Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty - Forum Prawne

 

Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty

Witam! Ponieważ wątków w tym temacie jest bardzo dużo i dotyczą różnych problemów, chciałbym aby ten post dotyczył tylko i wyłącznie 'Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym'. Znajacych się w temacie proszę o ewentualne korekty do ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
07-12-2010, 21:15  
ralphwest
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty

Witam! Ponieważ wątków w tym temacie jest bardzo dużo i dotyczą różnych problemów, chciałbym aby ten post dotyczył tylko i wyłącznie 'Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym'.
Znajacych się w temacie proszę o ewentualne korekty do opisanego problemu i sposobu jego rozwiązania. Wiadomym jest, że napisanie ewantualnego sprzeciwu może nas uchronić przed nakazem zapłaty i jest to jedyna możliwość którą daje nam prawo. Zniechanie tej czynności skutkuje terminem wykonalnosci podanym w pismie od sądu. Przedawnienie z tytułu w/w następuje po 3 latach. Tyle ogólników.

Zwykle Nakaz Zapłaty w Postępowaniu Upominawczym ma następującą treść:

Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny
w składzie.......
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozwu wniesionego w dniu 28/10/2010 przez

:Nazwa Firmy:
nakazuje pozwanemu
:Jan Kowalski:

w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłacić powodowi kwotę 5000 zł (słownie: pięc tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 29/10/2010 do dnia zapłaty oraz kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu
albo w tym terminie wnieść sprzeciw do tutejszego sądu ( 14 dni )

dalej następuje pouczenie...

natomiast w pozwie mamu uzasadnienie w którym ( przeważnie firma windykacyjna ) udawadnia wierzytelność.
zwykle za pomocą faktur , np:

Faktura/nota nr 8889999324 z dnia 2000-09-28 na kwotę 3000 zł , płatna do 2000-10-13

Faktura/nota nr 8889994422 z dnia 2001-01-15 na kwotę 2000 zł , płatna do 2001-02-02

dalej powód sumuje kwoty długu oraz odsetek , informuje o próbach polubownego odzyskania należnej kwoty ( średnio list raz w miesiącu ) oraz stwierdza że powództwo jest uzasadnione i najlepiej jest teraz zapłacić na wskazane konto.

następnie lista dowodów w postaci umowy zawartej z operatorem, cesja wierzytelności oraz kopie niezapłaconych faktur.


Teraz najważniejsze, jak napisać taki sprzeciw bazując na powyrzszym przykładzie???

druk SpN składa się z 7 czesci
częśc 1 - nie powinna stworzyć problemu ( jeśli piszemy sami nie wypełniamy 1.9/1.10/1.11/1.12/1.13/1.14

część 2 - jeśli w całości zaznaczamy 2.1 a
jeśli w części 2.1 b i 2.2 wpisujemy kwotę zaskarżoną czyli taką jakiej nie chcemy zapłacić

część 3 - 3.1 zarzuty formalne albo :a: - tak lub :b: - nie ( prosze eksperta o podpowiedź jakie to są zarzuty formalne
3.2.1 zarzut potrącenia jak wyżej prośba o wyjaśnienie
3.2.2 j/w
3.2.3 tu chyba należy napisać:

Pozwany zgłasza sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez sąd rejonowy w lublinie XVI wydział cywilny w dniu 20/11/2010 i zarzuca:
1) dochodzone roszczenie uległo przedawnieniu , dlatego też zgodnie z dyspozycją ART. 117 paragraf 2 kodeksu cywilnego ( dobry art ? ) pozwany uchyla się od jego zaspokojenia, ponadto wnosi:
1) o oddalenie powództwa
2) o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych
3) rozpatrzenie sprawy także pod nieobecność strony pozwanej

część 4 - koszty procesu 4.1 - żadanie kosztów procesu ??? :a: -tak :b: -nie
4.1.1 wysokość ( w tym przypadku 300 zł ?? )
4.1.2. wynagrodzenie adwokata lub radcy ( można wpisać kwotę jesli posiada się fakturę od prawnika ?? )

cześć 5 - wnioski dowodowe 5.1 o przeprowadzenie dowodu ( czy to potrzebne lub konieczne ??)

część 6 - inne wnioski 6.1 wniesienie powództwa wzajemnego ( j/w ???? )

część 7 - uzasadnienie tutaj ja bym napisał tak :

strona powodowa dochodzi zapłaty wynikajacej z faktur Vat 8889999324 z terminem płatności do 2000-10-13, oraz fak vat 8889994422 z terminem płatności do 2001-02-02
( czy trzeba wypisać wszystkie faktury ???? czy tylko ostatnią ?? ) pozew w przedmiotowej sprawie powód wniósł w dniu 28/10/2010 czyli ponad 9 lat po upływie terminu płatności . ( termin płatności upłynał 2 lutego 2001 roku )
Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu . Dlatego też po upływie terminu przedawnienia ten przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia - vide art. 117 paragraf 2 kodeksu cywilnego, tak więc ustawowym skutkiem przedawnienia jest powstanie po upływu terminu przedawnienia po stronie tego, przeciw komu roszczenie przysługuje uprawnienia di uchylenia się od jego zaspokojenia. wykonanie tego uprawnienia powoduje, że roszczenie nie może być skutecznie dochodzone zgodznie z uchwałą SN z 10.11.95 r /III CZP 156/95, OSNCP 3196 poz. 31 dotyczy to nie tylko roszczenia głównego ale i odsetek za opóźnienie. zgodnie z art. 750 K.C. do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami stosuje się przepisy o zleceniu. do takich właśnie usług zaliczyć należy świadczenie na rzecz pozwanego przez :nazwa firmy: ( pierwotnego wierzyciela ) usługi telekomunikacyjne. w tym stanie rzeczy sprzeciw jest uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie.

Teraz prośba do znających się w temacie o poprawienie ewentualnych błędów w tym artykułów i uchwał SN.
Mam nadzieję że temat ten pomoże wielu z nas w tak naprawdę prostej sprawie i rozwieje wątpliwości w tym zakresie kodeksu cywilnego.

to tyle , pozdrawiam i czekam na poprawki
ralphwest jest off-line  
08-12-2010, 12:29  
kisek
Użytkownik
 
Posty: 181
Domyślnie RE: Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty

usługi telekomunikacyjne - przedawnienie z art 118 kc, cytowana uchwała SN chociaz obowiązujaca nie dotyczy już tego typu roszczeń, uwazanych dziś za okresowe tylko i wyłacznie.Pozostałe ok.
kisek jest off-line  
08-12-2010, 13:05  
ralphwest
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty

Cytat:
Napisał/a kisek Zobacz post
usługi telekomunikacyjne - przedawnienie z art 118 kc, cytowana uchwała SN chociaz obowiązujaca nie dotyczy już tego typu roszczeń, uwazanych dziś za okresowe tylko i wyłacznie.Pozostałe ok.
dziękuje za podpowiedź

w takim razie jaką uchwałę należy wpisać aby było poprawnie ?
ralphwest jest off-line  
10-12-2010, 14:50  
ralphwest
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty

Cytat:
Napisał/a kisek Zobacz post
usługi telekomunikacyjne - przedawnienie z art 118 kc, cytowana uchwała SN chociaz obowiązujaca nie dotyczy już tego typu roszczeń, uwazanych dziś za okresowe tylko i wyłacznie.Pozostałe ok.
witam ! czy ktos z pozostałym pomoże mi rozwiązać ten problem?
ralphwest jest off-line  
10-12-2010, 19:22  
kukov
Przyjaciel forum
 
Posty: 798
Domyślnie RE: Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty

A uznałeś w jakiś sposób ten dług?
kukov jest off-line  
13-12-2010, 13:52  
ralphwest
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty

Cytat:
Napisał/a kukov Zobacz post
A uznałeś w jakiś sposób ten dług?
w żaden sposób nie uznawałem długu
ralphwest jest off-line  
13-12-2010, 13:56  
ralphwest
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty

napisałem w ten sposób, ma nadzieję że dobrze gdyż dzisiaj mija 14 dni ( daty celowo zmienione )


SPRZECIW
OD NAKAZU ZAPŁATY WYDANEGO W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM PRZEZ SĄD

REJONOWY W LUBLINIE, XVI WYDZIAŁ CYWILNY Z DNIA 2 LISTOPADA 2010 R., SYGN. AKT XVI NC-E 491326/12, KTÓRY ZOSTAŁ MI DORĘCZONY W DNIU 10 LISTOPADA 2010 R.

Niniejszym zaskarżam w całości nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Lublinie z dnia 2 listopada 2010 r., sygn. akt XVI Nc-e 491326/12. Wnoszę o uchylenie przedmiotowego nakazu zapłaty i przekazanie sprawy sprawy sądowi właściwości ogólnej pozwanego.
Podnoszę jednocześnie, że kwestionuję zasadność żądania powoda. Kwestionuję to żądanie tak co do zasady jak i wysokości.
Jednocześnie podnoszę, że żądanie powoda dotyczy roszczeń wynikających z Faktur VAT wystawionych w latach 2000-2001. Faktury te dotyczyły okresowych opłat za usługi telefoniczne. Roszczenia te uległy przedawnieniu (vide przepis art. 118 k.c.).
Podnoszę zatem zarzut przedawnienia roszczeń dochodzonych przez powoda w niniejszym postępowaniu.
ralphwest jest off-line  
17-12-2010, 17:02  
ralphwest
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty

sprzeciw w tej formie został uznany jako skuteczny .
ralphwest jest off-line  
23-12-2010, 00:05  
ralphwest
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty

oraz przekazany do sądu w miejscu zamieszkania ( czekam na dalszy rozwój sprawy )
ralphwest jest off-line  
10-01-2011, 13:57  
hayne
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty

u mnie po wysłaniu podobnego pisma na stronie internetowej EPU pokazała sie informacja że sprzeciw został uznany za skuteczny sprawa przekazana do sądu właściwego itd a w dniu dzisiejszym na stronie mojej sprawy pokazało sie info że powód złożył pismo o wycofanie pozwu. Teraz pytanie czy go wycofał bo pozew był niesłuszny czy takie są procedury?
hayne jest off-line  
10-01-2011, 14:06  
rewt
Stały bywalec
 
rewt na Forum Prawnym
 
Posty: 3.684
Domyślnie RE: Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty

Wycofał go bo tak mu się bardziej opłaca.
rewt jest off-line  
10-01-2011, 14:36  
hayne
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty

tak myślałam, inaczej poniósłby koszty, ok ale czy ja coś mam dalej w tej chwili robić?? umieścili mnie w swojej bazie nie wiadomo gdzie jeszcze, a czy w świetle ww faktu mam uznać, że jest już po sprawie i z firmą Raport mam "zamkniety rachunek"??
hayne jest off-line  
10-01-2011, 14:37  
rewt
Stały bywalec
 
rewt na Forum Prawnym
 
Posty: 3.684
Domyślnie RE: Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty

Nie, może cię pozwać za jakiś czas ponownie jak mu się spodoba, lub też sprzedać rzekomy dług innej firmie windykacyjnej a ona też może cię pozwać bo może nawet nie wiedzieć o tym o czym tu piszemy.
rewt jest off-line  
10-01-2011, 14:49  
hayne
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty

a istnieje jakikolwiek sposób żeby cokolwiek z tym zrobić?
hayne jest off-line  
10-01-2011, 17:54  
Baba Jaga
Przyjaciel forum
 
Posty: 767
Domyślnie RE: Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty

Nie. Ewentualnie przy następnym przypadku podania cię do sądu - zleć sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi. Wtedy, w przypadku wycofania pozwu, poniosą koszty zastępstwa procesowego, co powinno skutecznie zniechęcić ich do kolejnych prób dochodzenia roszczenia.
Baba Jaga jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Nakaz zapłaty, a przedawnienie. (odpowiedzi: 10) Mam pytanie, w sytuacji, gdy otrzymamy nakaz zapłaty, mamy 14 dni od dnia dostarczenia, by wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Pytanie brzmi, czy...
§ Nakaz zapłaty - przedawnienie (odpowiedzi: 10) Witam, Otrzymałem ponaglenie o spłatę należności za przejazd bez biletu z Przewozów Regionalnych. Na pismach są daty wydania nakazu/wyroku oraz...
§ Usługi telekomunikacyjne - prawomocny nakaz zapłaty (odpowiedzi: 1) Witam Czy istnieje jakakolwiek możliwość podważenie prawomocnego nakazu zapłaty z 01.2012r.? Nakaz zapłaty został wystawiony w związku z...
§ Nakaz zapłaty a przedawnienie (odpowiedzi: 7) Czesc, dobre pare lat temu swiadczylem znajomemu uslugi w zakresie dzialanosci gospodarczej, nie zaplacil mi po czym skierowalem sprawe do sadu....
§ Nakaz zapłaty a przedawnienie (odpowiedzi: 5) Dzień dobry. Zdaję sobie sprawę że takich wątków jest sporo, ale w sumie każdy jest nieco inny, dlatego uprzejmie proszę również o pomoc dla siebie....
§ Przedawnienie telekomunikacyjne, nakaz zapłaty,Sąd EPU a Sąd Rejonowy (odpowiedzi: 1) Początek tematu można znaleźć pod tym linkiem: http://forumprawne.org/prawo-cywilne/172499-przedawnienie-telekomunikacyjne-nakaz-zaplaty.html ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.