Jak zrezygnowac z umowy zawartej z telemarkerem? - Forum Prawne

 

Jak zrezygnowac z umowy zawartej z telemarkerem?

Witam, Mam zarejestrowaną własną działalność i zawarłem telefonicznie umowę z na świadczenie przez firmę Premium Data usługi: - jednorazowego udostępnienia danych 112 firm zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, które rzekomo skorzystałyby z moich usług. Po ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne

Prawo cywilne - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
06-10-2011, 22:22  
zie4
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Jak zrezygnowac z umowy zawartej z telemarkerem?

Witam,
Mam zarejestrowaną własną działalność i zawarłem telefonicznie umowę z na świadczenie przez firmę Premium Data usługi:
- jednorazowego udostępnienia danych 112 firm zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, które rzekomo skorzystałyby z moich usług.

Po dłuższym przemyśleniu, wysłałem mailową rezygnację do firmy która zawarła ze mną umowę. Zrobiłem to przed udostępnieniem danych 112 firm zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Otrzymałem informację, że nie mogę odstąpić od tej umowy, ponieważ "Umowa została zawarta na reprezentowaną przez Pana działalność gospodarczą i dlatego nie przysługuje Panu prawo odstąpienia od umowy, które jest prawem osób fizycznych. Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z umową".

Wzór treści umowy wysłanej do mnie na maila:

między firmą Extra Internet GmbH
z siedzibą w Dortmund, Niemcy, przy ul. Im Spähenfelde 51, 44143 Dortmund,
wpisaną do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Dortmund pod numerem HRB 23868
reprezentowaną przez Artur Perzanowski
zwaną dalej Premium Data

a firmą................................
z siedzibą w.........................
z numerem NIP..................
reprezentowaną przez..........
zwaną dalej Klientem...............

na świadczenie przez Premium Data usługi
- jednorazowego udostępnienia danych 112 firm zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie od 02.05.2011 do 31.08.2011, z siedzibą w wojewodztwo OPOLSKIE i o przedmiocie działalności wszystkie wszystkie w cenie pojedynczej 9,00 zł netto czyli łącznie 1008,00 zł netto
- i przesłania danych w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta, tj. ...................
Udostępniane przez Premium Data dane zawierają:
- datę rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- numer KRS,
- nazwę,
- formę prawną,
- adres,
- przedmioty działalności PKD,
- imiona i nazwiska członków zarządu i/lub wspólników.

Premium Data ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w części lub całości i wypowiedzieć umowę w części lub całości w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
Premium Data zrealizuje zamówienie i rozpocznie świadczyć usługę niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
Wszystkie faktury są płatne w terminie 7 dni od przesłania przez Premium Data Klientowi danych i faktury VAT.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Premium Data w celu wykonywania umowy. Ponadto klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z wykonywaniem umowy oraz informacji handlowych w sposób telefoniczny, e-mailowy lub listowny.
Premium Data
Extra Internet GmbH
Im Spähenfelde 51
44143 Dortmund

Proszę o pomoc. Kwota do zapłaty 1008 zł netto za bezużyteczne dane firm ściągniętych z internetu. Tak na marginesie przestrzegam wszystkich przed ta firmą.
zie4 jest off-line  
14-10-2011, 14:59  
xserxses
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Jak zrezygnowac z umowy zawartej z telemarkerem?

Mam ten sam problem: Dzwoniąca do mnie Pani oświadczyła iż ma listę chętnych którzy chcą się ubezpieczyć i że tylko do mnie kieruje tę listę. Suma faktury ponad 2000 zł. Dane firmy jak i umowa tak jak powyżej.
Po pierwsze - zostaliśmy wprowadzeni w błąd co skutkuje niegospodarnym rozporządzeniem mienia czyli oszustwo. Art. 286 KK
Po drugie - art 84 KC czyli zawarcie umowy na skutek błędu czyli możliwość uchylenia
Ja osobiście w poniedziałek idę do prokuratury z zawiadomieniem przestępstwa. Wiem iż niektóre osoby dołaczyły się do pozwu zbiorowego przeciw tej firmie. W każdym bądż razie proszę o kontakt.
xserxses jest off-line  
15-10-2011, 10:43  
FreeLojer
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Jak zrezygnowac z umowy zawartej z telemarkerem?

Witam,

Wg mnie to wystarczy skorzystać z DZ.U. z 2 III 2000 r. z Art.2.1 i ART.10.1.2 i wysłać listem poleconym. Jeżeli prowadzicie DG (i nie zajmujecie się zawodowo informatyką), bo na podstawie np tego: Czy przedsiębiorca może być traktowany jak konsument - Twoje prawa - Prawa konsumenta - Wieszjak.pl
jesteście konsumentem i ta ustawa obowiązuje. A poza tym czy Rzecznik Praw Konsumnta nie może z urzędu wszcząć jakieś postępowanie, jak się do niego zgłosicie, bo przecież to jest ewidentne nieuczciwe działanie a nawet niebezpieczne jak jest w tytule ustawy z 2 Marca 2000r.

pozdrawiam

FL
FreeLojer jest off-line  
15-10-2011, 14:03  
xserxses
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Jak zrezygnowac z umowy zawartej z telemarkerem?

Sz. PanieW odpowiedzi na treść Pana e-maila z dnia 30.09.2011 r. w sprawie umowy, którą zawarł Pan na odległość (przez telefon) z Firmą Premium Data sp. z o.o. z siedzibą w Hamburgu, MRK w Krakowie, wyjaśnia, co następuje.Przedmiotem działania rzecznika konsumentów jest udzielania pomocy prawnej w zakresie indywidualnych praw w stosunkach obligacyjnych nawiązywanych z przedsiębiorcami oraz do udzielania szeroko pojętej ochrony prawnej, polegającej w szczególności na podejmowaniu akcji procesowej w interesie konsumenta.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż w przedmiotowej sprawie nie jest Pan konsumentem, którego definicja znajduje się w treści art. 221 Kodeksu cywilnego.

Za konsumenta w myśl komentowanego przepisu uważa się osobę fizyczną, która zawiera umowę w celu nie związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. Taka sytuacja nie miała miejsca w Pana przypadku.

Równie istotne znaczenie ma cel zawieranej umowy – przedmiot umowy, nie może być w żaden sposób związany, ani z działalnością zawodową, ani gospodarczą. W tym kontekście z uwagi na treść cyt. artykułu, osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług, w celu bezpośrednio lub nawet pośrednio związanym z prowadzoną działalnością wytwórczą, handlową czy też usługową nie może być uznana za konsumenta w stosunkach regulowanych przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

Tymczasem w przedmiotowej sprawie stroną umowy był również inny Przedsiębiorca, tj. ww. Firma z siedzibą w Niemczech.

W związku z powyższym w pełni zasadnym jest twierdzenie, że usługa została zawarta w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą.

Ta okoliczność uniemożliwia podjęcie dalszych działań przez tut. Rzecznika. Chodzi również o to, że w obrocie profesjonalnym czyli pomiędzy przedsiębiorcami stosuje się inne regulacje prawne niż w obrocie mieszanym, tj. z udziałem konsumentów.

Warunkiem dalszego skutecznego dochodzenia przez Pana ewentualnych roszczeń jest wykazanie, że pracownik przedsiębiorcy wprowadził Pana w błąd, używając podstępu (podstęp to kwalifikowana forma wady oświadczenia woli, a różni się tym od błędu, że wywołała go celowo druga strona) z tego tytułu przeciwko ww. Firmie, będzie konieczność dostarczenia dowodu potwierdzającego okoliczność, że istotnie za zaistniałą sytuację wyłączną odpowiedzialność ponosi odpowiedzialność Przedsiębiorca, podstawa prawna art. 6 Kodeksu cywilnego, zgodnie, z którym „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.”

Takim dowodem może być przede wszystkim utrwalona treść zapisu z przedmiotowej rozmowy.

Zwracam Panu uwagę, że może Pan wejść w posiadanie ww. nagrania wyłącznie w legalny sposób.

Zgodnie z art. 267 §1 Kodeksu karnego: "kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla niego nieprzeznaczoną, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do przewodu służącego do przekazywania informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Z kolei § 3 cyt. par. stanowi, że tej samej karze podlega ten, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym.Natomiast co do samego sposobu kwalifikacji popełnienia ewentualnego czynu zabronionego określonego w treści art. 286 Kodeksu karnego
tj. doprowadzenia do niegospodarnego rozporządzenia mieniem (potoczna nazwa oszustwa) zagrożonego bardzo poważną sankcją prawną,
tj. karą pozbawienia wolności od 6 m-cy do 8 lat, to wyjaśnienia będą wymagały wszelkie okoliczności sprawy. Samo z kolei postępowanie pomimo, że wnioskowe będzie się toczyło przed organami ścigania dalej z urzędu. Tzn. z uwagi na charakter i wysokość zagrożenia ww. czynu karalnego wycofanie zawiadomienia nie wywoła skutku w postaci umorzenia stosownego postępowania prowadzonego przez organa ścigania,
tj. właściwą rejonowo prokuraturę i j-kę policji.Z poważaniem,

To cytat z maila jaki dostałem z federacji konsumentów
xserxses jest off-line  
15-10-2011, 15:56  
FreeLojer
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Jak zrezygnowac z umowy zawartej z telemarkerem?

Ok. Dobrze, a co wobec tego jeżeli, patrz.:
Kto jest konsumentem - Twoje prawa - Prawa konsumenta - Wieszjak.pl
cytat:

"Polski kodeks cywilny stoi na stanowisku, że konsumentem może być tylko osoba fizyczna. Trochę inaczej tę kwestię reguluje prawo Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi ostatnimi przepisami konsumentem może być zarówno osoba fizyczna (człowiek0 jak i inny podmiot prawa (osoba prawna)."

A firma jest z niemiec, a prawo unijne jest chyba nadrzędne względem polskiego w tym wypadku, chyba, że było to zastrzeżone w odrębnych umowach miedzy państwami.

FJ
FreeLojer jest off-line  
01-03-2012, 12:15  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Jak zrezygnowac z umowy zawartej z telemarkerem?

Witam. mam bardzo podobną sytuacje z tą sama firmą.
Mam zarejestrowaną własną działalność i zawarłem telefonicznie umowę z na zakup dodatkowych domen (posiadam jedną domenę …..pl , dodatkowe domeny to …com.pl,..net.pl,…info.pl) a dokładniej to poinformowano mnie telefonicznie, że zgłosił się klient na zakup tych domen i muszę natychmiast się zdecydować ponieważ zostaną sprzedane komuś innemu, nie dano mi sprawdzić co to za firma , skąd pochodzi , o kosztach również nie usłyszałem ponieważ było bardzo głośno w pomieszczeniu gdzie przebywałem, dodatkowo treść umowy usłyszałem telefonicznie gdzie nie wszystko zrozumiałem, w ten sam dzień otrzymałem fakturę drogą elektroniczną, natomiast treści umowy nie dostałem.
Po przemyśleniu trwało to ok. 8 dni (nie miałem możliwości wcześniej się tym zająć), wysłałem mailową rezygnację do firmy która zawarła ze mną umowę.
Otrzymałem informację, że nie mogę odstąpić od tej umowy, ponieważ "Umowa została zawarta na reprezentowaną przez Pana działalność gospodarczą i dlatego nie przysługuje Panu prawo odstąpienia od umowy, które jest prawem osób fizycznych. Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z umową".

Proszę o pomoc jak mogę odstąpić od takiej umowy.
 
06-03-2012, 07:19  
grandes
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Jak zrezygnowac z umowy zawartej z telemarkerem?

Użytkownik: na jaki adres mailowy wysłałeś rezygnację?
Wczoraj niestety dałam się naciągnąć, dostałam informację o zawarciu transakcji ale nie dostałam umowy ani faktury..
grandes jest off-line  
19-07-2012, 06:57  
tecno
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Jak zrezygnowac z umowy zawartej z telemarkerem?

Czy ktoś już zakończył sprawę przed Sądem z firmą windykacyjną. Jaki był rezultat ?
TECNO
tecno jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wgląd do zawartej umowy (odpowiedzi: 2) Witam mam pytanie. Starszy sąsiad dał się "naciągnąć" i podpisał u kuriera umowę na "samokształcenie kierowane z BHP" nie dostając przy tym kopii...
§ Odstąpienie od umowy zawartej na odległość - data sporządzenia umowy (odpowiedzi: 2) Jakiś czas temu zgodziłem się na przedłużenie umowy z Orange, przechodząc na nową taryfę z większą opłatą miesięczną i nowym telefonem. Nie mam w...
§ ważność umowy zawartej na odległość (odpowiedzi: 2) Witam! Proszę o informację, czy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na odległość, dostarczona przez kuriera do siedziby firmy...
§ jak odzyskac pieniadze i zrezygnowac z umowy? (odpowiedzi: 4) Witam! 2 miesiace temu chcialem pozyczyc 2000 tys zl w bip. Kazali mi zaplacic 800 zl wiec przelalem. Podczas rozmowy wszystko zostalo mi...
§ Czy współwłaściciel może zrezygnowac z polisy OC zawartej przez właściciela? (odpowiedzi: 1) Kończy mi się (18.01.2012) polisa OC w InterRisk w aucie, w dowodzie którego mój Tata wpisany jest jako właściciel, a ja jako współwłaściciel. Za...
§ Rozwiazanie umowy z pracownikiem a data zawartej z nim umowy. (odpowiedzi: 2) Witam. Będę wdzięczna za wskazanie mi prawidłowego postępowanie bo im dłużej się nad tym zastanawiam, tym mam więcej wątpliwości. Otóż rozwiazując z...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.