Karta pojazdu - próba odzyskania 425zł. - Forum Prawne

 

Karta pojazdu - próba odzyskania 425zł.

Witam wszystkich. Nie wiem czy nie porwałem się "z motyką na słońce", ale podjąłem próbę odzyskania nadpłaty za wydaną kartę pojazdu od Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Do podjęcia tej próby zachęcił mnie artykuł „Zapłaciłeś za ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne

Prawo cywilne - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
16-02-2010, 19:03  
BSB
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Karta pojazdu - próba odzyskania 425zł.

Witam wszystkich.

Nie wiem czy nie porwałem się "z motyką na słońce", ale podjąłem próbę odzyskania nadpłaty za wydaną kartę pojazdu od Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Do podjęcia tej próby zachęcił mnie artykuł „Zapłaciłeś za kartę pojazdu? To należy ci się 425 zł” opublikowany w katowickim dodatku do Gazety Wyborczej (treść artykułu jest dostępna tu). Oprócz samego artykułu, gazeta zawierała egzemplarz wezwania do zapłaty, którym się posłużyłem. Jako że UM Gliwice negatywnie ustosunkował się do ww. wezwania, a ja nie chcę bez walki oddać moich pieniędzy bardzo proszę o porady i pomoc w konfrontacji z UM w Gliwicach.

Poniżej zamieszczam wezwanie, które wysłałem do Urzędu Miasta oraz odpowiedź na to wezwanie.

Cytat:
Gliwice, dn. 28.01.2010 r.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
ul. Xxxxxxxxxx 1/1
44-100 Gliwice
e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@gmail.com

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice


WEZWANIE DO ZAPŁATY

Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie o sygn. Akt 6/04 (Dz.U. z 2006 r. nr 15, poz. 119) stwierdzającego, że przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. nr 137, poz. 1310) jest niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) oraz art. 92 ust 1 i art. 217 Konstytucji RP, wzywam do zapłaty na niżej podany rachunek bankowy kwoty 425 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć złotych) tytułem zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu.

Pojazd marki Xxxxxx Xxxxxxxx (VIN: XXXXXXXXXX0000000), został zarejestrowany w tut. Urzędzie w dniu 19 października 2005 r., pod nr. rejestracyjnym SG 00000.

Kwotę nadpłaty w wysokości 425 zł, wynikającą z różnicy pomiędzy zapłaconą kwotą 500 zł, a aktualną opłatą za wydanie karty pojazdu – 75 zł, proszę przelać na moje konto nr:

00 0000 0000 0000 0000 0000 0000


W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Cytat:
Gliwice, 10.02.2010 r.
KM-00000/000/00Lu

PAN XXXXXXXXX XXXXXXXXX
ul. XXXXXXXXX 1/1
44-100 GLIWICE
nr kor. UM-00000/2010

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KM-00000/000/00

Dotyczy: zwrot za kartę pojazdu

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28.01.2010r. w sprawie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki Xxxxxxxx Xxxxxxx o nr rej. SG 00000 informuję, iż rejestrując pojazd, działam w imieniu organu, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), jakim jest Prezydent Miasta Gliwice.

Ustawa wyżej przytoczona nakazuje organom rejestrującym wydanie karty pojazdu dla pojazdu przy jego pierwszej rejestracji na terenie kraju, w przypadku, gdy pojazd ten został indywidualnie sprowadzony przez jego właściciela art. 77 ust. 3 ustawy cyt. „kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określonego w ust. 1 wydaje za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej właściwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej". Kolejnym aktem prawnym nakładającym na organy rejestrujące obowiązek pobierania opłaty za wydanie przedmiotowej karty pojazdu jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2007r. Nr 137, poz. 968 z późn.zm.) tj. § 1 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1do rozporządzenia. Prezydent Miasta jest jedynie organem rejestrującym, który rejestruje pojazd według enumeratywnie określonych zasad w cytowanych wyżej przepisach.

Do dnia 14.04.2006r. wysokość opłaty za kartę określał § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, póz. 1310). Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 stycznia 2006r. sygn. akt U 6/04 orzekł:

- § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, póz. 1310) jest niezgodny:
a) z art. 77 ust.4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
b) z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
- przepis wyżej wymienionego rozporządzenia traci moc obowiązującą z dniem 1 maja 2006r.

Wyrok jest ostateczny. Nie powoduje to jednak, że właściciele pojazdów sprowadzonych z zagranicy mogą na jego podstawie otrzymywać zwrot opłaty za kartę pojazdu, tym bardziej, że w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zostały podjęte prace nad zmianą rozporządzenia. Nowa opłata za kartę pojazdu została ustalona w wysokości 75 zł i zgodnie z nowym rozporządzeniem obowiązuje z dniem 15 kwietnia 2006r.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu traci moc obowiązującą z dniem 1 mają 2006 r. Tym samym bezspornym pozostaje fakt, że skoro nie wprowadzono zasady wstecznego oddziaływania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w postaci nieważności niekonstytucyjnego przepisu od samego początku, to przepis taki do momentu utraty mocy obowiązującej w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego był przepisem ważnym i obowiązującym, co więcej, w związku z odroczeniem utraty mocy obowiązującej, przepis ten nie korzysta z domniemania zgodności z konstytucją. Do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia opłata za kartę pojazdu pozostawała bez zmian, a pobierane wcześniej opłaty na podstawie w/w przepisu były opłatami należnymi.

Wnioskowany przez Pana zwrot opłaty pobranej na podstawie art. 77 ust.3 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) za wydanie karty pojazdu nie jest uzasadniony. Jeżeli kwestionuje Pan rozstrzygnięcie tut. organu w sprawie zwrotu w/w opłaty, wówczas czynność ta podlega kontroli sądowej na podstawie i w trybie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 z późn.zm.) i zgodnie z art. 52 § 3 tej ustawy ma Pan prawo wnieść skargę, po uprzednim zwróceniu się na piśmie do Prezydenta Miasta Gliwice z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Czy odmowa zwrotu nadpłaty jest zasadna?
Jeśli nie, to czy ktoś pomógłby mi zredagować wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do Prezydenta Miasta Gliwice?
BSB jest off-line  
16-02-2010, 19:58  
kasiulek70
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: Karta pojazdu - próba odzyskania 425zł.

Na pewno musisz zmieścić się w terminie i odwołać się a temat podobny do twojego jest kilka wątków niżej.
kasiulek70 jest off-line  
16-02-2010, 20:29  
BSB
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Karta pojazdu - próba odzyskania 425zł.

Temat może i podobny ale nie ma tam tego czego potrzebuję, czyli jak napisać wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
BSB jest off-line  
22-02-2010, 16:27  
BSB
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Karta pojazdu - próba odzyskania 425zł.

Pozostał tydzień na wystosowanie ww. pisma, a pomocy w zredagowaniu takowego dotąd żadnej.
Coś mi się wydaje, że muszę się pogodzić ze stratą tych pieniędzy.
BSB jest off-line  
13-01-2011, 16:34  
kpierog
Użytkownik
 
Posty: 310
Domyślnie RE: Karta pojazdu - próba odzyskania 425zł.

Wiem, że odgrzewam kotleta ale nie tylko przed sądami administracyjnymi można dochodzić swoich praw. Polecam wątek na tym forum:
http://forumprawne.org/prawo-cywilne...tml#post896158
kpierog jest off-line  
03-04-2011, 13:13  
monia21
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Karta pojazdu - próba odzyskania 425zł.

a czy ktoś ma wzór wniosku o wydanie zaswiadczenia ze starostwa potwierdzającego wpłatę za karte pojazdu bo samochód już sprzedałam
monia21 jest off-line  
05-02-2012, 23:19  
basia0511
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Karta pojazdu - próba odzyskania 425zł.

Witam,
Mam pytanie, czy ktoś dochodził zwrotu 500 zł (tyle mi się należy) lub 425 zł w UM Katowice, czy zwracają sami po wezwaniu do zapłaty? czy trzeba iść do Sądu? Jeżeli tak to do jakiego? Jakie są wyroki sądów w Katowicach? Nie wiem, czy sama mam mam dochodzić moich pieniędzy, czy od razu brać prawnika.
basia0511 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Karta pojazdu - zwrot nadplaty cz. II (odpowiedzi: 271) ------ Niniejszym otwieram II część wątku o zwrocie nadpłaty za kartę pojazdu. Moderator ------ Witam wszystkich! Zwracam się z prośbą o...
§ karta pojazdu (odpowiedzi: 30) witam mam pytanie kupiłem samochód sprzedający miał dosłać kartę pojazdu teraz ma to w du...ie i nawet nie zgłosił zbycia pojazdu nie odbiera listów...
§ karta pojazdu (odpowiedzi: 3) Wystąpiłam do Starostwa o zwrot 425 zł za wydanie karty pojazdu. Jednak odmówiono mi tego powołując się na rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 28...
§ karta pojazdu wyrok (odpowiedzi: 1) oto treść mojego wyroku prosze mi powiedziec jakie dalsze ktoki moge czynic w tym celu? by odzyskać pieniadze...
§ Karta pojazdu (odpowiedzi: 2) Witam ;) Niedawno wszedłem w posiadanie starego motoroweru Rometa 205. Nie kupiłem go a dostałem od dalekiego wujka. Motorower nie jest ani...
§ Karta Pojazdu Pytania! (odpowiedzi: 5) Mam następujący problem: W zeszłym roku kupiłem auto osobowe. Podpisałem umowę kupna sprzedaży z właścicielem pojazdu, dostałem od niego tylko...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.