współwłasnośc a kontrola PINB - Forum Prawne

 

współwłasnośc a kontrola PINB 2

Cytat: Napisał/a an32 ( w tym ojciec który nie żyje) zatem wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego II SA/Gd 132/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-01 Cytat: Wszczęcie postępowania egzekucyjnego po raz kolejny, jeżeli wierzyciel ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
23-01-2015, 16:37  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: współwłasnośc a kontrola PINB

Cytat:
Napisał/a an32 Zobacz post
( w tym ojciec który nie żyje)
zatem wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

II SA/Gd 132/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-01
Cytat:
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego po raz kolejny, jeżeli wierzyciel prawidłowo skieruje do zobowiązanego upomnienie, jest zatem dopuszczalne i oznacza, że będzie się ono toczyło od początku. Przy ewentualnym ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej w przedmiotowej sprawie organy będą miały uwadze, że w toku postępowania egzekucyjnego nastąpiła śmierć jednego z zobowiązanych. Zgodnie z art. 56 § 1 pkt 2 p.e.a. postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osobą zmarłego. Obowiązek obejmujący rozbiórkę obiektu budowlanego nie jest ściśle związany z osobą zmarłego, lecz obciąża każdorazowego właściciela nieruchomości, na której wybudowany jest obiekt budowlany objęty takim nakazem. Stąd też organy egzekucyjne wezmą pod uwagę konieczność ustalenia, w myśl art. 57 § 2 i 3 p.e.a., spadkobierców zmarłego zobowiązanego A. G., na których przeszedł egzekwowany od niego obowiązek.
po złozeniu wniosku organ powinien wydac postanowienie o zawieszeniu, jeśli tego nie uczyni - ponaglamy zgodnie z poradnikiem

http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
23-01-2015, 19:50  
an32
Użytkownik
 
Posty: 68
Domyślnie

Zapytam muszę to zrozumieć: Ojciec w 2011r zapisał udziały swoje udziały ( notarialnie) mojej siostrze, które potem przypadły mi .Od chwili śmierci mojej siostry (sty;13) a jego córki do wydania prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku w sierpniu' 13 dziedziczył części ustawowo ale po testamencie już nie miał nic? Upomnienie z listopada' 13 i to obecne jest bez sensu. Wiadomo że dziedziczą dzieci ale chyba trudno będzie ustalić spadkobierców do czegoś z czego się spisał i w chwili śmierci nie posiadał? Oczywiście złożę ten wniosek chociaż w upomnieniu nie ma terminu, jest tylko 7 dni na wykonanie obowiązku. Dziękuję jak dostanę odpowiedź to napiszę.

jeszcze mam jedno pytanie ponieważ 1 upomnienie odebrał mój ojciec i mi go nie dał dopiero odnalazłam go teraz. Tytuł wykonawczy odebrałam sama. Ale w tym wyroku WSA wspomina o pisemnym upomnieniu, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego więc upomnienia nie dostałam. Mogę też to uwzględnić? kolejna nieścisłość to adres zamieszkania brata bo ma już nowy ale w upomnieniu jest stary i ostatnie czy osoby które nie są współwłaścicielami powinni figurować na tym upomnieniu?

Może mogłabym wznowić postępowanie ? tylko czy mogę np że PINB nie zawiadomił innych współwłaścicieli i oni nie uczestniczyli w kontroli. A w ogóle to jest możliwe wznowienie? i jakie są możliwe powody wznowienia?
an32 jest off-line  
24-01-2015, 22:07  
emtec0589
Użytkownik
 
Posty: 56
Domyślnie RE: współwłasnośc a kontrola PINB

http://www.prawo.uni.opole.pl/komfil...6515attach.pdf

 Podanie o wznowienie postępowania wnosi
się do organu administracji publicznej,
który wydał w sprawie decyzję w pierwszej
instancji, w terminie jednego miesiąca od
dnia, w którym strona dowiedziała się o
okoliczności stanowiącej podstawę do
wznowienia postępowania.


 Termin do złożenia podania o wznowienie
postępowania z przyczyny określonej w art.
145 § 1 pkt 4 biegnie od dnia, w którym
strona dowiedziała się o decyzji.
emtec0589 jest off-line  
26-01-2015, 11:35  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: współwłasnośc a kontrola PINB

Cytat:
Napisał/a an32 Zobacz post
Oczywiście złożę ten wniosek
prosze tylko we wniosku napisać, że upomnienie wobec osoby nieżyjącej i nic więcej

następnie ponaglać organ do aktywności w przypadku bezczynności
voyteg jest off-line  
06-02-2015, 15:10  
an32
Użytkownik
 
Posty: 68
Domyślnie RE: współwłasnośc a kontrola PINB

tak zrobiłam - tylko informacja i podpis . 3 dni później dostałam wezwanie do uzupełnienia podania w zakresie: podania który ze zobowiązanych nie żyje, dodatkowo należy przedłożyć odpis aktu zgonu oraz podać informację czy zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. W terminie 7 dni . Nieusunięcie braków zgodnie z art.64&2 ust. z 14 czerwca 1960 pozostawia podanie bez rozpatrzenia. I co teraz ?
an32 jest off-line  
06-02-2015, 15:27  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: współwłasnośc a kontrola PINB

Cytat:
Napisał/a an32 Zobacz post
tak zrobiłam - tylko informacja i podpis . 3 dni później dostałam wezwanie do uzupełnienia podania w zakresie
to są standardowe obowiązki urzędnika, który stara się na panią przerzucić obowiązki procesowe

Cytat:
Napisał/a an32 Zobacz post
I co teraz ?
standard, czyli zażalenie do organu wyższej instancji i tydzień potem skarga do WSA
czyli krok po kroku zognie z poradnikiem, do którego ma pani link http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
08-02-2015, 15:39  
an32
Użytkownik
 
Posty: 68
Domyślnie RE: współwłasnośc a kontrola PINB

Dobrze. Mam jeszcze jedno pytanie czy wspomniane w piśmie postępowanie spadkowe może zmienić ostateczną decyzję PINB ? pytam ponieważ wcześniejsza decyzja była w kwietniu 13 i obejmowała spadkobierców ustawowych, natomiast w sierpniu 13 już było przeprowadzone postępowanie spadkowe które wykluczyło tych spadkobierców ustawowych i ustaliło tych właściwych. Oczywiście wysłałam to postanowienie do PINB ale decyzja inna nie została wydana. Czy to prawidłowa procedura czy po spadku powinna być decyzja wydana inna obejmująca tylko zobowiązanych? Czy nie ma to żadnego znaczenia?
an32 jest off-line  
09-02-2015, 10:49  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: współwłasnośc a kontrola PINB

co do zasady - decyzja musi być wydana wobec stron i jeśli jest wydana z pominieciem, to składamy wniosek o wznowienie postępowania - też opisane w poradniku
voyteg jest off-line  
10-03-2015, 15:41  
an32
Użytkownik
 
Posty: 68
Domyślnie RE: współwłasnośc a kontrola PINB

Upłynął miesiąc i nic. Cisza. Ale między czasie napisałam wniosek do PINB o przesłanie mi ksero dokumentacji na mocy której zostały wydane decyzje nakazujące prace. Otrzymałam ksero jednego działu inwentaryzacji powykonawczej ( chociaż decyzje są oparte na innej dokumentacji ) oraz odpowiedź, że PINB nie ma środków finansowych na wykonanie całej kopi i mam wgląd i mogę sobie zrobić notatki, odpisy i kopie na miejscu ( nie wiem jak iść ze swoją drukarką? ). Może jak napiszę że poniosę koszty to mi przyślą. Dział który dostałam dziwnie nie jest objęty decyzjami. Dlatego chcę zobaczyć resztę ale jak?
an32 jest off-line  
11-03-2015, 06:46  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: współwłasnośc a kontrola PINB

Cytat:
Napisał/a an32 Zobacz post
Upłynął miesiąc i nic. Cisza.
Rozumiem, że skarga do WSA została już złożona?

Cytat:
Napisał/a an32 Zobacz post
notatki, odpisy i kopie na miejscu ( nie wiem jak iść ze swoją drukarką? ).
Wystarczy przecież zdjęcia aparatem cyfrowym i w domu wydrukowac wybrane
voyteg jest off-line  
18-03-2015, 16:13  
an32
Użytkownik
 
Posty: 68
Domyślnie RE: współwłasnośc a kontrola PINB

tak dostałam 1 pismo z PINB że odmawia uwzględnienia zarzutów ponieważ nie uzupełniłam podania pomimo wezwania z pouczeniem że bez uzupełnienia zostanie bez rozpatrzenia na końcu pouczenie że mogę złożyć zażalenie w ciągu 7 dni. Składać czy czekać na WSA?
an32 jest off-line  
19-03-2015, 06:16  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: współwłasnośc a kontrola PINB

Cytat:
Napisał/a an32 Zobacz post
odmawia uwzględnienia zarzutów
jaka podstawa zawarta w piśmie?

co do zasady, jeśli na akt prawny przysługuje zażalenie, to je składamy
może się okazać, że WSA uzna bezczynność, ale organ wydał akt, którego pani nie zaskarżyła w terminie

w jednym temacie administracyjnym jest kilka wątków i każdy ma swój osobisty bieg

w zażaleniu oczywiście powielić argumentację (np. orzecznictwo) wskazaną w skardze do WSA http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
19-03-2015, 16:19  
an32
Użytkownik
 
Posty: 68
Domyślnie RE: współwłasnośc a kontrola PINB

Zrobiłam jak Pan sugerował informacja że do osoby nie żyjącej, zażalenie i skarga. Postanowienie o odmowie jest na podstawie art. 34&4 ust. o postępowaniu egzek. z 17.06.1966r w związku z art.80ust.1pkt.1i art.83 ust.1 ustawy z 7.07.1994 prawo budowlane
an32 jest off-line  
20-03-2015, 07:04  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: współwłasnośc a kontrola PINB

Cytat:
Napisał/a an32 Zobacz post
art. 34&4 ust. o postępowaniu egzek. z 17.06.1966r
Cytat:
§ 4. Organ egzekucyjny, po otrzymaniu ostatecznego postanowienia w sprawie stanowiska
wierzyciela lub postanowienia o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu,
wydaje postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów, a jeżeli zarzuty
są uzasadnione – o umorzeniu postępowania egzekucyjnego albo o zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego
troche dziwne, bo pani nie złożyła zarzutu, tylko wniosła pani o zawieszenie
czyli dobrze, że pani je zażaliła - czyli postanowienie trochę nie na temat
voyteg jest off-line  
22-03-2015, 20:36  
an32
Użytkownik
 
Posty: 68
Domyślnie RE: współwłasnośc a kontrola PINB

Mam pytanie czy zmiana współwłaściciela spowodowała by wydanie nowych decyzji. Mam na myśli czy gdybym swoje udziały przepisała na męża czy kogoś innego to PINB musiałby wydać od nowa decyzje od których można się odwoływać i jednocześnie wstrzymać czy umorzyć egzekucje na mnie?
an32 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Kontrola z PINB . (odpowiedzi: 200) Witam. Kilka miesięcy temu zgłosiłam samowolę budowlaną ogrodzenia od ulicy poważnie utrudniającą dojazd do mojej nieruchomości. Co miesiąc człowiek...
§ Kontrola z PINB (odpowiedzi: 4) Witam, proszę o radę ponieważ sąsiad nasłał na mnie kontrolę z PINB w związku z hodowlą zwierząt, kury, gołębie. Moje pytanie dot. przyczepy która...
§ Kontrola PINB (odpowiedzi: 33) Złożyłem prośbę o interwencję do PINB na inwestora tj. gminę, że podczas przebudowy drogi zlikwidowano istniejący zjazd czyli dostęp do drogi...
§ Kontrola PINB-ud (odpowiedzi: 3) Witam wszystkich, mam pytanie od okolo 8 lat jestem zalewany przez sasiada pietro wyzej(Kamienica lokale wlasnosciowe) ktory ma bez zezwolenia i w...
§ Kontrola PINB (odpowiedzi: 5) Mam pytanie Dotyczące kontroli PINB. Posiadam pomieszczenie gospodarcze w budynku wielorodzinnym. Jako odrębny lokal z odrębną księgą wieczystą. . ...
§ Samowola Budowlana na współwłasnośći wg PINB i WINB !!!!! (odpowiedzi: 3) Forumprawne.org jestem jednym z trzech współwłaścicieli działki rolnej o powierzchni 60 arów.Jest to współudział ułamkowy, nie ma podziału...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.