Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach - Forum Prawne

 

Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach

Witam. Mama (76lat) podpisała 23 listopada umowę z Centrum Energetycznym, oczywiście naciągnęli ją, ja dowiedziałem się tej umowie dopiero dzisiaj. Wiem, że bez problemów odstąpić od takiej umowy można w terminie 10 dni. Tu minęły ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawa konsumenta


Odpowiedz
 
20-02-2012, 22:58  
sk4ndal
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach

Witam. Mama (76lat) podpisała 23 listopada umowę z Centrum Energetycznym, oczywiście naciągnęli ją, ja dowiedziałem się tej umowie dopiero dzisiaj. Wiem, że bez problemów odstąpić od takiej umowy można w terminie 10 dni.

Tu minęły prawie 3 miesiące ale widzę pewną możliwość wycofania się. W podpisanej umowie jest informacja o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni ale mama wraz z umową nie otrzymała wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

a USTAWA (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271) z dnia 2 marca 2000 r. o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa mówi:
"Art. 3. 1. Kto zawiera z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa powinien przed jej zawarciem poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby)(...)
2. Konsument, na żądanie przedsiębiorcy, poświadcza na piśmie, że został poinformowany o prawie odstąpienia i że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy."

Mama, nie otrzymała takiego wzoru odstąpienia, oni nie mają poświadczenia, że wzór otrzymała.

Mamy jakąś szansę? Nie bardzo wiem czy w takim razie w piśmie do nich żądać przesłania brakującego wzoru, czy od razu uderzyć w odstąpienie od umowy.

Zostało mało czasu bo od dnia podpisania umowy minęły prawie 3 miesiące (bez dwóch dni) a wg. ustawy: "Art. 4. Jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy,bieg terminu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie rozpoczyna się. W takim wypadku konsument może odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia.
Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania.

Także w przypadku prośby o wzór odstąpienia, cała wymiana korespondencji z pewnością przekroczy dwa dni, choć oczywiście wg stempla pocztowego z prośby o sam brakujący wzór zmieścimy się w terminie.

Co myślicie o tych dwóch dniach (z 3 miesięcy), 23 listopada podpisała, jutro mamy 21 lutego, nie mam pojęcia jak to prawnie będzie wyglądać , daty stempla pocztowego, jakieś zwłoki z ich strony, na pewno to potrwa przynajmniej jeszcze dwa tygodnie.

Jutro będę u rzecznika konsumentów, choć nie bardzo wierzę w jakąś konkretną pomoc, raz już mi "pomagali"
sk4ndal jest off-line  
21-02-2012, 08:04  
nomnes
Przyjaciel forum
 
nomnes na Forum Prawnym
 
Posty: 21.165
Domyślnie RE: Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach

Przepis prawny:
2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.


Zatem sprawdź czy wszystko z Art. 9 ust. 1 mama otrzymała:

Przepis prawny:
Art. 9.

1. Konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o:

1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,

2) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,

3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,

4) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,

5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,

6) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3,

7) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,

8 ) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,

9) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,

10) miejscu i sposobie składania reklamacji,

11) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3.
nomnes jest off-line  
21-02-2012, 10:33  
sk4ndal
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach

Mamie wbrew postanowieniom umowy przedstawiciel nie dostarczył Szczegółowych Warunków Ubezpieczenia (ani przed zawarciem umowy - jak umowa stanowi, ani nawet już po okresie podpisania umowy).
sk4ndal jest off-line  
21-02-2012, 10:40  
nomnes
Przyjaciel forum
 
nomnes na Forum Prawnym
 
Posty: 21.165
Domyślnie RE: Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach

Ale jak znam życie podpisała, że takowe otrzymała?
nomnes jest off-line  
21-02-2012, 12:48  
sk4ndal
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach

Jest jak piszesz. Właśnie miałem edytować poprzedni post. Jest wyszczególnione w umowie co otrzymała (dopiero teraz mam ponowny dostęp do umowy) i stoi w niej, że otrzymała szczegółowe warunki ubezpieczenia, chociaż oczywiście nic takiego nie otrzymała.

Czyli już sam nie wiem, czy warto brnąć w to opierając się tylko na braku formularza odstąpienia umowy tym bardziej, że do końca tych 3 miesięcy zostało tylko dwa dni.

Podejrzewam, że jeśli sami takiego formularza nie zostawili, nie wzięli też potwierdzenia jego odbioru sprawa raczej jest nie do wygrania. Nie przeoczyli by takiego faktu. Może szkoda pieniędzy na korespondencję no i nerwów a pozostaje czekanie na zmianę cennika lub warunków umowy by mieć pewną możliwość odstąpienia.

Ktoś mi jeszcze coś poradzi bo jak się okazało i jak podejrzewałem dzisiejsza wizyta u rzecznika praw konsumentów była jedynie stratą czasu.


BTW. Jeśli cennik z jakichś powodów (np. gwarancji najniższej ceny) zmieniłby się na korzystniejszy dla klienta daje to podstawę do odstąpienia od umowy chociaż najpewniej nie mamy co liczyć na szybkie zmiany cennika. Z wiadomych powodów.
sk4ndal jest off-line  
24-02-2012, 18:08  
Majestat
Zbanowany
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach

Cytat:
4. Na wniosek Odbiorcy, za uprzednim przedstawieniem wymaganych dokumentów, nastąpi rozwiązanie Umowy, w przypadku utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do obiektu, do którego ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.

5. Sprzedawca dopuszcza rozwiązanie umowy po przekazaniu obiektu nowemu użytkownikowi i dostarczeniu Sprzedawcy protokołu zdawczo-odbiorczego z podanymi wskazaniami układu pomiarowo– rozliczeniowego. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy z nowym użytkownikiem. Do chwili podpisania nowej Umowy, Odbiorca zostanie obciążony należnościami wynikającymi z realizacji Umowy. Dodatkowo Strony ustalają, że dostarczenie przez następcę prawnego (nowego użytkownika) protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Odbiorcę i nowego użytkownika, stanowi podstawę rozwiązania Umowy z dotychczasowym Użytkownikiem bez zachowania okresu rozwiązaniu.
Całość umowy:
http://www.energetycznecentrum.pl/wp...%C5%9Blony.pdf

A jeśli moją babcia dokona zapisu(darowizna) domu(lokalu)na któregoś z członków rodziny to umowa będzie mogła zostać zerwana bez konsekwencji ?Czy też dopiero gdy nowy właściciel domu(członek rodziny ,któremu zapisano dom)podpisze umowe z tą firmą ?
Majestat jest off-line  
27-03-2012, 22:56  
sk4ndal
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach

hm, wcześniej po przeczytaniu kilku innych postów wydawało mi się, że "wystarczy" przepisać lokal na inną osobę i mamy problem z głowy.


A u mnie nowy kwiatek do mamy przyszła odpowiedź z Energetycznego Centrum na pismo z odstąpieniem umowy. Firma przystaje na odstąpienie od umowy sprzedaży energii elektrycznej i ... mama ma zapłacić "ULGĘ" w wysokości 780 zł. Umowa zostanie zerwana w ciągu bodajże 4-5 dni.

Treść odstąpienia od umowy, w której powoływaliśmy się na konkretne artykuły Ustawy z dnia 2 marca 2000 była przed wysłaniem konsultowana z Rzecznikiem Konsumentów w Urzędzie Miejskim.

Dzisiaj z podkulonym ogonem pisałem odwołanie z prośbą o anulowanie odstąpienia. Do tych #@$ nie idzie się dodzwonić, ciągłe czekanie na wolnego konsultanta a miałbym do nich jeszcze parę pytań. Chociażby to że w Energetycznym Centrum Energia na Zdrowie mamy tylko pakiety podstawowy i rozszerzony a w ofercie usług Medica Polska jest aż 6 pakietów w tym 3 różne podstawowe. Mama oczywiście nie otrzymała ani Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ani Szczegółowych. Tak naprawdę to więcej jest takich kwiatków i niejasności.

Akwizytor z którym mama podpisywała umowę tłumaczy się że już tam nie pracuje i się rozłącza.

Jeśli nic nie wyjdzie z tego anulowania odstąpienia a podejrzewam, że będzie z tym ciężko bo te 780 zł to pewnie cały ich 5 letni zysk z pakietu ubezpieczeniowego to trzeba będzie płacić tę ulgę a jeśli uda się anulować pozostaje czekanie na jakieś zmiany w cenniku i ucieczka. Zresztą z cenikami też ciekawostka, na ich stronie można sobie pobierać cenniki (pdf) dla różnych dostawców tyle, że wszędzie i dla "Zdrowej energii" są zamieszczone cenniki "Bezpieczny Dom" a z f-ry widać, że ceny energii w obu ubezpieczeniach różnią się o parę groszy.
sk4ndal jest off-line  
28-03-2012, 08:53  
nomnes
Przyjaciel forum
 
nomnes na Forum Prawnym
 
Posty: 21.165
Domyślnie RE: Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach

@sk4ndal - jeśli wysłaliście odstąpienie nie dalej jak 10 dni po podpisaniu umowy to nie mają prawa żądać żadnej "ulgi"...
nomnes jest off-line  
28-03-2012, 12:14  
sk4ndal
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach

Problem w tym, że to już były prawie 3 miesiące po. Pisałem o tym w pierwszym poście.

Pismo o anulowanie odstąpienia od umowy dzisiaj już zostało wysłane, napisane w polubownym tonie, jakoś tam umotywowane, ze wzmianką że pierwsze pismo konsultowane było z Rzecznikiem Konsumentów ale jakoś nie bardzo wierzę w pozytywny efekt. Ta ulga 780 zł (lub 680 nie bardzo już wiem) równa się pewnie całemu zarobkowi lub nawet więcej jakie Energetyczne Centrum zyskało by w ciągu 5 lat z ubezpieczenia. A w tym przypadku mieliby to od razu i za friko.

Zauważyłem jeszcze jedną możliwość, to pierwsze pismo mamy o odstąpienie od umowy było wydrukowane na komputerze a mama przed wysłaniem zapomniała się podpisać. Także wniosek co zrobić nasuwa się sam - szerzej nie chciałbym pisać na publicznym forum

Mama się nie zgodziła i zostało wysłane pisemko o anulowanie umowy.
sk4ndal jest off-line  
03-04-2012, 21:25  
Kamosor
Użytkownik
 
Posty: 70
Domyślnie RE: Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach

Mimo, iż nie jestem specjalistą to mi się udało rozwiązać w marcu 2012r. umowę mamy z Eneregetycznym Centrum w ciągu 30 dni od dnia wysłania pierwszego pisma (wysłałem 3), bez kar umownych, bez opłat za ubezpieczenie. Korespondencję zamieściłem na stronie niedozwoloneklauzule.pl . Proszę wykorzystać interesujące elementy. Umowa została podpisana w październiku 2011r., a więc teoretycznie sprawa wyglądała na straconą.

Na szczęście k.c. i konsumenckie przepisy prawa umożliwiają walkę z nieuczciwymi sprzedawcami.

UOKiK zajmuje się już skargami konsumentów na ww. firmę.
Kamosor jest off-line  
04-04-2012, 12:25  
sk4ndal
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach

Dzięki. Kanciarze na swojej stronie nawet nie mają cenników "energii na zdrowie" zamiast nich otwierają się cenniki "bezpieczny dom"

Nie pamiętasz w jakim miesiącu była zmiana cennika?
sk4ndal jest off-line  
04-04-2012, 12:57  
Kamosor
Użytkownik
 
Posty: 70
Domyślnie RE: Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach

Cennik zmienił się w dniu 01.01.2012r. Nie było informacji o zmianie cennika. Po złożenia wypowiedzenia dostałem wiadomość, iż cennik który wszedł 01.01.2012r. ulegnie zmianie w od 01.04.2012r. Oczywiście ceny identyczne jak w cenniku z 01.01.2012r. Dla każdego klienta mają "specjalny cennik"

Widzę, że pojawił się jeszcze nowszy starszy cennik w dniu 10.02.2012r.:

http://www.energetycznecentrum.pl/da...nik_pge_07.pdf

Połapać się w tym to wielka sztuka.
Kamosor jest off-line  
04-04-2012, 13:57  
Kamosor
Użytkownik
 
Posty: 70
Domyślnie RE: Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach

Przepraszam, że zamieszczam post pod postem, ale od 01.03.2012r. Energetyczne Centrum S.A. zdecydowało się na zaprzestanie nieetycznych działań wobec Klientów:

Energetyczne Centrum zmienia zasady sprzedaży energii. wnp.pl | Serwis Energetyka. Energetyka - rynek energii

Mam nadzieję, że to prawda, a nie ukłon w stronę UOKiK. Rozwiązywanie umów powinno być więc nieco prostsze
Kamosor jest off-line  
05-07-2012, 19:59  
aga2508
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach

Witam,w marcu niestety dałam się nabrać przedstawicielowi firmy Energetyczne Centrum. Skusiła mnie perspektywa tańszych leków,gdyż na te sporo wydaję. Pierwsze rachunki dostałam dopiero w lipcu,czyli już po upływie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy. Oczywiście do tej pory nie otrzymałam karty uprawniającej mnie do zniżek,za to mam zapłacić jakieś ubezpieczenie,które podobno miało być darmowe. Ponieważ fakturę dostałam tylko na opłaty związane z przesyłaniem energii,zapłaciłam tylko to co widniało na owej fakturze-o ubezpieczeniu nie ma w niej żadnej wzmianki,po czym udałam się do prawnika.
Ten poradził mi jak najszybciej napisać rezygnację z umowy,powołując się na ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,bez żadnego dodatkowego uzasadnienia-krótko i na temat. Na pytanie co mam zrobić,gdy dostanę pismo wzywające mnie do zapłaty kary za wcześniejsze odstąpienie od umowy odpowiedział-wyrzucić do kosza,gdyż mam obowiązek się zastosować dopiero do wyroku sądowego wzywającego mnie do zapłaty,a w sądzie oczywiście mogę udowadniać że zostałam wprowadzona w błąd.
Moje pytanie do forumowiczów brzmi: czy ktoś miał podobną sytuację i faktycznie sprawa znalazła finał w sądzie,czy też nałożenie kary jest zwykłym straszeniem i wyciąganiem od ludzi pieniędzy?
Poza tym co zrobić,jeśli firma odmówi rozwiązania umowy po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia i czy ma do tego prawo?Będę wdzięczna za odpowiedzi.
aga2508 jest off-line  
05-07-2012, 21:22  
nomnes
Przyjaciel forum
 
nomnes na Forum Prawnym
 
Posty: 21.165
Domyślnie RE: Energetyczne Centrum - odstąpienie od umowy po prawie 3 miesiącach

Czytałaś w ogóle tę umowę?
nomnes jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Odstąpienie od umowy po 2 miesiącach (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich. 22.09.2015 kupiłem laptopa (jako konsument) w sklepie internetowym Sferis z odbiorem w fizycznym sklepie. W ciągu ostatnich kilku...
§ Odstąpienie od umowy po 2 miesiącach. Można? (odpowiedzi: 3) Witam, Zdarzył mi się ostatnio taki oto przypadek (z resztą po raz drugi). Kupiłem ramię wycieraczki do samochodu, jakiś chiński wyrób, bo tani....
§ Energetyczne centrum jak odstąpic od umowy (odpowiedzi: 2) Witam, wiem że podobny temat już był. Jednak liczę na Państwa pomoc. Babcia podpisała umowę z tą firmą w styczniu, co wyszło na jaw dopiero dziś....
§ centrum energetyczne- odstąpienie od umowy (odpowiedzi: 1) witam, dzisiaj odwiedził mnie pan z centrum energetycznego. tak w skrócie : podpisałam umowę ale jednak po przeczytaniu opinii na ich temat chcę...
§ Energetyczne centrum- odstąpienie od umowy (odpowiedzi: 8) Witam, otóż moi rodzice w piętak tj 7.12.2012 zostali nabrani przez przedstawiciela EC i podpisali umowę. Dzisiaj wysyłam poleconym im odstąpienie...
§ Odstąpienie od umowy z operatorem po 12 miesiącach (odpowiedzi: 1) witam, mam takie pytanie. Niedawno gdzieś "obiło mi się o uszy", że jest teraz możliwość odstąpienia od umowy z operatorem komórkowym po 12...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.