Strona dobre-programy - Forum Prawne

 

Strona dobre-programy 8

Cytat: Napisał/a dawidp1984 Dowodem wyrażenia przez Pana zgody na rozpoczęcie przez Spółkę G&G Ltd. świadczenia usługi jest fakt zaakceptowania przez Pana postanowień regulaminu usługi, jak również fakt kliknięcia przez Pana w otrzymany link aktywacyjny (wyrażenie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawa konsumenta


Zamknięty temat
 
09-07-2012, 14:49  
Ripper
Moderator globalny
 
Posty: 18.840
Domyślnie RE: Strona dobre-programy

Cytat:
Napisał/a dawidp1984 Zobacz post
Dowodem wyrażenia przez Pana zgody na rozpoczęcie przez Spółkę G&G Ltd. świadczenia usługi jest fakt zaakceptowania przez Pana postanowień regulaminu usługi, jak również fakt kliknięcia przez Pana w otrzymany link aktywacyjny (wyrażenie faktycznej zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi).
O ile pamiętam, to tego typu praktyki - uzależnianie możliwości podpisania umowy o świadczenie usług od wyrażenia zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed terminem, o którym mowa w art. 7 ust. 1. ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów zostały przez UOKiK uznane za bezprawne i godzące w zbiorowe interesy konsumentów.
Poleciłbym kontakt z lokalnym rzecznikiem konsumentów i/lub UOKuKiem i przekazanie treści powyższego emaila. Myślę, że to może być dla tej firmy celny strzał w stopę jeżeli rzeczywiście zawarcie umowy jest jednoznaczne ze zgodą na wcześniejsze świadczenie usług (i tym samym automatycznym pozbawieniem możliwości odstąpienia od umowy).
Ripper jest off-line  
09-07-2012, 16:02  
Variables
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: Strona dobre-programy

Moja córka chciała abym założyła jej konto na grach i dzięki temu odkryłam na jej poczcie mail od dobre-programy już z wezwaniem do zapłaty.
Napisałam zaraz maila informując, że moje dziecko jest niepełnoletnie otrzymałam wiadomość od Pana Łukasza Kowalskiego (na pewno nie prawdziwe dane) treść "Informujemy, iż umowa o świadczenie usługi Członkostwa w Klubie Dobrych Programów może zostać zawarta jedynie przez osobę pełnoletnią. W przypadku wprowadzenia do formularza rejestracyjnego daty urodzenia wskazującej na niepełnoletność użytkownika, proces rejestracji w serwisie jest automatycznie blokowany i nie może zostać ukończony.

Dokonanie rejestracji w serwisie dobre-programy.pl wymaga podania prawdziwych danych osobowych, w tym wieku rejestrującego się użytkownika (§ 5 ust. 3 regulaminu). Podawanie fałszywych danych osobowych stanowi czyn zabroniony, wyrządzający szkodę Spółce G&G Ltd Ponadto jest to czyn wypełniający znamiona przestępstwa oszustwa określonego w art. 286 Kodeksu karnego, zagrożonego karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 427 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność za bezprawne działania osoby niepełnoletniej ponosi jej opiekun prawny, na którym ciąży obowiązek naprawienia całości szkód wyrządzonych poprzez działanie osoby pozostającej pod jego pieczą.

W przypadku braku uregulowania zaległej należności w wysokości 98 zł, niezależnie od wytoczenia przez Spółkę G&G Ltd. powództwa cywilnego realizującego roszczenie odszkodowawcze, o sprawie zostanie powiadomiony również właściwy miejscowo sąd rodzinny i opiekuńczy.
"

Na pewno przez córcie posiedzę sobie od 6-8 lat za kratkami, ale co to się nie robi dla dziecka.
Wysłałam następnego maila z wypowiedzenie umowy do 3 miesięcy. (nie minął jeszcze miesiąc)
I teraz czekam na maila ,poprosiłam na jaki adres mam wysłać wypowiedzenie? Dziecko podało inne nazwisko, ale wiem jakie i niestety wiek. Mój błąd , nigdy nie ostrzegałam jej przed podaniem danych , zawsze to ja ją logowałam , ja jej konta , maile zakładałam, miałam ją pod kontrolą ,tym razem popełniła nieświadomy błąd nie informując mnie o tym. Nie wiem co robić. Wysłać wypowiedzenie ? to w jakim języku? i czy na pewno na ten Arabski adres?
Variables jest off-line  
09-07-2012, 16:28  
Variables
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: Strona dobre-programy

Cytat:
Napisał/a glycerin Zobacz post
Z mojego maila wysłałam odstąpienie od transakcji (tak jak radzono na stronie UOKiK - u w przypadku nieletnich), podpis mamy. Mam nadzieję, że będzie dobrze…
Możesz podać link . Szukam nie znajduje tematu dla nieletnich. Proszę;
Variables jest off-line  
09-07-2012, 18:46  
Ripper
Moderator globalny
 
Posty: 18.840
Domyślnie RE: Strona dobre-programy

Nie ma sensu wysyłać w tym przypadku odstąpienia od umowy, bo umowa zawarta przez osobę nieletnią i niepotwierdzona przez pełnoletniego opiekuna jest nieważna.
Ja w tym momencie przerwałbym korespondencję - napisałaś, że córka jest niepełnoletnia i koniec. Skoro im to nie wystarczy, to jest to ich problem.
Ja osobiście oczywiście nie omieszkałbym o ich działaniach powiadomić UOKiK, a dodatkowo z czystej ciekawości zapytałbym się na ile wyceniają tą "szkodę" wyrządzoną spółce przez rejestrację dziecka

Cytat:
Napisał/a Variables Zobacz post
Podawanie fałszywych danych osobowych stanowi czyn zabroniony, wyrządzający szkodę Spółce G&G Ltd Ponadto jest to czyn wypełniający znamiona przestępstwa oszustwa określonego w art. 286 Kodeksu karnego, zagrożonego karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Zaś powyższy cytat należałoby, tak jak wcześniej pisałem, dostarczyć prokuraturze, gdyż taki tekst w kontekście korespondencji, o której tu mówimy, nie dość, że jest kompletną bzdurą z punktu widzenia prawa, to może stanowić groźbę bezprawną pod Twoim adresem.
Ripper jest off-line  
09-07-2012, 18:59  
kamilserek
Użytkownik
 
Posty: 73
Domyślnie RE: Strona dobre-programy

Odnośnie maila otrzymanego przez użytkownika dawidp1984 - znalazłem ciekawą odpowiedź, którą ułożył jeden z "dłużników" klubu dobre-programy (nie wiem czy powinienem cytować, jednakże post ten powinien wnieść wiele do wątku):

"Wskazany art. 5 Dyrektywy unijnej 97/7/WE stwierdza, iż:
"W stosownym czasie podczas wykonywania umowy, konsument musi otrzymac w
formie pisemnej lub na innym trwałym, dostepnym dla niego nosniku, potwierdzenie
informacji okreslonych w art. 4 ust. 1 lit. a)-f) najpózniej jednak w chwili dostawy w
przypadku dóbr nieprzeznaczonych dla osób trzecich, chyba 7e informacje te zostały
wczesniej przekazane konsumentowi przed zawarciem umowy w formie pisemnej lub na
wspomnianym trwałym i dostepnym nosniku."
Jak już wspomniałem w poprzednim mailu w regulaminie, a co za tym idzie umowie nie podano danych o organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany zgodnie z art. 9ust. 1 pkt. 1. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.), tak więc ow umowa była z tego względu wadliwa.
W dalszej części art. 5 Dyrektywy unijnej 97/7/WE mamy sytuację następującą:
"Niezale7nie od wszelkich okolicznosci należy przedstawic:
- pisemna informacje na temat warunków i procedury wykonywania prawa odstapienia
od umowy w rozumieniu art. 6, włacznie z przypadkami okreslonymi w art. 6 ust. 3 tiret
pierwsze"

o czym natomiast mówi ów art. 6 Dyrektywy unijnej 97/7/WE:
"1. W przypadku ka7dej umowy na odległosc konsument mo7e, w terminie ustalonym na
co najmniej siedem dni roboczych, odstapic od niej bez 7adnych sankcji i bez koniecznosci podawania powodu. Konsument nie mo7e ponosic z tytułu wykonywania swego prawa odstapienia od umowy 7adnych kosztów poza bezposrednimi kosztami zwrotu towarów."

Zatem jak wskazuje powołany przez was art. 5 owej dyrektywy unijnej nie zależnie od wszelkich okoliczności należy przedstawić pisemną informację na temat wykonywania prawa odstąpienia od umowy.

Przejdźmy zatem do kwesti uznania strony internetowej jako "trwałego nośnika" danych.

Zgodnie z opinią Rzecznika generalnego PAOLA MENGOZZIEGO przedstawionej w dniu 6 marca 2012 w sprawie sprawie C‑49/11 Content Services Ltd przeciwko Bundesarbeitskammer:
Spółka Content Services jest administratorem strony internetowej opendownload.de prowadzonej w języku niemieckim. Strona ta jest dostępna i z jej usług korzystają również użytkownicy internetu w Austrii. Mowa o stronie, dzięki której możliwe jest ściąganie bezpłatnego oprogramowania lub płatnych próbnych wersji oprogramowania. Z akt sprawy wynika zresztą, że serwer spółki nie zawiera plików do ściągania, a jedynie ogranicza się do kierowania użytkowników do oficjalnych stron producentów
programów. Innymi słowy strona opendownload.de jest zbiorem linków dotyczących programów swobodnie dostępnych w sieci. W celu skorzystania ze strony, a zatem do ściągania różnych programów przy użyciu linków znajdujących się na opendownload.de, wymagane jest opłacenie abonamentu, którego roczny koszt w momencie, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne postępowania przed sądem krajowym, wynosił 96 EUR. Do zawarcia umowy dochodzi drogą internetową poprzez wypełnienie przez klienta
interaktywnej strony, na której oświadcza on w szczególności, oznaczając haczykiem kratkę, iż akceptuje warunki ogólne umowy i zrzeka się prawa odstąpienia. Informacje określone w art. 4 i 5 dyrektywy, w szczególności dotyczące prawa odstąpienia, nie są przedstawione klientowi w sposób bezpośredni, może on je jednak zobaczyć po kliknięciu linku znajdującego się na stronie, na której zawiera umowę.

Sprawa jak widać praktycznie analogiczna do "naszej"
Co ciekawega zatem ma do powiedzenia ów rzecznik generalny:

- do zachowania przepisu art. 5 dyrektywy niezbędne jest, by klient "otrzymał" informacje, to znaczy, by wszedł w ich posiadanie bez konieczności podejmowania jakiegokolwiek działania w tym celu.
- zobowiązanie klienta, w celu odczytania niezbędnych informacji, do kliknięcia w link znajdujący się na stronie internetowej przeznaczonej do zawarcia umowy nie spełnia całkowicie wymogów, o których mowa w art. 5. O ile w istocie działanie polegające na kliknięciu w link nie przedstawia zasadniczo żadnej szczególnej trudności, faktem jest, iż wymaga ono dobrowolnego działania konsumenta, a zatem wymaga od niego "aktywnej" roli. Jak natomiast widzieliśmy, sens art. 5 polega właśnie na
dostarczeniu konsumentowi niektórych informacji również przy braku jakichkolwiek szczególnych działań z jego strony (z wyjątkiem oczywiście działania związanego z zawarciem umowy).
- Dopuszczenie, aby podmioty działające w obrocie elektronicznym zobowiązywały ich własnych klientów do wykonywania określonych działań celem udostępnienia informacji, o których mowa w art. 5 dyrektywy, nawet jeśli chodziłoby jedynie o użycie linku przedstawionego w chwili zawarcia umowy, mogłoby prowadzić do ewentualnych nadużyć. W istocie jest jasne, że pomimo iż kliknięcie na link jest czynnością zupełnie banalną, w zasięgu każdego użytkownika internetu, to nie wszyscy użytkownicy są w
stanie zdać sobie sprawę, w momencie zawierania umowy, z konieczności kliknięcia na link w celu zapewnienia, w razie konieczności, lepszej ochrony własnych, przyszłych praw.
- W niniejszym przypadku pierwszy z dwóch wymogów niezbędnych do zapewnienia zgodności z art. 5 dyrektywy nie jest zatem spełniony. Konsument nie "otrzymał" określonych informacji
- do zachowania przepisu art. 5 dyrektywy niezbędne jest, by klient "otrzymał" informacje, to znaczy, by wszedł w ich posiadanie bez konieczności podejmowania jakiegokolwiek działania w tym celu.
- zobowiązanie klienta, w celu odczytania niezbędnych informacji, do kliknięcia w link znajdujący się na stronie internetowej przeznaczonej do zawarcia umowy nie spełnia całkowicie wymogów, o których mowa w art. 5. O ile w istocie działanie polegające na kliknięciu w link nie przedstawia zasadniczo żadnej szczególnej trudności, faktem jest, iż wymaga ono dobrowolnego działania konsumenta, a zatem wymaga od niego "aktywnej" roli. Jak natomiast widzieliśmy, sens art. 5 polega właśnie na
dostarczeniu konsumentowi niektórych informacji również przy braku jakichkolwiek szczególnych działań z jego strony (z wyjątkiem oczywiście działania związanego z zawarciem umowy).
- Należy mieć również na względzie, że w obrocie elektronicznym przekazanie klientowi informacji wymaganych art. 5 dyrektywy, bez obowiązku wykonania przez niego jakiegokolwiek szczególnego działania, nie przedstawia zasadniczo żadnych trudności. Wydaje mi się zresztą niezwykle znaczący fakt, że sama spółka Content Services po zawarciu umowy wysyłała swoim klientom wiadomość pocztą elektroniczną zawierającą w szczególności potwierdzenie zawarcia umowy i elementy (nazwę użytkownika i hasło)
niezbędne do połączenia się ze stroną. Jest więc całkowicie oczywiste, że na przykład wprowadzenie do wspomnianej wiadomości również informacji, o których mowa w art. 5, nie stanowiłoby żadnej trudności o charakterze technicznym. ( podobne wiadomości otrzymaliśmy ze strony dobre-programy )
- W niniejszym przypadku pierwszy z dwóch wymogów niezbędnych do zapewnienia zgodności z art. 5 dyrektywy nie jest zatem spełniony. Konsument nie "otrzymał" określonych informacji
- Drugi wymóg ustanowiony w art. 5 jest, jak widzieliśmy, związany z pojęciem "trwałego nośnika". Obowiązek dostarczenia informacji na trwałym nośniku odpowiada wymogowi dostarczenia konsumentowi informacji w sposób zapewniający mu korzystanie z nich, w razie konieczności, w celu dochodzenia swych praw.
- prawodawca zawarł w innych tekstach aktów prawnych kilka definicji pojęcia "trwałego nośnika", które mimo iż nie mogą być automatycznie zastosowane w niniejszej sprawie, mogą być z pewnością pomocne. W rzeczywistości nie ma powodów, by twierdzić, że odnoszą się one do pojęcia odmiennego od pojęcia użytego w dyrektywie 97/7/WE. W szczególności definicje te uwidaczniają niektóre kluczowe zasady, a zwłaszcza zapewnioną klientowi możliwość: a) zapisania, a w każdym razie przechowywania
informacji; b) dostępu do informacji w postaci niezmienionej przez "stosowny czas"; c) odtwarzania informacji bez zmian.
- Trybunał nie miał dotychczas możliwości przedstawienia swojego stanowiska w kwestii pojęcia trwałego nośnika. Ostatnio jednak problem rozpatrywany był przez Trybunał EFTA, który w orzeczeniu wydanym w styczniu 2010 r.( Wyrok Trybunału EFTA z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie E‑4/09 Inconsult Anstalt. Orzeczenie dotyczy – celem uściślenia – dyrektywy 2002/92/WE. Jak zauważono jednak powyżej, nie ma powodów do twierdzenia, że zawarte w niej pojęcie "trwałego nośnika" różni się od
pojęcia zawartego w dyrektywie 97/7/WE. ) zajął w tej sprawie stanowisko. W wyroku tym Trybunał EFTA stwierdził, że zasadniczo także strona internetowa może być trwałym nośnikiem, pod warunkiem że zostaną spełnione trzy kumulatywne przesłanki. Po pierwsze, strona musi zezwalać konsumentowi na przechowywanie otrzymanych informacji. Po drugie przechowywanie to musi zostać zapewnione przez wystarczająco długi okres. Okres przechowywania nie może zostać wskazany w sposób ogólny, lecz powinien być
określany każdorazowo. Wreszcie musi zostać zapewniony – na rzecz ochrony klienta – zakaz zmiany informacji przez podmiot, który je dostarcza.
- Jest jasne, iż nie można zasadniczo wykluczyć, że także strona internetowa może spełniać warunki niezbędne do uznania jej za trwały nośnik w myśl dyrektywy. Definicja trwałego nośnika zawarta w dyrektywie 2002/92/WE, jak przedstawiono powyżej, stanowi na przykład wyraźnie, że przy zachowaniu warunków określonych w tej definicji strona internetowa może zostać uznana za trwały nośnik; aczkolwiek brak jest, w odniesieniu do strony internetowej, jakiegokolwiek domniemania zgodności z wymogami
przepisu, w odróżnieniu na przykład od CD‑ROM-ów i wiadomości wysłanych pocztą elektroniczną. W konsekwencji w każdym konkretnym przypadku należy ustalić, czy strona internetowa posiada niezbędne podstawowe cechy, czy też nie.
- do tych cech należą te, które pozwalają stwierdzić, że informacje podlegają kontroli klienta, a nie dostarczającego je podmiotu. Jak słusznie stwierdził Trybunał EFTA, oznacza to, że informacje mogą być przechowywane przez klienta przez wystarczająco długi okres niezbędny do dochodzenia jego praw i nie podlegają one zmianom ze strony dostawcy.
- Sposoby techniczne, za pomocą których może to mieć ewentualnie miejsce, muszą być poddane ocenie w każdym konkretnym przypadku i z pewnością wskazywanie ich tutaj nie jest zadaniem Trybunału. Jest jednak faktem, że wspólna strona internetowa, taka jak ta, na której Content Services dostarcza informacje swoim klientom, nie spełnia wskazanych wymogów. W istocie z uwagi na swój charakter normalna strona internetowa nie podlega kontroli osoby, która szuka na niej informacji, lecz osoby, która ją
publikuje i która może ją wedle swego upodobania w każdym momencie zmienić lub usunąć. Fakt, że konsument może ewentualnie podjąć działania w celu wydrukowania lub zapisania strony przed jej zmianą, nie zmienia sytuacji. W istocie w takim przypadku trwały nośnik (wydrukowana lub zapisana wersja strony) zostałby utworzony przez konsumenta, a nie przez sprzedawcę, jak nakazuje dyrektywa.
- Przed zakończeniem analizy nie mogę pominąć faktu – chociaż co do zasady nie można wykluczyć, że strona internetowa stanowi "trwały nośnik" w myśl dyrektywy – jak wiele problemów mogłoby wywołać wyodrębnienie sposobów, za pomocą których konsument mógłby "otrzymać" informacje zawarte na stronie internetowej zgodnie z art. 5. W istocie, jak widzieliśmy, przepis ten nakazuje, by informacje zostały przekazane klientowi w taki sposób, aby nie musiał on podejmować żadnych działań. Należałoby
uważnie sprawdzić zgodność z dyrektywą praktyki sprzedawcy, który – po zawarciu umowy – wysyła do klienta wiadomość za pomocą poczty elektronicznej zawierającą link do strony internetowej z informacjami. W istocie w takim przypadku, nawet gdyby uznać, że strona internetowa jest "trwałym nośnikiem", dostęp do informacji byłby uzależniony od aktywnego działania konsumenta (faktu kliknięcia na wysłany mu link). Pomijając ocenę prawną takiej sytuacji, faktem jest, że o wiele prostsze i na pewno
zgodne z celem dyrektywy jest zawarcie informacji bezpośrednio w treści wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.
Podsumowując powyższe uwagi, należy stwierdzić, że sposoby przedstawienia klientowi informacji w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed sądem krajowym nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 5 dyrektywy. W szczególności fakt, że informacje zostały klientowi przekazane jedynie na stronie internetowej, na którą można przejść poprzez kliknięcie na link przedstawiony mu w momencie zawierania umowy, wyklucza zarówno, by klient "otrzymał" informacje, jak i to, by te informacje zostały
mu przekazane na "trwałym nośniku".


Tak więc czekam na wezwanie do sądu, może tam dowiem się dlaczego w umowie nie podaliście wymaganych prawem danych ( odnośnie organu, który zarejetrowal przedstawicielstwo oran numeru, pod którym zostało ono zarejestrowane ), dlaczego stworzyliście portal imitujący znany portal obsługujący darmowe ściąganie programów na licensji freeware lub trial, i chcecie pobierać opłatę za niby korzystanie z jakiegoś downloadera celem ominięcia licencji freeware, gdzie zabrania się czerpania korzyści z ich
dystrybucji przez osoby trzecie."

Post zamieszczony na forum dobreprogramy.pl przez nerwusik dnia 29.05.2012 (Wt) 20:46
kamilserek jest off-line  
09-07-2012, 19:37  
kamilserek
Użytkownik
 
Posty: 73
Domyślnie RE: Strona dobre-programy

Szperając dalej w internecie znalazłem kilka bardzo ciekawych wątków w tej sprawie. Pomijając zasadność wystawionej przez wyżej wymienioną firmę faktury pro-forma, to napisane jest w niej o zarejestrowaniu całej spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, oraz zaznaczając, że podlegają prawu UE: "w szczególnej procedurze rozliczania podatku VAT dla wszystkich krajów UE jest Malta". Problemem jest jednak umieszczony w regulaminie NIP, który tak jak w Polsce jest 10 cyfrowy, natomiast na Malcie, oraz w Zjednoczonych Emiratach ilość cyfr się różni.

Dodatkowo pojawiły się zastrzeżenia co do samej faktury pro-forma (tutaj znów cytat z forum dobreprogramy.pl, post zamieszczony przez użytkownika rosco)

"Przedsiębiorca powinien zatem wiedzieć, że wystawienie faktury pro-forma nie powoduje żadnych konsekwencji podatkowych, ani nie wymaga zaksięgowania w odpowiednim rejestrze księgowym. Ponadto nie zwalnia podatnika z obowiązku wystawienia faktury na zasadach ogólnych, którą co do zasady, wystawia się najpóźniej do siódmego dnia od dnia dostawy towaru lub wykonania usługi."

Oczywiście prawnikiem nie jestem, więc proszę się nie opierać na moich postach, gdyż są to jedynie posty innych użytkowników tutaj zacytowane. Prosiłbym jednak osoby, które są w stanie odpowiednio ustosunkować się do wyżej wymienionych punktów, aby zabrały głos w sprawie.
kamilserek jest off-line  
10-07-2012, 12:02  
glycerin
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Strona dobre-programy

http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=1970 - o tu jest wskazówka, aby opiekun się wytłumaczył, ale wysyłanie tego do nich nie miało żadnego sensu. Zresztą wysłałam wczoraj po południu (maila oczywiście) i nie uzyskałam odpowiedzi…
To czekam na wezwanie do sądu. MAILOWE : )))))
glycerin jest off-line  
10-07-2012, 21:35  
Variables
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: Strona dobre-programy

Cytat:
Napisał/a glycerin Zobacz post
UOKiK - Urząd - Informacje ogólne - Aktualności - Pobieraczek.pl złamał prawo - o tu jest wskazówka, aby opiekun się wytłumaczył, ale wysyłanie tego do nich nie miało żadnego sensu. Zresztą wysłałam wczoraj po południu (maila oczywiście) i nie uzyskałam odpowiedzi…
To czekam na wezwanie do sądu. MAILOWE : )))))
Ja otrzymałam wiadomość dzis proszą wczoraj o wypowiedzeniu 3-miesięcznej umowy . oto ONA

Przedsądowe wezwanie do zapłaty
Klub Dobrych Programów nie-odpisuj@dobre-programy.pl

02:08 (20 godz. temu)

do mnie

Szanowna Pani
Pomimo otrzymanego wezwania do zapłaty, wciąż nie uregulowała Pani swojego zadłużenia powstałego z tytułu zawartej w dniu 12.06.2012 umowy Członkostwa w Klubie Dobrych Programów. W związku z tym informujemy, iż zostaliśmy zmuszeni do wystąpienia przeciwko Pani na drogę postępowania sądowego, którego zamierzonym efektem będzie uzyskanie sądowego nakazu
zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności.

Informujemy, iż pozew przygotowany przez obsługującą nas kancelarię prawną, zostanie skierowany do właściwego miejscowo sądu, przy uwzględnieniu danych osobowych, które podała Pani w trakcie rejestracji:

Pani ....MOJE DOKŁADNE DANE


Przypominamy, iż zgodnie z § 5 ust. 3 zawartej umowy podawanie danych osobowych, w sposób który uniemożliwia ustalenie Pani tożsamości w toku zwykłych czynności, stanowi czyn niedozwolony wyrządzający szkodę Usługodawcy.

W przypadku konieczności skorzystania przez spółkę G&G Ltd. z usług podmiotów specjalizujących się w ustalaniu danych osobowych użytkowników sieci Internet, zgodnie z art. 477 kodeksu cywilnego, będzie Pani - jako dłużnik pozostający w zwłoce - zobowiązana do uiszczenia dodatkowych kosztów, które wynikną z tego tytułu.

Jeśli zamawiając usługę użyła Pani fałszywych lub niekompletnych danych osobowych – wprowadzając nas tym samym w błąd co do swojej prawdziwej tożsamości bądź adresu zamieszkania – to zwrócony przez pocztę list z pozwem zostanie wykorzystany jako dowód popełnienia przez Panią przestępstwa oszustwa, określonego w art. 286 kodeksu karnego.

Mając na względzie powyższe, ponownie wzywamy Panią do dobrowolnego uiszczenia Opłaty Członkowskiej w wysokości 98 złotych, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od momentu otrzymania niniejszej wiadomości.

Prosimy o uiszczenie należności poprzez przelew bankowy uzupełniony poniższymi danymi (lub wpłatę na podane konto w urzędzie pocztowym):

nazwa odbiorcy:
G and G Ltd.
P.O. BOX 31291
Ras Al Khaimah
Zjednoczone Emiraty Arabskie
bank: BRE Bank Oddział w Warszawie
kwota przelewu: 98 PLN
nr rachunku: 88114019773939000000044078
tytuł płatności: TUTAJ PODANY CÓRCI MAIL

W załączeniu znajdzie Pani fakturę pro-forma. Wystawienie faktury VAT będzie możliwe na żądanie kupującego, po uiszczenie należności oraz potwierdzeniu danych na jakie ma być wystawiony dokument księgowy. W przypadku pytań dotyczących umowy lub płatności, prosimy o kontakt:

email: bok@dobre-programy.pl
tel.: 708 288 600 (1,29 PLN/min z VAT)

Z poważaniem,
Klub Dobrych Programów

Variables jest off-line  
10-07-2012, 21:44  
tom7
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Strona dobre-programy

Mi za to tak odpisali na mojego maila:

'Dziękujemy za otrzymaną wiadomość.

Dokonując rejestracji na stronie dobre-programy.pl złożył Pan oświadczenie woli, iż zapoznał się Pan i w całości akceptuje warunki umowy Członkostwa w Klubie Dobrych Programów. Tym samym, zamówił Pan usługę elektroniczną, która obejmuje dostęp do wszystkich treści redakcyjnych oraz innych funkcjonalności znajdujących się na stronach witryny dobre-programy.pl.

Zgodnie z warunkami zawartej umowy, w terminie pierwszych 14 dni od dokonania rejestracji, mógł Pan zrezygnować z zamówionej usługi, bez podawania przyczyny, czego jednak Pan nie uczynił.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami obustronnie wiążącej umowy, jest Pan w chwili obecnej zobowiązany do uiszczenia jednorazowej Opłaty Członkowskiej w wysokości 98 zł. Zaś Spółka G&G Ltd. jest zobowiązana świadczyć przez okres 12 miesięcy przygotowaną dla Pana usługę.

Prosimy o uregulowanie wskazanej należności poprzez przelew bankowy lub przelew dokonany na poczcie na rachunek wskazany w wezwaniu do zapłaty."

Czyżby jednak wpisanie błędnych danych nie powodowało nieważności umowy?
Ale pewnie i tak nikt nie czytał tego co im napisałem tylko z odesłali jeden z gotowców odpowiedzi.
Pewnie będą konsekwentnie zlewać to co do nich ślemy i strzelać losowo wybranymi paragrafami.
Czy w takim wypadku jest sens wysyłać jakiekolwiek odstąpienia od umowy?
Przecież umowa to rzecz święta i prawu konsumenckiemu nic do tego
tom7 jest off-line  
10-07-2012, 21:45  
Variables
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: Strona dobre-programy

Cytat:
Napisał/a Ripper Zobacz post
Nie ma sensu wysyłać w tym przypadku odstąpienia od umowy, bo umowa zawarta przez osobę nieletnią i niepotwierdzona przez pełnoletniego opiekuna jest nieważna.
Ja w tym momencie przerwałbym korespondencję - napisałaś, że córka jest niepełnoletnia i koniec. Skoro im to nie wystarczy, to jest to ich problem.
Ja osobiście oczywiście nie omieszkałbym o ich działaniach powiadomić UOKiK, a dodatkowo z czystej ciekawości zapytałbym się na ile wyceniają tą "szkodę" wyrządzoną spółce przez rejestrację dziecka


Zaś powyższy cytat należałoby, tak jak wcześniej pisałem, dostarczyć prokuraturze, gdyż taki tekst w kontekście korespondencji, o której tu mówimy, nie dość, że jest kompletną bzdurą z punktu widzenia prawa, to może stanowić groźbę bezprawną pod Twoim adresem.
Już dostałam przedsądowe wezwanie. Wkleiłam całą wiadomość. Na pewno dobrowolnie nie zapłacę. Kiedyś jeszcze się pojawię i napisze co tam słychać u mnie w więzieniu
Variables jest off-line  
10-07-2012, 22:33  
Variables
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: Strona dobre-programy

odsyłanie do konkurencyjnych serwisów jest co najmniej w złym tonie!!

Dodatkowo UOKiK przupomina:
"Korzystając z Internetu należy pamiętać, że zazwyczaj rejestracja w serwisie jest równoznaczna z zawarciem umowy z przedsiębiorcą, np. na dostarczanie usług. Internauto, UOKiK przypomina, co zrobić w sytuacji, gdy:

zawarłeś umowę, ale nie zacząłeś ściągać plików – jeżeli przed zawarciem umowy przedsiębiorca poinformował cię o prawie do odstąpienia od niej, możesz to zrobić bez podawania powodu w ciągu 10 dni od momentu jej zawarcia. Powinieneś wysłać przedsiębiorcy oświadczenie na piśmie, w którym informujesz o odstąpieniu od umowy. Najlepiej zrobić to listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nie trzeba przy tym podawać powodu. Pamiętajmy, że przedsiębiorca nie ma prawa pobierać od nas opłat za odstąpienie od umowy;

zawarłeś umowę, której warunki nie zostały potwierdzone na piśmie i nie ściągałeś plików – prawo do odstąpienia od umowy wydłuża się wówczas do trzech miesięcy;

zawarłeś umowę, ale na podstawie nieprawdziwych informacji, np. reklamy czy danych na stronie internetowej przedsiębiorcy – na podstawie kodeksu cywilnego możesz uchylić się od skutków złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli bez konsekwencji w ciągu 12 miesięcy. W takim przypadku należy wysłać taką informację, powołując się na to, że umowa została zawarta na podstawie wprowadzających w błąd informacji;

jesteś niepełnoletni i rejestrując się skłamałeś co do swojego wieku, a sprzedawca żąda zapłaty za produkt lub usługę – jeżeli twój rodzic lub opiekun nie wyraził zgody na transakcję, z tak zawartej umowy powinien zrezygnować, o czym należy niezwłocznie powiadomić przedsiębiorcę;
pamiętaj, w przypadku poniesienia szkody przez przedsiębiorcę w związku z np. podaniem nieprawdziwych informacji czy pobieraniem plików może on wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym do sądu przeciwko użytkownikowi, osobom niepełnoletnim lub ich opiekunom."
Variables jest off-line  
11-07-2012, 00:06  
kroon
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Strona dobre-programy

Ja również dostałem taki sam e=mail co większość z Państwa. Czytałem większość z postów i zgadzam się z niektórymi . Firma działa na granicy prawa posługując się nip-em z Malty jako państwa gdzie odprowadzany jest vat. Nie jestem księgowym ale nr NIP na Malcie zaczyna się od MT. Zakładając że to pomyłka i podając sam nr z prawidłowym początkiem, jest informacja o braku rejestracji.'' Nie, numer VAT nieaktywny (w celu uzyskania szczegółowych informacji patrz FAQ, pytania nr 7,11,12,13 i 20)''
Sprawa druga faktura proforma wystawiona jest na dane wzięte z kosmosu. Nawet ja ich nie podałem podczas rejestracji.
Ja sobie daje z tym spokój to jest powtórka z pobieraczek.
kroon jest off-line  
11-07-2012, 17:17  
sienka
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Strona dobre-programy

Witam, jeśli ktoś wie to proszę o odpowiedź, po jakim czasie w przypadku takiej "umowy" prawo do roszczeń przez tą firmę ulega przedawnieniu.., chciałabym wiedzieć po jakim czasie będę miała spokojne sumienie.
Pozdrawiam
sienka jest off-line  
11-07-2012, 17:47  
Vanilliaa
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Strona dobre-programy

Witam, a ja mam takie pytanie, skoro podałam nieprawdziwe dane przy rejestracji na dobrych programach, to czy jest sens wysyłanie im odstąpienia od umowy?
Vanilliaa jest off-line  
11-07-2012, 18:58  
Variables
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: Strona dobre-programy

Nie wiem co Wam poradzić. Przeczytałam setny raz ich regulamin widzę, że chyba bardziej się zabezpieczyli niż dawny pobieraczek, który teraz jest dobrym-programem. Do mnie bardziej doczepiają się do dziecka, bo je oszukało i wyrządziło szkodę. Dziecko jest spanikowane ma dokładnie 13 lat. Nie chce narażać córki na większy stres ze względu na jej stan zdrowia. Jeśli by to o mnie chodziło miałabym to dalece w kilku literach. Dzwoniłam do rzecznika konsumenta, ale mnie odsyłają lub ta sprawa ich nie interesuje. Pani z Warszawy ,na serio, ziewała mi do słuchawki. Zgłosiłam portal dobre-programy jako wyłudzający dane i podszywający się pod oryginalny portal bez kreski.
Variables jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Strona dobre-programy-2 (odpowiedzi: 432) W ramach porządków wątku http://forumprawne.org/prawa-konsumenta/322099-strona-dobre-programy.html, cytuję wypowiedź Rippera. Informuję, że...
§ dobre _ programy (odpowiedzi: 1) Bardzo proszę o podpowiedź w kwestii portalu dobre _ programy. W czerwcu przez głupotę zarejestrowałam się na ich portalu /przez swoje gapiostwo,...
§ Wezwanie do zapaty 98 zl, dobre-programy.pl (odpowiedzi: 7) Witam, wlasnie zobaczylam, ze wczoraj wieczorem przyszedl do mnie mail z wezwaniem do zaplaty. Pewnie sprawa ta jest Wam juz znana. Wiec w skrocie:...
§ dobre-programy.pl problem (odpowiedzi: 11) dnia 17.05.2012 przysłali wiadomość Szanowny Panie pachel, w dniu 17.04.2012, o godzinie 14:57:31, korzystając z komputera o adresie fizycznym...
§ Dobre-programy.pl (odpowiedzi: 1) Witam, Niestety niechybnie padłem ofiarą strony dobre-programy.pl. Pomyliłem ich z serwisem z którego korzystam na co dzień dobreprogramy.pl. Jako...
§ portal dobre-programy.pl (odpowiedzi: 3) Niestety należę do tych "naiwnych", którzy zarejestrowali się na tej stronie. Oczywiście nie czytałam regulaminu czego bardzo żałuję i mam nauczkę,...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.