Problemy z pobieraczkiem cz. 2 - Forum Prawne

 

Problemy z pobieraczkiem cz. 2 20

Macc95 - czytałeś nie to co potrzeba . Gdybyś przeczytał kilka ostatnich stron z tego forum to byś wiedział że powinieneś pobieraczka IGNOROWAĆ czyli po młodzieżowemu - olewać ....Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
11-03-2013, 03:45  
mirosław12
Użytkownik
 
Posty: 171
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Macc95 - czytałeś nie to co potrzeba . Gdybyś przeczytał kilka ostatnich stron z tego forum to byś wiedział że powinieneś pobieraczka IGNOROWAĆ czyli po młodzieżowemu - olewać .
mirosław12 jest off-line  
11-03-2013, 15:21  
Krupek28
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Właśnie dzisiaj sie dowiedziałem że ta firma komornicza czy tam prawnicza która widnieje w Wezwaniu do zapłaty istnieje i zajmuje sie ta sprawą.
Krupek28 jest off-line  
12-03-2013, 03:46  
mirosław12
Użytkownik
 
Posty: 171
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Cytat:
Napisał/a Krupek28 Zobacz post
Właśnie dzisiaj sie dowiedziałem że ta firma komornicza czy tam prawnicza która widnieje w Wezwaniu do zapłaty istnieje i zajmuje sie ta sprawą.

Komentarz może być tylko jeden :
mirosław12 jest off-line  
12-03-2013, 20:19  
janina27
Użytkownik
 
Posty: 32
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Też nęka mnie pobieraczek napisałam do KRD czy użyczyli im logo i czy tocza proces i uzyskałam taką odpowiedz


Dziękuję za kontakt i zwrócenie uwagi na zaistniałą sytuację.

W okresie ostatnich kilku miesięcy do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. wpłynęły liczne skargi od klientów, na sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska, związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego pobieraczek.pl. Pomimo tego, że do tej pory nie zostało wydane prawomocne orzeczenie właściwego organu państwa ani sądu, które stwierdziłyby, że stosowane przez Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska praktyki pozyskiwania klientów oraz sposób egzekwowania należności są bezprawne, to w opinii społecznej uznawane są za wysoce nietyczne i niemoralne. W związku z tym Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. podjął kroki zmierzające do zaprzestania posługiwania się przez firmę Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska zastrzeżonym znakiem i logotypem Krajowego Rejestru Długów.”a jeśli to was uspokoi to 2 meil


Szanowna Pani

Nic nam nie wiadomo o jakimkolwiek procesie wytoczonym przez właścicieli serwisu ani o jakimkolwiek wpisie w rejestrze dłużników dokonanym z ich inicjatywy. Jeśli rzeczywiście proces zostanie wytoczony, proszę powołać się na złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dopóki nie przyjdzie żadne pismo z sądu (a nie od właścicieli serwisu), należy powstrzymać się od wszelkich działań. Jeżeli z sądu przyjdzie nakaz zapłaty, należy w sprzeciwie od nakazu powołać się na oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z poważaniem

Karol Fiedoruk
Prawnik - konsultant
Konsumenckie Centrum E-porad
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
janina27 jest off-line  
13-03-2013, 15:44  
piotr1989pl
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Witam wysłałem im drogą mailową wypowiedzenie ale po przeczytaniu wątku dochodzę do wniosku iż tak jak zostało opisane najbezpieczniej wysłać poleconym listem wypowiedzenie (z tym że wtedy ujawnię swoje dane osobowe - co równa się jeszcze większym nękaniem) . W odzewie po poprzednim mailu z wypowiedzeniem, od nich otrzymałem:
Szanowny Panie,

Proszę mieć na względzie, iż Eller Service s. c. działa na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204), która stanowi podstawowe źródło wzajemnych praw i obowiązków stron związanych z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu i odbiorze usług drogą elektroniczną i stanowi lex specialis w stosunku do innych, regulujących stosunki polegające na świadczeniu usług ustaw, w tym co wynika z brzmienia art. 11 ustawy w szczególności przepisów kodeksu cywilnego. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż kreując stosunek zobowiązaniowy strony umowy powinny mieć na uwadze przede wszystkim przepisy powyższej ustawy. Stosownie też do powyższego została ukształtowana umowa o korzystanie z usług ”Usenet”.

Art. 8 ustawy wyraźnie wskazuje, iż usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób zgodny z regulaminem. Zgodnie z § 4 ust. 1 „Regulaminu świadczenia usług Usenet” zawieranie umowy na świadczenie usługi Usenet realizowane jest na stronie pobieraczek.pl i realizowane jest poprzez rejestrację danych potencjalnego Usługobiorcy oraz faktyczne zlecenie realizacji Usługi Usenet w udostępnionym na wskazanej stronie formularzu rejestracyjnym. Stosownie z kolei do ust. 4 zawarcie umowy na świadczenie opisanych w Regulaminie usług następuje pod warunkiem rejestracji danych oraz zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu. Wykładnia językowa powyższych postanowień Regulaminu jest jednoznaczna – akceptacja Regulaminu, który stanowi część składową umowy o świadczenie usług Usenet jest tożsama z wyrażeniem zgody na wyrażone w nim wyraźnie warunki zawierania umów.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2007 r., nr 171, poz. 1206) przeciętnym konsumentem jest konsument który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny. Nie ulega wątpliwości, iż obowiązkiem konsumenta było zapoznanie się z regulaminem, co stanowi istotną część procedury rejestracyjnej. Ponadto, jedynie na marginesie wskazać należy, iż Użytkownik potwierdził, że zapoznał się z obowiązującymi użytkowników systemu warunkami zawierania umów. Pragnę również zwrócić Pana uwagę na fakt, iż brak akceptacji regulaminu praktycznie uniemożliwia możliwość dokonania skutecznej rejestracji i korzystania z systemu Usenet, co tym bardziej świadczy o przejrzystych zasadach działalności spółki.

Decydując się na zakup określonych usług powinno się podjąć wszelkie dostępne środki ostrożności, by jak najbardziej zminimalizować ryzyko wystąpienia niekorzystnych dla siebie skutków prawnych swoich działań. Obowiązek zachowania należytej staranności w stosunkach handlowych jest zobowiązaniem zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta.


Świadczona usługa jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204). Spółka Eller Service świadczy usługę Usenet z poszanowaniem norm wynikających zarówno z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jak i z przepisów wszystkich innych obowiązujących ustaw. Art. 8 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi, iż usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób zgodny z regulaminem. Należy nadmienić, iż regulamin jest cały czas dostępny na stronie internetowej i każdy użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy powinien zapoznać się z jego treścią. Zgodnie z § 4 Regulaminu regulującym sposób zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną umowa zostaje zawarta poprzez rejestrację danych potencjalnego usługobiorcy oraz faktyczne zlecenie realizacji us
ługi Usenet na wskazanej na stronie formularzu rejestracyjnym.


W rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2007 r., nr 171, poz. 1206) za przeciętnego konsumenta należy uznać konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny, przy czym oceny dokonuje się z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa. Podkreślenia wymaga fakt, iż również w odniesieniu do typowej reklamy usług adresowanej do odbiorcy masowego, podstawowe znaczenie ma przyjęty wzorzec konsumenta. Jak wskazuje E. Łętowska (zob. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Komentarz, Warszawa 2000) wz
orcowi konsumenta podlegającego ochronie w Unii Europejskiej odpowiada konsument „stanowczy i krytyczny, oświecony, a nie niedbały i ciemny”. Wzorzec ten wprowadzony został do Polskiego porządku prawnego w wyniku implementacji przepisów dyrektywy nr 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym. Istotne znaczenie dla prawidłowej rekonstrukcji wzorca przeciętnego konsumenta, w kontekście ustalenia ryzyka wprowadzenia konsumenta w błąd przez reklamę stanowiącą nieuczciwą praktykę rynkową, należy przypisać także dorobkowi ukształtowanemu w ramach orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Analizując treść komunikatów reklamowych stosowanych przez spółkę Eller Service w celu promowania usługi dostępu do sieci , należy stwierdzić, iż wskazują one konsumentom możliwość testowania zamówione
j usługi bezpłatnie przez okres 10 dni. Każdy użytkownik chcący skorzystać z usług serwisu Pobieraczek.pl musi bezwzględnie odwiedzić stronę internetową www.pobieraczek.pl, na której znajdują się informacje odnoszące się do kosztów usługi oraz okresów obowiązywania zawieranej umowy.

Należy podkreślić, iż stosownie do postanowień Regulaminu każdy nowy użytkownik, który poprzez rejestrację w serwisie Pobieraczek.pl zawarł umowę na świadczenie usług Usenet jest rejestrowany w systemie teleinformatycznym spółki, a w celu realizacji zamówienia złożonego przez niego podczas rejestracji zamówienia Eller Service s. c. wykupuje na zagranicznym serwerze pakiet danych w wysokości wynikającej z dokonanego zamówienia. Wobec powyższego Eller Service s. c. jako wierzyciel ma prawo realizować przysługujące mu prawo do żądania zapłaty za usługę w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego, którą sam przecież wcześniej musiał przygotować i opłacić – tym bardziej, iż wyraźnie informuje o tym w Regulaminie dostępnym na stronie domowej serwisu i który każdy nowy użytkownik systemu musi zaakceptować. Każdy kolejny użytkownik, który nie uiszcza wynagrodzenia za pobieranie usług Usenet naraża spółkę na straty finansowe, napra
wienia których, w myśl obowiązujących przepisów prawa Eller Service s. c. ma prawo żądać.

Z całą stanowczością podkreślić należy, iż ani Regulamin świadczenia usług Usenet, ani ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie zastrzegają dla ważności umowy ani formy pisemnej, ani tym bardziej pisemnego potwierdzenia jej istotnych elementów - zgodnie z treścią art. 2 pkt 4 ustawy świadczenie usługi drogą elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Wobec powyższego podnoszony argument dotyczący obowiązku potwierdzenia przez usługodawcę na piśmie informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000, nr 22, poz. 271) jest bezpodstawny i nie znajduje uzasadnienia. Wymienione w powyższym przepisie prawnym przesłanki zostały w sposób jasny i nie budzący wątpliwości zawarte w Regulaminie świadczenia usług „Usenet”. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zadaniem przepisów ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz 271 ze zm.) jest implementacja postanowień Dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie konsumentów w umowach zawieranych na odległość. Zgodnie z art. 5 Dyrektywy 97/7/WE przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć potwierdzenie wymaganych informacji w formie
pisemnej lub w taki sposób aby były one dostępne na innym trwałym materiale. Stanowi to wyraźne przeciwstawienie ulotnego sposobu przekazania tych samych informacji przed zawarciem umowy (np. telefonicznie) oraz po zawarciu umowy (na materiale trwale przechowującym informacje). Nacisk jest zatem położony na trwałość nośnika informacji oraz formę tekstową, a nie na formę pisemną ( zob. Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Korus, Marcin Spyra, Prawo handlu elektronicznego, BRANTA , 2005 oraz por. Konarski X., Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warszawa 2004. ).

Nowelizacji ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, dokonała korekty wykładni gramatycznej art. 9 ust. 3, gdyż zgodnie z argumentem a fortiori, skoro dla usług finansowych, przy których poziom ochrony konsumenta jest wyższy, (szerszy zakres informacji, dłuższy termin do odstąpienia od umowy, bezterminowe przedłużenie terminu do odstąpienia w braku potwierdzenia) dopuszcza się potwierdzenie na piśmie oraz innych, trwałych nośnikach, tym bardziej taki sposób potwierdzania jest adekwatny dla umów zawieranych drogą elektroniczną. Definiując kwestie trwałości nośnika informacji, należy odnieść się do dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającej dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE która określa „trwały nośnik informacji”
jako każdy instrument pozwalający konsumentowi na przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób dostępny do przyszłego korzystania przez okres czasu odpowiedni do celów informacji i który pozwala na niezmienione odtworzenie przechowywanej informacji. W myśl postanowień ustawy za trwały nośnik informacji należy uznać twardy dysk komputera, w związku z czym za spełnienie obowiązku potwierdzenia informacji należy uznać udostępnienie informacji w postaci elektronicznej w taki sposób aby było możliwe zapisanie jej i przechowywanie na twardym dysku konsumenta. Ponadto wskazać należy, iż z natury stosunku prawnego, jakim jest świadczenie usług „Usenet”, wynika, że jego byt realizuje się poprzez dostęp do sieci Internet oraz posiadanie stacji roboczej (komputera) wyposażonego w system operacyjny, na którym możliwe jest użytkowanie udostępnianych na rynku programów komputerowych realizujących funkcję czytnika Usenet.

Wobec powyższego sprzecznym z właściwością stosunku prawnego byłoby uzależnianie ważności takiej umowy od potwierdzania jej istotnych elementów usługobiorcy w tradycyjnej pisemnej formie.

Proszę mieć na względzie fakt, iż wspólnicy spółki Eller Service są przedsiębiorcami, w związku z czym korzystają z takich samych praw jak inni działający na rynku przedsiębiorcy. W szczególności korzystają oni z prawa do swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, iż spółkę Eller Service należy traktować na takich samych zasadach jak innych przedsiębiorców działających na rynku usług świadczonych drogą elektroniczną. Nie może budzić wątpliwości fakt, iż obowiązujący porządek prawny nie nakłada na przedsiębiorcę zawierającego umowy przy pomocy sieci telekomunikacyjnych obowiązku potwierdzania warunków umowy w sposób inny niż ten, k
tóry stosowany jest przez spółkę Eller Service w ramach działalności serwisu Pobieraczek.pl.

Podkreślenia wymaga, iż w przypadku umów adhezyjnych, skutki złożonego oświadczenia woli wiążą obie strony. Art.384 kodeksu cywilnego wyraźnie wskazuje, iż ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy. Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

Podnieść się winno, iż fakt zawarcia umowy z Eller Service został potwierdzony poprzez rejestrację i akceptację warunków Regulaminu, wobec czego nie było potrzeby ponownego ich przesyłania, tym razem w tradycyjnej formie pisemnej. Pragnę zwrócić uwagę na § 4 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług „Usenet”, który wyraźnie wskazuje termin na odstąpienie od zawartej umowy. Jednocześnie jedynie informacyjnie nadmienić należy, iż w powyższym przypadku zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny świadczone przez nas usługi nie mieszczą się w katalogu wskazanych w powyższym przepisie usług. Obowiązek informowania konsumentów o braku możliwości odstąpienia od umowy (jeżeli oczywiście strony umowy nie umówiły się inaczej) aktualizuje się wyłącznie w przypadku zawierania jednej z umów szczegółowo określonych w art. 10 ust. 3 ust
awy.

Zgodnie z art. 7 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz 271 ze zm.)konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni. Jednocześnie należy wskazać, iż z racji potwierdzenia warunków zawartej umowy w Regulaminie usług Usenet dostępnym pod adresem http://www.pobieraczek.pl/regulamin , nie znajduje zastosowania przepis art. 9 wskazanej ustawy, wydłużający termin wypowiedzenia umowy do 3 miesięcy.


Wszelki kontakt tyczący się długu w kwocie 94,80PLN a wynikający ze złożonego zamówienia pakietu Pobieraczek5 możliwy jest pod numerem telefonu + 48 (5 553 20 00

Z poważaniem,
Marek Jaworski
BIURO WINDYKACJI PRAWNEJ
Tel. +48 58 553 20 00
Fax +48 58 553 21 00
e-mail: windykacja@pobieraczek.plPYTANIE co o tym sądzić ? (zapewne póki nie przyślą nic nie posiadając moich danych osobowych nic nie robić) najlepsze to że ktoś podał mój mail i się zarejestrował ehh.
piotr1989pl jest off-line  
13-03-2013, 18:18  
mirosław12
Użytkownik
 
Posty: 171
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

piotr1989pl - napisałeś : " po przeczytaniu wątku dochodzę do wniosku iż tak jak zostało opisane najbezpieczniej wysłać poleconym listem wypowiedzenie " - a możesz powiedzieć z czego to wnioskujesz ??? Przecież - tu nie chodzi o formę ale o poinformowanie drugiej strony o swoim stanowisku - zrobiłeś to a dowodem że Twoje odstąpienie do nich dotarło jest ten mail - więc nie rozumiem co chciałeś powiedzieć ??
No i rodzynek - piszesz : " najlepsze to że ktoś podał mój mail i się zarejestrował ehh. " - wiesz , teraz to już w ogóle nic nie rozumiem bo o to nie rejestrowałeś się a napisałeś odstąpienie - dziwny jest ten świat i im dłużej to trwa tym dziwniejsze zachowania ludzi
mirosław12 jest off-line  
13-03-2013, 19:40  
piotr1989pl
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Po prostu też trochę nie taktownie postąpiłem wysyłając to odstąpienie ponieważ sugerowało by to iż faktycznie korzystałem bądź rejestrowałem się u nich a tak nie było ( jak wspomniałem z komputera korzysta wiele osób, a mój mail nie jest jakąś tajemnicą) ale po przeczytaniu Waszego forum tak zrobiłem. Dodałem jeszcze jak gdzieś ktoś wspomniał że jeżeli Pan działający w imieniu pobieraczka.pl uważa iż zawiązałem z nimi umowę to niech wyślę na mój adres fakturę vat z moimi danymi osobistymi. Tak sobie zażyczyłem zobaczymy czy też się skończy na "uproszczonej" fakturze. Widzę że tak jak mądrzy na tym forum radzą nic nie pisać i nie odpowiadać, bo prowadzenie z nimi jak to nazwać monologu czy głupawej konwersacji prowadzi do otrzymywania mało inteligentnych i zrozumiałych odpowiedzi. A co do pisemnego odstąpienia u Was na forum było o tym wspomniane że tak mamy potwierdzenie odstąpienia i pieczątkę z poczty. Ale z kolei wysyłając muszę im podać swoje dane i jeszcze bardziej się wkopie więc widzę cisza cisza i jeszcze raz cisza.
piotr1989pl jest off-line  
13-03-2013, 22:22  
izulka88
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Witam , własnie weszlam na poczte i zobaczylam emaila ktorego jak widze kazdy z Was dostaje. Szczerze to niewiem czy mam im cos odpisywac czy nie? Wogole moje IP sie nie zgadza z tym co napisali w emailu i skad wzieli wogole moj adres i wogole? jak ja sie am nie logowalam... moze poradzicie co mam zrobic? trzeba sie do kogos moze zglosic z tym?
izulka88 jest off-line  
14-03-2013, 12:28  
pattrrycja
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

ja także dostalam maila od tych państwa, że mam zaplacić im kwotę 94.80
śmiech na sali. podali adres ip który nie zgadza się z moim, nawet adres zamieszkania się nie zgadzał!! olać ich, z tego co czytałam na internecie to próbują wyłudzać pieniądze od 2008 roku w taki sposób. zostali juz ukarani karą pieniężną ale nic ich to nie nauczyło.trzeba to zgłasząc znowu do uokik i czekać aż w końcu ktoś postrzyma oszustów w polsce. u nas w majstacie prawa można okradać ludzi! jedynia telewizja może to nagłośnić i chyba ich powstrzymać.... nie dawno sprawa amber gold teraz oni? kto następny? czy nie ma mocnych na oszustów?
pattrrycja jest off-line  
14-03-2013, 12:31  
pattrrycja
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

poza tym, co to ma być wysyłać na e-mail wezwanie do zapłaty?? przeciez to na pierwszy rzut oka widać, że to oszuści. póki nie dostanie się oficjalnego listu do mnie czarno na białym, że zawarło się z nimi umowę to nie ma czym się przejmować. przecież adres e-mail to nie jest żadne oficjalne źródło do kontaktu tym bardziej jeśli chodzi o nakaz zapłaty...
pattrrycja jest off-line  
14-03-2013, 14:31  
piotr1989pl
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Jednym słowem nic w tej kwestii nie robić ! tak jak wspomniane w całym wątku wyżej. Fakt ludzie popadają w panikę ja przeczytałem wątek fakt że mniej więcej ale nie zamierzam płacić ani nic. W dodatku poprosiłem o wystawienie faktury VAT na moje dane osobowe skoro posiadają (a posiadać nie mogą) bo nikomu nic nie wysyłałem. Ot i tyle.
piotr1989pl jest off-line  
16-03-2013, 02:53  
Kasiopea11
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Przepraszam, że tak odpowiadam na wątek sprzed kilku stron, ale niektórych to pewnie zainteresuje

Cytat:
Napisał/a mirosław12 Zobacz post
tomiayomi -
No i muszę dodać coś co mnie najbardziej bawi. Otóż odwołanie pobieraczka do dyrektywy unijnej 97/7/WE a dotyczy o konieczności dostarczenie umowy na piśmie . Ta dyrektywa powstała w celu ujednolicenia zapisów unijnych mówi że forma papierowa umowy może być zamieniona innym trwałym nośnikiem . Tak , ta dyrektywa na to pozwala ale - jej zapis cały czas mówi że my musimy ten nośnik trwały otrzymać - otrzymać nośnik trwały z zapisaną umową . Dyrektywa nie mówi że mamy sobie coś nagrać czy " ściągnąć " na nośnik trwały jakim bez wątpienia jest twardy dysk - dyrektywa mówi dosłownie :
Artykuł 5
Pisemne potwierdzenie informacji
1. W stosownym czasie podczas wykonywania umowy, konsument musi otrzymać w formie pisemnej lub na innym trwałym, dostepnym dla niego nosniku,

podkreślam słowa : MUSI OTRZYMAĆ .........LUB NA INNYM TRWAŁYM , DOSTĘPNYM DLA NIEGO NOŚNIKU .....

Więc co to oznacza ??? To oznacza ni mniej ni więcej że jeżeli nie chcą nam dostarczyć umowy w formie papierowej a powołują sie na dysk twardy jako nośnik trwały więc zgodnie z zapisami przywołanej przez nich dyrektywy powinni nam dostarczyć dysk twardy z zapisaną umową - zapis konsument musi otrzymać jest jednoznaczny. Papier zastąpiony innym trwałym nośnikiem .

Sami widzicie że wypisują brednie dlatego należy to wszystko ignorować.

Poczta też nim może być

"Wreszcie nowa dyrektywa 2011/83/WE(8 ), która w przyszłości zastąpi również dyrektywę 97/7/WE, stanowi w art. 2 pkt 10, iż trwałym nośnikiem jest „każde urządzenie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez okres odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci”. Ta sama dyrektywa w motywie 23 wskazuje, że trwałe nośniki „umożliwiają konsumentowi przechowywanie informacji tak długo, jak jest to dla niego konieczne w celu ochrony swoich interesów”, i „powinny obejmować w szczególności papier, pamięć USB, płyty CD‑ROM, DVD, karty pamięci lub dyski twarde komputerów, a także pocztę elektroniczną”."

Ale, nikt nie dostał maila z informacjami (zgodnie z art 5 pkt 1 dyrektywy 97/7/WE ), jakie powinny być zawarte na owym trwałym nośniku. Dostał tylko potwierdzenia założenia konta w serwisie i tyle chyba (czy się mylę?) Chyba, że były wcześniej przekazane pisemnie albo na wymienionym trwałym nośniku. Nie zostały z tego co wiem, chyba że ich strona i regulamin tam zamieszczony też ma być formą pisemną...?

Dyrektywa 97/7/WE jest TU

A nowa TU
Kasiopea11 jest off-line  
16-03-2013, 03:35  
Kasiopea11
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

O tej porze ciężko się myśli, więc co do mojego posta wyżej może się mylę.

Tutaj sprawa trochę podobna do "pobieraczkowej".

Sorry za nieedytowanie posta wyżej, ale oczywiście po pewnym czasie się nie da...
Kasiopea11 jest off-line  
16-03-2013, 06:15  
mirosław12
Użytkownik
 
Posty: 171
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Cytat:
Napisał/a Kasiopea11 Zobacz post

Ale, nikt nie dostał maila z informacjami (zgodnie z art 5 pkt 1 dyrektywy 97/7/WE ), jakie powinny być zawarte na owym trwałym nośniku. Dostał tylko potwierdzenia założenia konta w serwisie i tyle chyba (czy się mylę?) Chyba, że były wcześniej przekazane pisemnie albo na wymienionym trwałym nośniku. Nie zostały z tego co wiem, chyba że ich strona i regulamin tam zamieszczony też ma być formą pisemną...
To co piszesz jest prawdą , jest taka w sumie nowa dyrektywa unijna 2011/83/UE ale ...

Ale ta dyrektywa jeszcze nie jest wprowadzona do stosowania
, jej zapisy mają obowiązywać dopiero od 2014 roku więc jak na razie obowiązuje stara dyrektywa 97/7/WE i to jej zapisy ewentualnie mogą być przywoływane.
Co do nośnika trwałego - nie ulega wątpliwości ze nośnik trwały to rzecz - nie znam nośnika trwałego niematerialnego i wg. mojej oceny jeżeli dyrektywa unijna w przyszłości wprowadza jako nośnik trwały pocztę elektroniczną to chodzi tu o formę dostarczenia zapisów umowy - poczta jako taka nie jest materialna a przecież nie można zapisać czegoś na czymś co nie jest materialne . Dlatego poczta elektroniczna zapisana na dysku twardym to tak - to jest nośnik trwały.

Napisałeś " że ich strona i regulamin tam zamieszczony też ma być formą pisemną... " - no nie , na pewno nie forma pisemna bo sama nazwa już to wyklucza . Pracownicy pobieraczka utrzymują / z resztą celowo przyjęli takie twierdzenie by " robić ludziom wodę z mózgu " / że skoro zamieścili coś na swojej stronie internetowej to spełnili obowiązek / konsument musi otrzymać / dostarczenia na piśmie lub za dyrektywą na innym nośniku trwałym zapisów umowy . Jest to nieprawda - i może już nie czepiając się formy " dostarczenia informacji " / bo my mamy coś otrzymać na czymś a nie zapisać na coś / ale niespełniony jest główny warunek możliwości dowolnego przechowywania zapisów umowy w niezmienionym kształcie . Przecież - strona internetowa to twór dowolnie modelowany w każdym momencie przez " właściciela " strony więc nie ma tu spełnionego warunku " trwałości " informacji a o to tu przecież chodzi.

Twój wpis : " Ale, nikt nie dostał maila z informacjami (zgodnie z art 5 pkt 1 dyrektywy 97/7/WE ), sugeruje że przywołana dyrektywa zezwala na formę przesłania zapisów umowy pocztą elektroniczną . Nie , nie zezwala , dopiero nowa dyrektywa 2011/83/UE która dopiero będzie obowiązywać precyzuje czy " dodaje " do nośników trwałych pocztę elektroniczną i należy tu dorozumieć treść poczty mail zapisanej na dysku twardym.
mirosław12 jest off-line  
17-03-2013, 09:33  
fatymid
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Mój post chyba został usunięty, więc piszę ponownie:

Dostałem na e-mail:
Cytat:
Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana zgłoszenie informujemy, że z uwagi brak danych
rejestracyjnych w przesłanej korespondencji listownej w dniu 11 marca 2013
roku wysłany został do Pana pocztą tradycyjną list z prośbą o podanie
adresu poczty elektronicznej użytej do zawarcia umowy drogą
elektroniczną ze Wspólnikami Eller Service s.c.

Odpowiadając na zadane pytanie informujemy, że nie ma możliwości
rozłożenia płatności w kwocie 94,80PLN, za zamówiony przez Pana w dniu
20 lutego 2011 r. pakiet Pobieraczek5.

Zaległą kwotę w wysokości 94,80 zł proszę opłacić do dnia 22 marca
2013 roku.

W przypadku dalszych pytań proszę o kontakt telefoniczny z Działem
Windykacji Prawnej pod numerem 58 553 20 00.

Z poważaniem,
Zespół Pobieraczek.pl
i

Cytat:
Szanowny Panie,

W odpowiedzi informujemy, że tej pory nie otrzymalismy od Pana żadnego
listu poprzez pocztę tradycyjną.

Informujemy, iż nie istnieje możliwość ratalnego uregulowania
należności Zgodnie z regulaminem opłatę należy uiścić jednorazowo,
za cały okres trwania umowy z góry.

Ponieważ do dnia dzisiejszego nie opłacił Pan zaległej należności za
zamówioną usługę, Pana sprawa została przekazana do obsługującej nas
kancelarii prawnej, która wystąpi przeciwko Panu na drogę postępowania
sądowego.
Nadmieniamy, iż strona przegrywająca w procesie sądowym zobowiązana
jest zwrócić stronie przeciwnej koszty poniesione w celu dochodzenia
przysługujących jej roszczeń, w tym koszty postępowania windykacyjnego
oraz zastępstwa procesowego, jak również koszty sądowe i komornicze.

W celu wyjaśnienia sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Działem
Windykacji Prawnej pod numerem 58 553 20 00 lub o przesłanie wiadomości
na adres windykacja@pobieraczek.pl

Z poważaniem,
Zespół Pobieraczek.pl
Nie wiem o co chodzi z tym listem. Dodatkowo na mojego e-maila przyszła korespondencja innych internautów z pobieraczkiem.
fatymid jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ problem z pobieraczkiem (odpowiedzi: 1) Witam, mam problem z pobieraczkiem Przez 1.5 roku byłspokój od kiedy napisałem o odstąpieniu od umowy ponieważ przez 3 miesiące nie wysłali mi...
§ Problem z pobieraczkiem (odpowiedzi: 2) Witam serdecznie. Mam problem z pobieraczkiem.Zalogowałam się na ich stronie,ale żadnego pliku nie ściągnęłam.A oni wysłali ma po miesiącu emalia z...
§ probem z pobieraczkiem (odpowiedzi: 1) mój 11 letni syn wszedł na stronę pobieraczek5, nie wysyłał do nich żadnego smsa potwierdzającego ani nie korzystał z ich usług ,dzisiaj przyszło...
§ Problem z Pobieraczkiem (odpowiedzi: 1) Witam chciałbym się dowiedzieć co sądzicie o postępowaniu osób zarządzających stroną internetową pobieraczek.pl, ponieważ jakies 2 lata temu moja...
§ Problem z pobieraczkiem (odpowiedzi: 1) Witam, mam wielki problem ze strona "Pobieraczek ", weszłam na ta strone, kolezanka podała na 1 str. moj mail, i nic wiecej, była wiadomosć, ze moge...
§ problem z pobieraczkiem (odpowiedzi: 1) Witam,mam taki problem,siostra nie przeczytala dobrze regulaminu i wypelnila formularz na stronie pobieraczek.pl gdzie 10 dni miala testowac...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.