Dostęp do informacji publicznej - zanonimizowane dane o wypadkach komunikacyjw gminie - Forum Prawne

 

Dostęp do informacji publicznej - zanonimizowane dane o wypadkach komunikacyjw gminie

Czy dane o wypadkach komunikacyjnych (lokalizacja, ilość uczestników, rodzaj pojazdu, ilość rannych itp) nie zawierające danych osobowych można uzyskać na podstawie zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej? Wiem że dane takie są w takiej ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
21-05-2016, 14:23  
utilityspam
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Dostęp do informacji publicznej - zanonimizowane dane o wypadkach komunikacyjw gminie

Czy dane o wypadkach komunikacyjnych (lokalizacja, ilość uczestników, rodzaj pojazdu, ilość rannych itp) nie zawierające danych osobowych można uzyskać na podstawie zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej? Wiem że dane takie są w takiej lub innej formie kolekcjonowane (np na podstawie tego artykułu: Mapa wypadków drogowych już działa - 2015 - rok pieszego - Policja Śląska), chciałbym ich użyć do przeprowadzenia analiz bezpieczeństwa różnych skrzyżowań i tworzenia sugestii dla zarządców infrastruktury. Nie jestem natomiast pewien w jaki sposób takie dane są sklasyfikowane, a więc czy stanowią one dane publiczne w rozumieniu powyższej ustawy.
utilityspam jest off-line  
22-05-2016, 13:41  
adam_dobrawy
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - zanonimizowane dane o wypadkach komunikacyjw gm

Tak, stanowią informację publiczną. Przykładowo na Policja znowu przegrała - dobraulica.pl masz opisaną historię zmagań pozyskania danych do wykazu najważniejszych przestępstw popełnionych na terenie Warszawy.

W orzecznictwie sądów administracyjnych na tle art. 61 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej przyjmuje się szerokie rozumienie pojęcia informacji publicznej. Definiuje się ją zatem jako każdą wiadomość wytworzoną przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie swoich kompetencji. Podkreśla się, że taki charakter ma również wiadomość niewytworzona przez podmioty publiczne, lecz odnosząca się do tych podmiotów (zob. uchwała NSA z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie sygn. akt. I OPS 8/13 i przywołane tam orzecznictwo)
adam_dobrawy jest off-line  
03-06-2016, 15:19  
Verto
Przyjaciel forum
 
Posty: 814
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - zanonimizowane dane o wypadkach komunikacyjw gm

Takie dane stanowią informację publiczną, ale już prawo do jej udostępnienia pytającemu nie jest takie oczywiste. W zalinkowanej sprawie Policja "przegrała" ze względów proceduralnych (niedołączyli wystarczającej liczby odpisów skargi kasacyjnej). Szczegółowość oczekiwanych przez autora wątku danych pozwala na przyjęcie (z nieznacznym tylko ryzykiem błędu), że żądana przez niego informacja publiczna jest tzw. informacją publiczną przetworzoną. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej jest uzasadnione w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wnioskodawca będzie musiał zatem wykazać, że jego żądanie informacji jest uzasadnione szczególną istotnością dla interesu publicznego. Nie chodzi zatem, by udzielenie informacji publicznej było jedynie istotne dla interesu publicznego, lecz ma być dla tegoż interesu publicznego szczególnie istotne. W przypadku bowiem informacji publicznej przetworzonej, jej udostępnienie poprzedzone jest procesem tworzenia nowej informacji, nieistniejącej w chwili skierowania wniosku w takim kształcie i w takiej postaci, jakiej oczekuje wnioskodawca. Wspomniany proces powstawania tej informacji skupia podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej na jej wytworzeniu dla wnioskodawcy, odrywając go od przypisanych mu kompetencji i zadań, toteż ustawodawca zdecydował, że proces wytworzenia nowej informacji w oparciu o posiadaną informację prostą obwarowany będzie koniecznością wykazania, że jej udostępnienie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
"Przesłankę "szczególnej istotności dla interesu publicznego", określoną w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej należy uznać za wypełnioną w takiej sytuacji, w której pozyskanie określonej informacji i jej upublicznienie leży w interesie nie tylko wnioskodawcy, ale także innych obywateli" (wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2011 r., I OSK 1505/11, CBOSA). Dlatego też w procesie analizy zjawiska przetworzenia ma znaczenie, kto pyta, jaka jest pozycja wnioskującego, czy jego dotychczasowa praktyka działania pozwala na przyjęcie założenia, że przekazana mu informacja publiczna przetworzona, zostanie wykorzystana dla potrzeb realizacji interesu publicznego istotnego w stopniu szczególnym.
Verto jest off-line  
03-06-2016, 15:25  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - zanonimizowane dane o wypadkach komunikacyjw gm

Cytat:
Napisał/a Verto Zobacz post
W zalinkowanej sprawie Policja "przegrała" ze względów proceduralnych (niedołączyli wystarczającej liczby odpisów skargi kasacyjnej).
Przegrała też w WSA, a tu skład merytorycznie rozpoznał sprawę
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7D16F1F346
voyteg jest off-line  
03-06-2016, 15:33  
adam_dobrawy
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - zanonimizowane dane o wypadkach komunikacyjw gm

Ja bym zwrócił uwagę, że dane statystyczne o wypadkach komunikacyjnych współcześnie są rejestrowane w różnego rodzaju systemach komputerowych Policji. Orzecznictwo sądów administracyjnych jest bardzo wstrzemięźliwe do uznawania danych zgromadzonych w systemie komputerowym jako informacji przetworzonej. Odnosi się do tego wiele orzecznictwa sądów. Podając za moją stroną http://dostep.jawne.info.pl/dip/uniki#zasoby_danych przykładowo wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sygn. akt I ACa 493/13:
Cytat:
Napisał/a wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sygn. akt I ACa 493/13
Nie ma znaczenia, że udzielenie informacji wymaga podjęcia czynności związanych z obsługą systemu komputerowego, które są czynnościami czysto technicznymi i zawsze są podejmowane w celu realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Brak jest podstaw, aby twierdzić, że sporządzone w ten sposób zestawienie tworzy informację przetworzoną.
Podobnie wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Kr 140/12:
Cytat:
Napisał/a wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Kr 140/12
Wnioskodawca żądał dostępu do informacji archiwalnych. Wymagało to zatem jedynie posłużenia się posiadanym systemem informatycznym Generalnego Rejestru Umów i Zleceń, ewentualnie sprawdzenia księgowości pod kątem wystawionych dowodów księgowych za wykonane usługi, a następnie dokonania prostego zsumowania wartości zamówień. Sąd podziela zatem zarzut strony skarżącej, iż wyszukanie prostej informacji w elektronicznych bazach danych w zakresie występowania tam konkretnych podmiotów oraz ustalenie wartości zamówień na podstawie posiadanych dokumentów, nie stanowi informacji przetworzonej.
Podobnie wyrok WSA w Warszawie z dnia 09 lipca 2014 roku w sprawie sygn. akt. VIII SA/Wa 529/14:
Cytat:
Napisał/a wyrok WSA w Warszawie z dnia 09 lipca 2014 roku w sprawie sygn. akt. VIII SA/Wa 529/14
W szczególności Minister Finansów będzie zobowiązany przyjąć, że w odniesieniu do informacji przechowywanych w zbiorach informatycznych nie można uznać za informacje przetworzone takich, które są możliwe do uzyskania w postaci zbiorczych danych, zestawień, wyników, przy uwzględnieniu zwykłej, przewidzianej instrukcją użytkowania, funkcjonalności stosownych systemów oprogramowania, ze stanowiska o najwyższych uprawnieniach dostępu do systemu.
Podobnie wyrok NSA z dnia 06 października 2011 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1199/11:
Cytat:
Napisał/a wyrok NSA z dnia 06 października 2011 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1199/11
Fundusz w zasobach elektronicznych posiada zatem wszystkie wskazane we wniosku informacje. Operacje dotyczące ich uzyskania trudno uznać za tak czasochłonne i pracochłonne aby można było przyjąć, że sporządzone w ten sposób zestawienie tworzy informację przetworzoną. Jest to wyłącznie informacja prosta nawet jeśli liczba składających się na nią elementów jest znaczna.
Podobnie wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt. IV SA/Gl 110/14:
Cytat:
Napisał/a wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt. IV SA/Gl 110/14
Wykładnia tego pojęcia powinna odbywać się według kryterium uwzględniającego aktualny, przeciętny poziom techniczny i organizacyjny obsługi udostępniania informacji publicznej. Z tych też przyczyn trudno uznać za czasochłonne i trudne organizacyjno – technicznie, a nadto wymagające intelektualnego wkładu i angażujące wielu urzędników wybranie określonej ilości danych z materiału źródłowego będącego w posiadaniu gminy, który w dodatku jest najprawdopodobniej w wersji elektronicznej.
W przypadku, gdy Organ zamierza odmówić udostępnienia takiej informacji to na Organie ciąży obowiązek wykazania, że dana informacja ma charakter przetworzony. Taka decyzja musi zawierać informacje o tym jakimi materiałami źródłowymi organ dysponuje, które wymagają podjęcia stosownych działań, by wytworzyć informację żądaną, kwalifikowaną, jako informację przetworzoną i jakie byłyby to czynności. Decyzja ta musi wyjaśniać przyczyny odmowy, nie pozostawiając wątpliwości co do prawidłowości i zasadności rozstrzygnięcia, a analiza wniosku powinna się sprowadzać się do takiej analizy, która, mając na uwadze art. 7 k.p.a., pozwoliłaby na dokładne wyjaśnienie stanu sprawy, zwłaszcza przetworzenia. Dopiero na podstawie takiej decyzji można dokonać oceny czy rzeczywiście mamy do czynienia z informacją przetworzoną, więc warto składać wniosek o udostępnienie takich materiałów i na etapie złożenia wniosku nie ma sensu zawracać sobie głową informacją przetworzoną. To dużo zależy od sytuacji w urzędzie, którą trudno poznać z zewnątrz i nie rolą wnioskodawcy jest tego się domyślać, odgadywać.
adam_dobrawy jest off-line  
03-06-2016, 18:38  
Verto
Przyjaciel forum
 
Posty: 814
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - zanonimizowane dane o wypadkach komunikacyjw gm

1. Voyteq tylko, że z tego orzeczenia wynika, iż Policja przyjęła oczywiście wadliwą przesłankę odmowy, bo oparła się na ochronie prawa do prywatności uczestników wypadku a nie na kwestii czy informacja ma charakter przetworzony czy też nie. Taka decyzja odmowna, jako bezprawna, ostać się nie mogła. Swoją drogą to ciekawe, że na tak wysokim poziomie w Policji jest dość niska świadomość prawno-administracyjna.

2. Adam -tak, no oczywiście, że organ odmawiając udostępnienia informacji musi wykazać, że ma ona charakter przetworzony a nawet wcześniej powinien wezwać wnioskodawcę do wykazania tego szczególnie ważnego interesu publicznego w pozyskaniu informacji o ile uznaje, że rzeczona informacja stanowi informację przetworzoną. Moja uwaga miała charakter ogólny - stopień skomplikowania informacji wskazuje raczej (choć oczywista, że głowy za to nie daję) na to że udzielana informacja, jako całosc, będzie informacją przetworzoną - nawet jeśli jej elementy znajdują się w systemach teleinfomatycznych.
Verto jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 2) Złożyłem wniosek do Urzędu Miasta i otrzymałem odpowiedź: http://i66.tinypic.com/2vnfn93.jpg Jeśli chodzi o projekt stałej organizacji ruchu,...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 1) Informacja publiczną stanowi każda informacja wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 1) Czy wniosek o ściganie złożony przez policję jest informacją publiczną? Czy wniosek o udostępnienie zostanie uwzględniony? Zaznaczam, że nie byłem w...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 4) Chcę dotrzeć do treści decyzji wydanych przez wojewodę i naczelnika gminy w 1980r. 1. Czy jest dostęp do takich starych decyzji? 2. Czy mam się...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 1) Mam taki problem: Petent składa wniosek do urzędu o udostępnienie całej bazy danych (w formacie .xls) utworzonej przez rejestr KRS. Czy organ...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 2) Jeżeli burmistrz miasta nie wydał decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej, a tylko napisał lakoniczne pismo, że nie ma podstaw do...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.