Wydanie warunków zabudowy - Forum Prawne

 

Wydanie warunków zabudowy

Pod koniec stycznia br. złożyłem wniosek o warunki zabudowy. 24 lutego UM wystosował do mnie pismo o uzupełnienie o uzupełnienie wniosku (umowa na wodę nie była na mnie a na inną osobę z rodziny i ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
17-06-2015, 14:59  
kuba435
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie Wydanie warunków zabudowy

Pod koniec stycznia br. złożyłem wniosek o warunki zabudowy. 24 lutego UM wystosował do mnie pismo o uzupełnienie o uzupełnienie wniosku (umowa na wodę nie była na mnie a na inną osobę z rodziny i był w umowie podany stary numer porządkowy domu). 9.03.2015 r. Uzupełniłem wniosek poprzez nowo podpisaną umowę na wodę na mnie już z prawidłowym numerem. W dniu 16.03.2015r. otrzymałem pismo iż na podstawie art. 36 ust. 1 KPA informują mnie iż ze względu na dużą ilość wniosków oraz konieczność sporządzenia projektu decyzji, poprzedzonego przeprowadzeniem analizy urbanistycznej złożony wniosek nie zostanie złożony w terminie określonym w kpa. W związku z powyższym wyznaczono nowy termin na 9 czerwca 2015r.
W dniu 09.06.2015 r. Zadzwoniłem do UM czy warunki zabudowy zostały wysłane. Pani kierownik po konsultacji z podwładnym powiedziała mi, że w dniu jutrzejszym będzie do Pana wysłany listem. Zapytałem też czy wszystko wyszło w porządku odpowiedziała mi, że chyba tak bo nic mi nie mówił (siedzieli w innych pokojach).
Do dnia dzisiejszego warunki nie doszły, więc znów zadzwoniłem do UM czy na pewno zostały wysłane. Dziś Pani kierownik znów skonsultowała się z podwładnym i dowiedziałem się, że warunki jeszcze nie są zrobione... Powiedziałem więc, że miały być zrobione do 9 czerwca. Stwierdziła, że ona nie zajmuje się moją sprawą i dała mi do telefonu Pana który się tym zajmuje. Dowiedziałem się, że moje dokumenty dopiero dziś wróciły do niego od urbanisty. Na jutro zrobi projekt warunków. Stwierdził, że spowodowane jest to ogromną ilością wniosków. Na pytanie dlaczego nie otrzymałem decyzji o wyznaczeniu nowego terminu sprawy nie potrafił mi odpowiedzieć...
Nadmieniam również, że warunki te są mi potrzebne dla Nadzoru Budowlanego w celu zalegalizowania samowoli budowlanej jaką otrzymałem. Raz już pisałem o przedłużenie terminu ze względu na UM, ale miałem wtedy podstawę - pismo o wyznaczeniu terminu 9 czerwca. Przedłużono mi termin z zaznaczeniem iż jest to ostateczny termin.
Na koniec rozmowy dostałem informację, że na jutro będzie gotowy projekt warunków.

Co w tej sytuacji mogę zrobić jakaś skarga?
kuba435 jest off-line  
18-06-2015, 07:31  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy

Cytat:
Napisał/a kuba435 Zobacz post
Co w tej sytuacji mogę zrobić jakaś skarga?
1. Zażalenie do SKO

2. Tydzeń potem skarga na bezczynność do WSA,

czyli kolejno stosujemy poradnik http://forumprawne.org/prawo-adminis...ml#post1556417
voyteg jest off-line  
18-06-2015, 07:45  
kuba435
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy

Zastanawiam się tylko czy będzie to dla mnie opłacalne czasowo?
Czy do SKO będą musiały być przesłane akta sprawy i czy nie wydłuży to całego postępowania? Czy zażalenie składa się bezpośrednio do sko czy przez UM?
kuba435 jest off-line  
18-06-2015, 07:52  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy

Cytat:
Napisał/a kuba435 Zobacz post
Zastanawiam się tylko czy będzie to dla mnie opłacalne czasowo?
Alternatywą jest czekanie "nie wiadomo jak długo". Gdyby pan temat ruszył w ten sposób już w marcu, to pewnie byłoby już załatwione

Cytat:
Napisał/a kuba435 Zobacz post
Czy do SKO będą musiały być przesłane akta sprawy i czy nie wydłuży to całego postępowania?

Urząd powinien wykonać sobie kopię

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/267F88757F
Cytat:
Ponadto należy wyjaśnić organowi, że okoliczności zwalniające organ administracji publicznej z zarzutu bezczynności muszą mieć charakter prawny, proceduralny, a nie faktyczny. O ile organ ma załatwić sprawę i nie czyni tego w terminie określonym w art. 35 lub wyznaczonym zgodnie z art. 36 k.p.a., pozostaje w bezczynności. (por. wyrok NSA z dnia 10 listopada 2009r., sygn. akt I OSK 155/09, publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Do zadań organu należy zapewnienie sobie albo samych akt, albo ich kopii w sytuacji konieczności przekazania akt innemu organowi. Bierne oczekiwanie na ich zwrot jest zatem bezczynnością (por. postanowienie NSA z dnia 20 marca 2013 r., sygn. akt II OSK 552/13 i wyrok z dnia 9 listopada 2007 r., sygn. akt I OSK 1533/06, publ. w CBOSA ). Jak się uważa, organ może wykonać akta zastępcze, może zwrócić się do innego organu o udostępnienie akt, czy w razie braku możliwości ich wypożyczenia może je przejrzeć, dokonać potwierdzenia posiadanych kserokopii oraz ewentualnie wystąpić o wydanie stosownych kserokopii z akt sprawy. Z materiału dowodowego sprawy wynika, że Burmistrz nie podejmował żadnych działań z uwagi na fakt, iż akta zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wraz z zażaleniem.
Cytat:
Napisał/a kuba435 Zobacz post
Czy zażalenie składa się bezpośrednio do sko czy przez UM?
Bezpośrednio - proszę czytac uważnie poradnik, bo tam wszystko wyjaśnione
voyteg jest off-line  
18-06-2015, 08:15  
kuba435
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy

Warszawa, dn. 18.06.2015r.
Moje dane
moje dane
01-163 Warszawa

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi

Zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania i niezałatwienie sprawy w terminie

Na podstawie art. 37 § 1 KPA składam zażalenie na niezałatwienie sprawy przez Burmistrza Miasta xxxxxi.
Dnia 02.02.2015r. złożyłem podanie o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr xxxx w xxxxx gm. xxxxxx (w związku z prowadzonym postepowaniem przez PINB o samowolę budowlaną).
Do dnia dzisiejszego organ nie wydał w tej sprawie ani postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania (art. 61a k.p.a.), ani decyzji orzekającej o istocie sprawy (art. 104 § 1 k.p.a.) lub umarzającej postępowanie (art. 105 § 1 k.p.a.), czym naruszył zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA.
Jak zauważył WSA w wyroku z dnia 28 maja 2014 (sygn. akt II SAB/Rz 16/14) "Cytowana regulacja zawiera w art. 35 § 1 k.p.a. ogólną dyrektywą , w myśl której sprawy administracyjne powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki. W dalszej części tj. w § 2 i § 3 wprowadzono zróżnicowanie terminów załatwiania spraw w pierwszej instancji, przy czym o ile zaistnieją ku temu przesłanki, reguła niezwłocznego załatwiania spraw z § 2 będzie miała pierwszeństwo przed terminami wskazanymi w art. 35 § 3 k.p.a. W doktrynie podnosi się trafnie, że sformułowanie zawarte w art. 35 §1 k.p.a. oznacza , że organ administracji publicznej powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, jeżeli w toku postępowania administracyjnego okaże się, że sprawa może być załatwiona przed upływem ustawowych terminów do jej załatwienia ( komentarze do art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX, 2009, wyd. III. oraz G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-103, LEX, 2007, wyd. II ). Takie podejście odpowiada też wyrażonej w art. 12 k.p.a. zasadzie szybkości postępowania, obowiązującej również do kwestii incydentalnych. "

W załączeniu przekazuję kopię potwierdzenia złożenia wniosku w kancelarii urzędu dnia 02.02.2015r. oraz kopie pism przedłużające wydanie warunków zabudowy.

Czy tak będzie ok?
kuba435 jest off-line  
18-06-2015, 08:18  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy

Cytat:
Napisał/a kuba435 Zobacz post

Czy tak będzie ok?
tak jak najbardziej

Zażalenie jest wymogiem formalnym uprawniającym do poźniejszego złożenia skargi do WSA - a to dopiero daje efekt

Dlatego proponuję zażalenie dziś listem prirytetem poleconym z potwierdzeniem odbioru, a za tydzień w piątek skargę na bezczynność do WSA
http://forumprawne.org/sady-administ...nu-do-wsa.html
voyteg jest off-line  
18-06-2015, 08:21  
kuba435
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy

Dziś lub jutro będę w Łodzi więc złożę osobiście, żeby nie tracić czasu. Czy przed złożeniem skargi do WSA nie powinienem otrzymać odpowiedzi od SKO?
kuba435 jest off-line  
18-06-2015, 08:27  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Wydanie warunków zabudowy

Cytat:
Napisał/a kuba435 Zobacz post
Czy przed złożeniem skargi do WSA nie powinienem otrzymać odpowiedzi od SKO?
Nie, wyjaśnienie plus orzeczenie jest w poradniku - zachęcam do przeczytania, będzie pan miał dużo pytań mniej

Kopii pism przedłużających termin nie musi pan składać
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zmiana Warunków zabudowy (odpowiedzi: 2) Witam :) Bardzo proszę o pomoc. Bo już sami nie wiemy co robić dalej. W zeszłym roku kupiliśmy działkę wraz z warunkami zabudowy. Architekt...
§ wniosek o wydanie warunków zabudowy sprawą szczególnie skomplikowaną? (odpowiedzi: 11) Wczoraj minęło 30 dni, od kiedy wystąpiłem z wnioskiem "o wydanie WZ na inwestycję polegającą na (domniemanej) zmianie sposobu użytkowania niektórych...
§ wydanie warunków zabudowy -> brak możliwości sniesienia uwag (odpowiedzi: 3) Witam, Sąsiad dostał warunki zabudowy na budowę osiedla garaży. Jestem bezpośrednim sąsiadem działki wobec której toczyło się postępowanie....
§ zgoda zstron na wydanie warunków zabudowy (odpowiedzi: 2) Witam, Jakiś czas temu podjąłem decyzję o otwarciu myjni samochodowej parowej na pewnym osiedlu spółdzielczym. Załatwiłem wszystkie pozwolenia -...
§ Wydanie warunków zabudowy a wezwanie do ustalenia spadkobierców (odpowiedzi: 1) Witam, mam następujący problem i spróbuję go opisać: W listopadzie zeszłego roku wystąpiłam o wydanie warunków zabudowy na mojej działce, dostałam...
§ zmiana warunków zabudowy (odpowiedzi: 2) Planuję budowę domu i garażu wolnostojącego. Składając wniosek o warunki zabudowy postulowałam wymiary garażu 10X11m. Po 6 miesiącach oczekiwania...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.