Jak zaskarżyć uchwałę Rady Gminy lub Sejmiku Województwa – poradnik - Forum Prawne

 

Jak zaskarżyć uchwałę Rady Gminy lub Sejmiku Województwa – poradnik

Gminy lub województwa jako jednostki samorządu terytorialnego mogą stanowić prawo miejscowe, czyli podejmować uchwały. Przykładem ich mogą być: - uchwała w sprawie sposobu odbioru śmieci ustalająca też wysokość opłat czy - miejski plan zagospodarowania przestrzennego. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Zamknięty temat
 
24-01-2014, 15:57  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie Jak zaskarżyć uchwałę Rady Gminy lub Sejmiku Województwa – poradnik

Gminy lub województwa jako jednostki samorządu terytorialnego mogą stanowić prawo miejscowe, czyli podejmować uchwały.

Przykładem ich mogą być:
- uchwała w sprawie sposobu odbioru śmieci ustalająca też wysokość opłat
czy
- miejski plan zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała taka stanowi potem prawo miejscowe, którego zobowiązani jesteśmy przestrzegać, co wiązać się może z naszego punktu widzenia z niekorzystymi ograniczeniami.

Jeśli zatem zauważamy w uchwale niekorzystny dla nas zapis, to możemy podjąć kolejno odpowiednio środki prawne:

1. Wezwanie Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) do usunięcia naruszenia prawa
2. Skarga na Uchwałę Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Tryb powyższy przysługuje każdemu, kto wywodzi swój interes prawy, to znaczy wynika ze ściśle określonego przepisu prawa oraz dotyczy bezpośrednio skarżącego. Nie można zaskarżyć uchwały, tylko dlatego, że „się nie podoba”.

Jak zatem możemy znaleźć właściwy przepis prawa, w oparciu o który przygotujemy nasza skargę?

Na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query znajduje się baza orzeczeń sądów administracyjnych, czyli takich które kontrolują prace urzędów.

Na tej stronie znajduje się wygodna wyszukiwarka - prosta w obsłudze jak google - gdzie można znaleźć sprawy podobne do naszych. W polu "szukane słowa" wpisujemy kilka takich wyrazów, które są związane z nasza sprawą. Klikamy "szukaj" i mamy orzeczenia sądowe dla danych spraw. W ich uzasadnieniach możemy przeczytać, czy nasza sprawa jest administracyjną, czy nie.

Uwaga - ta wyszukiwarka nie lubi błędów lub literówek - jak popełnimy błąd w wyrazie, to zwraca wynik pusty. - wcale to nie oznacza, że orzeczeń takich brak.

I wskazówka dla zaawansowanych. W wyszukiwarce jest pole "symbol sprawy". Możemy je rozwinąć i znaleźć symbol naszej sprawy, co w połączeniu z wpisanymi wyżej kluczowymi szukanymi słowami zawęzi wybór tylko do danego symbolu sprawy.
Do naszego tematu zatem szukamy spraw o symbolu 6391, 6392, 6393


Załóżmy, że w ten sposób opracowaliśmy już podstawę prawną, na która powołamy się w sprawie.
Możemy zatem przystąpić do zredagowania Wezwania Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) do usunięcia naruszenia prawa
voyteg jest off-line  
24-01-2014, 16:05  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Jak zaskarżyć uchwałę Rady Gminy lub Sejmiku Województwa – poradnik

Wezwanie Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) do usunięcia naruszenia prawa

„Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wzywam do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy < (lub Sejmiku Województwa)z dnia <data> Nr
<nr uchwały np. XIV/70/2011>

Powyższej uchwale zarzucam następujące naruszenie prawa w ten sposób, że
<tu przykładowa struktura zapisu> zapisy w § 12 ust. 7 pkt 2 i § 14 ust. 3 niniejszej uchwały są sprzeczne z z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r., Nr 15, poz.19 ze zm.).>

<uzasadnienie – tu możemy dodać, co uważamy>
<podpis>
Składamy pismo „wezwanie do usunięcia naruszenia prawa” wraz z załącznikami w kancelarii urzędu , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru i oczekujemy.

Mogą być teraz 3 możliwości:
1. Rada Gminy zmieni uchwałę zgodnie z naszymi oczekiwaniami – wtedy sukces.
2. Rada Gminy odmówi zmiany uchwały zgodnie z naszymi oczekiwaniami – wtedy przysługuje nam prawo zaskarżenia tej uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania odpowiedzi w tej sprawie
3. Rada Gminy nie udzieli odpowiedzi na wezwanie – wtedy przysługuje nam prawo zaskarżenia tej uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 60 dni od wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Przekroczenie terminu – zależnie od sytuacji z pkt 2 lub pkt 3 powyżej oznaczać będzie odrzucenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny z przyczyn formalnych, nawet jeśli argumenty zawarte w skardze byłyby w pełni uzasadnione.

Zatem kluczowe jest odpowiednie zrozumienie i dostosowanie się do tych terminów i w tym celu NSA podjął nawet uchwałę sygn. akt II OPS 2/07, która tłumaczy zagadnienie następująco:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FC4474C9DA

Cytat:
„z analizy art. 53 § 2 p.p.s.a. wynika, że już z dniem wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa rozpoczyna bieg termin sześćdziesięciu dni do wniesienia skargi, mimo że sprawa udzielenia odpowiedzi na to wezwanie jest otwarta. W okresie biegu tego terminu organ może udzielić odpowiedzi na wezwanie i w takim przypadku dalszy bieg tego terminu staje się bezprzedmiotowy, ponieważ od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, rozpoczyna bieg termin trzydziestu dni od dnia doręczenia tej odpowiedzi. Jeżeli natomiast w tym okresie organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, to nieprzerwanie biegnie termin sześćdziesięciu dni, liczony od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.”
Czyli reasumując najprościej: składamy nasze wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Po 30 dniach – dajmy szansę organowi administracji na odpowiedź - od tej daty składamy skargę do WSA, bo jesteśmy do tego uprawnieni i WSA nie odrzuci skargi.

Jeśli w międzyczasie jednak organ administracji udzieli odpowiedzi na nasze wezwanie, to wtedy możemy się do niej odnieść redagując dodatkowe pismo procesowe do WSA – jednak nie jest to obligatoryjne dla rozpoznania skargi przez Sąd.
Tryb złożenia skargi do WSA w tej sprawie znajduje się w kolejnym poradniku http://forumprawne.org/sady-administ...go-do-wsa.html

Uwaga - Sadu Administracyjnego nie należy mylić z Sądem Powszechnym (czyli cywilnym), gdzie możemy być obowiązani stawić się na sprawie i zeznawać. W Sądzie Administracyjnym jest inaczej - jeśli nie chcemy, nie musimy uczestniczyć w rozprawie i nasza aktywność może się ogranicznyc tylko do złożenia skargi w urzędzie adminstracji. Ten sąd nawet na zawiadomieniu o rozprawie poucza, że obecność jest nieobowiązkowa
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wykonanie uchwały Rady Gminy przed publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa (odpowiedzi: 5) Pytanie moje dotyczy następującej sytuacji. W mieście X Rada Gminy uchwaliła uchwałę dotyczącą wystosowanie zapytania do Komendanta Wojewódzkiego...
§ Teren przy prywatnym budynku, należący do gminy i województwa (odpowiedzi: 6) Witam, Mieszkam w budynku, który jest własnością mojej rodziny (rodziców między innymi). Pomieszczenia w nim są wynajmowane na lokale handlowe i...
§ Nieważność uchwały Sejmiku Województwa? (odpowiedzi: 1) Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 24 maja 2011r na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w...
§ Zredagowana skarga na uchwale rady gminy lub sejmiku wojewodzkiego do WSA (odpowiedzi: 2) Poniżej znajduje się zredagowana Skargę na Uchwałę Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa), ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: ...
§ Jak zaskarżyć i do kogo Uchwałę Rady Miejskiej w Kluczborku? (odpowiedzi: 7) Witam.Jestem nową osobą na forum. Od roku staram się o zwrot dotacji celowej na zakup kotła ekologicznego na pellet. Urząd Miasta Kluczbork w uchwale...
§ zaskarżenie uchwały gminy (odpowiedzi: 1) Czy ktoś mógłby mi pokrótce przedstawić tryb zaskarżenia uchwały gminy ? Będę bardzo wdzięczny.


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.