opinia organu a prawo do zażalenia/odwołania - Forum Prawne

 

opinia organu a prawo do zażalenia/odwołania

Aby uruchomić przedsięwzięcie, zmuszony jestem do pozyskania POZYTYWNEJ OPINII Powiatowej Inspekcji Sanitarnej (odnośnie właściwych warunków lokalowych - higienicznosanitarnych) oraz Państwowej Straży Sanitarnej (w zakresie spełnionych wymagań odnośnie poziomu bezpieczeństwa p.poż.) Takie OPINIE pozyskałem, ale zastanawiam ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
05-04-2013, 13:00  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie opinia organu a prawo do zażalenia/odwołania

Aby uruchomić przedsięwzięcie, zmuszony jestem do pozyskania POZYTYWNEJ OPINII Powiatowej Inspekcji Sanitarnej (odnośnie właściwych warunków lokalowych - higienicznosanitarnych) oraz Państwowej Straży Sanitarnej (w zakresie spełnionych wymagań odnośnie poziomu bezpieczeństwa p.poż.)

Takie OPINIE pozyskałem, ale zastanawiam się, co w sytuacji, kiedy powyższe organa (albo jeden z nich) zaopiniowałby lokal NEGATYWNIE?
Z różnych powodów...

Czy mam jakiekolwiek prawo do odwołania, zażalenia? (na opinii brak pouczenia)
Czy też muszę do skutku, do chwili UZNANIA organu, doprowadzać lokal do wymagań organu? Nawet w przypadku ewentualnych rozbieżności w interpretacji przepisów (w części dotyczącej np. możliwych odstępstw). O innych motywacjach organu nawet nie wspomne...
Sachalin jest off-line  
07-04-2013, 08:41  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: opinia organu a prawo do zażalenia/odwołania

A w ramach jakiego postępowania są wyrażane te opinie?
 
07-04-2013, 10:04  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: opinia organu a prawo do zażalenia/odwołania

"Postępowania" o uzyskanie wpisu do rejestru placówek edukacyjnych. Pozyskanie przedmiotowych opinii jest jednym z warunków.
Sachalin jest off-line  
23-05-2013, 07:26  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: opinia organu a prawo do zażalenia/odwołania

Znalazłem.

Zakres właściwości rzeczowej sądu administracyjnego określa art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), powoływanej w dalszej części uzasadnienia w skrócie: p.p.s.a, zgodnie z którym kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne akty lub czynności niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

...) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Jest więc - w razie czego - nadzieja...
Sachalin jest off-line  
14-04-2016, 09:34  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: opinia organu a prawo do zażalenia/odwołania

Sprawa, już po 3 latach, doprowadzona do końca... A nawet do końca końców, zatem historię wypada - w końcu - "dopowiedzieć" i tutaj.
Dopowiedzieć rzecz jasna z nadzieją, że ktoś w przyszłości z niej skorzysta, postawi tamę bezprawiu organów administracji publicznej i - najogólniej rzecz ujmując - organom pozbawionym faktycznej odpowiedzialności materialnej i dyscyplinarnej przynajmniej nie odpuści.
W przeciwnym wypadku, publikacja niniejsza nie miałyby [większego] sensu.

Przypomnę pokrótce, że organ rejestrowy prowadzący rejestr placówek oświatowych (prezydent miasta) zmusił organ prowadzący placówkę oświatową (przedszkole) do przedłożenia pozytywnych opinii: Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przed zarejestrowaniem placówki. A nie miał do wystosowania żądania przedłożenia powyższych opinii jakiegokolwiek ustawowego umocowania.

Cóż, wypada przyznać, że dysponując ongiś zupełnie inną wiedzą z prawa administracyjnego, organ prowadzący poddał się i pod przymusem organu rejestrowego złożył wnioski (do PSP i PPIS) o wydanie stosownych opinii dotyczących lokalu.

Zarówno PSP jak i PPIS nie miał żadnych zastrzeżeń do poziomu ochrony ppoż i bezpieczeństwa sanitarnego. Oba organy zażądały przedłożenia... decyzji (!) o zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na usługowy. Słowem, zupełnie swobodnie a raczej dowolnie weszły w kompetencje organów administracji architektoniczno-budowlanych i nadzoru budowlanego. Jeśli w ogóle o kompetencjach można mówić, bo kompetencjami organów nadzoru budowlanego i AB jestem po tej (i innych sprawach) po prostu przerażony (zważywszy na narzędzia dotkliwych represji, jakimi organy dysponują).
PPIS był co ciekawe na tyle arogancki, że w uzasadnieniu negatywnej opinii... nie podał żadnego argumentu uzasadniającego opinię negatywną. Ot, uzasadnienie opinii wykluczające tezę tejże opinii. Do "opinii" załączony został rachunek na 450zł.

Na wezwanie organu prowadzącego przedszkole, aby PPIS wskazał KONKRETNIE (bo w uzasadnieniu brak) jakie KONKRETNIE przepisy zakresu bezpieczeństwa sanitarnego zostały niedochowane, organ odpisał takim oto pismem.

Słowem, ja jestem tu kierownikiem szatni i co mi zrobicie...?
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg ODP_PPIS.jpg (94,5 KB, 12 wyświetleń)
Sachalin jest off-line  
14-04-2016, 12:14  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.553
Domyślnie RE: opinia organu a prawo do zażalenia/odwołania

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Sprawa, już po 3 latach, doprowadzona do końca...
Gratuluję konsekwencji w trybie "bez zbłednej zwłoki"
voyteg jest off-line  
15-04-2016, 09:07  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: opinia organu a prawo do zażalenia/odwołania

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
"bez zbłednej zwłoki"
"- No, to przyjemnej drzemki, przyjemnej drzemki, odprowadzę pana. A niech pan
łaskawie zwróci uwagę na daty w korespondencji z Dyrekcją Lasów Państwowych. Przecie to skandal, żeby przetrzymywano sprawy po trzy miesiące bez odpowiedzi, bo… No, ale o tym potem.
"

W tumiwisizmie, arogancji, złej woli, zwłoce, to my mamy spore tradycje. No ale Kunik vel Kunicki był hohsztaplerem

Ad rem.

Już pobieżna lektura dostępnego orzecznictwa wskazuje, że "opinia" jest czynnością materialno - techniczną, wydaną w następstwie np. przeprowadzonego dowodu z oględzin oraz czynności rozpoznawczych, nie podlega zaskarżeniu ani przed organem wyższej instancji, ani przed WSA/NSA. Są jakieś sporadyczne orzeczenia, w których WSA badał "opinie" organów, ale stanowią pewnie ułamek promila. Reszta skarg była odrzucana.

Wniosek 1: możemy sobie zaplanować wymarzone przedsięwzięcie, którego uruchomienie musi być poprzedzone pozyskaniem pozytywnej opinii takiego lub innego organu, a lokalny miejscowy kacyk, czyli organ pozbawiony realnej instancyjnej kontroli mówi sobie "nie" naturalnie pod pozorem "stania na straży praworządności" lub "stania na straży bezpieczeństwa", i marzenia możemy sobie odstawić na półkę.

W omawianym przypadku jest nieco inaczej: prezydent niemałego miasta w centralnej Polsce zupełnie bezpodstawnie zmusza (nie bójmy się tego słowa) organ prowadzący do pozyskania pozytywnych opinii PPIS i PSP i jako organ rejestrowy uzależnia rejestrację placówki od pozyskania przedmiotowych opinii. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lekką ręką [bo jak się okazuje - w poczuciu zupełnej bezkarności] wydaje placówce krzywdzącą negatywną opinię i nic mu, organowi, nie zrobimy. To jest dopiero prawdziwa definicja władzy...

Można tylko dopowiedzieć, że fair zachował się "mundur": Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, którego odpowiedź na kolejne pismo organu prowadzącego mogłoby sprowadzić się w zasadzie do jednego zdania brzmiącego np. tak: "Słuchajcie raz jeszcze; przedszkole nie musi mieć naszej opinii ani żaden przepis prawny nie obliguje nas do wydania takowej opinii ani przed jego rejestracją ani po rejestracji.". I trudno komendantowi odmówić racji. Ale co z tego ?

Organ prowadzący jest więc w kropce. Właściwy terytorialnie organ PPIS, za nasze pieniądze, z naszych podatków, pokazuje organowi prowadzącemu placówkę środkowy palec, czas leci, realne mierzalne faktyczne straty "lecą" i na rozwiązanie nie ma żadnej nadziei. A uruchomienie placówki bez jej rejestracji automatycznie wiąże się z postawieniem zarzutu karnego.

Organ prowadzący placówkę chwyta się brzytwy; do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego kieruje wniosek o wszczęcie postępowania kontrolnego w związku z opisanymi nieprawidłowościami przy wydawaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, absolutnie nie sugeruje prawdopodobieństwa wymuszenia przez PPIS przekazania korzyści majątkowej, ale... staje się cud. PWIS nie tylko nie kwalifikuje wniosku jako skargi powszechnej, ale przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

Wniosek 2: jedynym przełożeniem w sprawie krzywdzącej opinii może być - jak się wydaje - tylko uzasadniona kontrola organu II instancji działalności merytorycznej organu I instancji w zakresie wydawania opinii. Próba zobligowania do kontroli strony merytorycznej konkretnej "opinii" jako takiej wydaje się bezcelowe, bo w tym zakresie "władztwo" organu I instancji ma zupełną swobodę.
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg PWIS_odp.jpg (99,3 KB, 10 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg PWIS_odp_2.jpg (62,9 KB, 7 wyświetleń)
Sachalin jest off-line  
15-04-2016, 11:37  
arabeska1125
Przyjaciel forum
 
arabeska1125 na Forum Prawnym
 
Posty: 363
Domyślnie RE: opinia organu a prawo do zażalenia/odwołania

tylko pogratulować ale też szczęściem było w tej sprawie, że PWIS właściwie zinterpretował przepisy, a nie w ciemno uznał racje PPIS, co nie zawsze się zdarza... :/
arabeska1125 jest off-line  
18-04-2016, 10:11  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: opinia organu a prawo do zażalenia/odwołania

Cytat:
Napisał/a arabeska1125 Zobacz post
tylko pogratulować
Podziękować. Ale najlepiej i najchętniej, to zachęcić i zdopingować do stawienia czynnego oporu bezprawiu organów administracji publicznej, dopóki bałagan nie zostanie uprzątnięty a urzędnicza samowola zostanie radykalnie ukrócona. Zostanie..... ?

W drugim kroku organ prowadzący placówkę zażądał od PPIS usunięcia (rękami PWIS) ze strony internetowej PPIS żądania z załączania do wniosku o wydanie opinii sanitarnej, pozytywnej opinii Straży Pożarnej i dokumentu potwierdzającego zmianę sposobu użytkowania lokalu. Takiego braku skruchy ze strony wnioskodawcy było już za wiele - doszło do sporu kompetencyjnego pomiędzy PPIS a PWIS, w którym PPIS usiłował wymówić "posłuszeństwo" PWIS (pismo PWIS poniżej).

Cytat:
Napisał/a arabeska1125 Zobacz post
szczęściem było w tej sprawie, że PWIS właściwie zinterpretował przepisy, a nie w ciemno uznał racje PPIS
Droga pani. Po pierwsze, to nie jest szczęście. To nasza praca i konsekwencja w działaniu w poczuciu słuszności sprawy, "walki" o sprawiedliwość i - co najważniejsze - przy wsparciu merytorycznym pana voteg'a (a niech Allah mnoży dni Jego i błogosławi wszystkie opublikowane na tymże forum jego wielbłądy niosące nas ku prawdzie i oświeceniu ), bez którego wskazówek i uwag, w starciu z tą jakże szkodliwą instytucją stojącą na straży rzekomej "praworządności" bylibyśmy niczym cymbał głucho brzmiący. Wystarczy wczytać się w pierwsze pismo z PPIS... ileż weń jadu i poczucia bezkarności.
Wypada dodać, że dzień przed zaplanowanym terminem oględzin lokalu, księżniczki z planety Sanepid, zdając sobie wybitnie sprawę z pozycji procesowej organu prowadzącego, telefonicznie zamówiły sobie (niczym pizzę) dowiezienie się do placówki, co do której miała zostać wydana niezaskarżalna "opinia". Organ prowadzący, zbulwersowany sytuacją i "propozycją", po kilkugodzinnych próbach i jawnych próbach zbycia przez sekretariat, dodzwania się do zastępcy PPIS i wyłuszcza sprawę. Zaciska jednak zęby i nie zgłasza sprawy na drodze oficjalnej do czasu wydania "opinii" tylko i wyłącznie będąc świadomym faktycznej bezradności, w jakiej się znalazł. Jakby w jakimś matriksie...

Po drugie, PWIS w kwestii rażących naruszeń prawa niczym nie różni się od PPIS. Ale o tym oraz wątkach bezczynności organów, wątku kryminalnym - wkrótce, w wolnej chwili.

Wniosek:
Powołanie PPIS przez prezydenta miasta a PWIS przez Głównego Inspektora Sanitarnego i oparcie ich działalności o jedną ustawę (o Państwowej Inspekcji Sanitarnej) pokazało, że w sprzyjających okolicznościach górę bierze nie prawo, a urzędnicza samowola skutkująca traktowaniem publicznego urzędu niczym prywatnego folwarku. Za nasze pieniądze...
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg PWIS_001.jpg (92,6 KB, 4 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg PWIS_002.jpg (99,1 KB, 4 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg PWIS_003.jpg (96,2 KB, 4 wyświetleń)
Sachalin jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Prawo do odwołania się za płacenie odszkodowania (odpowiedzi: 5) Witam.Po zorganizowanej przeze mnie imprezy w sali wynajętej od gminy,muszę zapłacić za szkody.Szkoda czyli drzwi i ściany zostały wycenione na...
§ prawo do odwołania zeznań (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich. Ok.3 tyg.temu zgłosiłam na policję zakłócanie ciszy nocnej przez sąsiada. Patrol przyjechał, chciał nałożyć mandat na sąsiada...
§ termin przekazania odwołania do właściwego organu - jak liczyć? (odpowiedzi: 15) Mam pytanie odnośnie interpretacji art. 35 § 3 k.p.a.: jak rozumieć sformułowanie "od dnia otrzymania odwołania"? 1. Czy już od dnia wpłynięcia...
§ Prawo karne , odwołania (2 pytania) (odpowiedzi: 1) Jeżeli sąd okregowy odwoławczy utrzymał wyrok na którym ja w ciągu 14 dni złożyłam zażalenie to po jakim czasie ten wyrok staje sie prawomocny , czy...
§ Termin złożenia zażalenia lub odwołania (odpowiedzi: 1) Jak to wygląda z terminem złożenia zażalenia ? Zakładając iż odebrano pismo-postanowienie Sądu w środę to ostatni dzień terminu to wtorek następnego...
§ Termin wniesienia odwołania/zażalenia (odpowiedzi: 3) Witam, proszę o informację, kiedy upływa termin 7-dniowy wysłania odwołania od decyzji prokuratora? Polecony został odebrany 6 kwietnia ( z...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.