Jak ponaglić organ do egzekucji administracyjnej? - poradnik - Forum Prawne

 

Jak ponaglić organ do egzekucji administracyjnej? - poradnik

Załóżmy, że posiadamy prawomocna decyzję administracyjną w zakresie której organ administracji zobowiązuje do wykonania obowiązków. Przykładowo PINB nakazał wykonanie prac budowlanych lub US wymierzył grzywnę. Cytat: Uwaga . Ten poradnik nie służy temu, aby taka ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Zamknięty temat
 
25-11-2015, 12:32  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie Jak ponaglić organ do egzekucji administracyjnej? - poradnik

Załóżmy, że posiadamy prawomocna decyzję administracyjną w zakresie której organ administracji zobowiązuje do wykonania obowiązków.Przykładowo PINB nakazał wykonanie prac budowlanych lub US wymierzył grzywnę.

Cytat:
Uwaga. Ten poradnik nie służy temu, aby taka decyzje uzyskać, bo w tym celu mamy inne poradniki:
1. Dla spraw skarbowych http://forumprawne.org/prawo-finanso...-poradnik.html
2. Dla pozostałych spraw administracyjnych http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html
Mamy zatem prawomocną decyzję, a nie dzieje się nic, a nam zależy na tym, aby się jednak działo

Skorzystajmy zatem z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Internetowy System Aktów Prawnych

Cytat:
Art. 6. § 1. W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych.
§ 1a. Na bezczynność wierzyciela w podejmowaniu czynności, o których mowa w § 1, służy skarga podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi zainteresowanemu wykonaniem obowiązku. Postanowienie w sprawie skargi wydaje organ wyższego stopnia. Na postanowienie oddalające skargę przysługuje zażalenie.
Poniżej wykładnia stosowania tego przepisu
II SAB/Bd 33/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-19
Cytat:
skarga w trybie art. 6 § 1a u.p.e.a. na bezczynność wierzyciela w podejmowaniu czynności zmierzających do wykonania tytułu egzekucyjnego jest jedynym środkiem prawnym, który może być wykorzystany przez osobę trzecią. Postępowanie wywołane taką skargą toczy się przed organem wyższego stopnia nad wierzycielem i kończy się wydaniem przez ten organ postanowienia. Jedynie na postanowienie oddalające skargę służy zażalenie, a w razie jego nieuwzględnienia skarga do sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 3 p.p.s.a.).
Wierzycielem tu jest urząd, który powinien egzekwować nałożony obowiązek administracyjny, przykładowo PINB lub US (uwaga – nie zawsze to musi być urząd, który wydał decyzję w sprawie).

Jeśli organ, który powinien wszcząć postępowanie egzekucyjne, nie czyni nic, czyli jest bezczynny to – w odróżnieniu od innych trybów – w zakresie postępowania egzekucyjnego, służy nam skarga do organu wyższego stopnia.
Cytat:
Kto jest organem wyższej instancji nad wierzycielem?

1. dla spraw rozstrzyganych przez władze lokalne, czyli: Urząd Gminy, Urząd Dzielnicy, Burmistrza, Prezydenta miasta, Wójta organem wyższej instancji jest najczęściej Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) ewentualnie wojewoda
2. dla spraw rozstrzyganych przez urzędy specjalistyczne np. dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) organem wyższej instancji jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (WINB)
3. dla spraw rozstrzyganych przez starostę organem wyższej instancji wojewodaJak jednoznacznie to ustalić, kto w naszej sprawie jest organem wyższej instancji?

1. możemy poszukać w wyszukiwarce orzeczeń sądów administracyjnych znajdując typ naszej sprawy i wpisując zwrot "zażalenie na niezałatwienie sprawy"
2. spytać na forum w wątku dotyczącym naszej sprawy

Gdy już to jednoznacznie ustalimy, to redagujemy pismo o następującej treści:
Cytat:
Na podstawie Art. 6. § 1 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151 ze zm.) składam skargę na <nazwa urzędu, który powinien wykonać egzekucję>
Decyzją <znak> z dnia <data> <wskazujemy, kogo obowiązek dotyczy> został zobowiązany do <określamy do czego>. Niestety nałożony obowiązek nie został dotychczas wykonany, a zatem obowiązkiem organu egzekucyjnego było wszczęcie postępowania egzekucyjnego, czego zaniechano. W tych okolicznościach faktycznych skarga jest w pełni uzasadniona.
Na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 37 § 7 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.
Podpis
Podanie te wysyłamy listem poleconym bezpośrednio na adres organu wyższej instancji lub zanosimy osobiście do kancelarii tego organu, a na kopii podania uzyskujemy wtedy potwierdzenie wpływu.
voyteg jest off-line  
25-11-2015, 12:42  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Jak ponaglić organ do egzekucji administracyjnej? - poradnik

Organ wyższej instancji zobowiązany jest wydać Postanowienie, na które przysługuje zażalenie.


Teraz rozważymy dwie możliwości, załóżmy że w ciągu miesiąca organ wyższej instancji:
1. a) Wydał postanowienie, ale się z nim nie zgadzamy – wtedy płynnie przechodzimy do wpisu #3 w tym poradniku
2. b) Nie robi nic, a w takim przypadku możemy ponaglić organ do działania i w tym celu czytamy i stosujemy propozycję poniżej - stosujemy ten poradnik http://forumprawne.org/prawo-adminis...ml#post1556417

Uwaga!
1. Przedmiotem wskazanego tam zażalenia jest wydanie Postanowienia na podstawie Art. 6. § 1a Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151 ze zm.) przez organ wyższej instancji. A nie zaniechania organu w zakresie prowadzenia egzekucji przez organ niższej instancji

Dlatego w zawartym tam wzorze zażalenia możemy podmienić 2 pierwsze zdania na następujące
Cytat:
Na podstawie art. 37 § 1 KPA składam zażalenie na niezałatwienie sprawy przez <nazwa i adres tego organu>.
Dnia <data> złożyłem skargę na podstawie art. 6. § 1 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151 ze zm.) i wskazany organ administracji zobowiązany był wydać akt administracyjny - postanowienie w trybie Art. 6. § 1a Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151 ze zm.) Do dnia dzisiejszego organ nie wydał w tej sprawie Postanowienia
2. Te zażalenie musimy skierować do organu nadrzędnego nad organem wyższej instancji. Tak jakby to był organ III instancji dla naszej sprawy (w administracji nie ma pojęcia organu III instancji, ale tu użyte dla lepszego zrozumienia).

Zilustrujmy to dwoma przykładami


PINB organ I instancji (powinien wyegzekwować )
WINB organ II instancji (skarga na bezczynność PINB )
GINB organ III instancji (zażalenie na WINB )

Naczelnik Urzędu Skarbowego organ I instancji (powinien wyegzekwować )
Dyrektor Izby Skarbowej organ II instancji (skarga na bezczynność PINB )
Minister Finansów organ III instancji (zażalenie na WINB )

Gdy złożymy zażalenie do organu III instancji, to otworzy nam drogę do złożenia skargi na bezczynność organu II instancji w zakresie – dla przypomnienia – wydania aktu administracyjnego, jakim jest Postanowienie na podstawie Art. 6. § 1a Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (a nie na bezczynność organu I instancji!)
Zgodnie z tym poradnikiem http://forumprawne.org/sady-administ...nu-do-wsa.html
Do następnej części poradnika przechodzimy, gdy organ II instancji wydał Postanowienie w naszej sprawie.
voyteg jest off-line  
25-11-2015, 12:47  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Jak ponaglić organ do egzekucji administracyjnej? - poradnik

Załóżmy, że otrzymaliśmy wydane Postanowienie przez organ wyższej instancji, ale się z nim nie zgadzamy w całości lub jakimś zakresie.
Wtedy przysługuje nam zażalenie, które redagujemy zgodnie z poradnikiem http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html


Jeśli nasze zażalenie nie zostanie uznanie, to w takim przypadku mamy dalej prawo je zaskarżyć do WSA Przystępna pomoc, jak to zrobić, znajduje się w kolejnym poradniku http://forumprawne.org/sady-administ...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Jak odwołać się od decyzji administracyjnej? - poradnik (odpowiedzi: 4) W toku postępowania administracyjnego urząd prowadzący może wydać akty administracyjne (decyzje lub postanowienia), od których możemy odwołać się do...
§ w jaki sposób ORGAN może ponaglić inny organ? (odpowiedzi: 9) W związku z otrzymanym uzasadnieniem trwającej od 2 grudnia 2013r. bezczynności organu o treści "nasz egzemplarz wysłany do Wojewody celem nadania...
§ Czy jest przedawnienie egzekucji administracyjnej ? (odpowiedzi: 2) Witam. Znajomy od dwóch lat boryka się z egzekucją w trybie administracyjnym (urząd skarbowy próbuje ściągnąć należność za nie zapłacony mandat...
§ Wstrzymanie egzekucji administracyjnej (odpowiedzi: 10) Witam forumowiczów! Piszę w sprawie, a jakże, abonamentu RTV. Moi rodzice otrzymali wezwanie do zapłaty zaległości w jego opłacaniu, jednak nie...
§ Jak ponaglić organ podatkowy do działania – poradnik (odpowiedzi: 2) Często zdarza się, że postępowanie podatkowe trwa… i trwa… i trwa…, bo „urząd nie ma czasu...” a my oczekujemy na rozstrzygniecie ważnej dla nas...
§ Jak ponaglić skutecznie urząd do załatwienia sprawy? - poradnik (odpowiedzi: 3) Jakie prawa ma interesant w urzędzie, który złożył podanie, a w odpowiedzi dowiedział się, że „trzeba długo poczekać”? Na wstępie należy wyjaśnić,...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.