Zerwanie umowy z Orange - działalność gospodarcza - Forum Prawne

 

Zerwanie umowy z Orange - działalność gospodarcza

Witam Przedwczoraj zadzwonił do mnie konsultant oferując internet mobilny w Orange, tzw "Oferta specjalna" dla firm. Do oferty dołączony był laptop który według konsultanta był warty 2.000zł, nie potrzebowałem laptopa ale konsultant zaświadczył że będę ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawa konsumenta


Odpowiedz
 
30-01-2015, 19:20  
thormond
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie Zerwanie umowy z Orange - działalność gospodarcza

Witam
Przedwczoraj zadzwonił do mnie konsultant oferując internet mobilny w Orange, tzw "Oferta specjalna" dla firm. Do oferty dołączony był laptop który według konsultanta był warty 2.000zł, nie potrzebowałem laptopa ale konsultant zaświadczył że będę mógł go sprzedać i z tych pieniędzy płacić abonament. Podczas rozmowy przeliczyłem sobie czy mi się to opłaca i zdecydowałem się zamówić. Wczoraj przyszła przesyłka pod którą się podpisałem (wiadomo, kurier się spieszy więc nie ma czasu na przeczytanie 8 stron umowy)
Po rozpakowaniu i sprawdzeniu modelu w internecie okazało się że laptop warty jest nie 2.000zł a około 900-1200zł.

Teraz pytanie: czy jako przedsiębiorca (jednoosobowa działalność gospodarcza) mogę zerwać taką umowę z winy operatora? Nie zapłaciłem jeszcze żadnego rachunku ani nie aktywowałem karty a laptop jest nierozpakowany.

(czytałem że konsumentowi przysługuje prawo do 10 dni na wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny ale nie przenosi się to na przedsiębiorców)
thormond jest off-line  
30-01-2015, 19:47  
piotr.techno
Stały bywalec
 
piotr.techno na Forum Prawnym
 
Posty: 2.104
Domyślnie RE: Zerwanie umowy z Orange - działalność gospodarcza

tak przysługuje odstąpienie
piotr.techno jest off-line  
30-01-2015, 21:12  
nomnes
Przyjaciel forum
 
nomnes na Forum Prawnym
 
Posty: 21.165
Domyślnie RE: Zerwanie umowy z Orange - działalność gospodarcza

Cytat:
Napisał/a thormond Zobacz post
czytałem że konsumentowi przysługuje prawo do 10 dni na wypowiedzenie umowy
Konsumentowi tak, firmie nie (jeśli umowa nie stanowi inaczej).
nomnes jest off-line  
30-01-2015, 21:46  
Marius1919
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: Zerwanie umowy z Orange - działalność gospodarcza

Firma ma 7 dni na wypowiedzenie umowy bez podania przyczyn.
Marius1919 jest off-line  
01-02-2015, 00:02  
thormond
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Zerwanie umowy z Orange - działalność gospodarcza

Cytat:
Napisał/a Marius1919 Zobacz post
Firma ma 7 dni na wypowiedzenie umowy bez podania przyczyn.
Proszę wskazać źródło, nie sądze żeby tak było

Generalnie chciałbym się powołać na Art. 286 § 1 kodeksu karnego który brzmi:
Cytat:
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania
Rozmowa z konsultantem była nagrywana ale nie wiem czy operator ma prawo usunąć nagraną rozmowę żeby ukryć ten jedyny dowód przed prokuraturą.
thormond jest off-line  
01-02-2015, 00:09  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zerwanie umowy z Orange - działalność gospodarcza

Nie widze przeslanek czynu z art. 286 kk
 
01-02-2015, 01:43  
thormond
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Zerwanie umowy z Orange - działalność gospodarcza

Cytat:
Napisał/a loco1 Zobacz post
Nie widze przeslanek czynu z art. 286 kk
Oto przesłanki:
1) Laptopa "o wartości 2.000zł" nie da się znaleźć drożej niż 1300 w żadnym sklepie. Nawet na fakturze pisze 1180
2) Konsultant zaświadczał że ich internet mobilny jest tak stabilny jak stacjonarny w związku z rozwojem technologii. Mimo to na limicie 40MB chwieje mi się w zakresie 0,5MB-2MB (pod samą Warszawą). Jakość usługi nie pokrywa nawet 10% oferowanego przez nich limitu podczas gdy internety stacjonarne pokrywają około 70%-90% limitu (np: UPC)
3) Konieczność płacenia 80zł miesięcznie za internet 0,5MB-2MB to "niekorzystne rozporządzanie własnym mieniem" z uwagi na to że stacjonarne alternatywy oferują około 80GB za tą samą cenę (z możliwością wypowiedzenia w terminie 60dni). W rozmowie wyraźnie akcentowałem że nie zależy mi na mobilności tylko na stabilności, konsultant potwierdził stabilność a otrzymałem zupełnie co innego
thormond jest off-line  
01-02-2015, 17:43  
Marius1919
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: Zerwanie umowy z Orange - działalność gospodarcza

To info ściągnięte z netu, powinno być pomocne.

Skutki wypowiedzenia umowy o świadczenie usług
Marcin Polit
doktorant na Wydziale Prawa KUL
oraz prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Grumowie i Procko S.C. w Kielcach

Mam zawartą umowę z firmą o świadczenie usług na moją rzecz. Aktualnie chciałabym zrezygnować z otrzymywania niektórych usług, a pozostałe kontynuować. Czy można wypowiedzieć umowę w części?

W przedstawionym pytaniu najbardziej istotne są dwa zagadnienia, z których jedno dotyczy wypowiedzenia stosunku prawnego w ogóle, drugie zaś zasad, a w szczególności skutków wypowiadania umowy o świadczenie usług.

Na wstępie należy przywołać regulację kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), zgodnie z którą do umów, których przedmiotem jest świadczenie usług nieuregulowanych innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

W świetle powyższego rozważania dotyczące wypowiedzenia umowy o świadczenie usług znajdą normatywną podstawę w art. 734-751 k.c. - zaznaczmy jednak, że stosowanych odpowiednio, bowiem przedmiotem typowej umowy zlecenia nie jest świadczenie usług, lecz dokonanie na rzecz dającego zlecenie określonej czynności prawnej.

Jednocześnie należy przyjąć, że przedmiotowa umowa o świadczenie usług nie zawiera klauzuli umożliwiającej wypowiedzenie poszczególnych postanowień przez jedną ze stron.

WAŻNE
Wypowiedzenie należy rozumieć jako oświadczenie woli jednej ze stron stosunku prawnego, które zmierza do rozwiązania tegoż stosunku prawnego w całości lub w części. Skutkiem wypowiedzenia jest zniesienie stosunku prawnego w całości lub w części na przyszłość, poczynając od momentu złożenia drugiej stronie oświadczenia woli stosownej treści. To właśnie skutek odróżnia wypowiedzenie od instytucji odstąpienia od umowy, bowiem odstąpienie znosi stosunek prawny z mocą wsteczną, a umowę taką uważa się za niezawartą.

W doktrynie prawa cywilnego wypowiedzenie umowy uważa się za instrument charakterystyczny dla rozwiązywania umów długoterminowych, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe. Oświadczenie woli o wypowiedzeniu może dotyczyć całej umowy albo poszczególnych jej postanowień.

W pierwszym przypadku stosunek prawny rozwiązuje się z chwilą, kiedy oświadczenie woli o wypowiedzeniu doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym), albo chwila złożenia oświadczenia woli rozpoczyna okres wypowiedzenia uzgodniony przez strony w umowie bądź wynikający z odpowiednich przepisów, natomiast stosunek prawny rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia jedynie poszczególnych postanowień umowy skutek wyżej opisany obejmie wyłącznie elementy stosunku prawnego objęte oświadczeniem.

Odpowiednio jak przy zleceniu

Co do zasady, dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie (art. 746 § 1 k.c.), jednakże trzeba zważyć na skutki takiego wypowiedzenia, które mogą być różne w zależności od tego, czy umowa była odpłatna, czy obejmowała świadczenie pod tytułem darmym. Jeśli umowa była nieodpłatna, dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie poczynione przez niego wydatki.

Jeśli natomiast zlecenie było odpłatne, dający zlecenie wypowiadając umowę nie tylko obowiązany jest do zwrotu wydatków poczynionych przez przyjmującego zlecenie, ale także do uiszczenia części wynagrodzenia odpowiadającej dotychczasowym czynnościom przyjmującego zlecenie. Co więcej, jeśli wypowiedzenie umowy przez dającego zlecenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien on naprawić szkodę, jaką przyjmujący zlecenie poniósł na skutek rozwiązania umowy przez drugą stronę bez istotnej przyczyny.

Druga strona umowy, czyli przyjmujący zlecenie, również może stosunek prawny wypowiedzieć w każdym czasie. Jeśli zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący jest odpowiedzialny za szkodę (art. 746 § 2 k.c.). Przyjmuje się również, że wypowiadając umowę przyjmujący zlecenie jest obowiązany do zwrotu tego, co otrzymał w celu wykonania zlecenia albo co w związku ze swoimi czynnościami uzyskał.

Z cytowanych wyżej przepisów można wnioskować, że zarówno w przypadku dającego zlecenie, jak i przyjmującego wypowiedzenie umowy nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej tylko wtedy, gdy nastąpi z ważnego powodu. Zakresem tego pojęcia, niezdefiniowanego w ustawie, doktryna prawa cywilnego obejmuje takie zdarzenia, jak: choroba strony umowy, nagła i istotna zmiana sytuacji życiowej, nieotrzymanie zaliczki lub raty wynagrodzenia płatnego w czasie obowiązywania umowy, utrata zaufania do drugiej strony. Takim ważnym powodem może być również np. pogorszenie się sytuacji ekonomicznej odbiorcy usług, co nie pozwala mu kontynuować współpracy w dotychczasowym wymiarze.

Wnioski
Odnosząc się wprost do przedstawionego pytania należy stwierdzić, iż jakkolwiek wypowiedzenie poszczególnych postanowień umowy o świadczenie usług jest dopuszczalne i oświadczenie takie doprowadzi do wygaśnięcia tych elementów stosunku prawnego, to jednak wypowiadający umowę bez ważnego powodu musi się liczyć z odpowiedzialnością odszkodowawczą. Odpowiedzialność ta skonkretyzuje się jednak dopiero z chwilą udowodnienia przez wykonującego usługi, że na skutek wypowiedzenia określonych postanowień umowy poniósł określony uszczerbek majątkowy, który by nie nastąpił, gdyby odbiorca usług umowy tej nie wypowiedział. W związku z powyższym należałoby rozważyć raczej podpisanie aneksu do umowy o świadczenie usług, w którym strony zmniejszą zakres wzajemnych świadczeń. Jeśli natomiast w umowie zastrzeżono możliwość jej wypowiedzenia przez każdą ze stron, np. z zachowaniem ustalonego okresu wypowiedzenia, to udowodnienie poniesienia w wyniku tego szkody przez stronę, przeciwko której skierowano wypowiedzenie, będzie w praktyce bardzo utrudnione.

Podstawa prawna

ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
Marius1919 jest off-line  
01-02-2015, 17:59  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zerwanie umowy z Orange - działalność gospodarcza

Ktoś usunął mój post napisany po #7. Bez śladu i informowaniu o powodach...
 
01-02-2015, 20:46  
thormond
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Zerwanie umowy z Orange - działalność gospodarcza

musiał to być jakiś moderator, original poster nie ma takich uprawnień na forum

znalazłem w internecie taką historię: Oszukał mnie konsultant ORANGE jak wypowiedzieć um - Msp.Money.pl - strona 1/2
thormond jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zerwanie umowy z orange z powodu niepoprawnie działającego internetu (odpowiedzi: 5) Witam, mam problem z internetem. W grudniu zeszłego roku przedłużyłem umowe i zwiększyłem prędkość z 6 do 10 mbps, od tamtego czasu internet...
§ zerwanie umowy z Orange - zakończenie działalności (odpowiedzi: 4) Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobowa, ale że względów finansowych zamykam ja w najbliższym czasie.poszlam do punktu Orange żeby złożyć...
§ Zerwanie umowy z powodu zamknięcia działalności gospodarczej. (odpowiedzi: 3) Witam. Mój problem jest następujący: z początkiem roku zamknąłem firmę (sklep osiedlowy) ponieważ nie był rentowny. Mam podpisaną umowę sprzedaży...
§ Pytanie odnośnie umowy z orange po zamknięciu działalności (odpowiedzi: 6) Witam serdecznie. Mam aktualnie pewną niezamkniętą sprawę z Orange. Podpisałem z nimi umowę 29.09.2012 r. czyli rok temu, umowa mi się skończyła...
§ Działalność Gospodarcza - dług w Orange jako firma - Przedawnienie (odpowiedzi: 14) Witam. Chciałbym się poradzić fachowców w sprawie przedawnienia. Otóż mam dług w firmie Orange , dług przejął KRUK. Mam niezapłacone faktury z...
§ Zawieszene działalności = zerwanie umowy? (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie Mój problem wygląda tak: Musiałam otworzyć własną działalnośc gospodarczą aby podpisać umowę z firmą (ubezpieczenia). Umowa jest...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.