Jak zaskarżyć oblany w WORD egzamin na prawo jazdy? - poradnik - Forum Prawne

 

Jak zaskarżyć oblany w WORD egzamin na prawo jazdy? - poradnik

Jeśli po niezdanym egzaminie na prawo jazdy mamy przekonanie, że zostaliśmy „oblani” niesłusznie, to warto zapoznać się z poradnikiem poniżej, ponieważ omawia on tryb podważenia takiego egzaminu. Egzamin na prawo jazdy nie kończy się decyzją ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Zamknięty temat
 
10-11-2015, 13:20  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie Jak zaskarżyć oblany w WORD egzamin na prawo jazdy? - poradnik

Jeśli po niezdanym egzaminie na prawo jazdy mamy przekonanie, że zostaliśmy „oblani” niesłusznie, to warto zapoznać się z poradnikiem poniżej, ponieważ omawia on tryb podważenia takiego egzaminu.


Egzamin na prawo jazdy nie kończy się decyzją administracyjną, więc nie można się od tego wprost odwołać.


Zanim jednak przejdziemy do tego, co można uczynić – warto wnikliwie zapoznać się z poradnikiem http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html aby nie dać się zbyć pod byle formalnym, ale wyglądającym urzędowo, pretekstem.


Ustawa o kierujących pojazdami Internetowy System Aktów Prawnych zawiera następujące unormowania:


Cytat:
Art. 68. 1. Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Art. 72. 1. Marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, unieważnia egzamin państwowy, jeżeli:
1) egzaminowi została poddana osoba, o której mowa w art. 50 ust. 2;
2) był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.

3. Unieważniony egzamin przeprowadza się ponownie na koszt wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Czyli możemy wnioskować o unieważnienie egzaminu i to jest tryb dopuszczony ustawą.
W tym celu – najpóźniej w 14 dni od dnia egzaminu, składamy takie oto podanie
Cytat:
Nasze dane
<imię i nazwisko, adres wnoszącego podanie>
<miejscowość, data>

<Marszałek województwa <nazwa i adres >

za pośrednictwem

<Dyrektora WORD i adres>

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. - Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z 72 pkt 1 oraz 68 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami (z dnia 5 stycznia 2011 Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151 ze zm.) wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie unieważnienia egzaminu na prawo jazdy z dnia <data> , ponieważ był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.


Uzasadnienie:

<Teraz możemy opisać okoliczności sprawy >


Podpis"
Składamy pismo bezpośrednio w WORD , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu. Lub wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres WORD. Ważne, by zachować terminie 14 dni od egzaminu.


Dyrektor WORD jest zobligowany nasze pismo wraz aktami sprawy przekazać w terminie 14 dni do marszałka danego województwa.
Nie powinien do nas pisać rożnych pism, tylko przekazać.


Zatem 14 dni po złożeniu pisma w WORD, telefonujemy do marszałka województwa i pytamy, czy nasze pismo wpłynęło.
Jeśli nie, to stosujemy wpis #2 w tym poradniku, tak, to przechodzimy do wpisu #3 w poradniku.
voyteg jest off-line  
10-11-2015, 13:23  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Jak zaskarżyć oblany w WORD egzamin na prawo jazdy? - poradnik

Jeśli Dyrektor WORD nie przekazał pisma i akt sprawy do marszałka województwa, to tym razem bezpośrednio do marszałka piszemy skargę na dyrektora WORD zarzucając nieprzekazanie naszego pisma wraz z aktami sprawy.

Korzystamy z poradnika http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html i jako załącznik do tej skargi dołączamy kopie pisma, które złożyliśmy w WORD.Przechodzimy do następnej części poradnika, gdy mamy potwierdzenie (np. telefoniczne), że akta sprawy wpłynęły już do marszałka, przykładowo efektem złożenia przez nas skargi.
voyteg jest off-line  
10-11-2015, 13:26  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Jak zaskarżyć oblany w WORD egzamin na prawo jazdy? - poradnik

Kiedy dyrektor WORD przekazał nasze pismo wraz z aktami sprawy do marszałka województwa, to ten organ administracji powinien na nas wniosek wszcząć postępowanie administracyjne i wydać decyzję administracyjną w sprawie lub odmówić jego wszczęcia i wydać postanowienie. Temat przechodzi do marszałka województwa i organ ten jest zobowiązany wydać decyzję w sprawie. Organem nadrzędnym nad marszałkiem województwa jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze.Częstą praktyką urzędu jest odpowiedz zwykłym pismem, bo nie przysługuje na nie środek zaskarżenia, taki jak zażalenie lub odwołanie. Dlaczego? Wyjaśnione w poradniku, z którym naprawdę warto wnikliwie się zapoznać http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html


Zatem jeśli zamiast wydać akt administracyjny, urząd zaczyna pisać do nas pisma, lub przez miesiąc nie dzieje się nic, to korzystając z tego poradnika i zawartego w nim wpisu #2 redagujemy „Zażalenie na na przewlekłe prowadzenie postępowania i niezałatwienie sprawy w terminie przez marszałka województwa” i adresujemy je do SKO, który to organ jest nad marszałkiem województwa organem wyższej instancji.


Po złożeniu zażalenia możemy korzystać dalej z wskazanego poradnika i ponaglić marszałka województwa poprzez złożenie skargi na bezczynność tego organu do WSA, co jest opisane w dalszej części wskazanego poradnika.
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Oblany bezpodstawny egzamin sprawdzający kwalfikacje, a wadliwe skierowanie do niego (odpowiedzi: 3) Witam, mam takie pytanie: co się stanie, jeśli obleje egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania pojazdami, a następnie okaże się, że w ogóle...
§ Czy pracodawca może zwolnić mnie za oblany egzamin (odpowiedzi: 10) Witam, Zatrudniłem się niedawno w nowej firmie. W ramach szkoleń mieliśmy kurs na wciągniki i wciągarki, dziś był egzamin, który oblałem jako...
§ Oblany egzamin testowy - prawo jazdy (odpowiedzi: 18) Witam! Zaintrygował mnie temat sprawdzania testów na prawo jazdy. Otóż w jakimś reportażu w radiu usłyszałam jak uczestnik takiego kursu opowiadał...
§ oblany egzamin na prawo jazdy (odpowiedzi: 5) Witam, mój mąż zdawał dzis egzamin i niestety oblał. Uważamy że egzaminator niesłusznie wydał wynik negatywny. Chcemy pisać zażalenie ale najpierw...
§ Zwrot za egzamin w WORD (odpowiedzi: 1) Opłaciłem egzamin(kategoria C) przed zmianą zasad szkolenia 27 grudnia 2012 r. Niestety nie udało mi się go ustalić przed 19 stycznia 2013 roku....
§ oblany egzamin - zażalenie (odpowiedzi: 2) Witam mój nazeczony wczoraj oblał egzamin na prawko. Dla nas sprawa jest kontrowersyjna i dlatego chcemy pisac zazalenie do MORD ale chce poznać...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.