Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi - Forum Prawne

 

Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi

PROCEDURA POSTEPOWANIA Z FIRMAMI WINDYKACYJNYMI Art. 1 W sytuacji kiedy zwraca się do nas firma windykacyjna należy niezwłocznie porozumieć się nie z w/w firmą (o co ona usilnie zabiega), ale z naszym prawnikiem. Jeżeli takiego ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Zamknięty temat
 
29-03-2010, 12:50  
hazgrun
Użytkownik
 
Posty: 63
Domyślnie Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi

PROCEDURA POSTEPOWANIA Z FIRMAMI WINDYKACYJNYMI


Art. 1 W sytuacji kiedy zwraca się do nas firma windykacyjna należy niezwłocznie porozumieć się nie z w/w firmą (o co ona usilnie zabiega), ale z naszym prawnikiem.

Jeżeli takiego nie mamy należy go poszukać.

Prawnik winien być biegły i doświadczony w zakresie prawa dotyczącego wierzytelności; należy zasięgnąć opinii na jego temat i nie kierować się do pierwszego lepszego.
Pieniądze wydane na usługę prawniczą mogą być nieporównywalnie mniejsze od zaspokojenia żądań firmy windykacyjnej.
Firma windykacyjna kierując sprawy na drogę sądową poniesie koszty naszego zastępstwa procesowego.
Nasz prawnik również zauważy moment, kiedy ktoś względem nas narusza prawo i kiedy należy zawiadomić wymiar sprawiedliwości (np. policję).

Art. 2 Z firmą windykacyjną nie ma negocjacji

i nie należy w żadnym wypadku ich prowadzić.

1) Celem zabiegów firm ściągających długi od społeczeństwa jest dochodzenie własnych żądań. Priorytetowym zadaniem prowadzącym do tego celu jest pozbawienie obywateli prawa do obrony przed organami państwa, np. doprowadzenie do uznania długu, uzgodnienie rat, terminów wpłat, etc. Firma prowadzi negocjacje tylko na tym polu.
Należy bezwzględnie uważać, by nie doszło do osiągnięcia sukcesu firmy naszym kosztem. Firma jest cwana, my musimy być bardziej cwani.

2) Z podmiotami tego rodzaju nie należy w żadnym wypadku nawiązywać lub podejmować jakiejkolwiek korespondencji – ani słownej (telefonicznie), ani (tym bardziej) pisemnej
(pisma, e-maile, SMS-y, etc.).
W żadnym wypadku nie należy potwierdzać naszych danych osobowych (w celu naszej „identyfikacji”) lub stosować się do wskazówek, sugestii, rad, ostrzeżeń przedstawicieli w/w firm. Rozwiązaniem przed nękającymi telefonami jest odpowiednie ustawienie wewnętrznych parametrów telefonu, lub zmiana numeru.
Nie zastosowanie się do tego zalecenia skutkuje przejęciem inicjatywy przez w/w firmę, uzyskania przez nią interesujących dla niej informacji i, z reguły do doprowadzenia nas do niekorzystnego rozporządzenia naszym majątkiem.

W żadnym wypadku nie wolno, nie tylko „iść na ugodę”, ale wręcz nie należy rozmawiać wcale.
Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej nie ma obowiązku rozmawiać z kimkolwiek (poza przypadkami ściśle określonymi w obowiązującym prawie).

Pisma kierowane do nas przez w/w podmioty gospodarcze trudniące się windykacją nie mają żadnego znaczenia finansowego !
Osoba, która wypłaca firmom windykacyjnym pieniądze na podstawie wątpliwej jakości korespondencji lub rozmów telefonicznych (jeszcze bardziej wątpliwych) należy do naiwnych i zaspokaja niesprawdzone zachcianki podmiotu społecznego (prywatnej firmy), co jest wysoce szkodliwe.
Pieniądze wypłacamy tylko na prawomocny (!) sądowy nakaz zapłaty lub notarialną ugodę – na co musi być konieczna zgoda i zalecenie naszego prawnika.

3) Logika postępowania podpowiada, że gdy firma w końcu wygra tzn. na „do widzenia” wejdzie w posiadanie prawomocnego sądowego nakazu zapłaty, (co nie jest z góry przesądzone) to będziemy musieli uregulować zobowiązanie lub okazać naszą niewypłacalność.
Jeżeli płacimy bez walki na „dzień dobry”, to z góry przesądzamy wynik własnych spraw.
Koszty sądowe nie są tak astronomicznie duże w stosunku ze stratą, jaką byśmy ponieśli nieroztropnie dając zarobić w/w firmom.


Pamiętajmy:

- każda nasza inicjatywa wobec w/w firm prowadzi do nieuchronnej straty naszych pieniędzy;
- wszystko, co powiemy (nie daj Boże napiszemy: list, e-mail, sms) może być (i będzie) wykorzystane przeciwko nam
- jeżeli, cokolwiek wpłacimy bez prawomocnego sądowego nakazu zapłaty (nawet 1 gr) pod jakimkolwiek pozorem to przegraliśmy

Absolutnie nie wolno:

pisać, prowadzić dyskusji, rozmów, wpłacać, zawierać (np. ugodę), deklarować, ulegać, przyjmować (np. propozycje, wizyty, etc.), wpuszczać, wierzyć, oczekiwać

wobec firm windykacyjnych !

Art. 3 Z firmą windykacyjną nie ma sentymentów

i nie należy ich jej okazywać;

Firma nam ich nie okaże, ponieważ skończyłaby się jej racja istnienia (zysk).
Firma windykacyjna prowadzi swoją działalność z pobudek czysto ekonomicznych;
jedynym (!) motywem (powodem) jej działalności jest uzyskanie korzyści materialnych.

Art. 4 Osoba zadłużona (dłużnik), jest podmiotem, któremu przysługuje elementarne prawo do obrony.

Działania firm windykacyjnych zawsze (!) zmierzają do pozbawienia nas tego prawa
(tzw. egzekucja przed sądowa, polubowna, etc) oraz do uczynienia z nas przedmiotu do zarabiania pieniędzy.

Art. 5 Obroną należy także objąć naszych spadkobierców

Dług jest tam gdzie są dłużnicy.
Zobowiązanie (dług) nie istnieje wiecznie w świecie abstrakcji (np. w dokumentach księgowych). Należy pozbawić naszych spadkobierców (np. dzieci, wnuki, etc) statusu dłużników, którymi mogliby się stać podczas naszej nieobecności lub po naszej śmierci; należy zabezpieczyć naszą i spadkobierców przyszłość pod kątem działania w/w podmiotów gospodarczych korzystając z porad zaufanych prawników.

Art. 6 Tzw. „dylematy moralne” dłużnika.

Wobec firm windykacyjnych nie należy się nimi kierować.

Są to podmioty prywatne i nie zawieraliśmy z nimi żadnych umów; nie pożyczają nam pieniędzy lub innych dóbr, nie są wierzycielami - nie czynią z nas dłużników, ale długi przejmują od innych;
mogą reprezentować wierzycieli lub wykupić wierzytelności (w celu zarobienia pieniędzy);
stają się one, zatem wierzycielami tylko w sensie prawnym i prawo jest tą siłą, które należy im przeciwstawić.
Wszelkie obawy, że wyrządzamy komukolwiek krzywdę są manipulacją naszego źle rozumianego poczucia uczciwości lub manipulacją ze strony samych firm (nikt im nie kazał reprezentować czy kupować czegokolwiek).
Nie łudźmy się: miłość do Ojczyzny, interes społeczny czy sprawiedliwość nie są wartościami, którymi kierują się omawiane podmioty gospodarcze; wręcz odwrotnie: cwaniacki charakter prowadzonej przez nie działalności określa ich pozycję moralną.

Art. 7 Żerowanie na wierzycielach.

Podstawą początku działalności firm trudniących się windykacją jest żerowanie na wierzycielach oferując im reprezentowanie przed dłużnikiem i organami państwa lub wprost odkupienie wierzytelności w zamian za spodziewane korzyści majątkowe.
Oczywiście należy wspomnieć, iż wierzyciel ma pełne prawo dysponować swoimi wierzytelnościami i nikt do niczego go nie zmusza.
Szkodliwy charakter prywatnych podmiotów gospodarczych trudniących się windykacją polega na tym, iż podmioty te z czystej chęci zarobienia pieniędzy „wcinają” się pomiędzy obywateli i na własną rękę dążą do swoistego „wymierzenia sprawiedliwości”.

Pamiętajmy:

- prawo Rzeczypospolitej Polskiej broni swoich obywateli przed w/w praktykami i należy posłużyć się tym prawem. Pieniądze to nie wszystko.

Art. 8 Pokusa „świętego spokoju”.

tj. pokusa, by ulec żądaniom za cenę tzw. „świętego spokoju”;

1) dotyczy ona osób starszych, samotnych, słabszych psychicznie, etc;
2) pojawia się pytanie o cenę tego spokoju (np., co innego, jeżeli gra idzie o 100 PLN, a co innego, jeżeli o 30.000 PLN);
3) osoby słabsze winne zwrócić się do osób silniejszych (rodziny, proboszcza, rzecznika praw, etc.).

Art. 9 Ugodę, spłatę, pertraktacje, deklaracje wobec firm windykacyjnych (cwaniackich) pod patronatem prawnika prowadzimy i zawieramy tylko w dwóch przypadkach:

- ponieważ tego chcemy i już
- ponieważ wg opinii zaufanych przez nas prawników jest to dla nas najlepsze rozwiązanie

Art. 10 Zauważone działania firm windykacyjnych polegają na:

- zastraszeniu:

- przedstawianiu w sposób narastający potencjalnych możliwości firmy windykacyjnej w celu wyegzekwowania pieniędzy (np. skierowania sprawy do agencji detektywistycznej, następnie do „komórki” spraw sądowych, do sądu, do komornika, etc);

- sugerowaniu dużych kosztów niezastosowania się do żądań

- pustym nękaniu:

pisma, telefony, wizyty, skierowania, pozwy które nie mają żadnego znaczenia.

- blefie:

który trwa, aż do końca:
firma, np. będzie próbowała się „dogadać” tzn. nakłonić nas do dobrowolnego spełnienia jej żądań na każdym etapie jej starań nawet, gdy wniosła już pozew do sądu

pozew sądowy jest praktykowany w nadziei, iż dłużnik nie wniesie zarzutów od pozwu;
firmy windykacyjne następnie wycofują pozew dlatego tak ważne jest nasze dysponowanie własnym prawnikiem, aby podmiot windykacyjny wiedział, iż prawnikiem dysponujemy i to on (podmiot windykacyjny) również w przyszłości za to płaci (ponosi koszty naszego zastępstwa procesowego).

- swoistej sofistyce (odwróceniu kota ogonem):

tzn. takiemu przedstawieniu spraw, by dłużnik, który ma firmie posłużyć tylko do zarabiania pieniędzy, miał wrażenie, że znalazł upragnioną, długo oczekiwaną pomoc, nadzieję i poszedł na współpracę tzn. dał sobą manipulować;

wyrobieniu przez dłużnika takiego wrażenia, że to on „ma problem”, kiedy w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie: często nasze zobowiązanie jest zobowiązaniem nie ściągalnym, spornym lub zobowiązaniem naturalnym tzn. można je uregulować tylko dobrowolnie, ale firma przyjęła zlecenie, poczyniła kroki lub skupiła dług czyli poniosła koszty, wydała pieniądze na nasze zobowiązanie, i to ona musi je odzyskać i maksymalnie zarobić – w przeciwnym wypadku poniesie straty.
hazgrun jest off-line  
21-05-2010, 09:36  
voidtec
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi

ok, super, ale jak to w praktyce zastosować?
otóż nie zapłaciłem mandatu, którego nie uznaję.

Firma windykacyjna wysyła do mnie swojego przedstawiciela i za każdą wizytę dolicza 100złotych do rachunku.
Dzwoniłem do nich, straszyli mnie wpisaniem do KRD (czy do KRD można wpisać bez wyroku sądu?).
Sprawy nie chcą przekazać do sądu, nakazu komorniczego nie mają tak więc będą przychodzić sobie nawet codziennie i doliczać ile im się podoba. W tej chwili żądają ode mnie 200 złotych.
Czy sąd uzna te 100 pln kosztów każdej wizyty i każe mi to zapłacić?
Co mam w tej sprawie zrobić? Sam zgłosić się do sądu? Nie mieszkam pod adresem zameldowania i nie życzę sobie tam wizyt. Kwota mandatu była śmieszna (70PLN), ale wg mnie wystawiona zupełnie nie zgodnie z przepisami i z jednej strony mam ochotę te 200 złotych zapłacić, żeby mieć spokój, z drugiej strony coś we mnie krzyczy, że oni nie mają prawa do takiego postępowania.

Aha, mandat wystawiła firma kontrolująca bilety. Wysłałem odwołanie do dyrektora MZK, odpisała mi ... firma kontrolująca bilety... Windykacją zajmuje się ta sama firma.

Co mogę w tej sprawie zrobić?
voidtec jest off-line  
21-05-2010, 11:42  
voidtec
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi

firma windykacyjna domaga się 200PLN, co daje jej podstawę do wpisania mnie do KRD, a ja nie mogę nic zrobić, bo firma nie przekazuje sprawy do sądu.

Czy to naprawdę tak wygląda, czy coś mi umknęło?
sory, za post pod postem, ale nie mam możliwości edycji)
voidtec jest off-line  
25-05-2010, 13:18  
hazgrun
Użytkownik
 
Posty: 63
Domyślnie RE: Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi

Dłużnik winien zachować się racjonalnie uciekając się do rozsądku i pomocy.
Co innego, jeżeli żądania te mają wartość 100 PLN, a co innego 1000 PLN lub więcej.
Należy pamiętać także, że spór o zapłatę pojawiający się w życiu Dłużnika może występować w przyszłości z różnym natężeniem wobec rozwoju rynku obrotu wierzytelnościami, uproszczeniu przepływu informacji w gospodarce, zmieniającymi się uregulowaniami prawnymi, etc. i może mieć charakter dożywotni(!).
Należy niezwłocznie porozumieć się z prawnikiem.

Jeżeli takiego nie mamy należy go poszukać.

Prawnik winien być biegły i doświadczony w zakresie prawa dotyczącego wierzytelności; należy zasięgnąć opinii na jego temat i nie kierować się do pierwszego lepszego.
Jeżeli wg prawnika spór jest dla Dłużnika beznadziejny, tzn. przegra w sądzie i jednocześnie posiada majątek, z którego zapłaci, nie należy dopuszczać do spraw sądowych.
Należy tu przestrzec przed nieuczciwymi prawnikami, których się wynajmuje.
Prawnik tej kategorii będzie miał zawsze pokusę zarobienia na Dłużniku pieniędzy i może pchać go w bezsensowny opór, prowadzący do powolnej i kosztownej jego agonii lub skazujący go na tzw. banicję ekonomiczną, która może się okazać w ostatecznym rozrachunku bardziej dotkliwa i kosztowna niż wartość sporu.

Hazgrun
hazgrun jest off-line  
28-05-2010, 16:23  
agatkaboo
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi

Ale się uśmiałam na ten post o firmach windykacyjnych
Straszne rzeczy tutaj Szanowny Pan wypisuje... Co by Pan zrobił, jeżeli bank przekazuje na zasadzie pełnomocnictwa sprawę zaległości kredytowych do firmy wind. na powiedzmy 120 dni? Dłuznik ma nie rozmawiać, nie ustalać, unikać??? Hehe, śmiechu warte... To jak taki dłuznik się obudzi, już będzie umowa wypowiedziana i nadany BTE... To wg Pana na prawdę korzystna opcja? Mysli Pan, że wszystkich stać na to, żeby pokrywać koszty Sądowe i komornicze, tylko dla zasady, że z firmami windykacyjnymi nie rozmawiamy? Nie wiem, czy skoro jest Pan taki inteligentny, nie zauważył Pan, że nie tylko firmy windykacyjne działają po to, żeby zarabiać. Każda firma liczy na zysk. A jeżeli chodzi o sprawiedliwość, czy nie najbardziej sprawiedliwa opcja jest taka, żeby ludzie jednak nauczyli się, że swoje długi trzeba spłacać? Wszędzie kombinuje się tylko jak to zrobic, żeby nie zapłacić. Polskie prawo owszem na wielu płaszczyznach chroni dłużników, tylko dlaczego pochwala się takie podejście. Czy gdyby ktos Panu nie oddawał pieniędzy tez by Pan tak ochoczo mu udzielał porad co ma zrobić, żeby nie oddać? Zmienić nr, może wyprowadzić się, a przy przypadkowym spotkaniu udawać niemowę w dodatku???
Długi, które obsługiwane są przez firmy windykacyjne rzeczywiście zostały nabyte, na mocy pełnomocnictwa, bądź cesji, ale co z tego. Lepiej byłoby pewnie gdyby znikały sobie w powietrzu bo ktoś jest chory, nie ma pracy, albo miał atak kosmitów...
Niech mi Pan wierzy albo i nie, ale sama mam zobowiązania, których jeszcze nie uregulowałam, ale w życiu nie posłuchałabym rad takiej osoby jak Pan. Uważam, że mądrzej jest udzielać bardziej adekwatnych informacji, ktore będą korzystniejsze dla osób znajdujących sie w bazie danych firm windykacyjnych, nie takich które mogą im jeszcze zaszkodzić, albo utrudnić życie..

pozdrawiam
agatkaboo jest off-line  
31-05-2010, 08:27  
voidtec
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi

a czy jeżeli firma żąda jak wspomniałem: 200złotych, z czego 70 PLN to koszt mandatu, reszta "koszy windykacji". To czy mogę wpłacić ten koszt mandatu jak sugerują we wielu miejscach? Czy nie spowoduje to automatycznego uznania wszelkich roszczeń firmy?
Kwota mandatu jest dyskusyjna, ale myślę, że mam niewielkie szansę-może ze 30% na wygranie tego w sądzie, i myślę, że nie warto o tak małą sumę.

Firma na ww podstawie dodała mnie do KRD. Wszelkie dokumenty jakie od nich dostałem to: formalne wezwanie do zapłaty na 70PLN z pieczątką MZK itp. Kartka A$, na której Pan Dyrektor firmy wypisał kwotę 300PLN kosztów windykacji, rubryką: kwota opłaty za brak biletu pozostawił pustą i nawet nie podpisał, a następnie stwierdził, że pomylił się w kwocie i mam sobie przeprawić na 200PLN i zapłacić im 200.

Czy mogę zapłacić te 70PLN tym samym uniemożliwiając firmie dochodzenie roszczeń?

@agatkaboo
nie wszystkie długi są takie jasne, ja dostałem, ponieważ kontroler uznał, że mój pies nie kwalifikuje się do grupy "małe psy". Potem firma zaczęła doliczać sobie kosmiczne odsetki i bez wyroku sądu z 70PLN zrobiło się 200 i wpis do KRD
voidtec jest off-line  
31-05-2010, 09:25  
agatkaboo
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi

voidtec,

a mam pytanie Rozumiem, że na dzień dzisiejszy sprawą zajmuje sie firma windykacyjna.. ale na zasadzie pełnomocnictwa? Czy dostałeś pismo o cesji? Jeżeli te opłaty naliczyli sobie w MZK, to niestety będziesz musiał zapłacić. Bo firma windykacyjna dostaje tak jakby konkretną kwotę do ściągnięcia :P Jak zapłacisz sam koszt mandatu, zadłużenie będzie nadal. Do sądu bardzo rzadko oddają... wiem, że czasami byłoby to rozsądniejsze... I jak najbardziej zdaje sobie sprawę, że są sprawy sporne, a z doświadczenia wiem, że da się je wyjasnić na podstawie niezbędnych dokumentów...
Firma windykacyjna może naliczać tylko odsetki ustawowe, żadnych kosztów bez sprawy w sądzie Do dnia dzisiejszego firmy wind nie mogły wpisywać do KRD... Więc to nie oni Cię wpisali.. albo pierwotny wierzyciel, albo tylko tak gadają
Nie wiem jaka sprawa jest u Ciebie, ale mozna sie dogadać na temat umorzenia części odsetek...
agatkaboo jest off-line  
31-05-2010, 09:36  
voidtec
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi

nie bardzo orientuję się w szczegółach ale to jest firma przeprowadzająca kontrolę dla MZK i zajmująca się wszystkimi sprawami okołomandatowymi dla nich.
Do KRD formalnie dodało mnie MZK, wpisu dokonał dyrektor ww firmy, dostałem potwierdzenie z KRD.
Dzięki za zwrócenie uwagi, że to formalnie być może nie jest firma windykacyjna.

Wiem, że będzie zadłużenie, ale chyba tylko z tytułu kosztów windykacji ktore w mojej opinii są naliczane bezprawnie? Czy taka wpłata spowoduje uznanie wszelkich roszczeń firmy? Pytam, bo niektórzy polecają zapłacić mandat, a resztę olać, a inni polecają nie płacić nawet złotówki, gdyż powoduje to automatyczne uznanie długu..

Chyba skończy się na tym, że pójdę do jakiegoś rzecznika praw konsumenta, bo już się w tym gubię:/
voidtec jest off-line  
31-05-2010, 09:45  
agatkaboo
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi

a kiedy ten mandat dostałeś?
Z tego co piszesz to raczej nie jest firma windykacyjna.. Więc nie pomogę
cos mi sie tu nie podoba z tymi kosztami które naliczają... Nie płaciłabym na Twoim miejscu...
Jeżeli zapłacisz mandat bez tych kosztów nie zaspokoisz żądania wierzyciela i spowodujesz przerwanie biegu przedawnienia na kwote, którą wpłacisz.. Czyli wplacasz 70zł, mają prawo wymagać kolejne 70zł...
agatkaboo jest off-line  
31-05-2010, 09:56  
agatkaboo
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi

Opłaty, które zgodnie z prawem mogą być naliczone znajdziesz w Uchwale Rady Miasta, muszą być uwzględnione w cenniku. Sprawdź sobie na www Twojego MZK
agatkaboo jest off-line  
31-05-2010, 09:57  
voidtec
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi

we wrześniu zeszłego roku. Koszty wynikają podobno z informacji na wezwaniu :"w przypadku nie opłacenia w terminie dłużnik zostanie obciążony kosztami windykacji".

Nic, przejdę się do jakiejś instytucji działającej z ramienia UOKIKu po radę.

Edit: w cenniku MZK jest opłata specjalna za przejazd bez biletu i to wynosi ok 70PLN jak wspomniałem
voidtec jest off-line  
31-05-2010, 10:00  
agatkaboo
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi

No własnie... Kombinują strasznie... Powodzenia
agatkaboo jest off-line  
31-05-2010, 10:38  
hazgrun
Użytkownik
 
Posty: 63
Domyślnie RE: Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi

Szanowna Pani "Agatkaboo" !

1).
Wcale nie uważam, iż Dłużnik ma: "nie rozmawiać, nie ustalać, unikać"
Napisałem tylko, że w sytuacji, kiedy zwracają się do nas firmy windykacyjne dalej zwane FW należy niezwłocznie porozumieć się nie z w/w firmami (o co one usilnie zabiegają), ale z naszym prawnikiem. Prawnik winien być biegły i doświadczony w zakresie prawa dotyczącego wierzytelności. Jeżeli wg prawnika, a nie wg firm windykacyjnych (!) lub innych "doradców" spór jest dla Dłużnika beznadziejny, tzn. przegra w sądzie i jednocześnie posiada majątek, z którego zapłaci, nie należy dopuszczać do spraw sądowych.Ewentualny kontakt z firmami windykacyjnymi pozostawmy naszemu prawnikowi.

2).firmy windykacyjne zawsze oświadczają, że „długi muszą być spłacone”, kiedy w rzeczywistości wielu przypadków wcale nie muszą, ale mogą(!), a to już jest zupełnie inna historia i w tej materii absolutnie nie wolno z tymi podmiotami gospodarczymi się „dogadywać”. Trzeba pamiętać, iż wiele zobowiązań, roszczeń możemy regulować tylko dobrowolnie wcale nie nabijając czyichkolwiek zysków.
Od samego początku Dłużnikowi towarzyszy stosowana przez firmy windykacyjne sofistyka polegająca na wywarciu wrażenia na Dłużniku, iż skierowanie postępowania windykacyjnego na drogę sądową jest równoznaczne z przymusową i kosztowną egzekucją.
Nic podobnego !
Skierowanie spraw do sądu owszem może oznaczać uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku, który musi się jednak uprawomocnić, stać się prawomocnym (!) – bez tego nie ma znaczenia.

3)
W Artykule moim nie rozpatruję problemów moralnych Dłużnika w sposób ogólny, nadmieniając tylko, że:

a/ Sprawiedliwość nie oznacza spełnienia żądań czy oczekiwań drugiej strony sporu (!)

b/ firmy windykacyjne nie są w ogóle partnerami w znaczeniu jakiejkolwiek sprawiedliwości.

c/ Sytuacje osób zadłużonych niekoniecznie powstają wyłącznie z ich własnej winy, np. Wierzyciel przez lata nie dopomina się uregulowania należności albo Wierzyciel nie poniósł straty, ale też nie zarobił tyle ile by chciał i z punktu widzenia prawa nie uzyskał od Dłużnika wywiązania się z umowy, etc.

Jest rzeczą oczywistą, że niedopuszczalne jest celowe działanie na szkodę innych, np. jeżeli Dłużnik zaciągając zobowiązanie dopuszcza się oszustwa, wyłudzenia dóbr, pieniędzy, poświadczeń, gwarancji lub praktykuje ryzykowne i nieodpowiedzialne posunięcia życiowe, zaciąga zbędne i wątpliwe kredyty lub prowadzi działalność gospodarczą opartą o niepewną kalkulację często na granicy hazardu narażając przy tym z dobra innych osób, etc.

Pozdr. Panią Agatkaboo
hazgrun jest off-line  
08-08-2015, 11:47  
Poselpis
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi

Od kiedy firmy windykacyjne zajmują się ściąganiem mandatów??
Jeżeli ktoś "zapomniał" bądź z innej przyczyny nie zapłacil mandatu, sprawa trafia do Urzędu Skarbowego a nie prywatnej firmy windykacyjnej.
No chyba ze jakaś gmina dostaje w łapę za sprzedawanie niezapłaconych mandatów do FW.
Zawsze warto złożyć donosik do ABW.

Jeżeli FW odkupuje dług od np. banku to ich sprawa, przecież ich nikt nie zmuszał do tej transakcji, skoro już kupili dług np. 10.000 PLN za 10% to niby dlaczego rządają spłaty długu plus jakies odsetki?
Odkupili dług dobrowolnie, być moze przedawniony.. Dlatego powstal ten poradnik.

Załóżmy, dzwoni jakies babsko z numeru xxxxxxxxxxx albo xxxxxxxxxxxxx, przedstawia się i rząda potwierdzenia danych.. Z jakiej okazji ktokolwiek ma obowiązek potwierdzać swoje dane osobie fizycznej, która po pierwsze, nie informuje jaka firmę reprezentuje, po drugie nie informuje że rozmowa jest nagrywana??
Skoro łamią ustawy o prawie autorskim i ochronie danych osobowych, dlaczego człowiek ma obowiązek podejmować z taką babą jakikolwiek dialog???

Pracowałem w FW 2 miesiące, poinstruowano mnie żebym nie informowal dłużnika o rejestrowaniu rozmowy. Każda rozmowa jest rejestrowana.
Firma w której pracowalem łamała prawo nagminnie, dlatego się zwolniłem.
Myślicie ze ci co dzwonią mają stałą pensję???
Od każdego "przekręconego" jest solidny procent.
Najłatwiej zarobić na osobach starszych.
Wstyd się przyznac ale na moje konto po pierwszym miesiacu pracy trafiło 24 tysiące złotych.
Łatwa kasa, ale to jest zajecie dla hien a nie ludzi.
Poselpis jest off-line  
08-08-2015, 11:51  
rewt
Stały bywalec
 
rewt na Forum Prawnym
 
Posty: 3.684
Domyślnie RE: Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi

Do ABW i do NASA.

Wiesz jakie zdanie funkcjonariusze ABW mają na temat poziomu umysłowego i rzekomej inteligencji takich osób które składają takie donosiki?
rewt jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Procedura postepowania z firmami windykacyjnymi (odpowiedzi: 1) PROCEDURA POSTEPOWANIA Z FIRMAMI WINDYKACYJNYMI Art. 1 W sytuacji kiedy zwraca się do nas firma windykacyjna należy niezwłocznie porozumieć się...
§ problem z firmami windykacyjnymi / mandat (odpowiedzi: 9) Witam, Bardo proszę o pomoc w ponizszej sprawie. 2 lata temu dostałam kilka mandatów w komunikacji miejskiej. Zlekceważyłam problem. Po niespełna...
§ Windykacja małych należności i problemy z firmami windykacyjnymi (odpowiedzi: 2) Witam Szanownych forumowiczów Mam do Was kilka pytań, które mnie nurtują, a których rozwiązanie, pomoże mi podejmować kolejne kroki. 1. Jestem...
§ Problem z bankami i firmami windykacyjnymi (odpowiedzi: 2) Wcześniej już otrzymałem odpowiedź na moje pytanie, za którą serdeczni e jeszcze raz dziękuję. Mam jednak jeszcze jeden problem, na który odpowiedzi...
§ Postanowiene wszczęcia postepowania i o prowadzeniu postepowania wyjańsniającego. (odpowiedzi: 1) Sędzia rodzinny SSR Violetta H. Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział VIII Rodzinnym i Nieletnich po zapoznaniu sie...
§ jaka jest procedura postepowania nauczyciela (odpowiedzi: 1) Podaje 4 sytuacje i prosze o porade jak ma nauczyciel postapic: 1. Uczen ma 12 lat, pobił kolege do utraty nieprzytomnosci. 2. Ma 18 lat przyszedł...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.