samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego - Forum Prawne

 

samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

Ciągnąca się półtora roku sprawa podwyższenia terenu o 1,5 m (celowa zmiana rzędnej) na sąsiedniej działce, z żądaniem wnioskodawcy JEDYNIE o zniwelowanie terenu zgodnie z warunkami zabudowy, poszła ostatecznie w takim kierunku, że wydana przez ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
23-02-2014, 12:28  
Adiunkt
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

Ciągnąca się półtora roku sprawa podwyższenia terenu o 1,5 m (celowa zmiana rzędnej) na sąsiedniej działce, z żądaniem wnioskodawcy JEDYNIE o zniwelowanie terenu zgodnie z warunkami zabudowy, poszła ostatecznie w takim kierunku, że wydana przez WINB decyzja wygląda tak, jak poniżej. Czy ktoś mógłby mi - prostej kobicinie - wytłumaczyć, o co w tym elaboracie chodzi? Będę wdzięczna i z góry dziękuję .
"Organ I instancji w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, iż inwestorka podczas prowadzenia robót bud. zw. z budową budynku mieszkalnego, dokonała istotnych i nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego. Ustalono również, że w dn... inwestorka złożyła zawiadomienie o zakończeniu budowy w PINB. Organ I instancji pismem z dn...., znak...., potwierdził przyjęcie (bez sprzeciwu) zawiadomienia o zakończeniu budowy przedmiotowego budynku mieszkalnego. PINB uznał, że z uwagi na fakt, że roboty budowlane przy budowie zostały zakończone, zastosowanie znajduje art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego i nie ma podstaw do zastosowania art. 50 ust.1, pkt. 4 Prawa budowlanego. Następnie organ ten uznał, że dokonane odstępstwa nie naruszają obowiązujących przepisów, w tym tech.-budowlanych w związku z czym należało przedmiotowe postępowanie umorzyć. Organ II instancji stwierdził na podstawie zgromadzonej dokumentacji sprawy, iż budynek mieszk. jednorodzinny został zrealizowany w sposób istotnie odbiegający od warunków pozwolenia na budowę..... Stwierdzone odstępstwa od warunków udzielonego pozwolenia na budowę stanowią istotne odstępstwo od pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 36a, ust.5, pkt 1 ustawy z dn.7.07.1994 r. Prawa budowlanego. Zatem w przedmiotowej sprawie zachodził przypadek określony w art. 50 ust 1 pkt 4 ww. ustawy. Zaistnienie takiego stanu faktycznego obligowało organ I instancji do przeprowadzenia stosownego postępowania legalizacyjnego w trybie art. 50-51 Prawa budowlanego. W omawianym przypadku po wszczęciu postępowania PINB nie wstrzymał prowadzonych robót bud. w myśl art. 50 ww. ustawy. Dodatkowo roboty budowl. budynku zostały zakończone, inwestorka w trakcie trwające w PINB postępowania wyjaśniającego, złożyła zawiadomienie o zakończeniu budowy, a organ I instancji nie wniósł sprzeciwu....... W tej sytuacji więc nie było możliwości przeprowadzenia czynności naprawczych w trybie art. 51 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, gdyż na przeszkodzie stoi regulacja art. 51 ust. 1 tej ustawy. Należało więc przeprowadzić procedurę określoną w art. 51 ust.1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 oraz rozważyć wydanie jednej z dwóch decyzji przewidzianych w art. 51 ust. 1 pkt. 1 lub 2 ww. ustawy. Wobec powyższego w rozpatrywanym przypadku nie zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie nakazu rozbiórki czy przywrócenia do stanu poprzedniego, ponieważ organ nakazuje powyższe w trybie art. 51 ust. 1 pkt. 1 tylko w przypadku, gdy występuje brak możliwości naprawy, tj. niedająca się usunąć niezgodność z przepisami, co w rozpatrywanym przypadku nie ma miejsca.Nie ma również podstaw do nałożenia na inwestorkę na podst. art. 51 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowl. w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem. W związku z powyższym organ II instancji podtrzymuje decyzję organu I instancji i umarza postępowania."
Adiunkt jest off-line  
24-02-2014, 21:25  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

Bardzo ciekawa sprawa. Bardzo łagodne urzędy. Proszę podać w jakim to województwie?

W tym zdaniu:

"W tej sytuacji więc nie było możliwości przeprowadzenia czynności naprawczych w trybie art. 51 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, gdyż na przeszkodzie stoi regulacja art. 51 ust. 1 tej ustawy. "

chyba się Pani pomyliła - końcówka powinna brzmieć chyba: "...art. 51 ust 7 tej ustawy."?
Inwestorwroclove jest off-line  
25-02-2014, 10:25  
Adiunkt
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

Tak, tak, przepraszam za pomyłkę - oczywiście miało być "...gdyż na przeszkodzie stoi regulacja art. 51 ust.7 ustawy Prawo budowlane". Sprawa toczy się na Podkarpaciu, zresztą (wydawało się, że banalnie prosta, bo dotycząca podsypanych ziemią, do wysokości ponad 1 m, fundamentów domu, czym naruszone zostały warunki określone precyzyjnie w decyzji o warunkach zabudowy) została przez PINB tak rozdmuchana, iż w wyniku dwukrotnie przeprowadzonych przez inspektorów wizji w terenie, wyszło na jaw tak wiele odstępstw od projektu (istotnych i nieistotnych), które - gdyby nie wykazanie ich w kolejnych protokołach i decyzjach, nigdy nie ujrzałyby światła dziennego (np. przesunięcie o ok. 80 cm budynku od obowiązującej linii zabudowy) . Wnioskodawcy, którym za płotem, w odległości 6 m, usypana została ponad metrowa skarpa ziemi (mimo tych samych warunków zabudowy), domagali się tylko wyrównania terenu do poziomu precyzyjnie określonego dla obu działek. Niczego ponad to nie żądali. Wyszło jednak tak, jak powyżej i... trudno to wszystko teraz zwykłym rozumkiem ogarnąć!
Aaaa, dodam jeszcze iż PINB prowadząc półtora roku postępowanie wyjaśniające "w sprawie prawidłowości budowy budynku mieszkalnego na działce.....", w tzw. międzyczasie (czyli mniej więcej w połowie trwania rozpatrywania sprawy) PRZYJĄŁ BEZ SPRZECIWU zawiadomienie inwestorki wspomnianej nieruchomości o zakończeniu budowy, następnie kontynuował prowadzone przez siebie postępowanie i w wysyłanych stronom zawiadomieniach o kolejnych przesunięciach terminów załatwienia sprawy, nadal informował je, iż prowadzi "postępowanie administracyjne z urzędu w sprawie prawidłowości budowy budynku mieszkalnego na działce..." Do żądań wnioskodawców w żadnym protokole ani w żadnej decyzji tak organ I instancji, jak i organ II instancji nie odniósł się ANI RAZ, oba wydały niemal identyczne decyzje, w których umorzenie sprawy oparły na wspomnianych artykułach Prawa budowlanego: 50 i 51. Stąd moja gorąca prośba o przełożenie mi (osobie z przygotowaniem humanistycznym - a więc mało rozeznającej się w zawiłościach tematyki budowlanej) o przełożenie powyższego na język zrozumiały dla zwykłego zjadacza chleba. Będę wdzięczna .
Adiunkt jest off-line  
25-02-2014, 19:48  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

Droga Pani, sprawa jest prosta i jeżeli przeczyta Pani spokojnie wykreślając po drodze cały "sztafaż" administracyjnego bełkotu to znaczenie będzie jasne: koniec sprawy i nikt nic nie musi w tej sprawie robić.

Sprawa ciekawa gdyż organy niechętnie ujawniają znajomość przepisu art. 51 ust. 7 i raczej inwestorów nękają różnymi bzdurami.

Tyle że w tej sprawie zaszło tyle przedziwnych okoliczności na raz iż wygląda iż te oragany bardzo są temu inwestorowi przychylne. Otóż:
1. jeżeli PINB stwierdził te odstępstwa w trakcie budowy to był zobowiązany ją wstrzymać
2. Powinien odpowiedzieć sprzeciwem na zawiadomienie o zakończeniu gdyż przecież sam stwierdził odstępstwa istotne
3. No i umorzenie powinno nastąpić pod warunkiem iż te stwierdzone odstępstwa są jednak zgodne z prawem tymczasem oba organy dowodzą iż nie mogły już nic robić bo ... się zagapiły (?!)
Będę wdzięczny za skany tych decyzji - choćby na priv - wtedy będę mógł coś więcej doradzić
Inwestorwroclove jest off-line  
26-02-2014, 10:29  
Adiunkt
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

...ano przychylne z racji rodzinnych koligacji . Żeby było jeszcze dziwniej (a może i śmieszniej) dodam, iż legalność zatwierdzonego projektu budowlanego również jest dyskusyjna, ponieważ został on skonstruowany przez projektanta/kierownika budowy z naruszeniem warunków zabudowy, niezweryfikowany przez miejscowy wydział architektury - przeszedł etap zatwierdzenia przez ZUD, został podpisany przez starostę. No i poszłoooo! Teraz okazuje się, że warunki zabudowy sobie, projekt budowlany sobie, opis do planu zagospodarowania sobie, a rzeczywisty, ostateczny stan na rzeczonej działce sobie, co potwierdza mapa inwentaryzacyjna . Taka oto plątanina, która podoba się tutejszym organom I i II instancji.
Ponieważ na tym etapie mam możliwość złożenia skargi do WSA na decyzję WINB, oczywiście skorzystam z niej. Decyduję się na bój , bo wiem, że mam rację oraz że w tej sprawie naruszono przepisy prawa (tak budowlanego, jak i administracyjnego..., a nawet i karnego - kierownik budowy/projektant poświadczył nieprawdę, co wykazały kontrole nadzoru bud.). Nie zostanę do końca życia (a potem i moje dzieci) z usypaną - na odcinku 6 m - półtorametrową skarpą za moim ogrodzeniem, przy jednakowych warunkach zabudowy dla obu domów! Nie ma siły! Do walki "o swoje" motywuje mnie dodatkowo to, co przeczytałam w kilku orzeczeniach NSA, w których czytam:
..."Przede wszystkim należy stwierdzić, iż błędny jest pogląd, że zakończenie budowy wyłącza stosowanie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane..."
Za chwilę jadę do urzędu gminy, by tam złożyć wniosek o wszczęcie postępowania z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo wodne.
Jeżeli zaś chodzi o skany decyzji (dziękuję za chęć "wgryzienia się" w sprawę), postaram się przesłać je Panu - proszę tylko o chwilę cierpliwości.
Pozdrawiam.
Adiunkt jest off-line  
26-02-2014, 17:03  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

Nie wiem które orzeczenia NSA ma Pani na myśli (proszę podać) ale proszę nie budować przekonania o wygranej tylko na tym. Orzeczenia NSA są różne a przepis jest jasny. Sam art. 51 ust 1 pkt 3 może nic Pani nie dać skoro organy są przychylne - ot naniosą na projekt zastępczy nową rzędną i organ to zatwierdzi i będzie po sprawie. Parę lat straci Pani na bieganie po sądach a w tej sprawie NIC się nie zmieni.
Inwestorwroclove jest off-line  
27-02-2014, 10:40  
Adiunkt
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

Hmmmm..., to co - nie robić nic???? Poddać się i do końca życia "zza płota" przyglądać się budowlanej maszkarze, z której już woda zaczyna zalewać nasz ogród i podmywać fundamenty naszego nowego domu??? Usiąść w bezsilności, nie walczyć o swoje, bo paniusi krewniak jest kierowcą w urzędzie???
Adiunkt jest off-line  
27-02-2014, 15:01  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.553
Domyślnie RE: samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

Cytat:
Napisał/a Adiunkt Zobacz post
Hmmmm..., to co - nie robić nic????
proponuje zaskarżyć do WSA
http://forumprawne.org/sady-administ...-poradnik.html

Cytat:
Napisał/a Adiunkt Zobacz post
woda zaczyna zalewać nasz ogród i podmywać fundamenty naszego nowego domu???
tu można też ruszyć inne postępowanie w oparciu o prawo wodne

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/43B38F4140
Cytat:
NSA wskazał, iż w przypadku zmiany stanu wód na gruncie i zalewania nieruchomości sąsiednich zastosowanie znajdzie art. 29 ust. 3 Prawa wodnego, a zatem organem właściwym do rozpatrzenia sprawy i wydania stosownej decyzji jest Burmistrz Miasta, a okoliczność z jakich przyczyn dochodzi do wyrządzenia szkody wodami na działce sąsiedniej jest bez znaczenia, jeżeli są one skutkiem zmiany stosunków wodnych na gruncie.
a zatem ten poradnik http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
27-02-2014, 18:44  
Adiunkt
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

I tak właśnie zrobiłam, o czym piszę w poście 5. Dziękuję za rady. Pozdrawiam.
Adiunkt jest off-line  
28-02-2014, 10:12  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.553
Domyślnie RE: samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

proponuje też uruchomić postępowanie przed Burmistrzem dodatkowo
voyteg jest off-line  
28-02-2014, 10:31  
Adiunkt
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

Tak, tak, już to przedwczoraj zrobiłam (pisałam w poście 5: "Za chwilę jadę do urzędu gminy, by tam złożyć wniosek o wszczęcie postępowania z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo wodne"). Do wniosku dołączyłam 33 zdjęcia szkód (mokre nacieki na kostce brukowej, wzdłuż boku mojego domu, mokre plamy w rogu garażu, stojące w wodzie iglaki - zresztą na przestrzeni 4 lat zamieszkiwania przez nas domu, obecnie mamy 4 nasadzenie świerków - co roku wyrzucamy kolejne zgniłe iglaki, zdjęcia krzywiących się słupków ogrodzeniowych), wszystko to rzecz jasna od strony usypanej po sąsiedzku skarpy. Spływająca woda gruntowa coraz bardziej i rozleglej rzeźbi sobie na naszej posesji podziemne korytarze . Opisałam to wszystko dokładnie we wniosku i... zobaczymy. Wczoraj poświeciłam cały wieczór na poczytanie sobie kilku aktualnych orzeczeń NSA w podobnych sprawach i widzę, że nadzory budowlane sprawy związane z podniesieniem terenu i związanym z tym zaburzeniem stosunków wodnych, traktują jak diabeł święconą wodę: pozbyć się sprawy jak najszybciej, niech sobie dochodzą z przepisów prawa wodnego! Nawet gdy podniesienie terenu nastąpiło w związku z budową (a więc nastąpiło naruszenie przepisów prawa budowlanego). Pozdrawiam.
Adiunkt jest off-line  
28-02-2014, 10:35  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.553
Domyślnie RE: samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

Cytat:
Napisał/a Adiunkt Zobacz post
Nawet gdy podniesienie terenu nastąpiło w związku z budową (a więc nastąpiło naruszenie przepisów prawa budowlanego).
Postępowanie oczywiście warto prowadzić dwutorowo

Życzę konsekwencji i powodzenia

Proszę informować o dalszym rozwoju sprawy
voyteg jest off-line  
28-02-2014, 11:16  
Adiunkt
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

Oczywiście, odezwę się, jak tylko coś ruszy, a działam dwutorowo: 1) skarga do WSA, 2) wniosek do burmistrza. Jak wiadomo, takie sprawy ciągną się latami, niestety. Ale jak pisałam powyżej - nie ustąpię, bo wiem, że mam rację. Przegrana bitwa (decyzje PINB i WINB) to dopiero początek wojny, trudno. Nie należę do osób, które łatwo się poddają oraz do takich, które potrafią walczyć o swoje. Tak więc dziękuję raz jeszcze, wiem, w którym kierunku mam zmierzać.
Pozdrawiam.
Adiunkt jest off-line  
28-02-2014, 11:19  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.553
Domyślnie RE: samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

Cytat:
Napisał/a Adiunkt Zobacz post
Jak wiadomo, takie sprawy ciągną się latami, niestety.
Wcześniej otrzymał pan link do poradników i opisano w nim, jak skutecznie ponaglać urząd
voyteg jest off-line  
28-02-2014, 21:02  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

Cytat:
Napisał/a Adiunkt Zobacz post
Hmmmm..., to co - nie robić nic???? Poddać się i do końca życia "zza płota" przyglądać się budowlanej maszkarze, z której już woda zaczyna zalewać nasz ogród i podmywać fundamenty naszego nowego domu??? Usiąść w bezsilności, nie walczyć o swoje, bo paniusi krewniak jest kierowcą w urzędzie???
Droga Pani,

uważam że trzeba działać precyzyjnie - w stronę rzeczywistego złamania prawa przez PINB. To miało miejsce jak napisałem w kwestii wadliwego prowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu umożliwienia zakończenia budowy. Co nie wyklucza tego co Pani robi. Wystarczy napisać, że robi to Pani wielotorowo gdyż naruszenia prawa mają charakter to usprawiedliwiający. Radzę złożyć zażalenie z art. 37 na nie wydanie postanowienia o wstrzymaniu z art. 50 oraz na brak sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Poza tym radzę się zapoznać z dokumentacją prawdopodobnie to zawiadomienie związane jest z fałszerstwem dokumentacji.
Inwestorwroclove jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Łamanie przepisów prawa budowlanego i ignorancja nadzoru budowlanego (odpowiedzi: 5) Dnia 02.marca 2012 wynająłem lokal mieszkalny na prowadzenie fizjoterapii(dwa pomieszczenia ,po 25m2 każde)Umowa na czas określony ,określony umową...
§ samowola budowlana z lat 50 (odpowiedzi: 2) Witam, prosze o pomoc... i odpowiedzi Mieszkam w starym domu rodzinnym postawionym w latach być moze pamiętających II wojnę światową, nie...
§ samowola budowlana (odpowiedzi: 16) Witam, Mam poważny problem a mianowicie kupiłam dom w którym na miejscu szklarni z wylanym fundamentem została postawiona przybudówka. Nie bardzo...
§ samowola budowlana (odpowiedzi: 4) jezeli mam pozwolenie na budowę i w projekcie mam wiatę a zamiast niej postawiłam garaż czy to jest samowola budowlana a jeśli tak to jak mogę to...
§ Samowola budowlana (odpowiedzi: 7) Witam Slyszalem ze samowole budowlane mozna bylo rejstrowac do ktoregos tam roku. Czy jezel kupilem budynek bez odbioru (wybudowany w 1997r) jako...
§ Czy ro samowola budowlana (odpowiedzi: 3) Witam W 1998 r dostałam pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Został wydany dziennik budowy i w 1999 r budowa została...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.