Repertorium i brak podstaw do wydania nakazu zapłaty - Forum Prawne

 

Repertorium i brak podstaw do wydania nakazu zapłaty

Dostałem bardzo lakoniczne zawiadomienie o wpisaniu sprawy do repertorium z powodu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty. Co to dokładnie oznacza? Czy jest to: - odmowa wszczęcia sprawy, czy: - sugestia uzupełnienia braku przez wskazanie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
15-04-2010, 16:07  
xenon
Użytkownik
 
xenon na Forum Prawnym
 
Posty: 47
Domyślnie Repertorium i brak podstaw do wydania nakazu zapłaty

Dostałem bardzo lakoniczne zawiadomienie o wpisaniu sprawy do repertorium z powodu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty.

Co to dokładnie oznacza?

Czy jest to:
- odmowa wszczęcia sprawy,

czy:
- sugestia uzupełnienia braku przez wskazanie właściwego artykułu k.c. (bo takowy rzeczywiście w pozwie nie został wskazany)?
xenon jest off-line  
16-04-2010, 09:22  
Tomu
Ekspert
 
Tomu na Forum Prawnym
 
Posty: 13.343
Domyślnie RE: Repertorium i brak podstaw do wydania nakazu zapłaty

Jest to informacja, wysyłana niekiedy - co pozytywnie świadczy o nich - przez sąd, na zarządzenie sędziego/referendarza sądowego. Chodzi o to, że składasz pozew o zapłatę w postępowaniu, zakładam, upominawczym - po czym sędzia/referendarz zapoznaje się z pozwem i stwierdza brak podstaw do wydania nakazu, co wynika z KPC:
Przepis prawny:
Rozdział 2. Postępowanie nakazowe

Art. 4841. (477) § 1. Postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych.
§ 2. Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie.
§ 3. Rozpoznanie sprawy następuje na posiedzeniu niejawnym.

Art. 485. (47 § 1. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:
1) dokumentem urzędowym,
2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.
§ 2. (479) Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.
§ 2a. (480) Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).
§ 3. Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.
§ 4. (481) Dopuszczalne jest dołączenie odpisów dokumentów, o których mowa w § 1 i 2a, jeżeli ich zgodność z oryginałem jest poświadczona przez notariusza albo występujących w tej sprawie adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Jeżeli nie dołączono oryginału weksla lub czeku albo dokumentów określonych w § 3, przewodniczący wzywa powoda do ich złożenia pod rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130.

Art. 486. (482) § 1. W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

(...)

t. 498. (499) § 1. (500) Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.
§ 2. W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.


Chodzi o to, że jak składasz pozew o nakaz zapłaty, będzie on miał sygnaturę A Nc B/C (A - numer wydziału, B - numer sprawy w repertorium, C - rok). I, o ile wiesz nieco o procedurze, korespondencja będzie miała numer z tym "Nc". A w sytuacji braku podstaw do wydania nakazu - zarządza się wpisanie sprawy do innego repertorium, konkretnie "C", i pod taką sygnaturą sprawa się będzie toczyć.

Innymi słowy - nie, żadna odmowa (odmową jest odrzucenie, oddalenie pozwu) - po prostu to, co złożyłeś, nie kwalifikuje się do rozpoznania w takim trybie - tylko innym
Tomu jest off-line  
16-04-2010, 18:22  
xenon
Użytkownik
 
xenon na Forum Prawnym
 
Posty: 47
Domyślnie RE: Repertorium i brak podstaw do wydania nakazu zapłaty

Wielkie dzięki. Też dotarłem do tego przepisu, ale potwierdzenie jeszcze przez kogoś innego bardziej uspokaja .
Ten "brak podstaw" zabrzmiał dla mnie dramatycznie, a moja orientacja w tym temacie jest tylko "jakaśtam" - czego nie wyczytam w necie - tego nie wiem.

Pozostaje mi tylko pytanie - czy wskazanie przez powoda podstaw pozwu w formie uzupełnienia może spowodować, że pozew ponownie zakwalifikuje się do trybu upominawczego (zakładając że sąd przyjmie że paragraf jest właściwy)?
xenon jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty (odpowiedzi: 4) Witam Mamy z ojcem taki problem. Była wykonywana robota ziemna dla innej firmy. Facet miał zapłacić w ciągu tygodnia,potem miesiąca i tak to sie...
§ Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU - odsetki (odpowiedzi: 4) Sprawa gospodarcza o zapłatę, referendarz sądowy wydał postanowienie stwierdzające brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazujące sprawę do...
§ E-sąd brak podstaw do wydania nakazu zapłaty (odpowiedzi: 6) Witam, w związku z faktem, że firma w której pracowałam zatrudniona na umowę o pracę w zeszłym roku nie wypłaciła mi wynagrodzenia złożyłam w...
§ brak podstaw do wydania nakazu zapłaty z uwagi na przepis art. 595 [29a] k.p.c. . (odpowiedzi: 9) Witam. Otrzymałem z e-sadu postanowienie o "braku podstaw do wydania nakazu zapłaty z uwagi na przepis art. 595 k.p.c. ." Trochę zbaraniałem. Nie...
§ e-sąd i brak podstaw do wydania nakazu zapłaty (odpowiedzi: 3) Pożyczyłem znajomemu na pisemną umowę sporą kwotę pieniędzy. Niestety nie jest skłonny je dobrowolnie oddać. Skorzystałem z e-sądu. Wypełniłem...
§ brak podstaw do wydania nakazu zapłaty e-sąd (odpowiedzi: 1) Witam, Sprawa dotyczy złożenia pozwu do e-sądu o koszty nieodebranej przesyłki pobraniowej. Pozew składała firma. Pozwany konsument. Zawsze te...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.