Błąd w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym - Forum Prawne

 

Błąd w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym

Witam, sprawa jest następująca: zacytuję trzy artykuły ustawy, o której mowa w tytule wątku. Cytat: Art. 175. 1. Świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-2 i 8, są przyznawane na wniosek ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
23-01-2013, 21:00  
c_lc
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Błąd w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym

Witam,
sprawa jest następująca: zacytuję trzy artykuły ustawy, o której mowa w tytule wątku.
Cytat:
Art. 175. 1. Świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-2 i 8, są przyznawane na wniosek studenta przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
2. Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta przez rektora.
3. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do rektora, składane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
4. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor przekazują uprawnienia w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej.

Art. 176. 1. W uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8, są przyznawane na wniosek studenta przez rektora.
2. Od decyzji rektora, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.
3. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego rektor przekazuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, komisji stypendialnej, a w zakresie rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 2, odwoławczej komisji stypendialnej.

Art. 207. 1. Do decyzji, o których mowa w art. 169 ust. 10 i 11 oraz art. 196 ust. 3, decyzji podjętych przez organy uczelni, kierownika studiów doktoranckich lub dyrektora jednostki naukowej w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, a także w sprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego i doktoranckiego, stosuje się odpowiednio przepisyustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.
2. Decyzje wydawane przez rektora w pierwszej instancji są ostateczne. W takim przypadku stosuje się odpowiednio art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu oraz do stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu tytułu zawodowego i wydaniu dyplomu jest rektor uczelni.
4. Przepis ust. 1 stosuje się także do decyzji podjętych przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną, o których mowa w art. 175 ust. 3 i art. 176 ust. 3.
Proszę przyjrzeć się art. 207 ust. 4 w zakresie, w jakim odsyła do decyzji (odwoławczej) komisji stypendialnej o której mowa w art. 175 ust. 3.
Takiej decyzji nie ma, bo o decyzji komisji stypendialnej jest mowa w art. 175 ale ust. 4.
Jest to wynik nieuwzględnienia zmiany w ustawie, która 'przesunęła' kwestię przekazywania uprawnień do wydawania decyzji w art. 175 z ust. 3 - oto dawne brzmienie:
Cytat:
3. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazują odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej.
do ust. 4 - bez zmiany art. 207.

Co z takim fantem począć? dodam, że możliwość zastosowania KPA do decyzji odwoławczej komisji stypendialnej w sprawie stypendium rektora ma dla mnie istotne znaczenie.

Albo inaczej sformułuję pytanie - czy istnieje sposób, żebym mógł powołać się na KPA w sprawie decyzji odwoławczej komisji stypendialnej, mimo tego przeoczenia w ustawie?
c_lc jest off-line  
07-02-2013, 10:30  
HouseMD
Stały bywalec
 
Posty: 1.000
Domyślnie RE: Błąd w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym

Według mnie to oczywisty błąd legislacyjny i idąc tropem wykładni funkcjonalnej próbowałbym z KPA, zwłaszcza, że skoro z mocy art. 207 ust.2 można stosować KPA do decyzji rektora ws. stypendiów to per analogiam trzeba uznać, że taka droga jest też właściwa dla odwołań od tych samych decyzji wydanych przez uczelniane komisje stypendialne w obu instancjach w zakresie zleconym przez rektora. Sam art. 207 ust. 4 sugeruje takie rozwiązanie, ale niestety przez czyjeś niedopatrzenie mamy lukę co do procedury. W art. 207 ust. 4 masz odesłanie do art. 175 ust.3 i art. 176 ust.3. W pierwszym przypadku, jak pisałem wyżej, trochę lipa Ale już z tym odesłaniem do art. 176 ust. 3 kombinowałbym - art. ten odwołuje się do ustępu wyżej ( ust. 2 ) gdzie jednoznacznie ( odesłanie do ust. 1 a z niego do przepisów art. 175) opisana jest kwestia stypendium rektora. Logicznie można zatem wyprowadzić z tego wniosek, że art. 207 ust.4 w ten sposób obejmuje swoją treścią decyzje w tej sprawie.
W odwołaniu uwzględniłbym wątpliwości co do poprawności legislacyjnej tego odesłania i niejako w zastępstwie oparłbym się na takiej interpretacji jaką opisałem. Być może nie mam racji ale na pierwszy rzut oka taka droga wydaje mi się dopuszczalna. Niestety takie mamy prawo i nie jest to odosobniony przypadek ale też takie błędy nie zawsze wykluczają stosowalność danego przepisu - zależy od wykładni i interpretacji. A w tym przypadku ratio legis jest zupełnie jasne i oczywiste dla interpretatora.
HouseMD jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Prawo o szkolnictwie wyższym - ważny problem: opłata za drugi kierunek studiów (odpowiedzi: 1) Na wstępie chciałabym bardzo przeprosić, jeśli umieściłam swoje pytanie w nieodpowiednim miejscu. Niestety nie jestem biegła w prawie związanym ze...
§ minimum kadrowe w szkolnictwie wyższym (odpowiedzi: 5) Mam pytanie: czy osoba ze stopniem doktora może zostać wliczona do minimum kadrowego na danej specjalności w sytuacji, gdy w obu semestrach wyrabia...
§ Prawo o szkolnictwie wyższym (odpowiedzi: 5) Witam, zastanawiam się jaka może być wykładnia nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym dotycząca zaniechania pobierania opłat za egzamin...
§ Stypenium- Ustawa o szkolnictwie wyższym (odpowiedzi: 5) Witam na podstawie Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów US jest to zapis przeniesiony z ustawy o szkolnictwie...
§ Nowe Prawo o Szkolnictwie Wyższym (odpowiedzi: 3) Witam serdecznie, w tym roku rozpocząłem studia na jednym kierunku, jednak mam zamiar poprawiać maturę i dostać się na inny kierunek studiów, jednak...
§ Prawo o szkolnictwie wyższym, nowy kierunek po rezygnacji ze starego (odpowiedzi: 2) Cześć, jestem Asia i jest to mój pierwszy post. Jestem studentką pierwszego roku studiów dziennych państwowych, po pierwszym semestrze mam zamiar...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.