej rezygnacji
wysokości opłat wygladały nastepująco:
wpisowa - 300 zł - zapłaciłem
czesne:
październik - 410
listopad - 410
grudzień - 410
styczeń - 410
luty - 410
czy szkoła może żądać odemnie wszsytkich zaległych płatności jeżeli w szkole nie pojawiłem się ani razu.
Nie miałem aktualnych badań lekarskich i i nie pobrałem indeksu???

W treści umowy widnieje zapis:
1. Niniejsza umowa wygasa z chwilą:
1) ukończenia studiów przez Studenta
2) prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów
3) wydalenia Studenta z Uczelni na podstawie prawomocnego orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinarnej
4) złożenia przez studenta pisemnej rezygnacji ze studiów
2. Student winien opłacić czesne i opłaty za powtarzane zajęcia na studiach do końca miesiąca, w którym nastąpiło wygaśniecie umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2-4


Czy powinienem płacić za październik skoro umowę podpisałem w listopadzie?
gerrard8 jest off-line  
06-02-2011, 21:17  
igor007
Użytkownik
 
Posty: 150
Domyślnie RE: Rezygnacja ze studiów, a czesne?

a umowa kiedy wchodzi w życie?? powinno być napisane na pierwszej stronie??
igor007 jest off-line  
06-02-2011, 21:17  
igor007
Użytkownik
 
Posty: 150
Domyślnie RE: Rezygnacja ze studiów, a czesne?

a umowa od kiedy obowiązuje?? na umowie jest napisane??
igor007 jest off-line  
07-02-2011, 01:49  
gerrard8
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Rezygnacja ze studiów, a czesne?

Umowa zawarta w dniu 6.11.2010 i tylko ta data widnieje na umowie

dodatkowo:
Rozdział 7. Skreślenie z listy studentów

§30
1. Dziekan skreśla z listy studentów w przypadku:
1) niepodjęcia studiów,
2) rezygnacji ze studiów,
3) niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w określonym terminie,
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.

2. Dziekan może skreślić z listy studentów w przypadku:
1) stwierdzenia braków postępów w nauce,
2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w regulaminowym terminie,
3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje, za pośrednictwem dziekana, odwołanie do rektora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.
4. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru, dziekan może - na wniosek studenta - podjąć decyzję o:
1) przedłużeniu terminu zaliczeń i egzaminów w przypadkach szczególnie uzasadnionych i w odniesieniu do studentów, którzy swoimi dotychczasowymi osiągnięciami gwarantują zaliczenie semestru w wyznaczonym przez dziekana terminie,
2) zezwoleniu na powtarzanie semestru,
3) warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w semestrze następnym; dziekan określa w decyzji termin i tryb zaliczenia przedmiotu objętego wpisem warunkowym.
5. Decyzja o skreśleniu studenta z listy powinna mieć formę pisemną, spełniać wymogi określone w art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego oraz zawierać pouczenie o środkach odwoławczych.
6. Osoba prawomocnie skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów, przy czym w przypadku kary wydalenia z uczelni nie wcześniej niż po upływie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o wydaleniu, chyba że zatarcie kary nastąpiło wcześniej.
7. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje dziekan, na wniosek studenta, ustalając semestr zapisu oraz zakres i tryb uzupełniania różnic programowych, wynikających z planu studiów i programu nauczania.
gerrard8 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Rezygnacja ze studiów w Anglii, czesne (odpowiedzi: 1) Witam, dostałam się na studia w Anglii, zaczęłam chodzić na zajęcia, starałam się w tym czasie o pożyczkę studencką na czesne, niestety jej nie...
§ Czesne za studia - rezygnacja ze studiów. (odpowiedzi: 9) Witam, tak jak w temacie chodzi o płatność czesnego na uczelni. Dokładnie chodzi mi o rezygnację ze studiów, która wiążę się z karą w wysokości 800 +...
§ czesne za studia (odpowiedzi: 12) Witam, mam spory problem. W 2005 roku wyjechałam za granicę, w związku z czym musiałam zrezygnować ze studiów zaocznych. W 2011 roku do mojej mamy...
§ Czesne za studia (odpowiedzi: 5) Witam, Chciałbym się dowiedzieć czy mogę ubiegać się o zwrot czesnego za studia. Czesne rozłożone mam na cztery raty po 450zl. Pierwsza ratę...
§ czesne za studia (odpowiedzi: 1) Witam, mam problem ponieważ we wrześniu zapisałem się do prywatnej uczelni na studia. Przy zapisie trzeba było zapłacić "wpisowe" oraz pierwszą ratę...
§ Rezygnacja ze studiów, opłata za czesne, regulamin a strona internetowa? (odpowiedzi: 3) Witam. Moja sytuacja jest taka: Zapisałem się na studia zaoczne, lecz nie wniosłem opłaty. Do ostatniego dnia myślałem, że uda mi się zebrać...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.