Wezwanie do zapłaty na chomikuj.pl - Forum Prawne

 

Wezwanie do zapłaty na chomikuj.pl

Mój kolega otrzymał kilka dni temu za pośrednictwem 3 prywatnych wiadomości od innego chomika (wszystko nie zmieściło się w 1 PW) przedsądowe wezwanie do zapłaty. Chciałbym się dowiedzieć, czy to wezwanie jest wiążące? Przecież takie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo autorskie

Prawo autorskie - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
01-08-2011, 15:09  
traxter
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Wezwanie do zapłaty na chomikuj.pl

Mój kolega otrzymał kilka dni temu za pośrednictwem 3 prywatnych wiadomości od innego chomika (wszystko nie zmieściło się w 1 PW) przedsądowe wezwanie do zapłaty. Chciałbym się dowiedzieć, czy to wezwanie jest wiążące? Przecież takie coś wysyła się listownie za potwierdzeniem odbioru, ewentualnie na e-mail. Dodatkowo koleś nie pisze, że jak się nie zapłaci to uzyska moje dane osobowe / numer IP od chomikuj.pl >>> przecież takie uprawnienia ma tylko prokuratura. Nie wspomina także, które pliki dotyczą wezwania. Poza tym pisze, że uzyskuje z tego tytułu przychody - ciekawe jakie? Coś myślę, że to następna próba zastraszenia i wyłudzenia pieniędzy.

Cytat:
Głuchołazy, dnia xx lipca 2011 r.


Twórca programów komputerowych:
„GLOBALPROFIT Daniel Tokarz”
48-340 Głuchołazy, ul. Norwida 11/5
reprezentowany przez radcę prawnego Michała Owsiańskiego
Kancelaria Radcy Prawnego Michał Owsiański
48-340 Głuchołazy, ul. Grunwaldzka 1

Użytkownik domeny „chomikuj.pl”:
Chomik_1


PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Niniejszym działając imieniem i na rzecz autora programów komputerowych Daniela Tokarza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „GLOBALPROFIT Daniel Tokarz” z/s w Głuchołazach (48-340), przy ul. Norwida 11/5 – na podstawie i w granicach udzielonego pełnomocnictwa – wzywam użytkownika domeny „chomikuj.pl” Chomik_1
do zaniechania naruszeń związanych z rozpowszechnianiem - bez zgody twórcy - programów komputerowych za pośrednictwem Internetu, w szczególności przy użyciu strony internetowej „chomikuj.pl” oraz wzywam użytkownika domeny „chomikuj.pl” Chomik_1 do zapłaty na rzecz twórcy programów komputerowych kwoty XXX zł (słownie: XXX) tytułem naprawienia szkody za już rozpowszechnione przez użytkowania za pośrednictwem strony internetowej „chomikuj.pl” oprogramowanie komputerowe, będące wyłączną własnością firmy „GLOBALPROFIT Daniel Tokarz”.

UZASADNIENIE

Firma „GLOBALPROFIT Daniel Tokarz” prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na produkcji oprogramowania komputerowego, filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych i – związaną z tą produkcją – sprzedażą oraz wydawnictwem tworzonych programów.
Od dłuższego czasu firma „GLOBALPROFIT Daniel Tokarz” obserwuje znaczący spadek obrotów związanych ze sprzedażą programów komputerowych. Bezpośrednią i wyłączną przyczyną tego stanu rzeczy jest umieszczanie przez użytkowników domen na internetowych portalach społecznościowych – bez zgody twórcy – programów komputerowych nie będących ich własnością przez co, użytkownicy ci naruszają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), zwaną w dalszej części niniejszego pisma „ustawą”. Nieodłącznym elementem wiążącym się z rozpowszechnianiem – bez zgody twórcy – programów komputerowych przez użytkowników portali internetowych, jest uzyskiwanie przez nich z tego tytułu przychodów, które winny przypaść twórcy programu.
Zgodnie z przepisami ustawy, program komputerowy podlega ochronie niezależnie od formy oraz sposobu jego wyrażenia. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego zgodnie z art. 74 ustawy, obejmują prawo do m. in. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie oraz do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie domowej użytkownika Chomik_1 na domenie internetowej „chomikuj.pl” ustalono, że ze strony użytkownika dokonano XXX (słownie: pięćZa pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie domowej użytkownika Chomik_1 na domenie internetowej „chomikuj.pl” ustalono, że ze strony użytkownika dokonano XXX (słownie: XXX) pobrań - bez zgody twórcy - przesyłu danych oprogramowania komputerowego o nazwie „Głośny Sąsiad”. Tymczasem program ten został stworzony i stanowi wyłączną własność firmy „GLOBALPROFIT Daniel Tokarz”, o czym świadczy chociażby strona domowa twórcy programu komputerowego „www.globalprofit.pl”. Koszt zakupu jednej sztuki programu u twórcy programu o nazwie „Głośny Sąsiad” wynosi 15,90zł (słownie: piętnaście złotych 90/100).
Przy wyliczeniu kwoty dochodzonej niniejszym wezwaniem i której zapłaty od użytkowania Chomik_1 domeny „chomikuj.pl” twórca rozpowszechnianego programu się domaga - wzięto pod uwagę ilość pobrań przesyłu danych ze strony internetowej użytkownika domeny „chomiku.pl” (tj. XXX pobrań) oraz wartość zakupu jednej sztuki programu określonej na stronie internetowej twórcy programu (15,90zł). Kwota ta stanowi rzeczywistą stratę jaką firma „GLOBALPROFIT Daniel Tokarz” poniosła z tytułu rozpowszechniania przez użytkowania Chomik_1 za pośrednictwem domeny internetowej „chomikuj.pl” programów komputerowych bez zgody ich twórcy.

Łączna należność wynosi XXX zł

Przedmiotową należność proszę wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni, liczonym od dnia otrzymania niniejszego wezwania na rachunek bankowy twórcy programów, prowadzony przez:

Mbank S.A. Nr30 1140 2004 0000 3402 3561 6507
odbiorca:
GlobalProfit Daniel Tokarz
Norwida 11/5
48-340 Głuchołazy

Jednocześnie informuję, że brak dokonania wpłaty powyższej należności w wyznaczonym do tego terminie spowoduje natychmiastowe (po uzyskaniu od domeny internetowej „chomikuj.pl” danych osobowych/numeru IP użytkownika do którego jest adresowane niniejsze wezwanie) skierowanie sprawy na drogę sądowego postępowania cywilnego oraz karnego oświadczając przy tym, że za dzień spełnienia przedmiotowego świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego twórcy programów.

Nadmieniam również, że w wytoczonym powództwie cywilnym twórca programów, tj. firma „GLOBALPROFIT Daniel Tokarz” będzie składała roszczenia odszkodowawcze w stosunku do użytkowania Chomik_1 domeny „chomikuj.pl” powstałe z tytułu naruszeń autorskich praw majątkowych stosownie do art. 79 ust 1 ustawy, a to poprzez żądanie:
1) zaniechania naruszeń,
2) usunięcia skutków naruszeń,
3) naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu,
4)wydania uzyskanych korzyści,


4)jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd,
5)zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.

Natomiast działania firmy „GLOBALPROFIT Daniel Tokarz” zmierzające do skierowania sprawy na drogę postępowania karnego sprowadzą do sporządzenia zawiadomienia do właściwej miejscowo prokuratury rejonowej o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez użytkownika domeny „chomiku.pl” przestępstwa penalizowanego w art. 116 ustawy, zagrożonego - w zależności od tego czy przestępstwo zostało popełnione w typie zasadniczym, uprzywilejowanym czy też kwalifikowanym - karą grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do lat 5.
Wszelkie pytania i informacje dotyczące należności pieniężnych dochodzonych niniejszym wezwaniem proszę kierować pod adres e-mailowy Kancelarii Radcy Prawnego Michał Owsiański, tj. owsianski@op.pl lub danieltokarz@globalprofit.pl


Kancelaria Radcy Prawnego
Michał Owsiański
ul. Grunwaldzka 1
48 – 340 Głuchołazy
e –mail: owsianski@op.pl
tel. 77 439 54 89, tel. kom 604 649 805

GlobalProfit Daniel Tokarz
Norwida 11/5
48-340 Głuchołazy
email: danieltokarz@globalprofit.pl
tel.693 27 44 95
traxter jest off-line  
01-08-2011, 16:48  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.771
Domyślnie RE: Wezwanie do zapłaty na chomikuj.pl

Poczytaj na forum o działaniach Hapro, ZPAV pod kątem chomiuj.pl - temat poruszany wielokrotnie, w zasadzie niczym poza podmiotem który formułuje roszczenia.
Colder jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ wezwanie na policję art.116 w sprawie chomikuj (odpowiedzi: 1) witam moja dziewczyna otrzymała wezwanie na policję w charakterze świadka art 116, ona ma internet z plusa i zobaczyli że z jej IP się logowałem na...
§ Help - Wezwanie przedsądowe chomikuj (odpowiedzi: 2) Witam, dostałem wezwanie przedsądowe(kancelaria CODEX, Bielsko-Biała ), w którym chcą polubownie załatwić tą sprawę, co m mam robić, odpisywać, nie...
§ PRZED SĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY Chomikuj (odpowiedzi: 7) "Możliwa próba oszustwa. Wiadomości od tego użytkownika zostały zgłoszone przez innych jako próby oszustwa. Jeśli treść tej wiadomości budzi Twoje...
§ wezwanie z ZPAV chomikuj - co robić? (odpowiedzi: 7) Witam, dostałem na chomikuj wezwanie od ZPAV. Wygląda to mniej więcej tak: "Szanowni Państwo, w związku z Państwa działaniami polegającymi...
§ wezwanie do zapłaty za naruszenie praw autorskich na chomikuj.pl (odpowiedzi: 6) Witam. Dziś dostałam wezwanie do zapłaty za naruszenie praw autorskich pliku, który znajdował się na moim koncie, na chomikuj.pl. Wezwanie dostałam...
§ Chomikuj.pl - wezwanie na policję (odpowiedzi: 5) Witam. Sprawa dotyczy rzekomego łamania praw autorskich. Mój problem polega na tym, iż dostałem wezwanie na policję jako podejrzany. Wcześniej...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.