przewlekłość postępowania - Forum Prawne

 

przewlekłość postępowania

Czy to jest przewlekłość postępowania? Po już drugim wyroku w tej samej sprawie Pinb przysyła mi takie zawiadomieni . Nie wydaje decyzji lecz chce sprawdzić czy ta ostatnia uchylona przez wyrok została wykonana. Zamiast wydać ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
06-12-2017, 19:25  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.310
Domyślnie przewlekłość postępowania

Czy to jest przewlekłość postępowania?
Po już drugim wyroku w tej samej sprawie Pinb przysyła mi takie zawiadomieni . Nie wydaje decyzji lecz chce sprawdzić czy ta ostatnia uchylona przez wyrok została wykonana. Zamiast wydać decyzje w 30 dni jak tego chce kpa zawiadamia nas o kontroli, która ma się odbyć za miesiąc.
Po drugie w planach mamy wyjazd czy mogę wnosić o przesunięcie tej kontroli czy tez oględzin? Bo poza tym nie mam nikogo kto by odpowiednio mnie zastąpił.
Jak to całe ma się do prawa bo z całości tych postępowań wynika, że albo PINB gra na zwłokę albo nie ma ochoty czy tez wiedzy żeby to zrobić poprawnie.
Poniżej wklejam przedmiotowe zawiadomienie.
Zawiadomienie


Działając na podstawie art. 85 § 1 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( J.t. - Dz. U. Z 2017r. Nr 98, poz. 1257) uprzejmie zawiadamiam, że dnia 9 stycznia 2017 roku o godz. 1000 zostaną przeprowadzone oględziny w terenie dot. drogi dojazdowej położonej w R na działkach nr 296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5 (przed podziałem 296) w zakresie potwierdzenia czy inwestor tj. Gmina ....wykonała obowiązki nałożone w toku prowadzonego postępowania decyzją nr 59/14 z dnia 18.07.2013r. a polegające na:

zniwelowaniu stopnia opaski budynku położonego przy ul. w R tak aby jej zakończenie wyrównać do poziomu jezdni,
obramowaniu obrzeżem betonowym zakończenia opaski budynku oraz
wybudowaniu obrzeża betonowego 8x30cm, wyniesionego ponad poziom jezdni o 10cm, w celu zabezpieczenia cokołu ogrodzenia budynku nr 7, co ma uchronić go przed zalewaniem wodami opadowymi.

Po otrzymaniu prawomocnego wyroku i akt sprawy tut. Organ przeanalizował ponownie całość akt i stwierdził, ze niezbędnym jest przeprowadzenie wskazanego powyżej dowodu z oględzin celem bezspornego ustalenia, iż roboty budowlane w zakresie remontu drogi wewnętrznej w R zostały wykonane prawidłowo.

Zakres powyższych oględzin wynika wprost z prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 czerwca 2017r. sygnatura akt II SA/Op 121/17 uchylającego decyzje tut. Organu z 16 stycznia 2017 roku nr 11/2017 znak WOA.7721.141.2016.SAS oraz poprzedzającą ją decyzję organu powiatowego z 8 grudnia 2016 roku nr 74/16 znak WIB.4002-S-4/12 w przedmiocie odmowy nałożenia na Gminę obowiązków wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych związanych z wyremontowaniem wewnętrznej drogi dojazdowej położonej w R na działkach nr 296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5 (przed podziałem 296).

Zgodnie z art. 79 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania i składać wyjaśnienia.

Prosi się jednocześnie właścicieli w/w nieruchomości lub ich pełnomocników o obecność podczas przeprowadzenia w/w dowodu z oględzin.
stach12 jest off-line  
07-12-2017, 21:41  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 17.963
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

Cytat:
Napisał/a stach12 Zobacz post
Czy to jest przewlekłość postępowania?
Nalepsza wykladnie mozna znalezc wyszukujac orzeczenia w publicznej bazie. W ten sposob uzyskac mozna odpowiedz na takie i podobne pytania.

Przyklad
II SAB/Wr 15/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-28

Cytat:
Zgodnie z poglądami judykatury o przewlekłości mówimy, gdy organ nie załatwia sprawy w terminie, a podejmowane przez niego czynności procesowe nie charakteryzują się koncentracją, względnie mają charakter czynności pozornych, nieistotnych dla merytorycznego załatwienia sprawy. Inaczej rzecz ujmując, przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego zaistnieje wówczas, gdy organowi będzie można skutecznie przedstawić zarzut niedochowania należytej staranności w takim zorganizowaniu postępowania administracyjnego, by zakończyło się ono w rozsądnym terminie, względnie zarzut przeprowadzania czynności (w tym dowodowych) pozbawionych dla sprawy jakiegokolwiek znaczenia. Jak trafnie wskazuje się w doktrynie prawa administracyjnego przewlekłość postępowania oznacza też stan, w którym organ administracyjny w sposób nieuzasadniony "przedłuża" w trybie art. 36 § 2 k.p.a. termin załatwienia sprawy powołując się na niezależne od niego przyczyny uniemożliwiające dotrzymanie terminu podstawowego (Z. Kmieciak, Przewlekłość postępowania administracyjnego. Państwo i Prawo 2011/6/30). Przewlekłość postępowania zachodzi, gdy jest ono długotrwałe, prowadzone rozwlekle i trwa ponad konieczność wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych niezbędnych do końcowego rozstrzygnięcia. Ocena, czy postępowanie trwa dłużej niż to konieczne, dokonywana musi być na podstawie zarówno analizy charakteru podejmowanych czynności, jak i stanu faktycznego sprawy. To również prowadzenie postępowania w sposób nieefektywny poprzez wykonywanie czynności w dużym odstępie czasu. Pojęcie "przewlekłość postępowania" obejmować będzie zatem opieszałe, niesprawne i nieskuteczne działanie organu, w sytuacji gdy sprawa mogła być załatwiona w terminie krótszym, jak również nieuzasadnione przedłużanie terminu załatwienia sprawy.
W konkretnych przypadkach, za przewlekłość postępowania orzecznictwo uznaje także sytuacje, w których organ co prawda wydaje rozstrzygnięcia kończące postępowanie, ale są one przedmiotem decyzji kasacyjnych organu odwoławczego. Chodzi tu w szczególności o przypadki, w których organ wydaje kolejne decyzje ale nie uwzględniają one wskazań zawartych w decyzjach kasacyjnych organu wyższego stopnia, co z kolei prowadzi do kolejnego uchylenia decyzji wydanej w pierwszej instancji przez organ wyższego stopnia bez merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy (por. NSA w wyroku z dnia 30 kwietnia 2015r., I OSK 3261/14 i powołane w nim orzeczenie, COBSA, nsa.orzeczenia.gov.pl).
voyteg jest off-line  
08-12-2017, 05:21  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.310
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

dziękuje za odpowiedz ale czy w moim konkretnym przypadku można organowi skutecznie postawić zarzut przewlekłości prowadzenia postępowania?
stach12 jest off-line  
08-12-2017, 18:10  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 17.963
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

Cytat:
Napisał/a stach12 Zobacz post
można organowi skutecznie postawić
Postawić można, co nie znaczy, że skład WSA ze na pewno sklad je podzieli.
voyteg jest off-line  
08-12-2017, 18:30  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.310
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

jeszcze raz dziękuje. Rozumiem że powodzenie takiej skargi to 50:50 a znając realia WSA to taka skarga jest skazana na oddalenie.
W związku z tym jak podważyć zasadność tej kontroli w obliczu tego,że wszystkie dotychczasowe decyzje w tej sprawie zostały przez WSA usunięte z obiegu prawnego.
Dochodzi do tego fakt,że właściciel, gmina, wystawiła tą działkę do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, chciałbym ten przetarg podważyć ale nie wiem jak.
stach12 jest off-line  
09-12-2017, 03:07  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 17.963
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

Cytat:
Napisał/a stach12 Zobacz post
taka skarga jest skazana na oddalenie.
Jesli bierzemy pod uwage tylko pesymistyczne możliwości. Jednak można wyszukać też pozytywne orzeczenia i nie sa one jednostkowe


Cytat:
Napisał/a stach12 Zobacz post

wszystkie dotychczasowe decyzje w tej sprawie zostały przez WSA usunięte z obiegu prawnego.
To właśnie jest rzeczowy argument dla WSA badającego przewlekłość danej sprawy
voyteg jest off-line  
09-12-2017, 03:16  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.310
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

Panie voyteg
Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Jeśli bierzemy pod uwagę tylko pesymistyczne możliwości. Jednak można wyszukać też pozytywne orzeczenia i nie są one jednostkowe
nie jestem pesymistą ale realistą i opinia o nieobliczalności decyzji WSA jest opinia nie tylko moja ale większości prawników, z Którymi do tej pory rozmawiałem.
Spróbować idzie tym bardziej, że mam duże szanse na otrzymanie pomocy prawnej.
stach12 jest off-line  
11-12-2017, 15:43  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.310
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

mam następną odpowiedz na ponaglenie i nie wiem także jak na to reagowac

OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Opolu
WOA.1410.27.2017.JAC Opole, 2017.12.11
POSTANOWIENIE nr 400/2017
Działając na podstawie art. 37 § 5 i 6, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257), dalej Kpa
oraz art. 83 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
r. poz. 1332 z późn. zm.), po rozpatrzeniu ponaglenia (nazwanego „zażaleniem”) Pana
Stanislausa Popandy z 21 listopada 2017 roku na bezczynność Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w powiecie ... w sprawie dotyczącej udzielenia odpowiedzi
zgodnej z art. 9 i 35 Kpa w związku z pismem organu nr WON.0531-36/17 z 17 listopada 2017
stanowiącym odpowiedź na wniosek z dnia 7 listopada 2017 dot. oświetlenia dojścia do działki
- stwierdzam, że ww. ponaglenie jest niedopuszczalne.
UZASADNIENIE
Organ ustalił następujący stan faktyczny:
Pismem z 7 listopada 2017 roku Pan wniósł do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowalnego w powiecie o wszczęcie postępowania
w sprawie oświetlenia drogi na działce nr 296/1 w R.
Pismem z 20 listopada 2017 roku nr WON.0531-36/17 Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w powiecie wyjaśnił, że nie widzi podstaw do wszczęcia
postępowania w sprawie z uwagi na zapadłe w sprawie wyroki Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Opolu – sygn. akt II SA/Op 564/14 i sygn akt II SA/Op 121/17. Gdzie
Sąd wskazał, że nie istnieją przepisy nakładające obowiązek oświetlenia drogi. Dodał,
że obowiązek taki powstanie z chwilą, kiedy zarządca drogi zdecyduje się na przebudowę,
a wówczas organem właściwym będzie Starosta Strzelecki. Wskazał, że w sprawie nie mają
zastosowanie przepisy art. 61a Kpa, które dotyczą wyłącznie postępowań wszczynanych na
wniosek.
Pismem wniesionym elektronicznie z 21 listopada 2017 roku Pan
wniósł ponaglenie, nazwane „Zażalenie” na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w powiecie w zakresie udzielenia odpowiedzi zgodnej z art. 9 i 35
Kpa, lub alternatywne uznanie, że przedmiotowe pismo stanowi decyzję odmowy wszczęcia
postępowania i potraktowania Jego pisma jako odwołania.
Pismem z 23 listopada 2017 roku tut. organ wezwał pana
o wskazanie, czy jego pismo stanowi ponaglenie, w związku ze zmianą przepisów w tym
zakresie. Dodano, że w braku odpowiedzi, tut. organ potraktuje je jako skargę na Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim. W odpowiedzi na powyższe Pan
Stanislaus Popanda wskazał, że jego pismo stanowi ponaglenie.
Organ zważył co następuje:
Ponaglenie Pana z 21 listopada 2017 roku na bezczynność
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie jest niedopuszczalne, ponieważ
organ powiatowy nie prowadzi w ww. sprawie postępowania administracyjnego.
2
Na wstępie należy zaznaczyć, że art. 37 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia
7 kwietnia 2017 r. (Dz.U. 2017. 935) zmieniającej ustawę Kpa z dniem 1 czerwca 2017 roku.
Zgodnie z art. 37 § 1 stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono
sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie
wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż
jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Zmiana ma na celu zapewnienie
większej klarowności i spójności regulacji Kpa, a także sprawności zaskarżenia bezczynności
lub przewlekłości. Zgodnie z powyższym przez „bezczynność” rozumie się niezałatwienie
sprawy w terminie wynikającym z przepisów prawa lub w terminie wyznaczonym dodatkowo
zgodnie z art. 36. Natomiast „przewlekłością” jest prowadzenie postępowania dłużej niż jest to
konieczne do załatwienia sprawy. Przewlekłość obejmuje zatem przypadki, w których
formalnie nie dochodzi do przekroczenia terminu załatwienia sprawy (np. w związku
z zastosowaniem art. 36 § 1 Kpa, ale organ załatwia sprawę dłużej niż powinien w świetle
zasady szybkości postępowania. O przewlekłości postępowania może świadczyć
niepodejmowanie czynności przyspieszających załatwienie sprawy lub nieuzasadnione
przedłużanie przez organ terminu na załatwienie sprawy. Oceniając zasadność zarzutu
przewlekłości postępowania, należy rozważyć zatem, czy możliwe było szybsze
i efektywniejsze prowadzenie postępowania w danej sprawie. Wobec tego przesłanką
wniesienia ponaglenia jest zaistnienie stanu przewlekłości postępowania lub bezczynności
organu. Zasadą jest wnoszenie ponaglenia do organu wyższego stopnia. W przypadku braku
takiego organu, ponaglenie wnosi się do organu rozpatrującego sprawę. W przypadku
przewlekłości zakłada się natomiast, że organowi prowadzącemu postępowanie lub organowi
wyższego stopnia (o ile taki istnieje) strona powinna zasygnalizować w drodze ponaglenia,
że w jej ocenie sprawa jest załatwiana dłużej niż jest to konieczne. W tym przypadku strona
powinna zatem – przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego – wykorzystać tryb
ponaglenia.
W myśl art. 37 § 6 Kpa organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie,
w którym: 1) wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub
przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce
z rażącym naruszeniem prawa; 2) w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:
a) zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej
załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone, b) zarządza wyjaśnienie przyczyn
i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie
środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.
Rozwiązanie przewidziane w art. 37 Kpa polega na tym, aby umożliwić stronie
za pomocą środków prawnych stosowanych w toku instancji administracyjnych doprowadzenie
do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie administracyjne w sytuacji, gdy
właściwy organ administracji bez uzasadnionej przyczyny zwleka z jego wydaniem. Wobec
tego, że postępowanie prowadzone wskutek wniesienia ponaglenia na podstawie art. 37 Kpa
nie ma cech samodzielnego postępowania administracyjnego, bowiem postanowienie wydane
po jego rozpatrzeniu ma charakter incydentalny, organ wyższego stopnia nie posiada podstaw
prawnych do badania podstaw do wszczęcia postępowania i wyznaczania stron prowadzonego
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim postępowania
pierwszoinstancyjnego. Wyniki kontroli są przy tym podstawą do podjęcia działań w trybie
nadzoru budowlanego jednak tylko w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości (naruszenia
prawa). W przypadku wszczęcia takiego postępowania administracyjnego i ustalenia stron
postępowania, to właśnie organ powiatowy jako posiadający stosowną wiedzę, wykształcenie,
uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe niezbędne do pełnienia powierzonych
obowiązków, samodzielnie dokonuje oceny stanu faktycznego na podstawie zgromadzonych
dowodów, a następnie wydaje rozstrzygnięcie kończące prowadzone w sprawie postępowanie.
Organem właściwym do wszczęcia postępowania i do ustalania stron jest wyłącznie organ
3
prowadzący, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, postępowanie administracyjne – czyli
w przypadku oświetlenia drogi w Rożniątowie na działce nr 296/1, jest to Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim. Analizując otrzymaną od organu pierwszej
instancji dokumentację oraz wyjaśnienia należy stwierdzić, że organ powiatowy nie prowadzi
obecnie postępowania, a w sprawie zapadły prawomocne wyroki Sądów, dlatego też nie
dopuścił się naruszenia terminów określonych w art. 35 Kpa. A jak wskazuje art. 37 § 1 Kpa to
jedynie stronie służy prawo wniesienia ponaglenia.
Zatem tut. organ nie może uznać ww. ponaglenia za zasadne czy też niezasadne
i w zależności od rozstrzygnięcia, podjąć ewentualne działania wskazane w art. 37 § 2 Kpa.
Z uwagi na powyższe należało stwierdzić w niniejszej sprawie niedopuszczalność wniesienia
zażalenia na postawie art. 37 Kpa. Przy tym zaznaczam, że postępowanie prowadzone jest
w oparciu o art. 37 Kpa i dotyczy tylko kwestii zachowania terminów przewidzianych w Kpa
na załatwienie sprawy, a tym samym nie może odnosić się do warstwy merytorycznej skarżonej
sprawy. Tut. organ nie dopatrzył się także, aby pismo wyjaśniające organu z 20 listopada 2017
roku stanowiło decyzję administracyjną, a to przez brak wskazania w nim podstawy prawnej.
Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, postanowiono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
stach12 jest off-line  
11-12-2017, 15:47  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.310
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

Czy PINB nie powinien wydać decyzji na którą mógłbym się odwołać? Ja uważam że powinien i to w czasie zgodnym z art 35 kpa ale chciałbym się upewnić czy moje rozumowanie jest poprawne.
stach12 jest off-line  
12-12-2017, 19:49  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 17.963
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

Cytat:
Napisał/a stach12 Zobacz post
Czy PINB nie powinien wydać decyzji na którą mógłbym się odwołać?
Lub postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
voyteg jest off-line  
13-12-2017, 17:01  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.310
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

i mam następny smaczek administracyjny tego samego autorstwa- z dnia dzisiejszego-termin oględzin PINB wyznaczyl pismem z 5 grudnia na 9 stycznia
Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy zauważyć, że 13 listopada 2017
roku tut. organ przekazał do organu pierwszej instancji akta wraz z zapadłym wyrokiem
w sprawie. Wyrok ten, wraz z aktami sprawy, wpłynął do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w powiecie strzeleckim 15 listopada 2017 roku. Od tej daty należy liczyć termin
na załatwienie sprawy przez organ pierwszej instancji. W trakcie postępowania organ ten
prawidłowo zatem rozpisał oględziny oraz wyznaczył termin załatwienia sprawy. Biorąc pod
uwagę zarzuty wyroku zapadłego w sprawie oraz wieloletnie prowadzenie postępowania za
uzasadnioną należy uznać konieczność ponownego zbadania sprawy „na miejscu” i ustalenie
wyjaśnienie podnoszonych przez Sąd wątpliwości. Powyższe działanie nie wypełnia znamion
przewlekłości postępowania. Fakt, że sprawa będzie rozpatrywana ponad dwa miesiące wynika
z potrzeby uzupełnienia materiału dowodowego i zapewnienia stronom w nim udziału.
Tym samym odmówiono wyznaczenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego w powiecie strzeleckim dodatkowego terminu załatwienia sprawy oraz
odmówiono wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych.

i co mam ja biedny robić kiedy administracja państwowa leci w kulki
stach12 jest off-line  
15-12-2017, 19:53  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 17.963
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

Cytat:
Napisał/a stach12 Zobacz post
i co mam ja biedny robić kiedy administracja państwowa leci w kulki
tylko to co opisane w poradnikach - innych trybow brak
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Przewlekłość postępowania? (odpowiedzi: 1) Od 18.01.16 r toczę batalię z urzędnikami o zameldowanie na pobyt stały mając umowę najmu na czas określony. Właściciel nie potwierdził mojego...
§ przewlekłość postępowania w ZUS (odpowiedzi: 6) czy przewlekłość postępowania w ZUS mogę zaskarżyć do WSA po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszeń prawa zgodnie z kpa?
§ Przewlekłość postępowania (odpowiedzi: 7) Dzień dobry, Mam do Państwa pytanie odnośnie czy mogę złożyć do sądu "Skargę na przewlekłość postępowania"? Sprawa dotyczy wielu zagadnień...
§ Przewlekłość postępowania (odpowiedzi: 1) Od roku pracodawca potrąca pobory w połowie ich wysokości na mocy egzekucji komorniczej. Jest kilkunastu wierzycieli na różne kwoty, drobne i...
§ Przewlekłość postępowania (odpowiedzi: 10) Złożyłem wniosek o zwrot części gospodarstwa rolnego mojego ojca. W czasie gdy gospodarstwo było użytkowane przez RSP, a ojciec już nie żył,...
§ Przewlekłość postępowania (odpowiedzi: 1) Witam, mam taki oto problem: 17 lutego, dzień po wyroku, złożyłem do sekretariatu sądu wniosek o odpis wyroku. Do tej pory go nie otrzymałem....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.