REKLAMA TOWARU PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ - PILNIE!! - Forum Prawne

 

REKLAMA TOWARU PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ - PILNIE!!

Witam Mam pytanko Moze ktos z czytających bedzie sie orientował. Mąż prowadzi jednosobową działaność gospodarczą i kupił na firmę piaskowiec na sciane do jednego z pokoi w miekszaniu gdzie spotyka sie z kontrahentami. Zareklamowalismy ten ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawa konsumenta


Odpowiedz
 
08-05-2008, 14:56  
osmiorniczka
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie REKLAMA TOWARU PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ - PILNIE!!

Witam Mam pytanko Moze ktos z czytających bedzie sie orientował. Mąż prowadzi jednosobową działaność gospodarczą i kupił na firmę piaskowiec na sciane do jednego z pokoi w miekszaniu gdzie spotyka sie z kontrahentami. Zareklamowalismy ten kamień. Jakie sa procedury, po jakim czasie reklamacja jest uznana jesli nikt sie nie pojawił z firmy (w przypadku normlanych konsumentów nie prowdzacych firmy jest to 14 dni) ale w przypadku firm chyba nie wygląda to tak samo. dodam ze towar zamawiany był specjalnie u producenta aby kamień pochodził z jednej partii i mial takie same odcienie. Po położeniu okazało sie ze odcienie bardzo wyraźnie róznią się i fachowcy którzy go kładli zaczeli dociekac przyczyny. Okazało sie czesc paczek była z 2007 roku a czesc z 2008 (raz nie odebralismy towaru bo pracownik Castoramy zadzwonił i powiedział ze sprawdził towar i odsyła do STEGU poniewaz odcienie róznią się), drugi raz powiedział ze juz jest ok, wiec odebralismy i sami sprawdzilismy , dwie moze trzy paczki. Na sprawdzenie 32 paczek nie było czasu i teraz mam problem. Zareklamowalismy kamień i na razie nikt sie nie odezwal. Czy tu tez w przypadku fimr jest jakis termin po jakim uwaza sie roszczenia za uznane jesli nikt z pracowników sie nie pojawi?
osmiorniczka jest off-line  
07-07-2008, 09:09  
nalik
Użytkownik
 
Posty: 273
Domyślnie Re: REKLAMA TOWARU PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ - PILNIE!!

Długi temat. Zastosowanie znajdą przepisy o rękojmi i gwarancji z kodeksu cywilnego. Polecam :

Uchwała z dnia 30 grudnia 1988 r. Sąd Najwyższy III CZP 48/88

1. Dla odpowiedzialności z tytułu wad fizycznych rzeczy podstawowe i rozstrzygające znaczenie mają przepisy art. 556-582 k.c. Wykładnia i stosowanie wydanych - z powołaniem się na art. 384 k.c. - aktów prawnych ustalających ogólne warunki umów i wzory umów, dotyczących rękojmi i gwarancji, nie powinny być sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego o rękojmi i gwarancji.
W razie wątpliwości przepisy prawne niższego rzędu powinny być interpretowane zgodnie z unormowaniami kodeksu cywilnego.
2. Przy ocenie wady fizycznej kryterium funkcjonalne, obejmujące użyteczność rzeczy i jej przeznaczenie zgodne z celem umowy sprzedaży, powinno być stosowane przed kryterium normatywno-technicznym.
3. Zobowiązanemu z tytułu zarówno gwarancji, jak i z tytułu rękojmi przysługuje wybór sposobu spełnienia swoich obowiązków wobec kupującego w postaci usunięcia wad fizycznych rzeczy lub wymiany jej na wolną do wad. Usunięcie wady fizycznej rzeczy, przywracające możność normalnego z niej korzystania zgodnie z jej przeznaczeniem, powinno być realnie możliwe i nieuciążliwe dla kupującego.
4. Dochodzenie przez nabywcę wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad nie wyłącza możliwości nakazania przez sąd wymiany jednego tylko elementu lub podzespołu rzeczy na wolny od wad.
5. Zasadność roszczenia kupującego o wymianę rzeczy wadliwej - zamiast naprawy rzeczy - na wolną od wad fizycznych nie uprawnia zobowiązanego do żądania dopłaty z racji wzrostu cen.
Strona zobowiązana nie może skutecznie powoływać się na niemożliwość świadczenia wówczas, gdy zaprzestano produkcji lub importu określonych towarów. Może zwolnić się z obowiązków przez zaproponowanie zamiany rzeczy nabytej na rzecz podobną lub nawet na rzecz o wyższej wartości.
6. W razie dostarczenia zamiast sprzedanej rzeczy, dotkniętej wadą fizyczną, rzeczy wolnej od wad ani przepisy o rękojmi, ani przepisy o gwarancji nie uzasadniają obowiązku zapłacenia przez kupującego wynagrodzenia za zgodne z przeznaczeniem zużycie rzeczy wymienionej. Nie jest także dopuszczalne nałożenie na kupującego takiego obowiązku w drodze umowy.
7. Z wadą fizyczną rzeczy łączy się w ramach rękojmi uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy sprzedaży. Przewidziane w art. 560 § 1 k.c. uprawnienie kupującego od odstąpienia od umowy z powodu wady rzeczy jest wyłączone wówczas, gdy sprzedawca "natychmiast" dokona wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad. Wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad powinna nastąpić najpóźniej w terminie dwóch tygodni.
"Niezwłoczne" usunięcie wady w rozumieniu art. 560 § 1 k.c. oznacza naprawę rzeczy w krótkim czasie, zdeterminowanym charakterem wady. Termin ten nie powinien przekraczać dwóch tygodni.
Wyznaczony przez kupującego rzecz określoną co do tożsamości "odpowiedni termin" (art. 561 § 2 k.c.) do usunięcia wady przez sprzedawcę - wytwórcę należy interpretować jako termin uwzględniający czas konieczny do usunięcia wady. Za taki termin należy uznać termin nie przekraczający dwóch tygodni.
8. W razie skutecznego prawnie odstąpienia przez kupującego od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, obowiązany jest on zwrócić rzecz w takim stanie, w jakim ona się znajduje po normalnej eksploatacji. Natomiast sprzedawca ma obowiązek zwrócić zapłaconą przez kupującego cenę. Obowiązek sprzedawcy naprawienia szkody na podstawie art. 494 w związku z art. 560 § 2 i art. 471 k.c. obejmuje także stratę wynikającą z późniejszego wzrostu ceny.
9. Obniżenie ceny z powodu wady fizycznej rzeczy następuje w stosunku do ceny zapłaconej. Późniejszy wzrost ceny nie ma znaczenia. Jednakże obniżenie ceny musi być określone w takim stosunku, aby nabywca sam mógł rzecz naprawić we własnym zakresie.
10. Rzeczy nowe produkowane seryjnie, masowo, różniące się tylko pewnymi zewnętrznymi cechami lub zestawem akcesoriów, są rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, a nie co do tożsamości. Nie nadaje również rzeczy charakteru rzeczy oznaczonej co do tożsamości oznaczenie jej samej lub jej zespołów i elementów numerami lub określonymi symbolami.
11. Wady fizyczne towarów importowanych z zagranicy uzasadniają ochronę prawną kupujących według tych samych zasad, które mogą mieć zastosowanie do nabywców rzeczy produkcji krajowej.
12. Dopuszczalne z mocy prawa ograniczenie lub wyłączenie rękojmi jest bezskuteczne wówczas, gdy sprzedawca podstępnym działaniem lub zaniechaniem wprowadził kupującego w błąd co do istnienia wady.
13. Uprawnienia wynikające zarówno z rękojmi (art. 556 § 1 k.c.), jak i z gwarancji (art. 577 § 1 k.c.) przechodzą na następców prawnych kupującego pod tytułem ogólnym i szczególnym.
14. Sąd może na podstawie art. 117 § 3 k.c., stosowanego w drodze analogii, nie uwzględnić upływu rocznego terminu przewidzianego w art. 568 § 1 k.c. dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy, jeżeli oddalenie spóźnionego żądania prowadziłoby do rażącego pokrzywdzenia nabywcy.
15. Do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji nie ma zastosowania jednoroczny termin prekluzyjny określony w art. 568 k.c., przewidziany dla roszczeń kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. W tym przedmiocie mają zastosowanie przepisy art. 118 k.c.
16. Postanowienia gwarancyjne powinny być interpretowane w świetle przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi i gwarancji, traktowanych jako dyrektywy interpretacyjne.
Wynikająca z przepisów o gwarancji (art. 577-582 k.c.) swoboda kształtowania przez sprzedawcę lub wytwórcę postanowień gwarancyjnych podlega kontroli z punktu widzenia zasad współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.).
17. Powierzenie przez gwaranta obowiązku napraw gwarancyjnych wyspecjalizowanym jednostkom serwisu gwarancyjnego nakłada na kupującego obowiązek korzystania z usług takiej jednostki. Nie wyłącza to odpowiedzialności gwaranta z tytułu obowiązków wynikających z gwarancji i za jakość napraw gwarancyjnych.
18. Niezależnie od naprawienia szkody poniesionej przez kupującego na skutek tego, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady podlegającej zasadom rękojmi (art. 566 § 1 k.c.), kupujący może na zasadach ogólnych odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 i nast. k.c.) dochodzić odszkodowania w pełnym zakresie.
19. Wytwórca lub sprzedawca ponoszą odpowiedzialność na podstawie art. 415 i nast. k.c. za szkodę na osobie lub mieniu, której doznał nabywca lub osoba trzecia, jeżeli rzecz dotknięta jest wadą czyniącą ją niebezpieczną.
nalik jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ reklamacja uszkodzonego towaru zakupionego przez osobe fizyczną prowadzącą działanoś (odpowiedzi: 14) Witam Zakupiłam w sklepie internetowym 4 produkty dostarczone na palecie przez firmę kurierską.Mąż odebrał paletę nie stwierdzając żadnych uszkodzeń...
§ Faktura VAT wystawiona przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej (odpowiedzi: 4) Witam, Osobę fizyczną, której nie znajduje CEiDG a w GUS jej REGON jest wykreślony uznaję za osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej. ...
§ Zawarcie umowy o dzieło z osobą fizyczną przez osobę prowadzącą działalność gosp. (odpowiedzi: 3) Dzień Dobry, Mam pytanie, czy prowadząc Jednoosobową działalność gospodarczą (podatnik VAT czynny) mogę zawrzeć umowę o dzieło lub zlecenie z...
§ Ogłoszenie bankructawa przez osobę prowadzącą DZ.G. (odpowiedzi: 2) Witam, Prowadziłem firmę, która popadła w poważne problemy finansowe (długi w kwoci ~150tys. zł), których nie jestem w stanie spłacić. Ostatnio...
§ Umowa odzieło między osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej; (odpowiedzi: 4) Wykonawcą dzieła jest osoba nie prowadząca działalności gospodarczej a zleceniodawcą osoba prowadzaca taką działalność.Proszę o poradę jaki jest...
§ Wystawienie Faktury Vat przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej. (odpowiedzi: 1) Czy w sytuacji kiedy firma która zleca mi działalność wystawiła za mnie faktury, w czasie kiedy nie posiadałem jeszcze założonej działalności...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.