Poradnik Konsumenta (umowy zawarte przed 25 grudnia 2014 r.)-> PRZECZYTAJ !!! - Forum Prawne

 

Poradnik Konsumenta (umowy zawarte przed 25 grudnia 2014 r.)-> PRZECZYTAJ !!!

FAQ Konsumenta Przed napisaniem postu w dziale: Prawo Konsumenta - PRZECZYTAJ REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE UMÓW ZAWARTYCH DO 24.12.2014 r. !!! Jeśli nabyłeś produkt jako Konsument (w celach niezwiązanych z działalnością gospodarcza ani zawodową) od ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawa konsumenta


Zamknięty temat
 
17-05-2009, 20:48  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.770
Domyślnie Poradnik Konsumenta (umowy zawarte przed 25 grudnia 2014 r.)-> PRZECZYTAJ !!!

FAQ Konsumenta

Przed napisaniem postu w dziale: Prawo Konsumenta - PRZECZYTAJ


REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE UMÓW ZAWARTYCH DO 24.12.2014 r. !!!
  • Jeśli nabyłeś produkt jako Konsument (w celach niezwiązanych z działalnością gospodarcza ani zawodową) od Przedsiębiorcy (czyli podmiotu który sprzedawał produkt w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) - masz możliwość skorzystania z reklamacji na podstawie gwarancji (jeśli gwarant taką przewidział) oraz przede wszystkim masz możliwość skorzystania z reklamacji na podstawie ustawy jako towar niezgodny z umową
  • Jeśli nabyłeś produkt/usługę przez Internet/telefon jako Konsument od Przedsiębiorcy możesz również skorzystać z praw przyznanych przy zawieraniu umów na odległość
  • Jeśli nabyłeś produkt/usługę poza lokalem przedsiębiorstwa (przez akwizytora) jako Konsument od Przedsiębiorcy możesz skorzystać z praw przyznanych przy zawieraniu umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
  • Jeśli nabyłeś produkt/usługę jako Przedsiębiorca (w związku ze swoją działalnością) od innego Przedsiębiorcy - nie przysługują Tobie uprawnienia opisane w tym Poradniku. Właściwe przepisy znajdziesz w Kodeksie Cywilnym (instytucja rękojmi za wadę - art. 556 i następne). Z wyjątkiem gwarancji, jeśli taka została udzielona, wtedy obowiązują Ciebie jej zapisy.
  • Jeśli nabyłeś produkt/usługę jako osoba fizyczna od innej osoby fizycznej, która nie sprzedawała w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - nie przysługują Tobie uprawnienia opisane w tym Poradniku. Właściwe przepisy znajdziesz w Kodeksie Cywilnym (instytucja rękojmi za wadę - art. 556 i następne). Z wyjątkiem gwarancji, jeśli taka została udzielona. Wtedy obowiązują Ciebie jej zapisy.

WSTĘP

W obecnym stanie prawnym Konsument może złożyć reklamację albo z tytułu gwarancji (jeśli taka gwarancja jest dostarczona przez gwaranta - nie jest to obowiązkowe), albo z ustawy - czyli towar niezgodny z umową. Wybór trybu reklamacji należy do niego, tj. Konsumenta. Sprzedawca nie może narzucić reżimu reklamacyjnego, który Konsument ma wybrać.

SPIS TREŚCI

I. Reklamacja z tytułu GWARANCJI.

II. Reklamacja z tytułu TOWAR NIEZGODNY Z UMOWĄ.

III. Tryb dochodzenia roszczeń w przypadku nieuwzględnienia reklamacji zgodnie z żądaniem Konsumenta.

IV. Zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa

V. Umowa zawierane na odległość.


UWAGI!
Jeśli zauważyłeś jakieś błędy merytoryczne w poradniku to napisz do mnie prywatną wiadomość z opisem problemu. Również jeśli masz propozycję odnośnie tego co może się w nim znaleźć.
Wszystkie propozycje mile widziane.
Colder jest off-line  
17-05-2009, 20:50  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.770
Domyślnie RE: FAQ Konsumenta

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE UMÓW ZAWARTYCH DO 24.12.2014 r. !!!

I. GWARANCJA

1. Wprowadzenie

Gwarancja jest to instytucja prawna, umożliwiająca Konsumentowi złożenie reklamacji w trybie przewidzianym przez Gwaranta. Takim Gwarantem może być producent, sprzedawca albo inny podmiot.
Udzielenie gwarancji nie jest obowiązkowe. Jest to przywilej, który może być przyznany Konsumentowi... ale nie musi. Podobnie Konsument nie musi z tej drogi reklamacji korzystać, ponieważ może wybrać drugą opcję - reklamację ustawową (towar niezgodny z umową).
Gwarancja ma zazwyczaj postać papierową, dołączaną do produktów, głównie AGD, RTV oraz szeroko pojętej eletroniki (mp3, komputery). Na dobrą sprawę, może być dołączona do każdego towaru.
"Gwarancja" niekształtująca obowiązków Gwaranta - NIE jest gwarancją.

2. Podmiot, do którego składamy reklamację.

Reklamację z tytułu gwarancji składamy do Gwaranta - to, kim on jest, określa dokument gwarancyjny. Wskazano tam także miejsce, gdzie dany Gwarant posiada swoją siedzibę (np. dane adresowe serwisu).

3. Termin, przez jaki możemy złożyć reklamację

Termin ten określony jest w warunkach gwarancji. Jesli jest krótszy niż dwa lata, wówczas jest to opcja mniej korzystna aniżeli reklamacja z tytułu towaru niezgodnego z umową. Zdarza się, że gwarancja udzielona jest na okres od 3 do 5 lat, co z pozycji Konsumenta jest bardzo korzystne.

WAŻNE! Możliwe jest odpłatne przedłużenie gwarancji. Jednak nie można żądać opłaty za samą gwarancję!

4. Wady podlegające reklamacji z tytułu Gwarancji

Najczęściej Gwarant określa w warunkach gwarancji wady, których ta nie obejmuje. Warto zwrócić uwagę, czy usterka, którą mamy w towarze, podlega pod ten wykaz.

5. Sposób załatwienia reklamacji

Określony został w warunkach gwarancji. Co do zasady Gwarant nie przewiduje możliwości wymiany sprzętu i jesteśmy skazani na ciąglą naprawę, nie wspominając już o możliwości wyboru załatwienia reklamacji przez samego Konsumenta. Możliwą jest także opcja zwrotu gotówki, jesli oczywiście Gwarant taką opcję przewidział.
W takim wypadku korzystniejszy zapis gwarantuje nam reklamacja z ustawy.
Warto jednak sprawdzić to indywidualnie w dokumencie reklamacyjnym.
UWAGA! Zwróć uwagę, czy w przypadku naprawy - bieg gwarancji zostaje wstrzymany, a w przypadku wymiany - czas gwarancji biegnie od nowa!

6. Czas załatwienia reklamacji

Nie zawsze czas załatwienia reklamacji będzie oznaczony. Wówczas Gwarant powinien rozwiązać problem Konsumenta - niezwłocznie. Przeważnie czas ten określony jest w dniach (14, 21), chyba, że jest potrzeba sprowadzenia części z zagranicy - wtedy termin może się przedłużyć. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zajrzeć do dokumentu gwarancyjnego.

W przypadku nieuzasadnionego przetrzymywania sprzętu - Konsument ma prawo żądać jego zwrotu po wyznaczeniu Gwarantowi dodatkowego, krótkiego terminu - chyba, że przedstawi dowody (najlepiej na piśmie) uzasadniające zwłokę. Wszystko to zależy, jak ten termin kształtuje gwarancja.

7. Koszty poniesione przez Konsumenta

Może się zdarzyć, że Gwarant (serwisant) będzie zlokalizowany na drugim końcu Polski i będzie potrzeba wysłania tam towaru. Gwarancja określa, kto ponosi koszty. Na pewno w przypadku nieuzasadnionej reklamacji - koszty nie będą zwracane Konsumentowi. Takie sprawy najlepiej uzgodnić wcześniej telefonicznie, jeśli gwarancja nie zawiera takich informacji.

8. Oryginalne opakowania

Gwarancja może przewidywać uznanie reklamacji tylko wówczas, kiedy towar jest w oryginalnym opakowaniu. Nieraz jednak przetrzymywanie dużych kartonów będzie utrudnione.

9. Po złożeniu reklamacji z tytułu gwarancji złożenie reklamacji z tytułu towar niezgodny z umową

Niestety często jest niemożliwe. Dlaczego?

Niezgodność towaru z umową należy zgłosić 2 miesiące od wystąpienia tej niezgodności. Jesli więc Konsument reklamował towar na początku u Gwaranta 2-3 razy, to termin już najprawdopodobniej minął. Fakt, że produkt jest u Gwaranta, nie zawiesza biegu tego terminu.
Kolejną kwestią jest to, że rzecz może już być naprawiana,a części wymieniane - stąd Sprzedawca może uznać, że nie taki produkt sprzedawał Konsumentowi.
Jeśli Gwarant nie rozpatrzył naszej reklamacji pozytywnie, a Sprzedawca o tym wie - to jest duże prawdopodobieństwo, że od niego też dostaniemy taką samą opinię.
Dlatego korzystniejszym rozwiązaniem jest wybór reklamacji z ustawy konsumenckiej (patrz niżej).

Podstawa prawna
- gwarancja konsumencka - art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
- gwarancja ogólna - art. 577–582 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
Colder jest off-line  
17-05-2009, 20:54  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.770
Domyślnie RE: FAQ Konsumenta

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE UMÓW ZAWARTYCH DO 24.12.2014 r. !!!

II. TOWAR NIEZGODNY Z UMOWĄ

1. Wprowadzenie

Instytucja ta została wprowadzona do polskiego systemu prawnego wraz z uchwaleniem ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Dokonuje ona implementacji dyrektywy nr 1999/44 z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie określonych aspektów sprzedaży i gwarancji na dobra konsumpcyjne (Dz. Urz. WE nr L 171 z dnia 9 lipca 1999 r., s. 12 i n.), która stała się fundamentem rozwoju ujednoliconego („europejskiego”) prawa umów.

Ochrona Konsumenta na podstawie tej ustawy następuje z mocy prawa, tzn. sprzedawca w umowie nie może jej ani wyłączyć, ani ograniczy . Obowiązuje mimo gwarancji danej przez Gwaranta. Konsument decyduje, w jakim trybie zareklamuje towar konsumencki niezgodny z umową.

WSKAZÓWKA! Wszystkie czynności ze Sprzedawcą najlepiej załatwiać na piśmie (a nie telefonicznie). Pismo jest zawsze pewniejszym dowodem.

Ten sposób reklamacji nazywany jest np. "reklamcją z ustawy", a sam akt prawny "ustawą konsumencką".

2. Zastosowanie ustawy

Ustawa ma zostosowanie w zakresie umów zawieranych przez Przedsiębiorcę (z jednej strony - Sprzedawca) oraz Konsumenta (z drugiej strony - Kupujący).
Konsument - tylko osoba fizyczna, dokonująca zakupu rzeczy w celu nie związanym z działalnością zawodową oraz gospodarczą
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (profesjonalny charakter, zarobkowy cel, prowadzenie wskazanej działalności na własny rachunek ).

Nabyć można tylko rzecz ruchomą. Niekoniecznie nową. Przedmiotem sprzedaży mogą być także zwierzęta.
Przepisy ustawy jednak nie znajdują zastosowania do umów sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości (zarówno gruntowe, lokalowe jak i budynkowe) wierzytelności, prawa autorskie, patenty, prawa do znaku towarowego i inne prawa.
Ustawa wyłącza również sprzedaż dokonywaną w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym lub innym postępowaniu sądowym, jak również sprzedaż energii elektrycznej, gazu i wody (chyba, że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w określonej objętości).

WAŻNE! Jest kwestią istotną, czy dana sprzedaż ma charater sprzedaży konsumenckiej, gdyż w przeciwnym wypadku zastosowanie będą miały przepisy o rękojmi za wady z Kodeksu Cywilnego (art. 556 - 581).

3. Obowiązki sprzedawcy

- udzielenie Konsumentowi jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w bład informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru;

- poinformowanie o cenie produktu oraz jego cenie jednostkowej (przy sprzedaży towarów luzem, jedynie cena jednostkowa);

- na żądanie Konsumenta wystawić pisemne potwierdzenie zawarcia umowy wraz z oznaczeniem Sprzedawcy, jego adresem, datą sprzedaży oraz określeniem towaru, ilości i ceny;

WAŻNE! Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, wg wzoru, na próbę oraz przy wartości powyżej 2 tys. złotych - Sprzedawca MUSI te informacje potwierdzić na piśmie.

- zapewnić w miejscu sprzedaży warunki techninczo-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru towaru, sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonalności;

- wydać wraz z towarem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne konieczne dokumenty.

4. Niezgodność towaru z umową

- towar nie nadaje się do celów, do jakich jest zwykle używany (np. kubek pęka po wlaniu gorącej wody);

- właściwości towaru nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju (np. kurtka przeciwdeszczowa nie chroni przed deszczem);

- towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym tego rodzaju towaru, które wynikają z zapewnień sprzedawcy lub producenta, podawanych choćby w reklamie lub we wcześniej danej próbce (np. krem do rąk nie wygładza skóry);

- towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony przez Sprzedawcę lub Konsumenta, jeśli ten ostatni postępował zgodnie z instrukcją otrzymaną przy Sprzedaży (np. drzwi zamontowane w domu nie pasują do futryny - kupowane razem);

- towar posiada wady prawne, tzn. obciążony jest prawami osób trzecich, np. rzecz skradziona, zastawiona - a w umowie sprzedaży nie było o tym wzmianki.

WAŻNE! Sprzedawca nie jest związany okolicznościami podanymi powyżej, jeśli wykaże, że zapewnień (np. dotyczących właściwości produktu) nie znał, ani oceniając rozsądnie, znać nie mógł, albo że nie mogło ono mięć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, bądź jego treść sprostowano przed zawarciem umowy.
Sprzedawca nie odpowiada również za niezgodność towaru, gdy Konsument wiedział o niej lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć w chwili zawierania umowy. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyn tkwiących w materiale dostarczonym przez Konsumenta (przy umowie o dzieło).

5. Podmiot, do którego składamy reklamację

Będzie nim zawsze Sprzedawca. Nie musi być to oczywiście ani ta sama osoba, u której kupowaliśmy produkt, ani kierownik danego sklepu. Ważne, aby była to osoba zatrudniona na tym stanowisku w konkretnym sklepie, gdzie Konsument nabył produkt.
Sprzedawca nie może przerzucić obowiązku reklamacji na osobę trzecią, Konsument składa reklamację w jego ręce, a następnie on przekazuje towar do swoich Dostawców/Serwisu.

PAMIĘTAJ! Sprzedawca odpowiada za towar, jeśli niezgodność z umową była w chwili jego wydania. Ustawa przewiduje w związku z tym szereg domniemań.

6. Termin, przez jaki możemy złożyć reklamację

Odpowiedzialność Sprzedawcy za sprzedany towary wynosi 2 lata od wydania danego towaru Konsumentowi. Jednak jedynie w ciągu 6 miesięcy od wydania towaru istnieje domniemanie, że niezgodność istniała w chwili wydania, w późniejszym terminie - obowiązek wykazania tego faktu spoczywa na Konsumencie.
W razie wymiany towaru na nowy - termin ten biegnie od początku (dotyczy to również podzespołów).
W przypadku rzeczy używanych, strony mogą termin skrócić - ale na okres poniżej roku.

WAŻNE! Istotnym jest, aby Konsument zgłosił Sprzedawcy niezgodność towaru z umową maksymalnie do 2 miesiący od zauważenia niezgodności! W przeciwnym razie jego reklamacja zostanie odrzucona.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawidomienia przed jego upływem.

7. Sposób załatwienia reklamacji - uprawienienia Konsumenta
Dla ułatwienia szczegółowej analizy uprawnień - podzielimy ten punkt na 3 etapy:

ETAP 1
Konsument może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

Jest to zobowiązanie przemienne i na podstawie art. 365 Kodeksu Cywilnego - wybór należy do Konsumenta - Sprzedawaca nie może wcześniej sam narzucić sposobu załatwienia reklamacji. Podobnie Sprzedawca nie może decydować za Konsumenta, czy wybierze rekalamcję z tytułu gwarancji czy z tytułu towaru niezgodnego z umową.
Sprzedawca w przypadku naprawy, zwraca Konsumentowi wszelkie koszty, jakie poniósł, w szczególności: koszty demontażu, dostarczania (w praktyce oznacza to, że Sprzedawca ponosi koszt transportu towaru do niego jak i od siebie do Konsumenta), robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Nie może żądać też dopłaty w przypadku podwyższenia ceny naprawianego lub wymienianego towaru.

Sprzedawca może odmówić naprawy lub wymiany, jeżeli są one niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przykładem niemożliwości wymiany towaru na nowy jest sytuacja, gdy niezgodność z umową dotyczy rzeczy mającej charakter niezastępowalny (oznaczonej co do tożsamości), to samo ma miejsce również, gdy niewykonanie przez sprzedawcę obowiązku wymiany jest spowodowane zaprzestaniem produkcji rzeczy tego rodzaju. Nadmierne koszty naprawy mogą być spowodowane np. koniecznością sprowadzenia kosztownych urządzeń, wysokim kosztem transportu,niewspółmiernym do wartości towaru. Przy ocenie nadmierności kosztów należy brać pod uwagę wartość towaru niezgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności oraz niedogodności wynikające dla kupującego. W takim wypadku należy przejść do ETAPu 3.

ETAP 2
Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji. Jest to 14 dni kalendarzowych, a nie 14 dni roboczych.
Wybór:
- przyjąć bez zastrzeżeń,
- wybrać inny sposób załatwienia reklamacji, jesli wybrany przez Konsumenta nie jest możliwy (patrz wyżej),
- odmówić uwzględnienia reklamacji.
Od uzasadnienia Sprzedawcy zależy, czy jego wybór jest słuszny, czy też nie. Do takich spraw należy podchodzić indywidualnie.
W odpowiedzi na reklamację musi być wskazne, w jaki sposób reklamacja zostaje rozpatrzona (a nie tylko, że została rozpatrzona pozytywnie).

WAŻNE! Sprzedawca nie może wymusić na Konsumecie obowiązku zjawienia się w sklepie w celu odbioru odpowiedzi na reklamację. Jest to klauzula niedozwolona! To na Sprzedawcy ciąży obowiązek zawiadomienia Konsumenta i to on powinien się postarać, aby wiadomość o sposobie załatawienia reklamacji trafiła w odpowiednim terminie do Konsumenta. Najlepiej tego typu kwestie będzie regulować arkusz reklamacyjny. Konsument wybierze formę, w jakiej ma zostać powiadomiony, np. telefonicznie (po podaniu numeru telefonu), listownie (po podaniu adresu), e-mailem, bądź osobiście, gdy Konsument chce w swoim zakresie odebrać odpowiedź..
Wysyłając list należy jednak pamiętać o tym, że dla zachowania terminu nie będzie wystarczającym jego nadanie przed upływem 14-dniowego terminu. Istotną będzie chwila, kiedy Konsument będzie mógł zapoznać się z treścią odpowiedzi na reklamację.

WAŻNE! Przy nieuwzględnieniu reklamacji, Sprzedawca często powołuje się na opinię rzeczoznawcy. Nie jest ona jednak dla Konsumenta wiążąca! Podobnie Konsument może w reklamacji załączyć swoją opinię rzeczoznawcy (nie jest to przeważnie kosztowne rozwiązanie, a może pomoc) - listę rzeczoznawców w danym mieście można znaleźć na stronach Inspekcji Handlowej lub sądów w danym mieście.

ETAP 3

Jeżeli:
- Konsument, z przyczyn określonych w ETAPie 1, nie może żądać naprawy ani wymiany lub,
- sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub,
- naprawa bądź wymiana naraziłaby Konsumenta na znaczne niedogodności.
Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (wraz ze zwrotem pieniędzy). Wybór należy do Konsumenta (z wyjątkami - o czym poniżej).

Przy określeniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany należy brać pod uwagę rodzaj towaru i cel jego nabycia. Jeśli towar ma również gwarancję, termin załatwienia reklamacji ustawowej powinien być podobny. Kupujący ma prawo żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nawet w sytuacji, gdy niemożliwość wymiany towaru ma charakter przejściowy.

WAŻNE! Konsument nie może żądać odstąpienia od umowy i zwrotu ceny, jeżeli niezgodność nie ma charakteru istotnego. W tym wypadku Konsumentowi pozostaje jedynie żądanie obniżenia ceny. Niezgodność towaru jest istotna wówczas, gdy Konsument z jej powodu nie może w ogóle korzystać z rzeczy, korzystać z niej zgodnie z jej przeznaczeniem (np. telefon komórkowy nie dzwoni) lub gdy rzecz stwarza zagrożenie dla osób lub mienia (np. ekspres do kawy powoduje spięci w instalacji elektrycznej).

Oryginalne opakowanie
Konsument płaci za towar, a nie za jego opakowanie, nie jest to również jego część składowa, jest też wyszczególniony na paragonie czy fakturze. Sprzedawca nie może odrzucić reklamacji z tego powodu, że nie ma oryginalnego opakowania. Sprzedawca nie może też domagać się opłat w przypadku braku opakowania - roszczenia te są bezzasadne.

Podstawa prawna
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
Colder jest off-line  
17-05-2009, 20:55  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.770
Domyślnie RE: FAQ Konsumenta

Tryb dochodzenia roszczeń

Może zdarzyć się sytuacja, że Sprzedawca nie uwzględnił słusznej (wg. Konsumenta) reklamacji lub uwzględnił ją w sposób odmienny do żądań Konsumenta. Co dalej?


Konsumentowi pozostaje dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Wyróżniamy następujące tryby:

1. Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie

Jest to dużo prostsza i tańsza forma rozstrzygania spraw niż w sądzie powszechnym.
Stałe Konsumenckie Sądy Polubowne działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Więcej o tych sądach oraz trybie postępowania przed nimi znajdziesz -> UOKiK

Pamiętaj jednak, że na ten sąd zgodę muszą wyrazić OBIE strony. Zarówno Konsument, jak i Sprzedawca.

2. Powszechny sąd cywilny - postępowanie uproszczone

Przy wyborze właściwości sądu należy brać pod uwagę art. 27 - 46 kodeksu postępowania cywilnego. Może być to sąd właściwy dla pozwanego (art. 27 i 30 k.p.c.), sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy (art. 34 k.p.c.), sąd właściwy dla zakładu lub oddziału przedsiębiorcy (art. 33 k.p.c.)
Sąd rozpatruje sprawy w trybie uproszczonym, jeśli wartość towaru sprzedaży konsumenckiej nie przekracza 10 tys. złotych. Konsument w pozwie musi oszacować kwotę sporną! Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów żądanych obok roszczenia głównego. Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość.

Konsument składa pozew do sądu w postaci formularza. Trzeba pamiętać o dobrym uzasadnieniu pozwu, dołączeniu wszystkich istotnych dokumentów, a jeśli jest taka konieczność - również wskazania świadków oraz rzeczeznawców do zbadania towaru.

3. Powszechny sąd cywilny - postępowanie zwykłe

W pozostałych przypadkach.

Więcej informacji na Federacja Konsumentów - poznaj swoje prawa
Colder jest off-line  
17-05-2009, 20:56  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.770
Domyślnie RE: FAQ Konsumenta

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE UMÓW ZAWARTYCH DO 24.12.2014 r. !!!

IV. Zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa.

1. Wprowadzenie

Może zdarzyć się, że zostaniemy w domu zaskoczeni wizytą akwizytora z firmy handlowej lub telekomunikacyjnej, który chce sprzedać nam swój produkt bądź usługę - proponuje Konsumentowi umowę, którą on podpisuje. Podobna sytuacja może zdarzyć się na ulicy, w miejscu pracy czy wycieczce. W takim wypadku pozycja Konsumenta jest na tyle słaba, że przysługuje mu specjalna ochrona (mógł nie przeczytać całej umowy, akwizytor mógł wprowadzać w bładetc.). Kwestie te reguluje ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

WAŻNE! Ustawa ma zostosowanie tylko między sprzedażą pomiędzy Przedsiębiorcą (Sprzedawce) a Konsumentem (Kupujący).

2. Lokal przedsiębiorstwa

Nie ma ustawowej defnicji takiego lokalu. oczywisty jest, że to pomieszczenie (powierzchnia) przeznaczone do realizowania celów przedsiębiorstwa. Ponadto musi mieć poprawne oznaczenie (szyld z nazwą sklepu) oraz musi być przeznaczone do obsługi publiczności (por. art. 97 Kodeksu Cywilnego).

WAŻNE! Jest spór w doktrynie, czy musi być to miejsce stałe czy czasowe. Mam namyśli firmy, które w marketach wynajmują parę metrów powierzchni, ustawiają swoje stoiska, oznaczają je i prowadzą prezentację oraz sprzedaż produktów/usług - traktując to jako lokal przedsiębiorstwa (nie można wtedy skorzystać z uprawnień ustawowych - o których niżej). W mojej ocenie jest to zachowanie mające na celu ominięcie omawianej ustawy - co należałoby udowodnić w sporze sądowym.

3. Uprawnienia Konsumenta

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W tym celu Konsument musi złożyć Przedsiębiorcy swoje oświadczenie na piśmie. Dla zachowania ustawowego terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem (data stempla).
Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że Konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy.
W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

4. Obowiązaki Przedsiębiorcy

Przedsiębiorca przy zawarciu umowy poza lokalem przedsiębiorstwa ma obowiązek poinformować na piśmie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Jeśli tego nie uczyni, Konsument zaczyna liczyć termin 10 dniowy od dnia, w którym uzyskał informacje o prawie odstąpienia od umowy. Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania.

Przedsiębiorca, oprócz informacji wspomnianej wyżej, powinien wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); zobowiązany jest także wręczyć Konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

5. Wyłączenie spod działania ustawy

Przepisów o umowach zawieranych z Konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:

1) o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli Konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia,

2) sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta,

3) powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO,

4) o prace budowlane,

5) dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych,

6) ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji,

7) dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Colder jest off-line  
17-05-2009, 20:57  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.770
Domyślnie RE: FAQ Konsumenta

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE UMÓW ZAWARTYCH DO 24.12.2014 r. !!!

Umowy zawierane na odległość

1. Wprowadzenie

Coraz częściej Konsumenci robią zakupy przez Internet i głównie z myślą o tych Konsumentach powstała ta ustawa. Sam akt prawny wymienia, jakie mogą być to środki porozumiewania się na odległość - jednak wyliczenie ma charakter otwarty. Ważne, aby umowa była zawierana bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

WAŻNE! Ustawa ma zostosowanie tylko między sprzedażą pomiędzy Przedsiębiorcą (Sprzedawca) a Konsumentem (Kupujący).

2. Uprawnienia Konsumenta

Konsument w przypadku zawarcia umowy na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od wydania rzeczy (do rąk Konsumenta).
Termin liczony jest od objęcia w faktyczne władanie rzeczy, a nie wydania rzeczy przez Przedsiębiorcę kurierowi. Dopiero wówczas, gdy dostawca przekaze paczkę Konsumentowi zaczyna biec 10dniowy termin. Interpretacja ratio legis, przy założeniu, że ustawa ma służyć ochronie Konsumenta.
Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że Konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy.
W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (np. otwarcie opakowania). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Przy zwrocie świadczenia przez Przedsiębiorcę - poświadcza on to na piśmie.
Jeżeli świadczenie Konsumenta ma być spełnione z wykorzystaniem kredytu lub pożyczki udzielanych przez Przedsiębiorcę albo, gdy umowa przewidywała wykorzystanie kredytu udzielonego na podstawie porozumienia kredytodawcy z Przedsiębiorcą, odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest skuteczne także wobec umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez Konsumenta.

3. Obowiązki Przedsiębiorcy

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować za pomocą środków porozumiewania się na odległość o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od wydania rzeczy. W razie braku takiej informacji - Konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 3 miesiecy od dnia wydania rzeczy, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak Konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma w/w informację, termin ten ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

Pozostałe obowiązki informacyjne Przedsiębiorcy, który jest zobligowany przekazać Konsumentowi informacje o (przekazane w sposób jasny, zrozumiały oraz łatwy do odczytania):

1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,

2) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,

3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,

4) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,

5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,

6) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3,

7) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,

8 ) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,

9) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,

10) miejscu i sposobie składania reklamacji,

4. Spełnienie świadczenia

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

W wypadku, gdy Przedsiębiorca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta, Przedsiębiorca może, jeżeli zawarto takie zastrzeżenie w umowie, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Przedsiębiorcy. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych wyżej (pkt 2).

5. Wyłączenia spod ustawy

Względny zakaz - uzależniony od zgody obu stron.
Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

Bezwzlędny zakaz - przepisy ustawy bezwzględnie nie mają zastosowania (strony jednak według zasady "swobody umów" mogą przewidzieć np. prawo do odstąpienia od umowy):

1) z wykorzystaniem automatów sprzedających,

2) z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu,

3) rent,

4) zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych,

5) dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu,

6) sprzedaży z licytacji.

WAŻNE! Oznacza to tyle, że produkt zakupiony na aukcji (np. Allegro) w opcji KUP TERAZ podlega pod tę ustawę i przysługują Konsumentowi uprawnienia z niej wynikające, jednak zamówiony produkt w trybie licytacji - już nie.

6. Świadczenie niezamówione

Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Krzedsiębiorcy i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań. Przepis ten jest potwierdzeniem niepisanej, ale wyrażanej w orzecznictwie i doktrynie zasady, że "milczenie oblata nie stanowi o przyjęciu oferty".
Konsument, który otrzymał świadczenie niezamówione, nie ma obowiązku informowania Przedsiębiorcy o odmowie przyjęcia tego świadczenia. Konsument nie ma również obowiązku odsyłania świadczenia niezamównionego. Ewentualna utrata świadczenia obciąża Przedsiębiorcę. Konsumenta nie obciążają z racji otrzymania świadczenia niezmówionego żadne obowiązki, ani z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 Kodeksu Cywilnego), ani z posiadania (art. 224 i nast. KC)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Colder jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Nowelizacja kodeksu pracy a umowy zawarte przed jej wejściem w życie (odpowiedzi: 8) Szanowni Forumowicze, Mam pytanie dotyczące okresu wypowiedzenia umowy zawartej przed wejściem w życie nowelizacji kodeksu pracy. Nowelizacja...
§ PORADNIK spadkobiercy/spadkodawcy --> PRZECZYTAJ! (odpowiedzi: 27) FAQ Spadkobiercy/Spadkodawcy Przed napisaniem postu w dziale: Prawo spadkowe - PRZECZYTAJ WSTĘP W Prawie spadkowym dziedziczy się z mocy...
§ Reklamacja towaru zakupionego przed 25 grudnia 2014 (odpowiedzi: 14) Witam, zakupiłem towar przed 25 grudnia 2014 roku. Oddałem go w ramach niezgodności towaru z umową z żądaniem zwrotu pieniędzy (jako, że już...
§ Poradnik konsumenta - pytania (odpowiedzi: 5) Witam Przeczytałem poradnik konsumenta i chcę się upewnić w pewnych sprawach. 1. Jeżeli produkt ma pewną wadę, która zostanie usunięta przez...
§ Poradnik najemcy lokalu mieszkalnego - PRZECZYTAJ KONIECZNIE!! (odpowiedzi: 3) Autorem powyższego poradnika jest użytkownik tcphttp://forumprawne.org/images/forumprawne2/misc/Mezczyzna.gif --------------------------------- ...
§ Poradnik Konsumenta - pytania (odpowiedzi: 14) Witajcie. Przeczytałem poradnik konsumenta: http://forumprawne.org/prawa-konsumenta/57401-poradnik-konsumenta.html I rozumiem że jak kupuje coś...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.