przewlekłość postępowania - Forum Prawne

 

przewlekłość postępowania

Dzień dobry, nie chcę zaczynać nowego tematu, podepnę się do tego. przewlekłość czy nie ? sprawa dotyczy naruszenia stosunków wodnych, mam wyrok sądu administracyjnego uchylający decyzje organu I i II instancji II SA/Bk 404/18 - ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
22-03-2019, 16:37  
Odysss
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie przewlekłość postępowania

Dzień dobry, nie chcę zaczynać nowego tematu, podepnę się do tego.
przewlekłość czy nie ?
sprawa dotyczy naruszenia stosunków wodnych, mam wyrok sądu administracyjnego uchylający decyzje organu I i II instancji

II SA/Bk 404/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-09-20


Wójt wysyła pisma o przedłużeniu postępowania, podając powody:

19 grudnia 2018r "trudności z zawarciem umowy z biegłym hydrologiem oraz pozyskania właściwych materiałów służących w wyjaśnieniu przedmiotowej sprawy tj.: map geologicznych, wyników przeprowadzonych wierceń gruntów, obecnie panujących warunków atmosferycznych.

19 stycznia 2019r. trudności związane z brakiem w Starostwie mapy zasadniczo-wysokościowej. W chwili obecnej organ zleca wykonanie przedmiotowej mapy niezbędnej przy wykonywaniu prac geologicznych, polegających na wykonaniu odwiertów na gruncie niezbędnych do wydania opinii przez biegłego hydrologa czy też z zakresu stosunków wodnych.

25 luty 2019r.
To co wcześniej, brak mapy. Tutejszy organ dnia 24 stycznia 2019r. zlecił uprawnionemu geodecie wykonanie mapy.

Sprawdziłem akta sprawy, termin wykonania mapy 14 kwietnia 2019r. Do tej pory nie ma umowy z biegłym hydrologiem. Rozmawiałem też z biegłym z dziedziny melioracji, powiedział że odwierty tu nie są potrzebne, sprawa dotyczy wód powierzchniowych.

Czy można uznać to za działanie przewlekłe czy jednak są to powody "niezależne" ? Sprawa ciągnie się od 17 lipca 2017r. Dziękuję.
Odysss jest off-line  
26-03-2019, 08:57  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

Cytat:
Napisał/a Odysss Zobacz post
Dzień dobry, nie chcę zaczynać nowego tematu, podepnę się do tego.

Prosze zakladac nowy watek dla innej sprawyCytat:
Napisał/a Odysss Zobacz post
Sprawa ciągnie się od 17 lipca 2017r. Dziękuję.

To do dziela
https://forumprawne.org/sady-adminis...nu-do-wsa.html
voyteg jest off-line  
26-03-2019, 10:36  
Odysss
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

Dziękuję,
zaczynam znowu od ponaglenia ? (w informacji o przedłużeniu postępowania, jest pouczenie o przysługującym prawie do ponaglenia) trochę zwątpiłem, bo już raz pisałem ponaglenie do SKO przed wydaniem poprzedniej decyzji, która została uchylona przez sąd. Tamto ponaglenie było uznane przez SKO za zasadne.
Odysss jest off-line  
27-03-2019, 15:40  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

Cytat:
Napisał/a Odysss Zobacz post
Tamto ponaglenie było uznane przez SKO za zasadne.

Nie ma znaczenia stanowisko organu, a ma znaczenie złożenie ponaglenia, co otwiera panu drogę do skargi przed WSA


https://forumprawne.org/sady-adminis...nu-do-wsa.html
voyteg jest off-line  
30-11-2019, 12:43  
Odysss
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

Witam,
sprawa się ciągnie... Wójt wydał decyzję, od której się odwołałem do SKO, w odwołaniu powołałem się na artykuł 136 § 1, wniosłem by to SKO przeprowadziło postępowanie uzupełniające, uzupełniło dowody i wydało decyzję w przedmiotowej sprawie.
SKO natomiast wydało decyzję kasatoryjną na podstawie art. 138§ 2. Jest to niepotrzebne przedłużanie postępowania, organ I instancji nie wyda przecież decyzji przeciw sobie (jest stroną postępowania).

Moje pytanie brzmi, czy SKO mogło wydać decyzję na podstawie art 138§ 2, jeśli zawnioskowałem by przeprowadziło postępowanie uzupełniające na podstawie art. 136 § 1. Czy nie powienien był przeprowadzić postępowania uzuepłniającego i wydać decyzję na podstawie art. 138 § 1
Czy ten paragraf 2b nie blokuje decyzji kasatoryjnej ?
Od tej decyzji przysługuje mi jedynie sprzeciw na którego złożenie mam 14 dni. Sąd chyba jednak rozpatrzy tylko to, czy SKO słusznie zastosowało art 138 § 2, dlatego nie wiem czy dobrze interpretuje ten paragraf 2b. Dziękuję za wszelką pomoc.

Art. 138
§ 2b.
Przepisu § 2 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 136 uzupełnienie dowodów przez organ odwoławczy § 2 lub 3. Organ odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy wydaje decyzję, o której mowa w § 1 albo 4.Art. 136. KPA
Uzupełnienie dowodów przez organ odwoławczy
§ 1.
Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
§ 2.
Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.
§ 3.
Przepis § 2 stosuje się także w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
§ 4.
Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.
Odysss jest off-line  
04-12-2019, 10:55  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

Cytat:
Napisał/a Odysss Zobacz post
SKO natomiast wydało decyzję kasatoryjną na podstawie art. 138§ 2. Jest to niepotrzebne przedłużanie postępowania, organ I instancji nie wyda przecież decyzji przeciw sobie (jest stroną postępowania).

Dlatego taka decyzje SKO warto zaskarzyc do WSA, mimo ze korzystna


https://forumprawne.org/sady-adminis...-poradnik.html


II SA/Łd 343/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-08-06


Cytat:
Niewątpliwie zaś, istota administracyjnego toku instancji polega na dwukrotnym rozstrzygnięciu tej samej sprawy, nie zaś na kontroli zasadności argumentów podniesionych w stosunku do orzeczenia organu pierwszej instancji. Wynika to z art. 138 k.p.a., który przyznaje organowi odwoławczemu kompetencje do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, czego następstwem jest utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji, bądź uchylenie i zmiana zaskarżonej decyzji. Organ odwoławczy jest obowiązany ocenić prawidłowość decyzji pierwszoinstancyjnej nie tylko w granicach zarzutów przedstawionych w odwołaniu, lecz także pod kątem przepisów prawa materialnego i procesowego, które mają zastosowanie w sprawie rozstrzygniętej tą decyzją. Dwuinstancyjność postępowania oznacza, że złożenie przez stronę odwołania od decyzji organu pierwszej instancji powoduje, iż sprawa rozpoznawana jest ponownie przez organ odwoławczy. Organ ten rozpoznaje sprawę, a nie odwołanie. W szczególności obowiązany jest ustosunkować się do wszystkich zarzutów podniesionych w środku odwoławczym (vide: wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 października 2011 r., sygn.akt II SA/Wr 488/11; wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 r., sygn.akt III SA/Wa 3451/08; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 lutego 2013 r., sygn.akt IV SA/Po 1000/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2010 r., sygn.akt IV SA/Wa 622/10 - Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). W warunkach niniejszej sprawy organ II instancji w sposób nieuprawniony odstąpił od tak rozumianego rozpatrzenia sprawy.
voyteg jest off-line  
04-12-2019, 19:35  
Odysss
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

Dziekuje za odpowiedz, a jak Pan rozumie ten art 138¿2b ?

Mala poprawka, nie ze pouczam tylko informuje, ze w moim przypadku nie ma skargi tylko sprzeciw. Ponoc wyglada podobnie, tylko termin na zlozenie krotszy 14dni i sad inaczej to rozpatruje na posiedzeniu niejawnym w jednoosobowym skladzie w ciagu 30 dni. Koszt jest mniejszy 100zl zamiast 300zl. Poradnik mozna uaktualnic.
Odysss jest off-line  
06-12-2019, 08:24  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: przewlekłość postępowania

Cytat:
Napisał/a Odysss Zobacz post
Dziekuje za odpowiedz, a jak Pan rozumie ten art 138¿2b ?

Moje zrozumienie nie ma znaczenia, a wazne jak to wylozyl sad powyzej lub ponizej
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4BF2698783


Cytat:
Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego ujęta w art. 15k.p.a, oznacza, ze stronie przysługuje prawo do dwukrotnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy. Wskazać należy, że wniesienie odwołania przenosi na organ odwoławczy kompetencje do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy. Oznacza to, iż organ ten jest wyposażony przede wszystkim w kompetencje do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy a skoro tak, to jego obowiązkiem jest uwzględnić cały materiał dowodowy jakim dysponuje w chwili orzekania (art. 77 § 1 k.p.a.). Skoro więc organ odwoławczy uchyla się od rozpoznania i dokonania oceny całego materiału dowodowego oraz jego uzupełnienia - to tym samym narusza w sposób istotny art. 77 § 1 k.p.a.
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Przewlekłość postępowania (odpowiedzi: 3) Ponad rok leży sobie w sądzie moja sprawa – typowa próba wyciągnięcia ode mnie pieniędzy przez firmę GetBack. Roszczenie dawno przeterminowane,...
§ Przewlekłość postępowania? (odpowiedzi: 1) Od 18.01.16 r toczę batalię z urzędnikami o zameldowanie na pobyt stały mając umowę najmu na czas określony. Właściciel nie potwierdził mojego...
§ przewlekłość postępowania EPU (odpowiedzi: 0) Witam, czy ktoś składał skargę na przewlekłość postępowania w EPU? zgodnie z ustawą właściwy sąd to s.apel za pośrednictwem EPU ale czy taka...
§ przewlekłość postępowania (odpowiedzi: 0) Witam, W czerwcu 2013 roku wygrałem sprawę w I instancji z firmą która sprzedała mi wadliwe okna. Strona pozwana w lipcu złożyła apelację i tak...od...
§ Przewlekłość postępowania (odpowiedzi: 10) Złożyłem wniosek o zwrot części gospodarstwa rolnego mojego ojca. W czasie gdy gospodarstwo było użytkowane przez RSP, a ojciec już nie żył,...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.