Kancelaria Pro Bono - przedsądowe wezwanie do zapłaty - Forum Prawne

 

Kancelaria Pro Bono - przedsądowe wezwanie do zapłaty

Dziś dostałam na chomikuj.pl wiadomość: Kancelaria Prawna Pro Bono Dariusz Puczydłowski ul. M. Skłodowskiej-Curie 3/16, 15-094 Białystok UWAGA! Za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie domowej użytkownika Justi3011 na domenie internetowej Przyjazny dysk internetowy - Chomikuj.pl ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo autorskie

Prawo autorskie - aktualne tematy:


Zamknięty temat
 
31-08-2011, 11:47  
Justi3011
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Kancelaria Pro Bono - przedsądowe wezwanie do zapłaty

Dziś dostałam na chomikuj.pl wiadomość:

Kancelaria Prawna Pro Bono Dariusz Puczydłowski
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3/16, 15-094 Białystok

UWAGA!

Za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie domowej użytkownika Justi3011 na domenie internetowej Przyjazny dysk internetowy - Chomikuj.pl ustalono i zabezpieczono materiał dowodowy do celów procesowych, że ze strony użytkownika Justi3011 dokonano bez zgody firmy Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o. – nielegalnego rozpowszechniania utworów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, co wypełnia znamiona art. 116 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wg specyfikacji dostępnej pod linkiem

Kancelaria Prawna Pro Bono

Działając w imieniu mojego Mocodawcy firmy Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o. wzywam użytkownika Justi3011 do zaniechania naruszeń związanych z rozpowszechnianiem utworów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej za pośrednictwem serwisu "chomikuj.pl" - bez zgody firmy Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.. Niniejszym informuję, iż w stosunku do użytkownika serwisu chomikuj.pl - Justi3011 – Kancelaria Prawna Pro Bono wystosowała przedsądowe wezwanie do zapłaty, dostępne dla użytkownika Justi3011 pod adresem

Kancelaria Prawna Pro Bono

Wyłączne informacje w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu wskazanym w wezwaniu do zapłaty, do pobrania w załączonym linku.

Z poważaniem,
Kancelaria Prawna Pro Bono


w linku była nastepująca wiadomość:

Białystok, dnia 31-08-2011r.
Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
reprezentowana przez:
Kancelaria Prawna Pro Bono Dariusz Puczydłowski
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3/16
15-094 Białystok


Użytkownik domeny „chomikuj.pl”:
Justi3011
Znak: 3532/01/BB/2011PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY


Niniejszym działając w imieniu Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, na mocy udzielonego pełnomocnictwa – wzywam użytkownika domeny „chomikuj.pl” Justi3011 do zaniechania naruszeń związanych z rozpowszechnianiem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - bez zgody firmy Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o. – utworów wyrażonych słowem za pośrednictwem Internetu - co wypełnia znamiona art. 116 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - w szczególności przy użyciu strony internetowej „chomikuj.pl” oraz wzywam użytkownika domeny „chomikuj.pl” Justi3011 do zapłaty na rzecz Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o. kwoty 870,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych) tytułem naprawienia szkody za już rozpowszechnione przez użytkownika utwory wyrażone słowem.


UZASADNIENIE


Za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie domowej użytkownika Justi3011 na domenie internetowej „chomikuj.pl” ustalono i zabezpieczono materiał dowodowy do celów procesowych, że ze strony użytkownika dokonano 32 (słownie: trzydzieści dwa) pobrań - bez zgody firmy Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o. - przesyłu utworów wyrażonych słowem wg załączonej specyfikacji. Z istoty funkcjonowania portalu internetowego „chomikuj.pl” wynika, że podmiot rozpowszechniający za jego pośrednictwem utwory uzyskuje korzyść majątkową w postaci punktów, których ilość uzależniona jest od liczby pobrań rozpowszechnianego utworu.
Przy wyliczeniu kwoty dochodzonej niniejszym wezwaniem od użytkownika Justi3011 domeny „chomikuj.pl” wzięto pod uwagę ilość pobrań ze strony internetowej użytkownika domeny „chomikuj.pl” (tj. 32 pobrań) oraz wartość zakupu jednej sztuki książki. Kwota ta stanowi rzeczywistą stratę jaką firma Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o. poniosła z tytułu rozpowszechniania przez użytkownika Justi3011 za pośrednictwem domeny internetowej „chomikuj.pl” utworów wyrażonych słowem bez zgody firmy Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.


Łączna należność wynosi 870,00 zł.


Przedmiotową należność proszę wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni, liczonym od dnia otrzymania niniejszego wezwania na rachunek bankowy:


Kancelaria Prawna Pro Bono
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3/16, 15-094 Białystok
Alior Bank S.A.
95 2490 0005 0000 4600 6808 0106
tytuł przelewu: 3532/01/BB/2011


Jednocześnie informuję, że brak dokonania wpłaty powyższej należności w wyznaczonym terminie oraz podpisania ugody spowoduje natychmiastowe złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury, a następnie wystąpienie na drogę postępowania cywilnego bądź równolegle z procesem karnym z powództwem adhezyjnym.
Nadmieniam również, że w przypadku nie zastosowania się do niniejszego wezwania, w wytoczonym powództwie cywilnym firma Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o. będzie składała roszczenia odszkodowawcze w stosunku do użytkownika Justi3011 domeny „chomikuj.pl” powstałe z tytułu naruszeń autorskich praw majątkowych stosownie do art. 79 ust. 1 ustawy, a to poprzez żądanie:


1) zaniechania naruszeń,

2) usunięcia skutków naruszeń,

3) naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu,

4) wydania uzyskanych korzyści,

5) jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd,

6) zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.


Natomiast działania Kancelarii Prawnej Pro Bono zmierzające do skierowania sprawy na drogę postępowania karnego sprowadzą się do sporządzenia zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez użytkownika domeny „chomikuj.pl” przestępstwa penalizowanego w art. 116 ustawy, zagrożonego - w zależności od tego czy przestępstwo zostało popełnione w typie zasadniczym, uprzywilejowanym czy też kwalifikowanym - karą grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do lat 3.


Informacje dodatkowe można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 85 874 60 50 w godzinach 8.00 – 16.00.

Wykaz naruszeń

Utwór Ilość pobrań
RICE ANNE – Wampir Lestat 14
Rice Anne - Wywiad z Wampirem 18


jestem osoba niepełnoletnią
zupełnie nie wiem co mam robić, czy brać to na serio, strasznie sie boje
jeśli chodzi o wymienione korzysci to ja nie zrobiłam tego umyślnie, wiele chomików ma pliki takie pliki przecież, zwłaczcza że te pliki mam z innego chomika

BARDZO PROSZĘ O SZYBKĄ POMOC
Justi3011 jest off-line  
01-09-2011, 19:13  
PaulinaSta
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: przedsądowe wezwanie do zapłaty

Ja to dzisiaj dostałam i też jestem niepełnoletnia kazali mi zapłacić ponad 500 zł ....
PaulinaSta jest off-line  
02-09-2011, 10:46  
przemulka77
Stały bywalec
 
Posty: 1.185
Domyślnie RE: przedsądowe wezwanie do zapłaty

Temat nie nowy ,nie tak dawno była podobna sprawa z singlem Kukulskiej tam działała firma Harpo (jeżeli przekręciłem nazwę przepraszam) firma chwaliła się również że złożyła ponad 300 zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa zapomnieli jednak dodać ,że wszystkie zostały umorzone,jeśli pamiętam ugoda z firmą kosztowała 1000zł (gdyż rzekomo tyle kosztuje pobranie w "cenniku" )tutaj 870zł trochę mniej ale też nie mało .Z kancelarią prawną zawsze można się "ułożyć" i dojść do porozumienia przecież to też ludzie,jak nie trudno zauważyć chodzi im o pieniądze.Ich żądanie o zaniechaniu dalszych naruszeń proponuję potraktować jak najbardziej poważnie -najlepiej usunąć całkowicie konto i zapomnieć że jest coś takiego jak "chomik"
przemulka77 jest off-line  
05-09-2011, 18:28  
prawnik2011
Zbanowany
 
Posty: 234
Domyślnie RE: przedsądowe wezwanie do zapłaty

Ludzie - czy Wy myślicie troszkę ?? Przecież to kolejny przekręt .
A skąd wiecie ze jakiś Dom Wydawniczy ma do czegoś jakieś prawa autorskie ??? Czy tak trudno napisać maila do użytkownika Chomika skoro wiadomo co ktoś posiada i podając się za jakąś kancelarię prawną żądać kasy ???
Przedsądowe wezwanie do zapłaty musi być wysłane LISTEM POLECONYM , musi być WŁASNORĘCZNIE PODPISANE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Więc - co tak naprawdę dostaliście ??? Znacie pobieraczka ??? Kolejni cwaniacy znależli sposób na ludzką niewiedzę - i robią Was w " wała " .
Tu by żądać jakiejkolwiek kasy - NAJPIERW MUSI BYĆ WYROK SĄDOWY czyli muszą udowodnić że te prawa autorskie naprawdę do nich należą - więc te maile to se mogą wsadzić - dokładnie tam .
prawnik2011 jest off-line  
05-09-2011, 18:43  
prawnik2011
Zbanowany
 
Posty: 234
Domyślnie RE: przedsądowe wezwanie do zapłaty

I zwróćcie uwagę - pieniądze macie wpłacać na konto kancelarii a nie wierzyciela - ciekawe czy ten cały Dom Wydawniczy - ha ha ha - wie że coś im się należy ???? Ha ha ha - normalnie masakra.
No i podpis :

" Kancelaria Prawna Pro Bono "

Kancelaria podpisała jakieś wezwanie - a raczej wezwania nikt nie podpisał - ha ha ha - szukają jeleni - uważajcie.
prawnik2011 jest off-line  
05-09-2011, 19:26  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.771
Domyślnie RE: przedsądowe wezwanie do zapłaty

opcja szukaj: kancelaria bono
Colder jest off-line  
05-09-2011, 19:57  
Nessie11
Użytkownik
 
Posty: 79
Domyślnie RE: przedsądowe wezwanie do zapłaty

Zastanawiający jest fakt, iż książki o które rzekomo dopomina się wydawca już jakiś czas temu były "zablokowane" przez adminstratora chomikuj.pl. Ponadto kancelaria podobno ma pełnomocnictwo od marca tego roku i dopiero teraz założyła sobie chomika i wysyła te informacje? zaskakująca zbieżność tego faktu z końcem wakacji....młodzież w czasie wakacji zarobiła pieniążki, więc łatwy kąsek i szybki biznes.... a wydawnictwo zapewne z akcji dostanie grosze....a jeśli admin. chomikuj wyda kancelarii IP i @ to myślę, że sami sobie wykopią dołek, wszak chomiki nie mają zbyt długiego żywota ...może nadszedł czas aby odeszły
Nessie11 jest off-line  
05-09-2011, 22:51  
tormase
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: przedsądowe wezwanie do zapłaty

Dzisiaj dostałem wiadomość iż mam do zapłaty 195 zł - treść taka sama jak u Justi3011.
Pierwsze wrażenie? To chyba żart.... ale poczytałem forumy i zadzwoniłem się dowiedzieć co i jak.
Później zadzwoniłem do tego rebisu - sekretarka gdzieś mnie przełączyła i dowiedziałem się że to nie
żart i na prawdę ktoś chce odemnie jakąś kasę.

Z powrotem zacząłem czytać forum i mam mętlik w głowie bo... wszyscy mówią że to ściema a na innym forum
piszą że adryjan00 mial wezwanie na komendę w sprawie chomika:
"Od razu się przyznałem do winy, ponieważ nie chciałem mieć procesu sądowego (koszt około 5tyś zł.) oraz przeszukania domu. Grozi mi 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz kara grzywny w wysokości 50 krotności 10 zł (czyli jednego pliku) = 500zł. Nie wiem jaki to był plik, udostępniany był do 16 czerwca 2010 roku. Wszyscy Ci, co udostępniają jakiekolwiek pliki (głównie chodzi o gry firmy EA, mp3 oraz filmy polskie i światowe, światowe te, które zostały wyprodukowane po 2010 roku) objęte prawem autorskim łamią prawo, jeżeli nie chcecie znaleźć się w mojej sytuacji to najlepiej jest usunąć chomika oraz wymienić dysk w komputerze. Jeśli macie jakieś pytania to piszcie, na pewno postaram się wam pomóc"

a użytkownik livi87 pisze że:
"
Mianowicie dzisiaj policja zabrała mi komputer jako dowód w sprawie. Zostały przedstawione mi zarzuty z art. 116 ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie wiem jaką mam przyjąc linię obrony. Jutro mam zgłosic się na komendzie w celu złożenia zeznań.
Dokładniej chodzi tu o słynny portal chomikuj. Ściągnąłem kilka plików muzycznych i udostępniłem je, podkreślam nieodpłatnie. Nie byłem świadom, że wiąże się to z takimi konsekwencjami.
Ponadto na komputerze znajduje się nieoryginalny Windows XP.
Policjanci powiedzieli, że będzie mnie to kosztowac ponad 11 tys. zł, a ja zarabiam 1500 miesięczni. Będę to spłacał ze 3, 4 lata.
"
oraz
"Ja dostałem karę 8 tys. PLN." "8 miesięcy na 3 lata."

To w końcu jak to jest.... ściema czy nie ściema bo za przeproszeniem piernicze mieć zawiasy 8 miesięcy na 3 lata oraz płacić 8 tys. co jest na razie mała sprawą.

Jakieś pomysły?
tormase jest off-line  
06-09-2011, 03:44  
prawnik2011
Zbanowany
 
Posty: 234
Domyślnie RE: przedsądowe wezwanie do zapłaty

tormase - Póki co to wygląda na jedną wielką ściemę .
Zauważ co napisał- Twój cytat - adryjan00 ;
Cytat:
Od razu się przyznałem do winy, ponieważ nie chciałem mieć procesu sądowego (koszt około 5tyś zł.) oraz przeszukania domu.
Wniesienie sprawy do sądu to jak pamiętam 3 lub 5 % spornej kwoty nie mniej niż 30 zł / postępowanie cywilne / , skoro on pisze o kosztach ok. 5 tys. i jest to prawda - to musiał na olbrzymią skalę ściągać jakieś pliki i tym po prostu handlować . I skąd ta wycena 50 krotność 10 zł. - to po prostu jest śmieszne. To sąd ocenia czy doszło do złamania prawa a tu już są ferowane wyroki.

I sprawa najważniejsza- przedsądowe wezwanie do zapłaty - jak napisałem wcześniej to LIST POLECONY Z WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. Jak widzę ślą Wam maile dlatego proponuję - przynajmniej na razie " włożyć to między bajki " . I skąd wiecie ze jakiś Dom Wydawniczy ma owe prawa autorskie - rozumiem gdyby o kasę upomniał się autor - a może owe prawa ma inny dom wydawniczy ??? A słanie mailem czegoś świadczy że - nie mają dostępu do Waszych danych czyli albo o to nie wystąpili albo im odmówiono udzielenia takich informacji - dlatego spoko , póki nie ma " papieru " - nie ma sprawy.
prawnik2011 jest off-line  
06-09-2011, 08:58  
tormase
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: przedsądowe wezwanie do zapłaty

I skąd wiecie ze jakiś Dom Wydawniczy ma owe prawa autorskie - rozumiem gdyby o kasę upomniał się autor - a może owe prawa ma inny dom wydawniczy ???
Sprawdziłem przed telefonem - myślę podobnie jak Ty
W księgarniach internetowych widzę że jako jedyni wydali tę książkę.


A słanie mailem czegoś świadczy że - nie mają dostępu do Waszych danych czyli albo o to nie wystąpili albo im odmówiono udzielenia takich informacji - dlatego spoko , póki nie ma " papieru " - nie ma sprawy.

W końcu się dodzwoniłem i zadałem Twoje pytanie. Otóż otrzymałem taką odpowiedź - tak - nie wiemy "kto" ty jesteś z imienia i nazwiska - nie ściemniali jak Harpo Media - dlatego też jest wysyłana wiadomość, jak ją zignoruje to po 7 czy 10 dniach (to mi umknęło) jest sporządzany wniosek do prokuratury, oni ustalają numer IP oraz dostają dane od dostawcy internetu a później to już prosta piłka... policja, przesłuchanie etc... Powiedzieli również - że po ustaleniu danych osobowych nie będą zainteresowani zawarciem ugody(?) i spokojnie będą czekać na koniec sprawy sądowej. Tak więc dostałem One-time offer - albo teraz polubownie a jak nie to machina i sprawa.

No.. i co teraz?
tormase jest off-line  
06-09-2011, 09:44  
Nessie11
Użytkownik
 
Posty: 79
Domyślnie RE: przedsądowe wezwanie do zapłaty

Jeśli chodzi o Wampira Lestat i Wywiad z wampirem, to wydało je jeszcze Wydawnictwo ZYSK i ska. Jeśli oni tez się odezwą? Poza tym cena za Wywiad z wampirem jest wygórowana....na allegro chodzą po 17 zł nawet nowe....skąd wzięli kwotę 32 zł? Dzwoniłeś do kancelarii czy do wydawnictwa?

Prokuratora niekoniecznie musi podjąć dochodzenie...zawsze może odrzucić wniosek z uwagi np. na zbyt małą ilość dowodów......
Nessie11 jest off-line  
06-09-2011, 09:51  
prawnik2011
Zbanowany
 
Posty: 234
Domyślnie RE: przedsądowe wezwanie do zapłaty

tormase - oj, oj - spokojnie. Wcale nie byłbym taki pewny o tych przesłuchaniach.
Co do spraw sądowych - proponuję ochłonąć . To nie tak że idziesz i już - sprawa w sądzie. By podać kogoś do sądu należy najpierw wyczerpać wszelkie dostępnie prawem środki - z mediacją włącznie. W takich sprawach najpierw informuje się o czymś a nie wzywa przedsądownie do zapłaty. Przedsądowe wezwanie do zapłaty to nie propozycja ugody ale ostateczność i jestem przekonany że blefują.
Poza tym - musi być wystosowane PISEMNIE - cała reszta to zwykły chłam. Dlatego - albo nie są w stanie dojść kto coś ściągnął i miał na kompie albo nawet jak coś ustalą to nie są w stanie nic wyegzekwować . Przecież - adres IP pozwoli dojść do urządzenia ale już nie pozwoli dojść kto tam się rejestrował . Jest to klasyczna sytuacja - zakładasz chomika z publicznego komputera i co - jak ustalisz kto zakładał chomika ???
Te maile to zwykłe straszaki - i czy tak łatwo podadzą im dane na podstawie IP ?? Wątpię - na forach była opisana sprawa tej firmy i pan prokurator który pozwolił na udostępnienie danych stwierdził że tak naprawdę to ta firma NIE DYSPONUJE ŻADNYMI DOWODAMI a tłumaczył się głupio że - jako strona poprosili o wgląd do akt - a to jest złamanie ustawy o ochronie danych osobowych. Bo by uzyskać te dane - musi być popełnione lub podejrzenie popełnienia przestępstwa. I o tym powinien zadecydować sąd. Pan prokurator tak naprawdę niewiele miał do powiedzenia i na pytanie - co dalej powiedział z rozbrajającą szczerością - " nie wiem " .
Sprawa zaczyna się od " papieru " - czyli od poinformowania drugiej strony o roszczeniach a za takowe uważa się wysłanie LISTU POLECONEGO - nic innego a tym bardziej mail . Mogłeś zlikwidować skrzynkę pocztową , mogłeś zrezygnować z internetu i co wówczas ??? I nie ważne czy list polecony dojdzie - ważne jest nadanie .
Ja w ogóle bym nie reagował - dobrze że nie wzywają do czegoś telefonicznie ha ha ha .
Zwykły blef - i co to znaczy że jak ustalą dane to nie są zainteresowani ugodą ??? Zapewniam Cię - by cokolwiek zrobić będą musieli grzecznie poprosić listownie byś zapłacił - żaden sąd nie przyjmie do rozpatrzenia sprawy gdy druga strona nie została o czymś poinformowana a mail nie jest żadną informacją - tym bardziej nie wiadomo kto to wysłał..
Dostaniesz " papier " - wówczas możesz się zastanawiać co dalej - ale ja bym to kompletnie zignorował.
I piszesz - że jakiś Dom Wydawniczy jako jedyny wydal jakąś książkę - I CO Z TEGO ??? Czy jakieś wydawnictwo ma prawo do praw autorskich powinien rozstrzygnąć sąd a przynajmniej jakieś wiarygodne żródło informacji a nie - jest tak bo tak napisał ktoś w mailu - trochę powagi.
A tak na koniec - a cóż chciałeś od nich usłyszeć telefonicznie ??? Że Cie straszą bo wyegzekwowanie czegokolwiek graniczy z cudem ???
No - a już tak na deser - NIEDOPUSZCZALNE JEST STRASZENIE W PRZEDSĄDOWYM WEZWANIU DO ZAPŁATY SĄDEM - tak twierdzą prawnicy .
prawnik2011 jest off-line  
06-09-2011, 10:22  
Ripper
Moderator
 
Posty: 16.062
Domyślnie RE: przedsądowe wezwanie do zapłaty

Cytat:
Napisał/a prawnik2011 Zobacz post
NIEDOPUSZCZALNE JEST STRASZENIE W PRZEDSĄDOWYM WEZWANIU DO ZAPŁATY SĄDEM
Ripper jest off-line  
06-09-2011, 10:49  
Nessie11
Użytkownik
 
Posty: 79
Domyślnie RE: przedsądowe wezwanie do zapłaty

No tak i jak zrobisz przelew...to mają Twoje dane na tacy...
Nessie11 jest off-line  
06-09-2011, 11:11  
prawnik2011
Zbanowany
 
Posty: 234
Domyślnie RE: przedsądowe wezwanie do zapłaty

Ripper - chyba nie zrozumiałeś mojego wpisu a raczej ja żle go sformułowałem .Chodziło mi o - podawanie paragrafów z przytaczaniem ewentualnej kary .

Oczywiście można wszystko napisać - tak jak w omawianej sprawie - ale czytałem na forum prawniczym wypowiedzi że - co innego zamieszczenie wzmianki o skierowaniu sprawy do sądu a co innego ferowanie wyroków i straszenie dłużnika jakimiś konsekwencjami a konkretnie powoływanie się na jakieś paragrafy mówiące o karach ograniczenia wolności. I pani prawnik użyła dosłownie takiego sformułowania - " straszenie karą pozbawienia wolności w wezwaniu sadowym jest niedopuszczalne " - z punktu widzenia moralnego / to już maja uwaga / . To nie wierzyciel decyduje jaką karą dany czyn jest zagrożony , on ma poinformować że w razie nie uiszczenia opłaty - kieruje sprawę do sądu - I TYLE. A sąd rozpatruje sprawę - czy w ogóle są podstawy do wszczęcia sprawy.
Proponuje poczytać :
http://g.infor.pl/gp/druki/sprawy_os...egzekucja2.pdf

Żaden wzór wezwania czy przedsądowego wezwania do zapłaty nie mówi o możliwości powoływania się na jakieś paragrafy - omówienia wzorów mówią o możliwości nadmienienia o dodatkowych kosztach a nie o odpowiedzialności karnej a tym bardziej z jakiego paragrafu i jakim wymiarem kary .
Dlatego ci co powołują się na paragrafy - działają czysto w celu zastraszenia - bo nie do nich ferowanie wyroków należy. Takie działania - to po prostu moralne dno.
prawnik2011 jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Przedsądowe wezwanie do zapłaty. (odpowiedzi: 1) Witam, mam pytanie posiadałem abonament w pley w usłudze rodzinnej jeden z numerów posiadał mój brat który zobowiązał się do spłaty części kwoty...
§ ZTM przedsądowe wezwanie do zapłaty (odpowiedzi: 3) Witam W dniu dzisiejszym dostałam przedsądowe wezwanie do zapłaty z Zarządu Transportu Miejskiego za mandat, który rzekomo otrzymałam 15-10-2003r w...
§ Przedsądowe wezwanie do zapłąty (odpowiedzi: 1) Witam, Otrzymałem od pewnej kancelarii prawnej wezwanie do zapłaty długu za przejazd SKM (dot. braku uprawnień do zniżki) W momencie gdy...
§ Przedsądowe wezwanie do zapłaty za wezwanie, którego nigdy nie otrzymałam (odpowiedzi: 9) Witam, proszę o pomoc: parę dni temu otrzymałam przedsądowe wezwanie do zapłaty za fakturę plus ustawowe odsetki. Faktura z 2010r. została opłacona...
§ przedsądowe wezwanie do zapłaty (odpowiedzi: 5) witam w dniu dzisiejszym otrzymałam przedsądowe wezwanie do zapłaty z firmy EGB INVESTMENTS do jakiejś wierzytelności z 23.12.2004r. Nie wiem co to...
§ Przedsądowe wezwanie do zapłaty (odpowiedzi: 6) Witam serdecznie. Bardzo proszę o poradę w takiej oto sprawie. W listopadzie ubiegłego roku mój brat spowodował wypadek (kolizję) zderzył się z...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.