Dostęp do Informacji Publicznej - Forum Prawne

 

Dostęp do Informacji Publicznej

Mam pytanie ponieważ na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej urząd miasta udostępnił faktury wystawione na urząd miasta przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Czy taki dokument który zawiera takie dane jak NIP osoby ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
13-12-2014, 14:38  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Dostęp do Informacji Publicznej

Mam pytanie ponieważ na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej urząd miasta udostępnił faktury wystawione na urząd miasta przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Czy taki dokument który zawiera takie dane jak NIP osoby można dalej np. w internecie opublikować dla innych czy taki dokument powinien być wyłącznie do wiadomości wnioskodawcy?
 
15-12-2014, 11:26  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: Dostęp do Informacji Publicznej

skoro jest to informacja publiczna, to moze - wynika to z natury tej informacji

inna sprawa, czy tu urząd nie popełnił błedu i źle nie zakwalifikował
voyteg jest off-line  
16-12-2014, 21:58  
adam_dobrawy
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: Dostęp do Informacji Publicznej

Milanleaks, czy jego fani?

Informacją publiczną jest treść umów cywilnoprawnych dotyczących majątku publicznego (zob. wyrok NSA z dnia 11 września 2012 roku w sprawie sygn. I OSK 903/12, Wyrok NSA z dnia 25 marca 2014 r. I OSK 2351/2013). Dotyczy to też wszelkich faktur czy rachunków związanych z takimi umowami (zob. wyrok NSA z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 2157/11).

Abstrahując w ogóle od zupełnej astralności pomysłu dzielenia dokumentu na część publiczną i niepubliczną także dane kontrahentów mają taki charakter. W szczególności należy wskazać na wyrok NSA z dnia 02 kwietnia 2014 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1741/13:
Cytat:
Odnośnie zaś umów o pracę lub innego rodzaju umów zawieranych z enumeratywnie wymienionymi osobami aktualnie zatrudnionymi w Sądzie Najwyższym to również zasadnie Sąd I instancji uznał, że stanowią one informację publiczną. Umowy te obrazują bowiem zasady funkcjonowania Sądu Najwyższego, stanowią informacje o osobach sprawujących określone funkcje i ich kompetencje, a także obrazują gospodarowanie środkami publicznymi, którymi dysponuje Sąd Najwyższy. Podnoszone w skardze kasacyjnej argumenty dotyczące obowiązujących przepisów służących ochronie danych osobowych, prywatności, które to przepisy zdaniem wnoszącego skargę kasacyjną, uniemożliwiają uznanie, że umowy te stanowią informację publiczną, są całkowicie chybione. Fakt, że określona informacja zawiera dane dotyczące prywatności lub tajemnicę przedsiębiorcy, czy też inne prawem chronione tajemnice, nie oznacza, że traci ona charakter informacji publicznej. Nadal jest informacją publiczną, ale zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do jej uzyskania podlega stosownym ograniczeniom. W takiej sytuacji organ może odmówić udostępnienia danej informacji, ale stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy zobligowany jest wydać stosowną decyzję w tym przedmiocie.
Podobnie w wyroku WSA w Warszawie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 693/13:
Cytat:
Organ zobligowany był w niniejszej sprawie - gdy dostrzegł potrzebę ograniczenia dostępności pewnych danych, z uwagi na zasadę ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych - do wyjaśnienia tej kwestii w drodze decyzji. Dopiero w tej formie (decyzji przewidzianej w art. 16 ustawy) można rozważać zasadność zastosowania przyczyn odmowy udostępnienia informacji publicznej, wskazanych w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W żadnym przypadku treść tego przepisu nie może być pojmowana jako przesłanka braku istnienia cech informacji publicznej we wniosku inicjującym sprawę, jako samoistna przesłanka decydująca o pozbawieniu danej informacji przymiotu informacji publicznej.
Każdą informację publiczną można dowolnie rozpowszechniać np. poprzez publikowanie w internecie. Odnośnie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za udostępnianie uzyskanych informacji m. in. na stronach internetowych wypowiedział się Sąd Okręgowy w Radomiu w wyroku z 2 lipca 2010 r., sygn.. akt V Ka 95/10. W uzasadnieniu sąd wskazał, iż na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – art. 10 - każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii; prawo to obejmuje posiadanie i przekazywanie informacji bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazuje, że swoboda wypowiedzi, czy też krytyka osób pełniących funkcje publicznej jest niezbędna w demokracji i podlega ochronie. Warto zwrócić uwagę, iż Sąd Okręgowy zaaprobował wyrok Sądu Rejonowego w Radomiu z 3 listopada 2009 r., sygn. akt VIII K 1570/08. Sąd I instancji wskazał, iż informacja publiczna ma charakter obiektywny i skoro każdy może się z nią zapoznać to publikowanie jej w internecie nie może być podstawą do zarzutów.

Organ ocenia kolizje prawa do informacji z prawem do informacji, a następnie to Organ ponosi odpowiedzialność za to, a Wnioskodawca - ze względu choćby na paradygmat budowania zaufania do Państwa - jest uprawniony, że żądana informacja jest jawna i może być przez niego dowolnie rozpowszechniana w ramach korzystania z konstytucyjnych praw (art. 54 Konstytucji RP).

Zatem z pełną stanowczością należy wskazać, że nie istnieje informacja publiczna "tylko do wiadomości wnioskodawcy".
adam_dobrawy jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 2) Złożyłem wniosek do Urzędu Miasta i otrzymałem odpowiedź: http://i66.tinypic.com/2vnfn93.jpg Jeśli chodzi o projekt stałej organizacji ruchu,...
§ dostęp do informacji publicznej? (odpowiedzi: 4) Szanowni Państwo , mam pytanie, został złożony wniosek o dostęp do informacji publicznej obejmującej moje dane osobowe. Czy w tej sprawie mam...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 1) Informacja publiczną stanowi każda informacja wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 1) Mam taki problem: Petent składa wniosek do urzędu o udostępnienie całej bazy danych (w formacie .xls) utworzonej przez rejestr KRS. Czy organ...
§ dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 2) Witam, proszę o informację odnośnie dostępu do informacji publicznej a mianowicie:Wystąpiłam do Urzędu Miasta o udostępnienie dokumentów w formie...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 2) Jeżeli burmistrz miasta nie wydał decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej, a tylko napisał lakoniczne pismo, że nie ma podstaw do...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.