zerwanie umowy - Forum Prawne

 

zerwanie umowy

Witam, w dniu wczorajszym na pokazie znajoma zakupiła pościel dla dziecka, wełnianą, o wartości 1000,00 zł. Podpisała umowę, otrzymała produkt. Jednak w domu, po głębszym namyśle, zdecydowała o oddaniu pościeli. Okazało się jednak, że pościeli ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
07-03-2011, 08:11  
katty801
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie zerwanie umowy

Witam,
w dniu wczorajszym na pokazie znajoma zakupiła pościel dla dziecka, wełnianą, o wartości 1000,00 zł. Podpisała umowę, otrzymała produkt.
Jednak w domu, po głębszym namyśle, zdecydowała o oddaniu pościeli.
Okazało się jednak, że pościeli nie można oddać, ponieważ w umowie powołują się na zapis - towar nie podlega zwrotowi z uwagi na użyteczność osobistą (lub coś w tym stylu - umowy nie widziałam, znajoma do mnie dzwoniła i ze stresu nie mogła z siebie słów wydobyć). Powiedziałam, że coś postaram się ustalić.
PROSZĘ O POMOC!!! Czy z zapisem, ze umowy zerwać nie można, bo produkt jest użytku osobistego, można zerwać w jakikolwiek sposób taką umowę i na jakie art. się powoływać
Kaśka
katty801 jest off-line  
07-03-2011, 08:20  
tcp
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.200
Domyślnie RE: zerwanie umowy

Przeczytaj - odpowiedz

"Czy z zapisem, ze umowy zerwać nie można, bo produkt jest użytku osobistego" - taki zapis nie jest wiążący.
tcp jest off-line  
07-03-2011, 08:21  
Guardian Angel
Przyjaciel forum
 
Guardian Angel na Forum Prawnym
 
Posty: 6.731
Domyślnie RE: zerwanie umowy

W ustawie nie ma takiego ograniczenia, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Fajnie by było zobaczyć ten zapis w umowie, w jego oryginalnym brzmieniu - być może jest to niedozwolone postanowienie umowy, niezgodne z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Przepis prawny:
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Art. 2.
1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Art. 5.
Przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:
1) o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia,
2) sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta,
3) powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO,
4) o prace budowlane,
5) dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych,
6) ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji,
7) dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne).

Pozdrawiam
Guardian Angel jest off-line  
07-03-2011, 10:59  
katty801
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: zerwanie umowy

dziękuje bardzo za podpowiedź.
Jak umowa trafi w moje ręce, to przedstawię ten zapis dokładnie
katty801 jest off-line  
07-03-2011, 13:49  
katty801
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: zerwanie umowy

przesyła dokładną treść umowy:
1. Nabywca oświadcza, że podczas prezentacji miał bezpośredni kontakt z produktem, zapoznał się z charakterystyką, przeznaczeniem oraz warunkami konserwacji produktu.
2. zakupiony towar stanowi przedmiot osobistego użytku w związku z tym użyty przez klienta nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadków uzasadnionych roszczeń z tytułu wady ukrytej.
3. Wyrób ze stwierdzoną komisyjnie wadą produkcyjną zostanie wymieniony na nowy w terminie 7 dni od daty dostarczenia wadliwego produktu do firmy STOKROTKA.
3. Cena zawarta w umowie jest ceną ostateczną, zatem nie podlega zwrotowi.
4. Sprzedający może w ramach sprzedaży promocyjnej dodatkowo zaoferować wyroby w cenie promocyjnej (za lub innej). Wyroby te stanowią integralną część niniejszej umowy.
5. Sprzedawca zachowuje wobec Nabywcy roszczenia i dotrzymanie warunków płatności w wybranym przez nabywcę systemie. W przypadku niezapłacenia całej ceny w dniu zakupu.
6. Zawierając umowę ratalną nabywca zapłaci resztę ceny towaru zgodnie z warunkami określonymi w osobnej umowie ratalnej. W przypadku nieudzielenia przez bank kredytu Kupującemu firma STOKROTKA zobowiązuje się do powiadomienia Kupującego o tym fakcie telefonicznie, zaś ten zobowiązuje się do zapłaty naleznej kwoty gotówką lub przelewem w terminie 14 dni.
7. W celu zabezpieczenia płatności sprzedający może wystąpić do kupującego o wystanie weksla gwarancyjnego In Blanco na pokrycie całej należności wraz z odsetkami i w terminie 7 dni od daty wezwania do zapłaty - wystapić na drogę sądową o wydanie nakazu zapłaty przez nabywcę bez protestu.
8. Sprzedawca zastrzega natychmiastową wymagalność spłaty w przypadku gdy kupujący jest w zwłoce z jakakolwiek ratą.
9. Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd miejscowo i rzeczowo dla sprzedawcy,
10. Nabywca oświadcza iż zapoznał się z warunkami gwarancji oraz umowy wzajemnej...
11. Towar należy stosować w ogólnych zasadach użytkowania, gwarancja 5 lat,
12. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych...

Koleżanka zrobiła wpłatę wstępną w wysokości 100 zł
katty801 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zerwanie umowy z dostawcą internetu ze względu na niewywiązywanie się z umowy. (odpowiedzi: 8) Ze względu na moją pracę (montaż filmów weselnych), ciągle wysyłam coś na dyski google. Zauważyłem, że podczas przesyłania internet praktycznie...
§ Okres wypowiedzenia umowy a zerwanie umowy przez najemcę (odpowiedzi: 2) Witam, w październiku wynająłem mieszkanie, w tym miesiącu byłem zmuszony nagle opuścić lokal (studia okazały się pomyłką) i zmienić miejsce...
§ Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron-właściciel traktuje jak zerwanie umowy (odpowiedzi: 1) Dzień dobry, miałam podpisaną umowę najmu mieszkania na czas określony. W związku z tym, że w mieszkaniu pojawiło się zagrzybienie byłam zmuszona do...
§ zerwanie umowy umowy o pracę przed jej rozpoczęciem (odpowiedzi: 4) Pracuję w firmie X której właściciel ma zamiar zamknąć jej działalność i zaproponował nam warunki w firmie Y która jest konkurencją naszej firmy....
§ Zerwanie umowy z orange z powodu niedotrzymania warunków umowy (odpowiedzi: 8) Witam Jestem totalnym amatorem jeśli chodzi o prawo więc chciał bym aby państwo mi pomogli w pewnej sprawie może zaczne od początku Byłem...
§ Zerwanie umowy przez Aster + próba obciążenia za zerwanie umowy konsumenta (odpowiedzi: 5) tekst reklamacji adres mojego nowego zamieszkania (jednocześnie adres do korespondencji) Warszawa 3.12.2010 ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.