Przyłączenie wody do działki - Forum Prawne

 

Przyłączenie wody do działki

Witam. Mam problem dotyczący wody, a właściwie jej braku na mojej przyszłej działce. najbliższe miejsce, do którego mogę się podłączyć jest oddalone od działki o jakieś 200 metrów. Koszt wykonania takiego przyłącza jest naprawdę duży- ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawa konsumenta


Odpowiedz
 
09-10-2009, 20:32  
misiaiviki
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Przyłączenie wody do działki

Witam. Mam problem dotyczący wody, a właściwie jej braku na mojej przyszłej działce. najbliższe miejsce, do którego mogę się podłączyć jest oddalone od działki o jakieś 200 metrów. Koszt wykonania takiego przyłącza jest naprawdę duży- nawet 30 000 zł. Nie ukrywam, że nie stać mnie na to, ponieważ wszelkie zaoszczędzone pieniadze mam zamiar włożyć w budowę domu. Dzwoniłam dziś do gminy i przemiła pani powiedziała mi, że muszę to przyłącze wykonać na własny kosz, a mało tego, że gdy już to zrobie to bedę musiała przekazać je gminie w formie "darowizny". Gdy spytałam, czy jest możliwość dofinansowania tej inwestycji, pani powiedziała, że nie ma takowej. Kierowana swoją ciekawością zaczęłam szukać informacji na ten temat w internecie i znalazłam coś takiego:
"(...) Następnym istotnym problemem nierozerwalnie związanym z ochroną prawa własności jest ponoszenie kosztów przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. W ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków brakuje jakichkolwiek unormowań tej kwestii. W związku z tym w praktyce pojawiły się próby wprowadzenia takich rozwiązań do regulaminów. Jednak w orzecznictwie od początku przyjmuje się, że w art. 19 ust. 2 pkt 4 przywoływanej ustawy jest mowa jedynie o możliwości określenia przez radę gminy warunków przyłączenia do sieci. „Przepis ten nie daje radzie gminy uprawnienia do wprowadzenia odpłatności za zamiar przyłączenia poszczególnych nieruchomości do sieci wodociągowej”.
Rozwijając ten pogląd w praktyce podnosi się, że „Argumentem przemawiającym za dopuszczalnością wprowadzenia opłat czy wynagrodzenia za czynności związane z włączeniem nieruchomości nie może stanowić podnoszona przez radę gminy (…) okoliczność, iż ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nie ustanawia żadnego zakazu. W prawie administracyjnym, co powszechnie podkreśla literatura przedmiotu, obowiązuje zasada związania organów administracji publicznej, a do takich należy zaliczyć radę gminy, przepisami obowiązującego prawa. Nie ma więc sfery wolnej, w której administracja może działać dopóty, dopóki wyraźny przepis ustawy tego w jakimś przypadku nie ograniczy. Uważa się, iż organ może działać tylko wówczas, gdy ustawa przyznaje mu kompetencje” . W związku z tym „nałożenie przez radę na podmioty chcące korzystać z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej obowiązku poniesienia opłaty za przyłączenie nieruchomości do sieci wymagałoby wyraźnego upoważnienia ustawowego. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalił się już pogląd, że jednostronne nakładanie na obywateli obowiązków lub opłat nie jest dopuszczalne bez wyraźnego upoważnienia ustawowego. Normatywne wsparcie znajduje on przede wszystkim w art. 84 Konstytucji RP . Stanowisko zaprezentowane w orzecznictwie wydaje się w pełni uzasadnione i korespondujące z postanowieniami art. 144 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przewidującymi, że właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie opłat adiacenckich. Oznacza to, że jeżeli gmina będzie chciała, aby właściciel nieruchomości partycypował w kosztach budowy wodociągów lub kanalizacji, to może to zrobić wydając decyzję administracyjną ustalającą opłatę adiacencką, a nie wprowadzając takie rozwiązania do regulaminów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przyjęcie bowiem, że takie rozwiązanie jest dopuszczalne, czyniłoby instytucję opłat adiacenckich w zasadzie bezprzedmiotową, co z kolei pozostawałoby w sprzeczności z podstawowymi zasadami wykładni, zabraniającymi interpretować przepisy w ten sposób, aby inne z nich lub ich części stawały się zbędne.(...)"

oraz:
"UCHWAŁA NR XXXVII/260/05
RADY GMNIY RUDNA
z dnia 19 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Rudna (...) § 5.
Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń
do dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a w szczególności:
1) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w
sposób ciągły i niezawodny,
2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z
warunków technicznych przyłączenia,
3) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi
przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia
nieruchomości,
4) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje,
czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami,
5) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy
odbiorcy,
6) buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie wynikającym z
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

7) instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu
umowy,
8 ) ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego,
9) informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi kwartalnie w formie
ogłoszenia zamieszczonego w siedzibie przedsiębiorstwa.(...)

Znalazłam również potrzebny tutaj plan rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej...
"UCHWAŁA NR XXVI/ 189/ 09
RADY GMIN RUDNA
z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych opracowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej (...) W zakresie sieci wodociągowych planuje się ich rozbudowę w miejscowościach: Rudna,
Gwizdanów, Wysokie, Toszowice, Studzionki, Juszowice, Mleczno, Brodowice, Chobienia,
Kliszów, Koźlice, (2009 – 2012r.)(...)

a na deser:
"Od początku roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał już dziesięć decyzji przeciwko gminom, które nadużywały pozycji dominującej na rynku zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Łączna kwota wymierzonych kar pieniężnych przekroczyła 580 tys. zł.
Bezprawne działania gmin lub spółek komunalnych, za pośrednictwem których gminy świadczą usługi, odbijają się negatywnie na mieszkańcach.
Istnieje krąg usług, które gminy świadczą same albo za pośrednictwem spółek komunalnych (np. przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji), w których posiadają większość udziałów. Należą do nich m.in. zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzanie ścieków.
- Zaspokajanie tych potrzeb należy do zadań własnych gminy i odbywa się najczęściej w warunkach monopolu naturalnego. Oznacza to, że na danym rynku może działać efektywnie tylko jedno przedsiębiorstwo, ponieważ nie jest możliwe wykorzystywanie sieci przez kilka podmiotów - tłumaczy Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes UOKiK.
Tak więc problemem nie jest fakt, że gmina sama świadczy usługi. Problem pojawia się wówczas, gdy próbuje ona ten fakt wykorzystać.
- W praktyce dość często spotkać można takie działanie gminy w stosunku do jej mieszkańców, które śmiało nazwać można nadużywaniem pozycji dominującej, zwłaszcza na rynku usług wodno-kanalizacyjnych - mówi Jacek Świeca, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Kalwas i Wspólnicy."

Przepraszam, że tak dużo się rozpisałam, ale myslę, że zawarte tu informacje są bardzo ważne. Wracając do mojego zapytania, czy rzeczywiście mam obowiązek za własne pieniadze wykonać przyłącze wody do działki (jej granicy) i przekazać je później w formie darowizny mojej ukochanej gminie?
misiaiviki jest off-line  
30-09-2010, 08:37  
d.d4
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Przyłączenie wody do działki

Odświeżam temat. Mam podobną sytuacje w mojej gminie. Czy ktoś spotkał się z podobnymi problemami?? A może ktoś znalazł wyrok sądu w tej sprawie? Przeszukuje internet więc jak znajdę coś ciekawego to wrzuce na forum. Pozdrawiam
d.d4 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Umowa na podział działki na pół, przyłączenie do sąsiednich i wtedy kupno (odpowiedzi: 1) Witam, jestem zainteresowani kupnem działki, która powstanie po podziale jednej działki na pół i przyłączeniu jej części do dwóch sąsiadujących....
§ Przyłączenie prądu na działce rekreacyjnej (odpowiedzi: 3) Jestem jedną z 40 właścicieli działek rekreacyjnych w powiecie mińskim. Do tej pory każdy z działkowiczów miał założony na działce tzw. podlicznik, a...
§ Księgi wieczyste - odłączenie i przyłączenie działki do KW (odpowiedzi: 8) Witam, jakiś czas temu toczyłem z sąsiadem spór w sądzie o naruszenie granic działki. Tzn mój sąsiad twierdził, że połowa mojego domu znajduje się...
§ Przyłączenie wody do mieszkania (odpowiedzi: 2) Mam pytanie dzielę mieszkanie na dwa mieszkania i chciałabym się dowiedzieć czy podłącznie wody i kanalizacji do pionu z klatki schodowej do tego...
§ nielegalne przyłącze kanalizacji, wody na mojej działce (odpowiedzi: 3) Witam wszystkich! W 2010 roku zakupiłem dwie działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną....
§ odłączenie przyłącza wody pitnej.... (odpowiedzi: 1) odłączono mi wode ,moim zdaniem bezprawnie ...:mad:......nie mamy liczników zużycia wody ,płacimy na podstawie przypuszczalnego zużycia na osobe tj...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.