Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II - Forum Prawne

 

Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II 30

Cytat: Napisał/a kujawiaczkaa art 8. 1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujcy może żądać do- prowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymian na nowy, chyba e naprawa albo ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawa konsumenta


Zamknięty temat
 
23-09-2012, 18:15  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II

Cytat:
Napisał/a kujawiaczkaa Zobacz post
art 8.
1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujcy może żądać do-
prowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę
albo
wymian na nowy, chyba e naprawa albo wymiana s niemożliwe lub wymaga-
j nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzgldnia si
warto towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopie stwierdzonej niezgod-
noci, a take bierze si pod uwag niedogodności, na jakie naraziłby kupujce-
go inny sposób zaspokojenia.
2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca
ma równie obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupujcego, w
szczególnoci kosztów demontażu
, dostarczenia, robocizny, materiaów oraz
ponownego zamontowania i uruchomienia.
A gdzie tu jest mowa o gwarancji?
 
23-09-2012, 18:41  
kujawiaczkaa
Stały bywalec
 
Posty: 1.155
Domyślnie RE: Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II

ok rozumiem,

czyli szczegółem rozstrzygającym o pokryciu tych dodatkowych kosztów
jest to na co powołamy się w piśmie do gwaranta

czy na jego gwarancję czy w/w ustawę?

w karcie gwarancyjnej można w takim razie pisać wszystko?

nawet drobnym drukiem, że koszty wysyłki pokrywa konsument?

i wtedy jeśli nie powołamy się na ustawę, gwarant obciąża nas automatycznie kosztami

ok, znalezione na stronie RK

Cytat:
Określa jedynie formę jej udzielenia (na piśmie) oraz ogólne zobowiązania gwaranta, z tego powodu należy zawsze przed dokonaniem zakupu towaru objętego gwarancją zapoznać się z treścią jej warunków zawartych w karcie gwarancyjnej.
Często zdarza się, że sprzedawca nie jest zobowiązany wobec konsumenta do jakichkolwiek czynności z dołączonej do towaru gwarancji, więc korzystając z niej konsument będzie zobowiązany dostarczyć reklamowany towar (na swój koszt i ryzyko) do punktu serwisowego, co może przysporzyć znacznych niedogodności.
sorki za OT w tym temacie
kujawiaczkaa jest off-line  
23-09-2012, 18:49  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II

Cytat:
czyli szczegółem rozstrzygającym o pokryciu tych dodatkowych kosztów
jest to na co powołamy się w piśmie do gwaranta

czy na jego gwarancję czy w/w ustawę?
Jeśli to gwarant jest również sprzedawcą.
Cytat:
nawet drobnym drukiem, że koszty wysyłki pokrywa konsument?
Dlaczego drobnym?
 
23-09-2012, 18:55  
Update
Użytkownik
 
Posty: 156
Domyślnie RE: Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II

Art. 577. [Gwarancja] § 1. W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji

Art. 580. [Wykonywanie uprawnień z gwarancji] § 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

§ 2. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w paragrafie poprzedzającym.

§ 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.
Update jest off-line  
23-09-2012, 19:05  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II

@Update - przeoczyłes to:

Dz.U.2002.141.1176

art.1

4.Do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984).
 
23-09-2012, 19:14  
Update
Użytkownik
 
Posty: 156
Domyślnie RE: Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II

Nie przeoczyłem
Gwarancja nie jest umową sprzedaży. Jest świadczeniem jednostronnym, podobnie jak darowizna. Gdyby była umową wzajemną, byłaby raczej rodzajem umowy ubezpieczenia (od zdarzeń przyszłych i niepewnych) a na pewno nie gwarancją.
Update jest off-line  
23-09-2012, 19:15  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II

O czym Ty teraz piszesz? Do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przytoczonych przez Ciebie w #439 przepisów prawa.
 
23-09-2012, 19:53  
Update
Użytkownik
 
Posty: 156
Domyślnie RE: Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II

Pytałeś, dlaczego twierdzę, że gwarancja jest świadczeniem nieodpłatnym. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej ma swoje źródło w KC i dyrektywie UE. Zgodnie z dyrektywą, nie pogarsza warunków sprzedaży dla konsumentów, tylko je poprawia. Gwarancja w swojej istocie, określonej w cytowanych przepisach KC, jest jednostronnym zobowiązaniem gwaranta, bez zobowiązania wzajemnego a więc bez odpłatności. W ustawie o szczególnych warunkach itd. nie może być to uregulowane w sposób mniej korzystny dla otrzymującego gwarancję - taka interpretacja art. 13 byłaby sprzeczna z duchem dyrektywy. Trudno zresztą inaczej interpretować zapis: "określa ono obowiązki gwaranta i
uprawnienia kupującego". Nie ma tu ani słowa o wzajemności, o jakiejkolwiek zapłacie.
Update jest off-line  
23-09-2012, 19:59  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II

Mam wrażenie, że nie wiesz, o czym piszesz.

Cytat:
Gwarancja w swojej istocie, określonej w cytowanych przepisach KC,
Te przepisy nie obowiązują przy sprzedaży konsumenckiej.
Cytat:
W ustawie o szczególnych warunkach itd. nie może być to uregulowane w sposób mniej korzystny dla otrzymującego gwarancję
Co nie może być?
Cytat:
Trudno zresztą inaczej interpretować zapis: "określa ono obowiązki gwaranta i
uprawnienia kupującego". Nie ma tu ani słowa o wzajemności, o jakiejkolwiek zapłacie
A jest napisane, że gwarancja dla konsumenta ma być realizowana w sposób bezpłatny?
 
23-09-2012, 20:10  
Update
Użytkownik
 
Posty: 156
Domyślnie RE: Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II

Jest napisane: "określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego" - skoro tak, to określanie obowiązków kupującego, w tym jakiejkolwiek zapłaty, będzie wprost sprzeczne z ustawą. Już nie wiem, jak to jaśniej napisać, sorry.
Update jest off-line  
23-09-2012, 20:16  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II

Cytat:
Napisał/a Update Zobacz post
Jest napisane: "określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego" - skoro tak, to określanie obowiązków kupującego, w tym jakiejkolwiek zapłaty, będzie wprost sprzeczne z ustawą.
A skąd u Ciebie taka pokrętna i dziwna logika?
Uważasz, że z cytowanego fragmentu wynika, iż gwarant nie ma żadnych praw, a kupujący obowiązków?
Cytat:
Już nie wiem, jak to jaśniej napisać, sorry.
Boję się, że jak napiszesz jaśniej, to z rzeki absurdu wypłyniemy na ocean bezsensu.
 
23-09-2012, 20:24  
JALA
Użytkownik
 
Posty: 222
Domyślnie RE: Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II

@Update, ja nie wiem jak można nie zrozumieć, że przy sprzedaży konsumenckiej, przepisy KC m.,in 580 nie obowiązują?

Ja jako firma sprzedaje Kowalskiemu - sprzedaż konsumencka jest? Jest. Więc art 580 K.C. nie istnieje dla tego Kowalskiego...

Gwarancja NIE JEST obowiązkiem, więc czas i warunki mogę ustalić sobie sam, a Ty przed zakupem powinieneś sprawdzić jakie są jej warunki.
JALA jest off-line  
23-09-2012, 20:29  
Update
Użytkownik
 
Posty: 156
Domyślnie RE: Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II

Cytat:
Napisał/a loco1 Zobacz post
z cytowanego fragmentu wynika, iż gwarant nie ma żadnych praw, a kupujący obowiązków?
W ten sposób uogólniając możemy nawet zbadać dno tego oceanu.

Przyjmując gwarancję, kupujący nie przyjmuje na siebie żadnych szczególnych, związanych z umową gwarancji, obowiązków. To nie jest umowa wzajemna. Obowiązki przyjmuje na siebie wyłącznie gwarant.
Update jest off-line  
23-09-2012, 20:30  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II

Cytat:
Przyjmując gwarancję, kupujący nie przyjmuje na siebie żadnych szczególnych, związanych z umową gwarancji, obowiązków. To nie jest umowa wzajemna. Obowiązki przyjmuje na siebie wyłącznie gwarant
Powiedz, że to żarty...
 
23-09-2012, 20:36  
JALA
Użytkownik
 
Posty: 222
Domyślnie RE: Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część II

@loco1 - ale On ma racje..k Kupujący nie ma nawet obowiązku poinformowania o usterce, gwarant ma sam się domyśleć...
JALA jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych - część III (odpowiedzi: 335) Wczoraj wysłałam zapytanie, jak rozumiec sformułowanie: "Oferta sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz...
§ wezwanie do zaprzestania naruszania (odpowiedzi: 3) Witam! Dostałem pismo o zaprzestanie naruszania nazwy firmy od firmy XXX. Ponad dwa lata temu założyłem firmę o nazwie XXX (imię nazwisko). Teraz...
§ Wezwanie do zaprzestania świadczenia usług (odpowiedzi: 2) Witam Pracuje jako masażysta. Początkiem tego roku zawarłem ustną umowę zlecenia z gabinetem masażu - nie było mowy na jaki okres. Po 3...
§ Usunięcie klauzul niedozwolonych z regulaminu za opłatą (odpowiedzi: 6) witam, jestem nowy na forum, więc zacznę o przywitania się mam pytanie: czy propozycja/usługa przeredagowania regulaminu np. sklepu...
§ wezwanie do zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych (odpowiedzi: 1436) Witam jestem początkującym przedsiębiorcą prowadzę sklep internetowy. otrzymałem ostatnio załączonego maila: Szanowni Państwo Niniejszym...
§ rejestr klauzul niedozwolonych a umowy dla firm (odpowiedzi: 1) W umowie przygotowanej przez pewną firmę telekomunikacyjną, skierowanej do innej firmy telekomunikacyjnej, w której pracuję, znajduje się szereg...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.