RDOŚ - GDOŚ i zażalenie - Forum Prawne

 

RDOŚ - GDOŚ i zażalenie

Witam, W postępowaniu o wydaniu warunków zabudowy RDOŚ odmówił wydania zgodny na budowę (problem z wycięciem paru dziko rosnących drzew) ze względu na ochronę Obszar Chronionego Krajobrazy. Złożone zostało stosowne zażalenie na decyzję RDOŚ. RDOŚ ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
25-04-2021, 20:54  
Aleks112211
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RDOŚ - GDOŚ i zażalenie

Witam,

W postępowaniu o wydaniu warunków zabudowy RDOŚ odmówił wydania zgodny na budowę (problem z wycięciem paru dziko rosnących drzew) ze względu na ochronę Obszar Chronionego Krajobrazy.

Złożone zostało stosowne zażalenie na decyzję RDOŚ.

RDOŚ w drodze zażalenia ma 7 dni na wysłanie pełnej dokumentacji do GDOŚ.

I tutaj zaczynają się problemy. Mianowicie RDOŚ twierdzi, że dokumenty zostały wysłane i posiadają potwierdzenie doręczenia. GDOŚ prawdopodobnie nie posiada moich dokumentów (nie wiem co się z nimi stało), a czas leci na niekorzyść moją i ich.
GDOŚ ma miesiąc na rozpatrzenie zażalenia od daty doręczenia art. 35 k.p.a.
W żaden sposób nie zostałem poinformowany o przedłużeniu terminu rozpatrzenia zażalenia.

Czy można sądzić skoro jest już po terminie, to w myśl:
Stosownie do art. 122a § 2 KPA, sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten:
- nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo
- nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).

cyt. "Nowe przepisy nie wprowadziły zmian w katalogu czynności, aktów i zaniechań podlegających kontroli sądów administracyjnych. Ustawodawca nie zdecydował się też na wprowadzenie systemu poświadczania w formie decyzji administracyjnej, co do której przysługiwałoby odwołanie, a następnie skarga do sądu. Milczące załatwienie sprawy nie podlega więc kontroli sądów administracyjnych na zasadach ogólnych.

Zgodnie z nowymi przepisami sądowa kontrola milczącego załatwienia sprawy będzie następowała w trybach nadzwyczajnych, poprzez odpowiednie stosowanie przepisów o wznowieniu postępowania, uchyleniu, zmianie oraz stwierdzeniu nieważności decyzji. Oznacza to, że w szczególności w przypadkach, o których mowa w art. 145, art. 154, art. 155, art. 156 czy art. 161 k.p.a., właściwy organ mógłby uchylić lub zmienić rozstrzygnięcie sprawy załatwionej milcząco, albo stwierdzić nieważność takiego rozstrzygnięcia.

Ustawodawca nie zdecydował się więc zastosować tradycyjnego systemu zaskarżania, to jest odwołania i skargi do sądu administracyjnego wobec milczącego załatwienia sprawy przez organ administracji. Powstaje wobec tego pytanie, czy interesy strony zainteresowanej innym rozstrzygnięciem sprawy niż wnioskodawca, tj. interesy strony zainteresowanej wydaniem sprzeciwu przez organ administracji, są wystarczająco zabezpieczone w przypadku bezczynności organu albo potwierdzenia przez organ braku sprzeciwu. Z pewnością strona taka powinna wykazać aktywność na etapie postępowania przed organem I instancji i dostarczyć argumentów przemawiających za wyrażeniem sprzeciwu. Może ona jednak nie dowiedzieć się w odpowiednim czasie o biegu terminu do milczącego załatwienia sprawy. W takim przypadku, po upływie terminu, sprawa zostanie rozstrzygnięta zgodnie z treścią wniosku wnioskodawcy, ale na niekorzyść strony zainteresowanej innym rozstrzygnięciem.

Stronie nie przysługuje wówczas odwołanie do organu II instancji, a potem skarga do sądu administracyjnego, należy bowiem odpowiednio stosować przepisy o postępowaniach nadzwyczajnych, w których określony został katalog przesłanek, na podstawie których wszczynane są te postępowania. Oznacza to, że sądowa kontrola milczącego załatwienia sprawy będzie węższa niż byłaby w przypadku tradycyjnego systemu zaskarżania. Na ile zabezpieczy to interesy podmiotów innych niż wnioskodawca, zależeć będzie w dużej mierze od przepisów szczególnych i rodzajów spraw, które będą mogły być załatwiane w sposób milczący."


Czy w myśl wyżej przedstawionego cytatu oraz obrotu sprawy powinienem wystąpić do GDOŚ o wydanie potwierdzenia na ustosunkowanie się w całości do zażalenia? Oraz wysłania do gminy stosownego pisma by móc kontynuować procedurę?
Aleks112211 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Czy przysługuje mi zażalenie na Postanowienie SO oddalające zażalenie ? (odpowiedzi: 0) Hej, mam pytanie, czy przysługuje mi jeszcze zażalenie na Postanowienie Sądu Okręgowego oddalające zażalenie ?
§ Odmowa wszczęcia, zażalenie, umorzenie, kolejne zażalenie? (odpowiedzi: 1) 1. Policja odmówiła wszczęcia postępowania (brak znamion czynu zabronionego), prokurator przyklepał. 2. Pokrzywdzony wniósł zażalenie do sądu, sąd...
§ Rozpoczęcie budowy mimo warunków RDOŚ (odpowiedzi: 8) Inwestor otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę. Dla inwestycji została wydana decyzja środowiskowa i warunku w niej przedstawione przez RDOŚ....
§ Postanowienie RDOŚ (odpowiedzi: 2) Mam pytanie: czy postanowienie RDOŚ w sprawie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jest...
§ Brak zgody RDOŚ na inwestycję (odpowiedzi: 1) Czy znajdę tu kogoś, kto mi pomoże napisać odwołanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie o uzgodnienie inwestycji...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.