Uzasadnienie pozwu o nakaz zapłaty w EPU - Forum Prawne

 

Uzasadnienie pozwu o nakaz zapłaty w EPU

Witam wszystkich. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie ewentualnych braków lub niejasności w popełnionym przeze mnie uzasadnieniu pozwu- jak w tytule. Chcę skorzystać z dochodzenia wierzytelności na drodze EPU. Wiem, że w tym postępowaniu ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
03-03-2011, 14:22  
ciekawus
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Uzasadnienie pozwu o nakaz zapłaty w EPU

Witam wszystkich.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie ewentualnych braków lub niejasności w popełnionym przeze mnie uzasadnieniu pozwu- jak w tytule. Chcę skorzystać z dochodzenia wierzytelności na drodze EPU. Wiem, że w tym postępowaniu precyzja i merytoryczna klarowność uzasadnienia ma niebagatelne znaczenie.
To będzie mój pierwszy raz przed sądem, dlatego liczę na pomocną dłoń forumowiczów- szczególnie praktyków. Przecież nie każdy "pierwszy raz" musi boleć, prawda?
Dodam, że dochodzona wierzytelność ma związek z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą (os. fiz.).
Z góry dziękuję za pomoc!!!
Oto rzeczone uzasadnienie pozwu (bez danych osobowych):

UZASADNIENIE

Wierzytelność dochodzona przez powoda od pozwanego wynika z umowy sprzedaży zawartej w dniu 17 lipca 2010 r. (potwierdzona wystawieniem faktury VAT nr …. z dnia 17 lipca 2010 r.) zgodnie ze złożonym przez pozwanego na piśmie w dniu 15 lipca 2010 r. zamówieniem (dokument elektroniczny wysłany na skrzynkę e-mailową powoda oraz odebrany w tymże dniu). Przedmiotowe zamówienie zostało złożone powodowi za pośrednictwem przedstawiciela handlowego firmy ….- Pana …., o czym obydwie strony umowy, tj. powód i pozwany wiedziały i na to pośrednictwo się godziły.

Na mocy zawartej umowy powód zobowiązał się dostarczyć pozwanemu we wskazane przez niego miejsce (….) część określonego w zamówieniu towaru, tj. …., a pozwany zobowiązał się zapłacić powodowi ustaloną cenę w wysokości 3,10 PLN/szt. netto + 22% VAT, co daje łączną kwotę 17856,00 PLN netto + 22% VAT, tj. 21784,32 PLN brutto. Termin zapłaty za fakturę został ustalony na dzień 24 lipca 2010 r.

Powód wykonał swoje zobowiązanie zgodnie z umową, co pozwany potwierdził przyjmując bez zastrzeżeń przedmiotowy towar oraz wystawioną w dniu 17 lipca 2010 r. fakturę VAT z określonym 7 dniowym terminem płatności.

Powód dysponuje dowodami dostawy w postaci opieczętowanych i podpisanych przez inwestora (….) w dniu 17 lipca 2010 r. dokumentów: międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR oraz potwierdzenie odbioru towaru z magazynu producenta, tj. …. z dnia 16 lipca 2010 r.

Pozwany w dniu 01 października 2010 r., po wielokrotnych, telefonicznych wezwaniach do spłaty zadłużenia oraz w skutek doręczonego mu w dniu 29 września 2010 r. pisemnego wezwania do zapłaty dokonał częściowej wpłaty za fakturę VAT nr …., przekazując na konto bankowe powoda kwotę 5000,00 PLN. Z pozostałej części należności wynikającej ze wskazanej faktury pozwany nie wywiązał się, mimo kolejnych wezwań telefonicznych oraz kolejnego pisemnego wezwania do zapłaty, wysłanego na adres pozwanego listem poleconym w dniu 15 listopada 2010 r. (potwierdzenie nadania przesyłki listowej poleconej nr ….).

Zadłużenie pozwanego z powyższego tytułu na dzień wniesienia niniejszego pozwu wynosi 18228,33 PLN. Na wskazaną kwotę składają się:
-kwota 16784,32 PLN pozostała do zapłaty z faktury VAT nr …., termin płatności: 24 lipca 2010 r.,
-kwota odsetek 122,88 PLN wynikająca z opóźnienia w zapłacie faktury VAT nr …. co do kwoty 5000,00 PLN, liczona od dnia 25 lipca 2010 r. (pierwszy dzień po upływie terminu płatności faktury) do dnia 01 października 2010 r. (dzień częściowego spełnienia należności głównej w wysokości 5000,00 PLN),
-kwota odsetek 1321,13 PLN za zwłokę w zapłacie 16784,32 PLN pozostałych do uiszczenia z faktury nr …., liczona od dnia 25 lipca 2010 r. (pierwszy dzień po upływie terminu płatności faktury) do dnia 02 mrca 2011 r. (dzień przed wniesieniem przedmiotowego pozwu).

Ponadto, w oparciu o art. 482 §1 k.c., powód żąda od zaległych odsetek także odsetek za opóźnienie według stawki odsetek ustawowych.

Dochodzona wierzytelność jest bezsporna, gdyż pozwany przyjął bez zastrzeżeń fakturę za dostarczony towar i nie kwestionował jej wysokości. W związku z tym, że pozwany nie spełnił świadczenia w wyznaczonym terminie wniesienie pozwu jest konieczne i uzasadnione.


Lista dowodów:

1.Zamówienie pisemne z dnia 15 lipca 2010r. na ….. z dostawą do ….
2.Faktura VAT nr ….. z dnia 17 lipca 2010 r. na kwotę 21784,32 PLN z terminem płatności określonym na dzień 24 lipca 2010 r.
3.Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR opieczętowany i podpisany w dniu dostawy towaru, tj. 17 lipca 2010r.
4.Potwierdzenie odbioru towaru z magazynu producenta- …... z dnia 16 lipca 2010 r., podpisany i opieczętowany w dniu dostawy, tj. 17 lipca 2010 r.
5.Tygodniowy wyciąg z rachunku bankowego powoda (od dnia 28.09.2010r. do dnia 04.10.2010r.) potwierdzający częściową zapłatę za fakturę nr …. dokonaną przez pozwanego w dniu 01 października 2010r. na kwotę 5000,00 PLN.
6.Wezwanie do zapłaty wysłane na adres pozwanego w dniu 15 listopada 2010r.
7.Potwierdzenie nadania przesyłki listowej poleconej nr … z dnia 15 listopada 2010r.
ciekawus jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Ponowne złożenie pozwu o nakaz zapłaty (odpowiedzi: 1) Witam, jakiś czas temu sąd rejonowy umorzył sprawę o nakaz zapłaty przeciwko mnie. Jakiś czas temu Hosti wystąpiło do e-sądu na nowo. Czekałam na...
§ Nakaz zapłaty- umorzenie a oddalenie pozwu (odpowiedzi: 1) Spotkała mnie dziwna sprawa, jakiś czas temu dostałem nakaz zapłaty w EPU. Napisałem sprzeciw i sprawa trafiła do mojego sądu rejonowego. W jednym...
§ Termin składania pozwu o nakaz zapłaty (odpowiedzi: 11) Witam serdecznie, Mam pytanie odnośnie terminu składania pozwu nakaz zapłaty. Mianowicie chodzi o to że mam klienta który zalega mi z zobowiązaniem...
§ Zwrot pozwu - nakaz zapłaty (odpowiedzi: 5) 3 miesiące temu wystąpiłem do sądu z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty. Dzisiaj dowiedziałem się (telefonicznie) że sąd wydał postanowienie o...
§ Pomoc w napisaniu pozwu o nakaz zapłaty (odpowiedzi: 7) Witam.Prowadzę hurtownię i próbuje odzyskać należności od klienta za sprzedany towar.Mam kopię wystawionych i podpisanych 4 faktur przez klienta,w...
§ sprostowanie pozwu o nakaz zapłaty (odpowiedzi: 7) Opłacono pozew o nakaz zapłaty od kwoty x. Kwota x była kwotą zawyżoną. Sąd nakazał sprostować nakaz. Po złożeniu korekty, po kilku dniach okazało...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.