Postępowanie nakazowe czy upominawcze? - Forum Prawne

 

Postępowanie nakazowe czy upominawcze?

Witam wszystkich, Ponad 4 lata temu zawarłem umowę na wykonanie strony internetowej pewnej instytucji uniwersyteckiej (chodzi o najstarszą polską uczelnię). Umowa była ustna, rozliczona umową o dzieło lub zlecenie (niestety tego już nie pamiętam). Po ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
08-09-2010, 13:03  
darek_r
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Postępowanie nakazowe czy upominawcze?

Witam wszystkich,

Ponad 4 lata temu zawarłem umowę na wykonanie strony internetowej pewnej instytucji uniwersyteckiej (chodzi o najstarszą polską uczelnię). Umowa była ustna, rozliczona umową o dzieło lub zlecenie (niestety tego już nie pamiętam).

Po dwóch latach na życzenie instytucji przebudowałem stronę, ustaliłem warunki płatności t.j. koszt wykonania i comiesięczny koszt obsługi - całość ustaleń była ustna. Ponieważ działałem już jako firma, całość miała być rozliczona fakturami, zaczynając od listopada 2008. Koszt wykonania strony miał być rozliczony fakturami cząstkowymi i został rozliczony w 2/3. Koszt obsługi był rozliczany co 3 miesiące. Faktury były wystawiane bez podpisu. Rozliczyliśmy w ten sposób 5 okresów 3-miesięcznych. Ostatnie faktury wystawiłem 4 stycznia 2010 za okres czerwiec 2009-sierpień 2009, oraz 23 kwietnia 2010 za okres wrzesień 2009-listopad 2009.

Ponieważ wcześniej na pieniądze musiałem czekać nawet kilka miesięcy spodziewałem się płatności nawet w maju lub czerwcu. Oczywiście wcześniej musiałem odprowadzić wszystkie podatki tj. VAT i zaliczki na poczet podatku dochodowego.

Ponieważ instytucja miała w międzyczasie przeprowadzkę wysłałem duplikaty obydwu faktur na nowy adres. Po kontakcie mailowym okazało się, że ponoć nie współpracuję już z tą instytucją od listopada 2009, zostałem o tym powiadomiony (?) i w związku z tym nikt tych faktur nie zamierza mi rozliczyć. Doszliśmy jednak wspólnie do wniosku, że powiadomienie mogło do mnie nie dotrzeć - było wysłane mailem. Przez ponad miesiąc byłem zwodzony w sprawie rozwiązania tego problemu t.j. ustalenia warunków zaległych płatności. Od końca czerwca nikt nie odpowiada na moje maile i telefony.

Wątek związany z powiadomieniem mnie jest oczywiście osobną historią i to o tyle ciekawą, że przez ten cały czas mam dostęp do strony, którą jakoby się nie zajmuję i rozwiązywałem w międzyczasie problemy, które się pojawiły.

Ponieważ nie było jak dotąd żadnego odzewu na moje prośby, od początku sierpnia okroiłem stonę, pozostawiając jedynie dane teleadresowe i blokując (nie usuwając) konta mailowe. Nic to jednak nie dało.

Chciałbym odzyskać pieniądze za poprzednie niezapłacone dwie faktury obejmujące wymienione wcześniej okresy. Jak na razie wysłałem za potwierdzeniem odbioru dwa wezwania do zapłaty, były odebrane, ale pieniądze nie wpłynęły. Nie liczę nawet na odzyskanie reszty płatności tzn. 1/3 kosztu wykonania strony i rozliczenia okresu grudzień 2009-wrzesień 2010.

W związku z tym, że polubowne załatwienie sprawy nic nie daje, muszę wystąpić na drogę sądową. Nie wiem, czy mam szansę uzyskać coś w postępowaniu nakazowym, czy jedynie upominawczym i w związku z tym proszę o radę/pomoc.

Na koniec jeszcze raz przypomnę:
1. Umowa była ustna, nic na papierze nie zostało.
2. Faktury za tą samą usługę (oczywiście w innych okresach) były rozliczane i dowodem na to mogą być potwierdzenia wpłynięcia przelewów drukowane z konta. Fakt świadczenia usługi nie był w żaden sposób kwestionowany.
3. Były dwa wezwania do zapłaty (wezwania do zapłaty samych kosztów faktur, bez odsetek).

Przyznam, że jestem dosyć zdesperowany, chciałem nawet spotkać się w tej sprawie z Rektorem lub napisać do ambasady, pod której egidą działa ta instytucja.

Mam nadzieję, że uda mi się uzyskać pomoc na tym Forum.

Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Darek R.
darek_r jest off-line  
08-09-2010, 15:45  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Postępowanie nakazowe czy upominawcze?

Nie widzę tutaj podstaw do wydania nakazu w postępowaniu nakazowym.
 
09-09-2010, 08:18  
Tomu
Ekspert
 
Tomu na Forum Prawnym
 
Posty: 13.342
Domyślnie RE: Postępowanie nakazowe czy upominawcze?

Podstawy nakazowego:
Przepis prawny:
Art. 485 KPC (510) § 1. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:
1) dokumentem urzędowym,
2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.
§ 2. (511) Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.
§ 2a. (512) Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).
§ 3. Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.
§ 4. (513) Jeżeli nie dołączono oryginału, weksla, czeku, warrantu lub rewersu albo dokumentów określonych w § 3, przewodniczący wzywa powoda do ich złożenia pod rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130.
Tomu jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ postępowanie nakazowe (odpowiedzi: 3) Jeżeli bank wysłał wniosek w postępowaniu nakazowym to czy w trakcie trwania postępowania można spłacać kredyt tzn. czy po nadaniu ewentualnej...
§ postępowanie nakazowe czy upominawcze (odpowiedzi: 1) Jestem nową księgową wspólnoty mieszkaniowej. Jeden z właścicieli lokalu ma dług ponad 20 tyś zł - niepłacony czynsz dotyczy 2010,2011,2012 i części...
§ pożyczka a postępowanie nakazowe/upominawcze/uproszczone (odpowiedzi: 1) Została zawarta pisemna umowa pożyczki pomiędzy osobami prywatnymi. w listopadzie 2009 roku, termin zwrotu - do końca 2009 roku, pożyczka nie została...
§ Umowa pożyczki - postępowanie nakazowe czy upominawcze (odpowiedzi: 2) Witam, mam sporządzoną umowę pożyczki+weksel+oświadczenie o uznaniu długu+potwierdzone dwukrotne wezwania do zapłaty. Wszystko toczy się o kwotę...
§ Postępowanie upominawcze a nakazowe (odpowiedzi: 3) Jaka jest najogólniejsza różnica pomiędzy postepowaniem upominawczym a postepowaniem nakazowym. Kiedy stosuje sie poszczególne tryby w egzekucji...
§ Postępowanie nakazowe, a upominawcze - różnice (odpowiedzi: 6) Witam, Jaka jest różnica między postępowaniem nakazowym a upominawczym? Chodzi o kwestię rozliczenia sprzedanej pare lat ziemii - w akcie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.