Poprawianie omyłek w ofertach przetargowych - Forum Prawne

 

Poprawianie omyłek w ofertach przetargowych

Co do zasady, poprawienie omyłek w złożonych ofertach przetargowych, nie jest uprawnieniem Zamawiającego, lecz obowiązkiem. Poprawieniu podlegają (art. 87 ust.2 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych): 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
28-01-2013, 10:29  
UżytkownikEK
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Poprawianie omyłek w ofertach przetargowych

Co do zasady, poprawienie omyłek w złożonych ofertach przetargowych, nie jest uprawnieniem Zamawiającego, lecz obowiązkiem.


Poprawieniu podlegają (art. 87 ust.2 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych):

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Oczywiste omyłki pisarskie, to takie omyłki, które są łatwo zauważalne, które popełniono w sposób niezamierzony np. użyto niewłaściwych wyrazów, nastąpiły pomyłki w pisowni.

Oczywista omyłka pisarska jest to nie tylko fizyczne wprowadzenie omyłkowego zapisu w treści oferty, który nasuwa się samoczynnie, przez pierwszy ogląd danego dokumentu. Oczywista omyłka pisarska polega również na pominięciu określonego zapisu, w szczególności przez techniczne, często komputerowe i automatyczne przesunięcie tekstu, czy też pominięcie fragmentu tekstu, który jak wskazuje kontekst i całość dokumentu powinien znaleźć się w danym dokumencie (wyrok KIO UZP z 31 marca 2009 r., KIO/UZP 319/09 - mówi Radca Prawny Eliza Krause.

Oczywiste omyłki rachunkowe to błędy wynikające z niewłaściwego przeprowadzenia działań arytmetycznych, w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji (postanowienie SN z 21 czerwca 1967 r., II CZ 48/67). Błąd rachunkowy może wynikać z porównania ceny zawartej w ofercie z ceną zawartą w kosztorysie ofertowym (ślepym), jednakże może się okazać w tym przypadku, że zamawiający powinien wówczas wykorzystać też procedurę wyjaśniania z art. 87 ust. 1 PZP.

Sprostowania oczywistych omyłek pisarskich lub oczywistych błędów rachunkowych nie mogą prowadzić do zmiany oferty.

Pojęcie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie zostało w ustawie PZP zdefiniowane.

Konieczność podjęcia działań przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP (poprawienie innej omyłki), jest obligatoryjna, nie ma żadnych wyjątków od tej zasady. Zamawiający musi skorzystać z instytucji poprawienia innej omyłki, w razie zaistnienia podstaw faktycznych (tzn. ustalić zasadność poprawy, czy też jej brak), zanim dokona odrzucenia na podstawie przywołanego powyżej przepisu PZP - kontynuuje Radca Prawny Eliza Krause.

Omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP winny mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać zamawiający samodzielnie, bez udziału wykonawcy w tej czynności.

W związku z powyższym w doktrynie ugruntowany został pogląd, że (1931/12) w zakresie możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP decyduje okoliczność, czy czynność ta nie doprowadzi do istotnej zmiany treści oferty. W takim wypadku należy ocenić jej wpływ na treść tej ostatniej, rozmiar i wagę (znaczenie) dla całokształtu oświadczenia woli.
****
UżytkownikEK jest off-line  
28-01-2013, 10:31  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.943
Domyślnie RE: Poprawianie omyłek w ofertach przetargowych

A jakieś pytanie?
Ag_Maz jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Podanie danych dłużnika w ofertach sprzedaży długu (odpowiedzi: 17) Czy na pewno jest legalne? Mam delikatną sprawę, bo moim dłużnikiem jest... firma windykacyjna. Na nakaz z e-sądu poszedł już skuteczny sprzeciw. Czy...
§ Poprawianie semestru a nowa szkoła-Zus (odpowiedzi: 1) witam od lipca jestem sluchaczem policealnej szkoly na semestrze pierwszym. Nie podchodzilam w czerwcu do egzaminow i zlozylam podanie o poprawianie...
§ poprawianie pracy geodety (odpowiedzi: 4) Witam, Jakiś czas temu sąsiad wyprowadził geodetę i rozgrodził naszą drogę słupkami granicznymi. Droga jest dojazdem nie tylko do naszej posesji...
§ Poprawianie czyjegos projektu (odpowiedzi: 4) Jestem grafikiem(po ASP) w dużej instytucji, projekty które robię często są później modyfikowane przez inne osoby, zupełnie nie mające o tym pojęcia....
§ Dziwne klauzule w ofertach pracy w Urzędzie Gminy (odpowiedzi: 4) Witam, w jednym ze znajomych mi urzędów, zamieszczono informację o konkursie na stanowisko informatyka. w pkt. 2 wymagań napisano: "Wykształcenie...
§ poprawianie jakości nagrań w sądzie (odpowiedzi: 11) Czy w sądzie używa się jakiegoś sprzętu poprawiającego jakość nagrań oraz powodującego że nagrania sa głośniejsze niż w czasie nagrania i jaki to...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.