Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza - Forum Prawne

 

Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza

W marcu wniosłem do Rady Gminny skargę na burmistrza . w kwietniu było posiedzenie komisji rewizyjnej ale do tej pory nie dostałem odpowiedzi formalnej tzn nie uchwalono jej na sesji. Zamiast tego dostałem pismo od ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
12-06-2015, 07:49  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.327
Domyślnie Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza

W marcu wniosłem do Rady Gminny skargę na burmistrza . w kwietniu było posiedzenie komisji rewizyjnej ale do tej pory nie dostałem odpowiedzi formalnej tzn nie uchwalono jej na sesji. Zamiast tego dostałem pismo od przewodniczącej ze moja sprawa musi być rozpatrywana jeszcze raz i odpowiedzi mogę się spodziewac gdzieś w lipcu.
W piśmie tym nie zawiadomiono mnie o miejscu i czasie posiedzenia rady gminy.
Stanowi to naruszenie art 10 kpa

Moje pytanie czy Rada Gminy podlega Kpa jeżeli tak to gdzie to zażalić czy też zaskarżyć.
Dzięki za odpowiedz
stach12 jest off-line  
12-06-2015, 09:51  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.602
Domyślnie RE: Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza

http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4653EC3DB8

Cytat:
W przepisie tym ustawodawca wskazuje wszak na organ właściwy do załatwienia skargi, do którego odnosi się też zasada szybkiego załatwienia skargi wynikająca z tego unormowania. W rozpatrywanym przypadku organem związanym jest zatem Rada Gminy, a nie organy, które zostały wymienione w § 74 ust. 3 i ust. 4 Statutu. Dodać też przyjdzie, że na zasadzie art. 237 § 4 K.p.a., w razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy art. 36–38 K.p.a., przewidujące możliwość wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy (powołany w odpowiedzi na skargę art. 245 K.p.a. dotyczy natomiast wniosków, a nie skarg – przyp. Sądu). Organ, który nie załatwił skargi w terminie, bez względu na przyczynę zwłoki, obowiązany jest też zawiadomić o tym wnoszącego skargę, podając przyczyny zwłoki.
Niestety

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/202E1EB4C4

Cytat:
Skarga powszechna jest odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. Skargi te załatwiane są w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu, kończącym się czynnością faktyczną zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia sprawy. W związku z tym ocena prawidłowości prowadzenia tego postępowania nie podlega kognicji sądów administracyjnych. Wprawdzie stosownie do art. 237 § 4 k.p.a. w razie niezałatwienia sprawy w terminie określonym w § 1 art. 237 stosuje się przepis art. 36–38 k.p.a., nie przesądza to jednak o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organu. Tak jak to podniesiono wyżej skarga na bezczynność przysługuje w administracyjnym postępowaniu orzeczniczym, gdy konkretne przepisy prawa materialnego bądź postępowania obligują organ do wydania aktów lub podjęcia czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1–4a p.p.s.a.
voyteg jest off-line  
12-06-2015, 11:42  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.327
Domyślnie RE: Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza

po przeczytaniu tego co napisano wyżej dalej nie za bardzo wiem czy warto to skarżyć do WSA szczególnie w obliczu przegranej sprawy II SAB/Op 12/15
stach12 jest off-line  
12-06-2015, 11:54  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.602
Domyślnie RE: Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza

najwyżej złożyć skargę i wycofać licząć na to że organ w afekcie zrobi co powinien
voyteg jest off-line  
12-06-2015, 11:59  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.327
Domyślnie RE: Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza

to muszę 2 skargi na bezczynność burmistrza i rady.
To WSA będzie mnie miał kompletnie dość.
A co do orzeczenia II SAB/OP 12/15 to wkleję jak będzie uzasadnienie bo prawdopodobnie pójdzie skarga do NSA
stach12 jest off-line  
12-06-2015, 13:32  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.602
Domyślnie RE: Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza

Cytat:
Napisał/a stach12 Zobacz post
To WSA będzie mnie miał kompletnie dość.
WSA taka skargę odrzuci, zatem mamy dwie opcje:

1. składa pan skargę i nie uiszcza wpisu

I SA/Gl 252/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20
Cytat:
Stosownie do art. 214 § 1 i art. 219 § 1 P.p.s.a. strona wnosząca skargę jest zobowiązana uiścić należny wpis sądowy. W niniejszej sprawie wpis ten wynosi 100 zł. Rzeczoną opłatę należało uiścić w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 1 i 3 P.p.s.a.).
Zgodnie bowiem z art. 220 § 1 P.p.s.a, Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym celu przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę), aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania (odrzucenia skargi) uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Stosownie zaś do treści art. 220 § 3 P.p.s.a. - skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.
lub
2. składa pan skargę, uiszcza wpis, ale przed rozprawą pismem do WSA ją wycofuje, a wtedy

III SA/Gl 1995/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-20

Cytat:
Przenosząc powyższe rozważania prawne na grunt przedmiotowej sprawy podkreślić należy, iż w sprawie doszło do skutecznego cofnięcia skargi, a Sąd nie stwierdził istnienia przesłanek niedopuszczalności skargi określonych w art. 60 P.p.s.a.
Poza tym zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 powoływanej ustawy Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.
voyteg jest off-line  
12-06-2015, 16:00  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.327
Domyślnie RE: Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza

Nie za bardzo rozumiem co bi mi to miało dać ?
Jaka korzyść'?
stach12 jest off-line  
12-06-2015, 17:27  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.602
Domyślnie RE: Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza

Cytat:
Napisał/a stach12 Zobacz post
Nie za bardzo rozumiem co bi mi to miało dać ?
Zwykle gdy skarga zlozona, to organ zaczyna dzialac. Forma presji psychologicznej - niestety administracyjnie tu nie ma innego trybu
voyteg jest off-line  
12-06-2015, 17:34  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.327
Domyślnie RE: Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza

niestety ale rada to ma w d....
stach12 jest off-line  
23-06-2015, 21:38  
Verto
Przyjaciel forum
 
Posty: 814
Domyślnie RE: Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza

Wiedzą, że WSA ma Cię dość .
Verto jest off-line  
30-06-2015, 23:15  
Tens
Użytkownik
 
Posty: 155
Domyślnie RE: Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza

Na radę gminy nie składa się skargi do wojewody? Patrz: art. 229 pkt 1 K.p.a.
Tens jest off-line  
05-07-2015, 11:24  
arabeska1125
Przyjaciel forum
 
arabeska1125 na Forum Prawnym
 
Posty: 365
Domyślnie RE: Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza

składa się do wojewody, ale on niewiele może.
Jest jeszcze opcja zażalenie do SKO...
arabeska1125 jest off-line  
06-07-2015, 22:16  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.327
Domyślnie RE: Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza

Do koga w takim razie zaskarżyć uchwale rady gminy jako ze została uchwalony z naruszeniem prawa, do WSA czy do wojewody?
stach12 jest off-line  
07-07-2015, 11:12  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.602
Domyślnie RE: Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza

http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
07-07-2015, 17:07  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.327
Domyślnie RE: Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza

Dzięki voyteg. Pytałem bo gmina chciała moją skargę odesłać do wojewody>
stach12 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ bezczynność gminy i burmistrza (odpowiedzi: 1) Zwracam się z zapytanie czy fakt nie podjęcia działań zabezpieczających odpowiednie warunki lokalowe i w ogóle nie zadbania o bezpieczeństwo...
§ cz rada miejska moze rozpatrywac skarge pomimo jej wycofania (odpowiedzi: 5) Wniosłem skargę ba burmistrza po posiedzeniu komisji rewizyjnej dyszlem do wniosku, ze to nie ma sensu i wycofałem skargę . Pomimo jej wycofania...
§ Czy mogę gdzies złożyć skarge na Urzad Gminy (odpowiedzi: 6) Od lat staram sie o mieszkanie w naszej gminie wiejskiej .Zawsze jest jedna odpowiedz NIE MAMY MIESZKAŃ.Czy gmina powinna coś robić aby te mieszkania...
§ Rada Gminy ponad prawem ? (odpowiedzi: 8) Przed kim rada gminy jest odpowiedzialna za łamanie statutu , poprzez ukrywanie przed opinią publiczną faktów które wydarzyły się na sesjach rady .W...
§ Co zrobić, gdy organ odwoławczy opieszale rozpatruje odwołanie lub zażalenie? (odpowiedzi: 1) W toku postępowania administracyjnego mamy: - decyzje, od których służy odwołanie - postanowienia, na które przysługuje zażalenie Zgodnie z art....
§ Rada gminy (odpowiedzi: 2) Czesc jestem studentem i musze napisac na taki temat "Funkcje rady gminy" moglibyscie podac jakies ksiazki które mi sie przydadza albo jakies linki....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.