INDYCZNIK - rozbudowa - wniosek o ustalenie stroną w postępowaniu administracyjnym - Forum Prawne

 

INDYCZNIK - rozbudowa - wniosek o ustalenie stroną w postępowaniu administracyjnym

Witam, problem jest następujący: Inwestor zgłosił wniosek o rozbudowę starego kurnika. Działające do tej pory w okolicy kurniki - to 40 DJP. Wniosek jest na rozbudowę do 660 DJP (ponad 27 tys. szt.) (czyli nota ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
15-04-2015, 09:31  
sidonja
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie INDYCZNIK - rozbudowa - wniosek o ustalenie stroną w postępowaniu administracyjnym

Witam,
problem jest następujący:

Inwestor zgłosił wniosek o rozbudowę starego kurnika. Działające do tej pory w okolicy kurniki - to 40 DJP.
Wniosek jest na rozbudowę do 660 DJP (ponad 27 tys. szt.) (czyli nota bene 16,5 x więcej) na działce, która przylega bezpośrednio do drogi krajowej z jednej strony. Nasze działki są naprzeciwko działki, na której planowana jest inwestycja, czyli niestety już za drogą krajową. W związku z tym jako strony zostali uwzględnieni tylko właściciele działek bezpośrednio przylegających do działki z inwestycją.
Obszar planowanej inwestycji jest wg. planu zagospodarowania przestrzennego na terenach przeznaczonych dla tego typu inwestycji, ale teren z takim przeznaczeniem jest tylko do 180 m w głąb działki. Dalsza część działki, na której planowana jest rozbudowa indycznika - nie ma planu zagospodarowania w ogóle.
Inwestycja jest inwestycją mogącą zawsze znacznie wpływać na środowisko, w związku z tym Wójt zgłosił się do Sanepidu i GDOŚ o opinie. Decyzja Sanepidu już jest - jest negatywna.
Poza protestami (indywidualnymi i zbiorowymi - 205 osób) złożyliśmy wniosek do UG o ustanowienie nas stronami w toczącym się postępowaniu administracyjnym.


Otrzymaliśmy wczoraj pismo od wójta, że nie można nas uznać za stronę w postępowaniu, ponieważ:
1. z wniosku Inwestora wynika, że teren inwestycji wraz z oddziałem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz jego uciążliwość zamyka się w granicach działek inwestora. (co nie jest prawdą, możemy to obalić UG)
2. działka nie graniczy bezpośrednio z terenem inwestycji (to prawda, dzieli nas jedynie droga 2 pasy)
3. przedmiotem strony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będą posiadać podmioty mające tytuł prawny do nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zamierzonego przedsięwzięcia - wyrok WSA w Lublinie z dn. 18.10.2007 r II SA/Lu542/07 (czy ktoś wie, gdzie sprawdzić czego dokładnie dotyczy ten wyrok? kto był stroną? kto kogo i o co skarżył? nie znaleźliśmy niestety na internecie)


Bardzo proszę o pomoc w podaniu innych podstaw prawnych, którymi można argumentować o ustanowienie stroną w postępowaniu administracyjnym.

z góry dziękuję
sidonja jest off-line  
15-04-2015, 09:45  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: INDYCZNIK - rozbudowa - wniosek o ustalenie stroną w postępowaniu administracyjny

Cytat:
Napisał/a sidonja Zobacz post
wyrok WSA w Lublinie z dn. 18.10.2007 r II SA/Lu542/07
II SA/Lu 542/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-18


Cytat:
Napisał/a sidonja Zobacz post
o ustanowienie stroną w postępowaniu

II SA/Kr 1125/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-29

Cytat:
Strona w rozumieniu materialnym, a nie podmiot jedynie uznawany za stronę przez organ I instancji. Jeśli w wyniku tych ustaleń okaże się, że podmiotowi, który wniósł zażalenie przymiot strony nie przysługuje, to mimo że organ I instancji za stronę go uznał, obowiązkiem organu II instancji będzie umorzenie postępowania zażaleniowego na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. I odwrotnie, jeśli w wyniku tych ustaleń okaże się, że podmiotowi, który wniósł zażalenie przymiot strony przysługuje, to mimo że organ I instancji za stronę go nie uznał, obowiązkiem organu II instancji będzie merytoryczne rozpoznanie zażalenia. Taki pogląd jak przedstawiony powyżej znajduje uzasadnienie nie tylko w tym, że w k.p.a. brak jest regulacji prawnych, które uzasadniałyby wykładnię, iż w postępowaniu wpadkowym organ II zwolniony jest z ustalenia, czy podmiotowi który wniósł zażalenie przysługuje przymiot strony, ale wypływa również z naczelnej zasady k.p.a. tj zasady praworządności.
Proponuję nie przejmować się wójtem, tylko postąpić tak, jakby państwo byli stroną, czyli ponaglić wójta do dzialania zgodnie z poradnikiem, czyli
1. zażalenie do SKO
2. skarga na bezczynność do WSA

http://forumprawne.org/prawo-adminis...ml#post1556417

wtedy szybciej zostaną zweryfikowane państwa uprawnienia jako potencjalnej strony i będą państwo mieć wiedzę o toczącym się postępowaniu
voyteg jest off-line  
15-04-2015, 15:46  
sidonja
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: INDYCZNIK - rozbudowa - wniosek o ustalenie stroną w postępowaniu administracyjny

bardzo dziękuję za pomoc

pismo w opracowaniu

2 pytania:
1) czy nie lepiej skierować pismo do Starostwa np. a nie do SKO?
2) ustanowienie stron w postępowaniu - My złożyliśmy wniosek o ... . A czy wójt wydaje DECYZJĘ w tej sprawie? Chodzi mi o formę odpowiedzi UG. Pytam, ponieważ pismo, które otrzymaliśmy jest "nijakie".Cyt. "Wójt informuje: ... W związku z powyższym nie można Państwa uznać za stronę w postępowaniu." Ani słowa o decyzji albo np. gdzie można się odwołać. Trochę wygląda to na "odczepcie się"
sidonja jest off-line  
15-04-2015, 17:35  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: INDYCZNIK - rozbudowa - wniosek o ustalenie stroną w postępowaniu administracyjny

Cytat:
Napisał/a sidonja Zobacz post
1) czy nie lepiej skierować pismo do Starostwa np. a nie do SKO?
nie, bo zażalenie jest do organu wyzszej instancji (tu SKO) i jest ono wymogiem formalnym dla złozenia skargi na bezczynność do WSA

Cytat:
Napisał/a sidonja Zobacz post
" Ani słowa o decyzji albo np. gdzie można się odwołać. Trochę wygląda to na "odczepcie się"
tak i przepychanka takimi nic nie wnoszacymi pismami bedzie trwala, o ile nie zastosuje pani zaproponowanego wyzej trybu
dla urzedu to korzystna opcja, bo tylko odpisuje pismem na pismo...
nie ma administracyjnego trybu dla rozpoznania wniosku jaki pani zlozyla - prosze jeszcze raz wnikliwie przeczytac zacytowane wyzej orzeczenie WSA
voyteg jest off-line  
15-04-2015, 22:15  
sidonja
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: INDYCZNIK - rozbudowa - wniosek o ustalenie stroną w postępowaniu administracyjny

ok, dzięki bardzo
sidonja jest off-line  
16-04-2015, 00:00  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: INDYCZNIK - rozbudowa - wniosek o ustalenie stroną w postępowaniu administracyjny

a na potem przydatne orzeczenie

II SA/Po 199/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-27
Cytat:
Obowiązywanie w polskim systemie prawnym zasady dobrego sąsiedztwa oznacza, że planowana inwestycja nie może odbiegać od istniejącej, w momencie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, sąsiedniej zabudowy. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje, iż ratio legis art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest ochrona "ładu przestrzennego", określonego w art. 2 pkt 1 ustawy, jako ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w przyporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo-społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2007 r., sygn. akt II OSK 646/06, Baza NSA). Innymi słowy, zasada dobrego sąsiedztwa wymaga dostosowania nowej zabudowy do wyznaczonych przez zastany w danym miejscu stan dotychczasowej zabudowy, a także do cech i parametrów o charakterze urbanistycznym (zagospodarowanie obszaru) i architektonicznym (ukształtowanie wzniesionych obiektów). Wyznacznikiem spełnienia ustawowego wymogu są przy tym faktyczne warunki panujące do tej pory na konkretnym obszarze. Powstająca w sąsiedztwie zabudowanych już działek nowa zabudowa powinna bowiem odpowiadać charakterystyce urbanistycznej (kontynuacja funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, linii zabudowy i intensywności wykorzystania terenu) i architektonicznej (gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych) zabudowy już istniejącej (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2012 r., sygn. akt II OSK 10/11, Baza NSA).
Stwierdzenie, czy planowana inwestycja spełnia wymogi "ładu przestrzennego", musi zostać poprzedzone sporządzeniem analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, na którym inwestycja jest planowana. Szczegółowy sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy w powiązaniu z analizą stanu istniejącego, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 61 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1580 ).
Zgodnie z § 3 ust. 1 powyższego aktu, w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ wyznacza wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1 – 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie, zgodnie z § 3 ust. 2 powyższego przepisu, granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, prawidłowe zastosowanie normy wynikającej § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. nakazuje wyznaczenie obszaru analizowanego ze wszystkich stron działki budowlanej objętej wnioskiem (por. wyrok NSA z 28 sierpnia 2008 r., sygn. akt II OSK 1533/07), przy czym granica wyznaczonego terenu z każdej strony działki nie może być mniejsza niż 50 metrów.
voyteg jest off-line  
16-04-2015, 22:29  
sidonja
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: INDYCZNIK - rozbudowa - wniosek o ustalenie stroną w postępowaniu administracyjny

Witam,

analizuję właśnie przedłożone raporty Inwestora, konkretnie "Analizę akustyczną" i jest jeden akapit, którego nie mogę rozgryźć. Chodzi o podsumowanie uciążliwości akustycznej.

"Izolinie dopuszczalne 50 i 55dB oraz 40 i 45dB mogą wykraczać poza teren własności obiektu, ponieważ norma dotyczy obszaru terenu chronionego, a nie granicy obszaru własności (z wyjątkiem oczywiście bezpośredniego graniczenia obiektu z terenem chronionym akustycznie). Znaczy to, że w przypadku braku bezpośredniej granicy z terenem akustycznie chronionym w myśl załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 poz. 112), nie można mówić o „uciążliwości akustycznej wykraczającej poza teren własności obiektu” - gdyż przepisy prawa nie określają wymagań akustycznych na granicy terenu obiektu. "

- Nie ma też nigdzie w tekście/przypisach/spisie streści etc. nigdzie powołania, jaka to norma.
- załącznik do rozp. MŚ z 14.06.2007 to tylko tabele z dopuszczalnymi progami.
- czy cytowane wnioski nie są trochę naciągane?
sidonja jest off-line  
17-04-2015, 06:29  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: INDYCZNIK - rozbudowa - wniosek o ustalenie stroną w postępowaniu administracyjny

niezależnie od zamieszczonych wyżej zwrotów, które trudno zweryfikowac na odległość, warto pamietać, że organ administracji nie jest związany jakąkolwiek opinią i to można podnosić w odwołaniu

I OSK 2706/12 - Wyrok NSA z 2014-05-22

Cytat:
Zgodnie z art. 75 § 1 Kpa, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a jednocześnie nie jest sprzeczne z prawem. Unormowanie to wskazuje na zasadę równej mocy środków dowodowych co oznacza, że w toku postępowania wyjaśniającego organ administracji zobowiązany jest zebrać cały materiał dowodowy aby po jego rozpatrzeniu wydać decyzję administracyjną. Organ nie jest związany opinią biegłego i powinien ją ocenić na równi z innymi środkami dowodowymi w ramach swobodnej oceny dowodów. Bezkrytyczne przyjęcie opinii biegłego i odmówienie przyjęcia jako dowodu operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie strony prowadziłoby również do pozbawienia strony możliwości obrony jej praw. Wbrew temu na co wskazuje organ w skardze kasacyjnej, z art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 78 Kpa wynika prawo strony do zgłaszania krytyki co do opinii biegłego, jak również możliwość jej zwalczania wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi. W odniesieniu do operatu szacunkowego, którego sporządzenie podlega sformalizowanemu reżimowi, strona jest również uprawniona do przedstawienia alternatywnego operatu szacunkowego. Tym samym nie dopuszczenie takiego operatu, jako dowodu w sprawie, było nieprawidłowe. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt I OSK 126/10 (https://cbois.nsa.gov.pl), "operat szacunkowy, niezależnie od tego czy sporządzony został na zlecenie organu, czy też strony postępowania, ma wszystkie cechy opinii biegłego, o jakiej mowa w art. 84 § 1 k.p.a., skoro jego sporządzenie wymaga wiadomości specjalnych. Zatem opinia taka podlega ocenie, gdyż organ na tej podstawie rozstrzyga o jednym z obligatoryjnych elementów decyzji orzekającej o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, a mianowicie o wysokości odszkodowania podlegającego zwrotowi". Organ nie może uchylić się zatem od oceny takiego środka dowodowego. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę podziela przedstawione poglądy.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3C16E0207F

Cytat:
Opinia sporządzona przez niego stanowi bowiem tylko jeden ze środków dowodowych i jako taka podlega swobodnej ocenie co do posiadanej przez nią mocy dowodowej. Organ nie jest związany opinią biegłego - organ opinię ocenia swobodnie na podstawie zasad wiedzy, nie jest więc nią skrępowany. Organ może opinię biegłego przyjąć, jeśli uzna ją za trafną, ale może ją całkowicie lub częściowo zdyskwalifikować i przyjąć odmienną, własną, opartą na nauce lub doświadczeniu. Innymi słowy - to organ, a nie biegły, decyduje o załatwieniu sprawy; biegły jest powołany tylko do wydania opinii w kwestii faktycznej, której rozstrzygnięcie jest niezbędne do wydania przez organ decyzji (tak WSA w Warszawie w wyroku z 6 marca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1953/07, CBOSA). Opinia biegłego jest więc dla organu jedynie materiałem, który powinien mu pomóc w rozstrzygnięciu kwestii faktycznej, ale musi on rozstrzygnąć tę kwestię sam, we własnym imieniu. W związku z tym zawarte w tego typu dokumentach stwierdzenia odnośnie do faktów i analizy ich znaczenia podlegają ocenie jak każdy dowód w sprawie, zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, o czym stanowi art. 80 k.p.a. (tak WSA w Warszawie w wyroku z 20 listopada 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 1486/07, CBOSA).
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Przedawnienie w postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 3) Witam, Mam problem, taki iż dostałem pismo w którym urząd domaga się zwrotu wypłaconych środków pieniężnych (pomocy), za 2008 r. Urząd motywuje...
§ Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 5) Witam Serdecznie. Proszę o interpretacje zapisu na otrzymanym przeze mnie zawiadomieniu o doręczeniu przesyłki poleconej w postępowaniu...
§ strona w postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 1) na podstawie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...
§ Strona w postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 1) Po drugiej stronie drogi gruntowej ma powstać strzelnica myśliwska. Mając wiedzę o uciążliwości w/w obiektu . Władze mojej gminy Stryków będących w...
§ strona w postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 5) Jakie są kryteria ustalania strony w postępowaniu administracyjnym?
§ strona w postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 12) Witam wszystkich i jednoczesnie zwracam sie z takowym zapytaniem. W przypadku gdy zostaje wszczęte postępowanie administracyjne przez stronę, dotyczy...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:06.