Podatek od garaży - zmiana decyzji ostatecznej - Forum Prawne

 

Podatek od garaży - zmiana decyzji ostatecznej

Witam serdecznie. Na poczatku chcialbym sie przywitac. Prosze o pomoc w sprawie podatku od garazy. Moja sytuacja wyglada nastepujaco: Posiadam miejsce w hali garazowej z wyodrebniona ksiega wieczysta. Na poczatku roku 2012 otrzymalem podatek od ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
02-11-2012, 21:35  
fotoedek
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie Podatek od garaży - zmiana decyzji ostatecznej

Witam serdecznie. Na poczatku chcialbym sie przywitac.
Prosze o pomoc w sprawie podatku od garazy.
Moja sytuacja wyglada nastepujaco:
Posiadam miejsce w hali garazowej z wyodrebniona ksiega wieczysta. Na poczatku roku 2012 otrzymalem podatek od nieruchomosci za rok 2012 ze stawka podatku przewidziana dla budynków pozostałych lub ich części. Napisalem odwolanie i zostalo ono uwzglednione - na poczatku lutego 2012 zostala zmieniona stawka podatku przewidziana dla budynków mieszkalnych lub ich części. W dniu 27 lutego 2012 roku w sprawie o sygnaturze II FPS 4/11 przez sedziow NSA zostala podjeta uchwala niekorzystna dla posiadaczy garazy z wyodrebniona ksiega wieczysta.
Dzis tj 2.11.2012 otrzymalem z Urzedu Miasta decyzje w sprawie zmiany decyzji ostatecznej podatku od nieruchomosci podpierajac sie w/w uchwala NSA.
Chcialebym nadmienic, ze najpierw zostalo wznowione postepowanie, ale nie otrzymalem zawiadomienia jak sie zakonczylo. Dostalem od razu decyzje o zmianie stawki podatku.
Moje pytanie jest nastepujace:
Czy mozna zmienic decyzje ostateczna wydana na poczatku lutego 2012 r opierajac sie na wyroku sadu z konca lutego 2012?
Czy mozna na podstawie tegoz wyroku NSA zmienic decyzje o podatku od nieruchomosci takze za 2011 r? Prosze o pomoc w sprawie odwolania. Z gory dziekuje
fotoedek jest off-line  
04-11-2012, 11:41  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Podatek od garaży - zmiana decyzji ostatecznej

Cytat:
Napisał/a fotoedek Zobacz post
Prosze o pomoc w sprawie odwolania. Z gory dziekuje
Proszę zacytować dokładnie podstawę prawną oraz uzasadnienie tej nowej decyzji (bez podawania danych identyfikujących)
voyteg jest off-line  
04-11-2012, 20:55  
fotoedek
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Podatek od garaży - zmiana decyzji ostatecznej

PODSTAWA PRAWNA:
art. 254 par. 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
art. 2 do 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

UZASADNIENIE:
uchwała NSA w Warszwie II FPS 4/11 z dnia 27.02.2012 r.

Pierwsza decyzja byla ze stycznia 2012 r. i garaz zakwalifikowano do budynkow pozostalych, napisalem odwolanie i na poczatku lutego przyszla nowa decyzja - zakwalifikowano do budynkow mieszkalnych.
W zeszlym miesiacu wznowili postepowanie i przyslali nowa decyzje kwalifikujac garaz do budynkow pozostalych. Chca doplaty za ten rok jak i za 2011 r.
fotoedek jest off-line  
05-11-2012, 13:00  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Podatek od garaży - zmiana decyzji ostatecznej

Proponuje w odwołaniu zarzucić naruszenie art. 254 par. 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, gdzie unormowano że decyzję można zmienić, gdy skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dniu wydania decyzji. Uchwała NSA w Warszwie II FPS 4/11 z dnia 27.02.2012 r została wydana dużo później, co wyklucza zastosowanie art. 254 par. 1 O.p. Stanowisko takie podzielił WSA w Wyroku z dnia 15 września 2009 (sygn. akt I SA/Go 480/11) "Jak stanowi art. 254 § 1 ordynacji podatkowej, decyzja ostateczna ustalająca lub określająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres, może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dniu wydania decyzji.
Przepis ma charakter wyjątkowy i nie ma charakteru samodzielnego. Jego stosowanie zależy od istnienia innych przepisów materialnego prawa podatkowego, w których określone są okoliczności faktyczne, mające wpływ na obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego (por. wyrok NSA z dnia 26 października 2000 r., I SA/Po 1939/99, niepubl.).
Pozwala on na zmianę decyzji ostatecznej, jeżeli nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach materialnego prawa podatkowego. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie (por. wyrok NSA z dnia 21 września 2007 r., II FSK 381/07, M. Podat. 2007/11/3)."
voyteg jest off-line  
05-11-2012, 21:03  
fotoedek
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Podatek od garaży - zmiana decyzji ostatecznej

Wklejam wersję roboczą odwołania. Prosze o wszelkie sugestie, szczególnie o poprawienie bledow a takze swoje przemyslenia. Byc moze znajda sie jeszcze jakies inne podstawy prawne.

Samorządowe Kolegium
Odwoławcze
<adres>

za pośrednictwem

Burmistrza
<nazwa organu i adres>
O D W O Ł A N I E
w sprawie zmiany decyzji ostatecznej ustalającej podatek od nieruchomości na rok 2011 i 2012.

<numer decyzji... wydanej dnia...>

Wnosimy odwołanie od niniejszej decyzji, zarzucając jej:
brak podstaw prawnych do zmiany decyzji ostatecznej ustalającej podatek od nieruchomości za rok 2011 i 2012.


U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 220 § 1 Ordynacji Podatkowej składam odwołanie od otrzymanej dnia <data> Decyzji Burmistrza <nazwa> Nr <...>

Powyższej decyzji zarzucam nieprawidłowe zastosowanie art. 254 par. 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.


Zmiana decyzji opiera się na wyroku NSA II FPS 4/11 z dnia 27.02.2012 r.
Decyzja ostateczna nr: WF..........2012 pochodzi z dnia 13.02.2012 r. natomiast decyzja ostateczna nr: WF.........2011 z dnia 13.01.2011 r.
Za podstawę wydania obu decyzji został wzięty art. 254 § 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Podstawą do wydania zaskarżonej decyzji nr WF......2012 było:
W roku 2009 Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 7649 przedstawił swoją interpretację wysokości stawek podatku dla garaży znajdujących się w bryle budynku i garaży będących oddzielnymi budynkami: „... Dla budynków będących garażami nie przewiduje się odrębnej stawki podatku od nieruchomości. Garaże należące do osób fizycznych, jeśli nie stanowią części
budynku mieszkalnego, co do zasady są opodatkowane stawką właściwą dla budynków ˝pozostałych˝. Stosowanie odmiennej wysokości stawki podatku od nieruchomości od garaży, które znajdują się w bryle budynku mieszkalnego, wynika z przyjętej dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości definicji budynku mieszkalnego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, ze zm.) podstawą wymiaru podatków są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. W § 65 rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) określono rodzaje budynków oraz stwierdzono, że przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju ustala się zgodnie z zasadami Klasyfikacji Środków Trwałych. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, ze zm.) budynki mieszkalne zostały określone jako obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne. W związku z powołanymi przepisami garaż mieszczący się w bryle budynku mieszkalnego, jeśli jego powierzchnia nie przekracza połowy budynku mieszkalnego, traktowany jest jako część budynku mieszkalnego, a co za tym idzie, stosuje się do jego opodatkowania stawkę właściwą dla budynku mieszkalnego....".
Argumentami były także wyroki Naczelego Sądu Administracyjego (sygnatury akt II FSK 733/10 II FSK 335/10).
Zmiana orzecznictwa nastąpiła w Uchwale 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11, w której orzekł, że garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku wyższej niż garaż, którego własność nie została wyodrębniona.
I tutaj moja pierwsza uwaga.
Zgodnie z art. 187 § 2 P.p.s.a. uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wydana na skutek pytania prawnego zadanego w konkretnej sprawie jest w danej sprawie wiążąca. Oznacza to, że tego typu uchwała ma moc bezpośrednio wiążącą w tej jednej konkretnej sprawie. Sąd jest wówczas bezwzględnie związany poglądem w niej wyrażanym. Odnośnie do innych postępowań, jak wskazano wyżej, taka uchwała ma moc pośrednio a nie bezpośrednio wiążącą. Sąd może nie zgodzić się z wykładnią norm prawnych zawartą w uchwale, ale wówczas musi przedstawić zagadnienie prawne odpowiedniemu poszerzonemu składowi NSA (art. 169 § 1 P.p.s.a.).

W dniu 5.10.2012 uruchomione zostało postępowanie wznowieniowe w sprawie WF......2012. Potem otrzymałem kolejne pismo, że zostało zakończone zbieranie dowodów.
Rozumiem, że podstawą do wydania decyzji (oprócz zacytowanego „artykułu”) był „wynik” zbierania dowodów w postępowaniu wznowieniowym, bo o innym trybie postępowania nadzwyczajnego informacji nie dostałem.
Jak już wyżej wspomniałem za podstawę wydania obu decyzji został wzięty art. 254 § 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Zarzucam naruszenie obu tych artykułów a więc art. 254 par. 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, gdzie unormowano że decyzję można zmienić, gdy skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dniu wydania decyzji. Uchwała NSA w Warszawie II FPS 4/11 z dnia 27.02.2012 r została wydana dużo później, co wyklucza zastosowanie art. 254 par. 1 O.p. Stanowisko takie podzielił WSA w Wyroku z dnia 15 września 2009 (sygn. akt I SA/Go 480/11) "Jak stanowi art. 254 § 1 ordynacji podatkowej, decyzja ostateczna ustalająca lub określająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres, może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dniu wydania decyzji.
Przepis ma charakter wyjątkowy i nie ma charakteru samodzielnego. Jego stosowanie zależy od istnienia innych przepisów materialnego prawa podatkowego, w których określone są okoliczności faktyczne, mające wpływ na obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego (por. wyrok NSA z dnia 26 października 2000 r., I SA/Po 1939/99, niepubl.).
Pozwala on na zmianę decyzji ostatecznej, jeżeli nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach materialnego prawa podatkowego. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie (por. wyrok NSA z dnia 21 września 2007 r., II FSK 381/07, M. Podat. 2007/11/3)."
Nie było nawet żadnych podstaw do wznowienia postępowania. W postępowaniu wznowieniowym jako podstawę podano: wyjście na jaw istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejące w dniu wydania decyzji nieznanych organowi, który wydał decyzję. Decyzja pierwotna została wydana 13.02.2012 r. a wyrok sądu (na który powołuje się UM) 27.02.2012 a więc w dniu wydania decyzji nie było podstawy na jaki powołał się organ skarżący.
Wyjaśnijmy sobie jeszcze co to jest nowa okoliczność faktyczna.
Jako nowe okoliczności faktyczne należy rozumieć te zdarzenia faktyczne, które miały miejsce przed wydaniem decyzji ostatecznej, a ujawnione zostały po jej wydaniu. Jeżeli w toku postępowania podatkowego, a przed wydaniem decyzji ostatecznej, ujawnione zostały określone okoliczności faktyczne, to fakt, że potwierdzono je później dodatkowo, nowym dowodem, pozyskanym w toku postępowania wznowieniowego, nie powoduje, że okoliczności te stały się "nowe" w rozumieniu powołanego przepisu. Natomiast użytego w art. 240 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej pojęcia "dowody", nie można postrzegać inaczej niż to wynika z treści art. 180 par. 1 i 181 tej ustawy. Dowodem jest zatem zeznanie świadka, a nie sam świadek. Wyrok WSA w Gliwicach I SA/Gl 673/09 – z 09.02.2010 r.
Wskazując na powyższe twierdzimy, że podstawa prawna, którą przyjął Urząd Miasta nie ma bytu w świetle prawa i jest bezwartościowa.
Wznoszę zatem o uchylenie tej decyzji i umorzenie postępowania
fotoedek jest off-line  
06-11-2012, 17:24  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Podatek od garaży - zmiana decyzji ostatecznej

zmiany na niebiesko wyżej
voyteg jest off-line  
06-11-2012, 20:39  
fotoedek
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Podatek od garaży - zmiana decyzji ostatecznej

czy argumenty sa dobre? czy ewentualnie cos jeszcze mozna dodac?

zastanawiam sie czy jeszcze dodac:
"26.04.2012 r. Minister finansów wydał interpretację ogólną, w której stwierdził, że niższą stawkę podatku od nieruchomości można zastosować tylko do miejsc postojowych będących częścią mieszkania (numer interpretacji: PL/LS/833/40/SIA/12/122). To można brać za podstawę stawki podatku od garaży a nie wyrok sądu "
fotoedek jest off-line  
07-11-2012, 08:14  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Podatek od garaży - zmiana decyzji ostatecznej

Cytat:
Napisał/a fotoedek Zobacz post
czy argumenty sa dobre? czy ewentualnie cos jeszcze mozna dodac?
co do zasady, to postępowanie administracyjne, gdzie na organie administracji publicznej ciąży zebranie i ocena materiału dowodowego

zatem nie ma takiego znaczenia, że pan coś napisze lub nie, jak w przypadku sprawy cywilnej, gdzie ciężar dowodu spoczywa na panu

a nawet jeśli pana zażalenie nie zostanie uwzglednione, ma pan prawo zaskrażyć decyzje do WSA z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania do czasu rozpoznania sprawy przez sąd
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Termin wykonalności ostatecznej decyzji administracyjnej (PINB, WINB) (odpowiedzi: 1) Witam, Nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Jest ono następujące: PINB wydał decyzję o przywróceniu poprzedniego sposobu...
§ wzruszenie ostatecznej decyzji starosty (odpowiedzi: 212) Jeżeli starosta w trybie decyzji odmówi wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, to czy można wystąpić do Wojewody jednocześnie z...
§ Zmiana decyzji ostatecznej - problem (odpowiedzi: 1) Witam, chciałbym prosić o pomoc w zrozumieniu pewnej kwestii. Dla mnie to rzecz skomplikowana, ale być może źle rozumuję. Otóż przyjmijmy, że rok...
§ Zmiana decyzji ostatecznej o przyznaniu zasiłku. (odpowiedzi: 4) Witam. Mam pytanie dotyczące pisma z MOPsu. Treść przedstawiam poniżej. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu. MOPs działając na...
§ art 73 i nowa decyzja po decyzji ostatecznej (DROGI) (odpowiedzi: 5) 7 lat temu otrzymałem decyzję dotyczącą nieruchomości w trybie art. 73 ustawy z 13 paź 1998r. natomiast obecnie otrzymałem zawiadomienie, o wszczęciu...
§ przedawnienie wymiaru podatku - doreczenie decyzji ostatecznej? (odpowiedzi: 1) Czy by uniknac przedawnienia na podstawie art 68 ordynacji podatkowej organ musi doreczyc decyzje ostateczną czy jakąkolwiek o wymiarze podatku od...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.