Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego - Forum Prawne

 

Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego 2

Obie strony zgadzają się na to - została w ten sposób podpisana - najem wchodzi w życie po wpłaceniu kaucji - która nie została jeszcze zapłacona - musi to nastąpić najpóźniej do 2.04.2012r. - a ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
27-02-2012, 12:25  
cinderella
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego

Obie strony zgadzają się na to - została w ten sposób podpisana - najem wchodzi w życie po wpłaceniu kaucji - która nie została jeszcze zapłacona - musi to nastąpić najpóźniej do 2.04.2012r. - a jest to tak dlatego, że obie strony ustaliły, iż wprowadzenie do mieszkania nastąpi dopiero w kwietniu...
Cała ta umowa jest błędnie skonstruowana - dlatego tyle niejasności :/
A cały czas chodzi o odzyskanie wpłaty za czynsz, który byłby w kwietniu....

Dlatego nie za bardzo wiem, jak to rozwiązać
cinderella jest off-line  
27-02-2012, 16:25  
cinderella
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego

Żeby było trochę łatwiej - wysyłam treść umowy - i dla przypomnienia, kaucja nie jest wpłacona, klucze nie zostały przekazane, nikt nie mieszkał, zapłacony został tylko czynsz kwietniowy.


Umowa najmu mieszkania na ul XXXX w Łodzi
W dniu 17.02.2012r zawarto umowę wynajmu mieszkania pomiędzy:
1. XXX zwaną dalej Wynajmującą zamieszkałą w Łódź ul. XXX legitymującą się dowodem osobistym XXX, nr pesel XXXXX
2. XXXX zwanym dalej Najemcą zamieszkałym XXXXXXXXX legitymującym się dowodem osobistym XXXX, nr pesel XXXX
Termin mieszkania ustala się najdalej do 02.04.2012r. Wcześniejszy termin jest możliwy po wpłaceniu zaliczki zwrotnej 500zł, przy której otrzyma najemca klucze. W dniu podpisania umowy należy wpłacić wartość czynszu za miesiąc kwiecień.
Zawarta umowa ma treść następującą:
§ 1
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego w Łodzi przy ul XXXX dla którego Sąd Rejonowy w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr XXXXX
2. Mieszkanie składa się z 3pomieszczeń o łącznej powierzchni 70m2 na 3 kondygnacji
§ 2
Wynajmujący oświadcza, że lokal określony w § 1 wolny jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich
§ 3
1. Wynajmujący wynajmuję i oddaje do użytku, a Najemca bierze w najem określone w § 1 mieszkanie ze wszystkimi urządzeniami wymienionymi w załączonym do niniejszej umowy protokóle przekazania mieszkania.
2. Najemca ma prawo do korzystania z urządzeń o których mowa wyżej.
§ 4
1. Wynajmowane mieszkanie będzie wykorzystane tylko do celów mieszkalnych.
2. Strony ustalają czynsz najmu na kwotę 850zł miesięcznie [osiemset pięćdziesiąt zł miesięcznie] plus opłaty za prąd i wodę wg licznika oraz ½ wywóz śmieci i ½ TV toya
3. Czynsz najmu za mieszkanie jest płatny miesięcznie z góry do dnia każdego miesiąca bezpośrednio gotówką za pisemnym pokwitowaniem.
4. Najemca najpóźniej do dnia wprowadzki jest zobowiązany wpłacić 500zł[ pięćset zł] kaucji zwrotnej na poczet ewentualnych uszkodzeń.
§ 5
1. Oprócz zapłaty za czynsz Najemca jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłat za media w/w wymienione do dnia miesiąca
§ 6
1. Wszelkie zmiany adaptacyjne lub budowlane wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.
2. W przypadku wyrażenia zgody na dokonanie zmian strony dodatkowo ustalą sposób ich finansowania oraz warunki usunięcia lub rozliczenia po zakończeniu niniejszej umowy
§ 7
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
§ 8
1. Najemca bez pisemnej zgody nie może mieszkania podnająć lub oddać do bezpłatnego użytku osobie postronnej.
2. W celu utrzymania należytego stanu technicznego i sanitarnego wynajmowanego mieszkania Najemca jest zobowiązany do dokonywania bieżących napraw i remontów.
3. Wynajmujący ma prawo do dokonania w obecności Najemcy okresowych kontroli stanu lokalu w terminie dogodnym dla obu stron
4. Umowę zawarto na czas nieokreślony z możliwością miesięcznego wymówienia
5.Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach
Umowę podpisali
cinderella jest off-line  
27-02-2012, 16:49  
Lewanna
Moderator globalny
 
Lewanna na Forum Prawnym
 
Posty: 15.406
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego

Skoro umowa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012, to dopiero wtedy możesz złożyć wypowiedzenie umowy z miesięcznym terminem, ze skutkiem na ostatni dzień maja 2012.
Czyli będziesz musiała zapłacić jeszcze za m-c maj zanim umowa ulegnie rozwiązaniu.
Nie możesz umowy wypowiedzieć już teraz, bo de facto nie weszła ona jeszcze w życie.

Zgodziłaś się na takie warunki podpisując skonstruowaną w ten sposób umowę.
Lewanna jest off-line  
27-02-2012, 17:18  
cinderella
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego

Tak - ale jeśli druga strona zgodziła się już 24.02. czyli 7 dni po podpisaniu na wypowiedzenie, to czy nie jest to w pewien sposób zmieniony obraz umowy/wypowiedzenia?

Nie ma żadnego, nawet dość "chwiejnego" argumentu, który można byłoby użyć, aby odzyskać pieniądze z czynszu za kwiecień??

(Tak na "chłopski rozum" , skoro obie str. zgadzają się na rozwiązanie już tej "nie w pełni sfinalizowanej" umowy , to przestanie ona istnieć 25.03. - a zatem - nie wejdzie nawet na kwiecień...)
cinderella jest off-line  
27-02-2012, 17:55  
Lewanna
Moderator globalny
 
Lewanna na Forum Prawnym
 
Posty: 15.406
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego

To należy na piśmie zawrzeć, że doszło do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym za porozumieniem stron i że wszelkie zobowiązania finansowe zostaną rozliczone/zwrócone, czy jak to tam po swojemu nazwiecie.
To, że strona zgodziła się na wypowiedzenie już 24 lutego, to jest jedynie ustna deklaracja.
Nie mając tego na piśmie nie udowodnisz nic w razie sporu lub pozwu sądowego.
Lewanna jest off-line  
27-02-2012, 18:05  
cinderella
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego

Dziękuję bardzo za odpowiedź!

Czyli - żeby się upewnić - jeśli podpiszą wypowiedzenie - to będzie można oprzeć się na tym, że umowa została już wypowiedziana, i z tego względu, iż "nie wejdzie" na kwiecień, pieniądze z czynszu muszą być oddane, tak?

Jakaś może (nawet lekko "naciągana") podstawa prawna znalazłaby się na to?

I jeszcze raz baaardzo dziękuję za odpowiedzi!!
cinderella jest off-line  
27-02-2012, 18:18  
Lewanna
Moderator globalny
 
Lewanna na Forum Prawnym
 
Posty: 15.406
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego

Nie wypowiedziana, tylko rozwiązana za porozumieniem stron.
Koniecznie zawrzeć zapisy odnośnie rozliczeń/zwrotu wpłaconych pieniędzy, ale na to pewnie właściciel się nie zgodzi.

Podstawa prawna nie jest tu potrzebna, bo wy jako strony zawieracie takie a nie inne rozwiązanie sprawy.
Lewanna jest off-line  
27-02-2012, 18:20  
cinderella
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego

Rozumiem - czyli jak takie pismo rozwiązania umowy za porozumieniem stron już zostanie podpisane - to co wtedy? Zażądać zwrotu właśnie ze względu na to rozwiązanie?
cinderella jest off-line  
27-02-2012, 19:04  
Lewanna
Moderator globalny
 
Lewanna na Forum Prawnym
 
Posty: 15.406
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego

Jeśli właściciel na taki układ pójdzie, to tylko wtedy może dojść do rozliczenia, ale ja wątpię aby on się na to zgodził.
Wszystko zatem w gestii właściciela.
Lewanna jest off-line  
27-02-2012, 21:43  
cinderella
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego

Cóż - bardzo dziękuję za podpowiedzi

Jak na razie, zaczynam pisać pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym.
cinderella jest off-line  
27-02-2012, 22:06  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego

Cytat:
Jak na razie, zaczynam pisać pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym.
Przemyślałaś to? Chcesz ponieść kolejne koszty?
 
27-02-2012, 22:17  
Lewanna
Moderator globalny
 
Lewanna na Forum Prawnym
 
Posty: 15.406
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego

Cytat:
Napisał/a cinderella Zobacz post
Jak na razie, zaczynam pisać pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym.
Ale dla kogo ten pozew? Dla wynajmującego?
Na tym etapie nic nie wskórasz i jak narazie jesteś na przegranej pozycji.
Lewanna jest off-line  
28-02-2012, 22:00  
cinderella
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego

Skoro w umowie, wcześniejszy czynsz za kwiecień nie jest nazwany ani zaliczką, ani zadatkiem , ani nawet zabezpieczeniem - czyli nigdzie nie jest powiedziane, że nie jest do zwrotu w razie wcześniejszej rezygnacji, a osoby, które ją podpisywały nie były świadome tego, iż nie odzyskają tej kwoty w razie właśnie takiej sytuacji, to dlaczego mają przegrać?

Poza tym, okazało się, że jest potwierdzenie wpłaty na odpowiednim blankiecie, że są to pieniądze za czynsz w kwietniu - zatem logicznym wydaje się być, że kwota ta, powinna być zwrócona.

Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastąpiło..zatem umowa już 27.02. przestała obowiązywać..

Czy jednak moje "rozumowanie" jest błędne i nic tym nie osiągną?
cinderella jest off-line  
28-02-2012, 23:48  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego

Cytat:
Czy jednak moje "rozumowanie" jest błędne i nic tym nie osiągną?
A inaczej zrozumiałaś rady Lewanny???
 
29-02-2012, 01:49  
cinderella
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy najmu lokalu mieszkalnego

Nie
Wiem, o co Wam chodzi
I dziękuję za opinię!

Zapewne macie rację - ja się na tym kompletnie nie znam.. tylko jak o tym myślę, to nie składa mi się to w całość za bardzo - tzn.to, że nie przysługuje im zwrot za czynsz..
cinderella jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Umowa Najmu Lokalu Mieszkalnego- odstąpienie (odpowiedzi: 5) Dzień Dobry Wynajmuję jeden pokój z mieszkaniu trzypokojowym. W związku z tym, że kończę studia, chcę zerwać umowę, która została podpisana z...
§ Odstąpienie od umowy najmu lokalu użytkowego (odpowiedzi: 3) Witam, 2 dni temu zawarłem w imieniu mojej spółki umowę najmu lokalu użytkowego z galeria handlową. Umowa nie była podpisywana ani potwierdzana...
§ Odstąpienie od umowy przedstępnej lokalu mieszkalnego (odpowiedzi: 4) Na wstępie witam wszystkich serdecznie,. Otóż mamy z żoną pewne wątpliwości, które nie dają nam spokoju. Podpisaliśmy z deweloperem umowę...
§ Odstąpienie od umowy najmu przed przekazaniem lokalu (odpowiedzi: 5) Witam, Najemca zanim się wprowadził do mojego mieszkania odstąpił od umowy Poniżej szczegóły Umowa zawarta 03.04.2014 (przesłano skan mailem -...
§ odstąpienie od umowy najmu lokalu (odpowiedzi: 1) czy mogę odstąpić od umowy wynajmu lokalu użytkowego? została spisana wczoraj, obowiązuje 3m-y okres wypowiedzenia, wszystko działo się za...
§ odstąpienie od umowy najmu lokalu (odpowiedzi: 5) witam, proszę o poradę i pomoc. mam pytanie czy mogę odstąpić od wynajmu mieszkania jeśli właścicielka chce mi podnieść opłaty z tytułu...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.