Problemy z pobieraczkiem cz. 2 - Forum Prawne

 

Problemy z pobieraczkiem cz. 2 34

Spoko - nie dostaniesz ale gnębić możesz...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
24-04-2013, 19:30  
mirosław12
Użytkownik
 
Posty: 171
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Spoko - nie dostaniesz ale gnębić możesz
mirosław12 jest off-line  
26-04-2013, 11:02  
MartaA.
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

A ja się z nimi wymieniam meilami, w których informuję, że dane są błędne, może ktoś podał mój adres mailowy przypadkowo, moja skrzynka jest cały czas otwarta i możliwe, że po otwarciu meila z linkiem aktywacyjnym ktoś z domowników przypadkiem w niego kliknął, możliwe nawet że to był mój kot bo często włazi mi na laptopa. Tak czy inaczej napisałam im, że nie mam pojęcia jak to się stało, ja nic nie zamawiałam, nie widziałam oferty, nic nie potwierdzałam, nie chciałam kupić i nic z mojego komputera nie zostało ściągnięte z pobieraczka. Może moje dzieci się bawiły przy laptopie, może ktoś z dzieci znajomych grzebał w necie i nie wiedział co robi.. tak czy inaczej odpowiedziałam im, że to nie moja osoba, nic od nich nie ściągałam, nie zgadzałam się na zakup usługi itd.. Odpisali mi tak:

"Szanowna Pani,

Informuję, iż konto użytkownika: ...@gmail.com , zostało założone w serwisie www.pobieraczek.pl w dniu 2011-09-07 o godzinie 20:16:32 .

Jeżeli twierdzi Pani, że rejestracja nie została dokonana przez Panią, oznacza to, że jakaś inna osoba korzystając z Pani konta poczty elektronicznej, dokonała rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl bez Pani wiedzy i zgody.

W takim przypadku sugeruję, aby jak najszybciej skontaktowała się Pani z organami ścigania celem zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 287 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeksu karny (tekst pierwotny: Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553), oraz złożenia stosownych wyjaśnień. Wspólnicy Eller Service s.c. przekażą wszystkie posiadane informacje, które w jakikolwiek sposób będą mogły się przyczynić do wyjaśnienia sprawy w trakcie prowadzonego śledztwa.

Nadmieniam, iż w żaden sposób Wspólnicy Eller Service s.c. nie mogą odpowiadać, za fakt posłużenia się skrzynką Pani poczty elektronicznej przez osobę do tego nieuprawnioną.

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w przypadku ustalenia sprawcy bezprawnego posłużenia się Pani kontem poczty elektronicznej, będzie Pani przysługiwało prawo regresu, zobowiązujące sprawcę do zwrócenia Pani uiszczonej należności za usługę zamówioną w serwisie Pobieraczek.pl.

Oczywiście po uiszczeniu należności, będzie Pani mogła korzystać z opłaconej usługi."

No czy to nie jest piękne???
No i mam dylemat... podejrzewam o to przestępstwo mojego 5 letniego syna, kota, dzieci kuzyna. Ale możliwe też, że to ktoś z gości. Moje dziecko nie umie czytać, a kot nie piśnie ani słowa - taki typ.

Zastanawiam się też, czy faktycznie nie iść na policję i nie powiedzieć, że doszłam do etapu otrzymania linku aktywacyjnego, odeszłam od laptopa a mój kot wskoczył i przypadkiem kliknął myszką na link, nie świadoma tego faktu (bo nie patrząc w system wyłączyłam komputer) zostałam wciągnięta w opłaty za usługę, której nie zamawiałam.

Nie wiem co im odpisać...
MartaA. jest off-line  
26-04-2013, 12:01  
Tula2709
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

ja bym nic im nie odpisywała ...
a swoją drogą ..-na każdy list mają odpowiedż ...
Tula2709 jest off-line  
26-04-2013, 13:30  
Papaja1
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Otóż mam problem ponieważ miałem już od Pobieraczka te 3 Maile ale dziś po jakichś 6 miesiącach przyszedł 4 o następującej treści:
Sygnatura sprawy: PWE/20120628/2508767 Sopot, 25.04.2013

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Szanowny Panie

Niniejszym zawiadamiam, iż Spółka Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 658/3, która jest właścicielem serwisu Pobieraczek.pl, korzystając z usług Kancelarii Konsens SA podjęła skuteczne działania prawne w celu wyegzekwowania od Pana zaległej należności w wysokości 94.80zł. Wspólnikom Spółki przysługuje wobec Pana roszczenie odszkodowawcze z tytułu niewywiązania się przez Pana z warunków zawartej umowy (§ 4 ust.1 Regulamin świadczenia usług "Usenet" z dnia 16.04.2010). Jednocześnie informuję, iż w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, Spółka Eller Service S.C. wystąpi o zasądzenie od Pana kary umownej w wysokości 334,56zł tytułem nie wywiązania się przez Pana z warunków zawartej umowy.

Dnia 28.06.2012 o godzinie 21:56:13 przy użyciu stacji roboczej o adresie IP: 83.0.197.155 zamówił Pan w serwisie Pobieraczek.pl usługę dostępu do serwerów Usenet w pakiecie Pobieraczek5 i pomimo wysłanych wezwań do wywiązania się z warunków zawartej umowy, zamówiona usługa nie została do dnia dzisiejszego w sposób całkowity opłacona. Nie budzi żadnej wątpliwości fakt, że pomiędzy Panem a Spółką Eller Service S.C. doszło do zawarcia umowy na mocy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204). Podczas rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl oświadczył Pan, iż zapoznał się oraz w całości zaakceptował postanowienia obowiązującego regulaminu świadczenia usług "Usenet". W razie niezadowolenia z usługi miał Pan obowiązek w ciągu 10 dni odstąpić od zawartej umowy i zrezygnować z przygotowanego dla Pana konta, pod rygorem obowiązku uiszczenia kary umownej stanowiącej równowartość 100 USD, ustalanej według średniego kursu NBP z pierwszego dnia miesiąca wymagalności roszczenia odszkodowawczego (§ 6 ust. 3 Regulamin świadczenia usług "Usenet" z dnia 16.04.2010).

Pragnę poinformować, iż rezultatem wewnętrznego postępowania wyjaśniającego oraz weryfikacyjnego jest uzasadnione podejrzenie, że podczas rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl zostały podane nieprawdziwe lub niekompletne dane osobowe. Warto nadmienić, iż zgodnie z art. 286. § 1. Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553), podawanie fałszywych danych osobowych mające na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy nosi przesłankę oszustwa i podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Mając na uwadze powyższe pragnę zawiadomić, iż podanie nieprawdziwych danych, może stanowić przesłankę do zawiadomienia właściwych organów ścigania oraz wszczęcia postępowania karnego.

Na dzień 25.04.2013 kwota 94.80zł w sposób całkowity nie została wniesiona. W związku z powyższym wzywam Pana do natychmiastowej dobrowolnej zapłaty długu powstałego wskutek zamówienia usługi Pobieraczek5 (12 miesięczny pakiet) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania.

Wszelkie wpłaty należy kierować na następujący rachunek bankowy:
Numer rachunku: 19 1750 1325 0000 0000 1305 6811
Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
Adres odbiorcy: Al. Niepodległości 658/3, 81-854 Sopot
Tytuł przelewu: PWE/20120628/2508767

Gotowy blankiet wpłaty może Pan wygenerować pod adresem https://www.pobieraczek.pl/przelew.p...6jy0Nm5dFc0%3D

W sytuacji braku wpłaty wyżej wymienionej kwoty informacja o zadłużeniu może zostać ujawniona w Biurze Informacji Gospodarczej, na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530).

Jednocześnie informujemy, że dłużnicy notowani w Biurze Informacji Gospodarczej, zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy, mają utrudniony dostęp do usług finansowych (kredytów, leasingu, sprzedaży ratalnej), usług telekomunikacyjnych i multimedialnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie, zawarcia umowy na szerokopasmowy dostęp do Internetu, telewizję kablową i satelitarną), wynajmu nieruchomości (np.: mieszkania, biura, magazynu, placu) i wielu innych.
Dowód wpłaty oraz wszelkie pytania proszę kierować na adres poczty elektronicznej: windykacja@pobieraczek.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt:
tel. 58 553 20 00, fax: 58 553 21 00

Z poważaniem,

Marek Jaworski
Biuro Windykacji Prawnej

I Nwm czy olać to jak poprzednio czy coś bo na samej górze jest dodatkowo jeszcze jakaś Sygnatura SPRAWY. Dodam że podałem prawdziwe dane.

Bo np jak ktoś dostawal meile i je tu wklejał to były o innej treści.

Dodam także że poprzednie meile z przed pół roku przychodziły od Pobieraczka a tutaj jest niby od Biura Windykacji Prawnej.
Papaja1 jest off-line  
26-04-2013, 13:53  
FreeG
Przyjaciel forum
 
Posty: 8.467
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

@Papaja1

Wiadomość cytowana wielokrotnie. Nic w sprawie się nie zmieniło.
FreeG jest off-line  
26-04-2013, 14:17  
Papaja1
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

@FreeG
No ale przeważnie ludzie dostawali po 3 Meile a ten jest 4 i to po 6 miechach i jest nie od Pobieraczka lecz od Biura Windykacji Prawnej. I Jeszcze jest ta Sygnatura Sprawy czy coś.
Papaja1 jest off-line  
26-04-2013, 14:29  
FreeG
Przyjaciel forum
 
Posty: 8.467
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

do: użytkownik 'Papaja1' [Zarejestrowany 10-07-2012]

Niniejszym informuję Pana, że jest to tani, bezwartościowy wybieg, który nic nie wnosi do tej sprawy.

Łączę wyrazy szacunku,
z-ca Naczelnego Interlokutora Polskiej Niezależnej Grupy Dyskusyjnej
kod porady: HJBB/3291-11.02 26kwi2013
FreeG jest off-line  
26-04-2013, 15:10  
mirosław12
Użytkownik
 
Posty: 171
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Dzień bez pobieraczka to dzień stracony.

Papaja1 wielokrotnie przyznawałem że rejestrowałem się tam kilkakrotnie - po to by obserwować czy zmienia się sposób okradania ludzi - i nic się nie zmieniło od 2009 roku jeżeli chodzi o sposób " zawierania " umów. Natomiast zmienił się sposób straszenia ludzi bo pracownicy pobieraczka również czytają fora internetowe a nawet na nich piszą - prawda Grzechu1988 ?? . Każda metoda nastraszenia była komentowana na forach. Jak ludzie zaczęli pisać że maile to sobie mogą wsadzić - gdzieś - to zaczęli słać listy , bezwartościowe śmiecie ponieważ te listowne " wezwania " nie spełniały i nie spełniają procedur które są wymagane w takich przypadkach. Jak pisaliśmy że nie podpisane własnoręcznie - zaczęli mazać jakieś kulfony że to niby podpis prawnika. Jak wyszło że prawnik na wezwaniu nie ma nic z nimi wspólnego - zaczęły pojawiać się inne podpisy - dziś to jest niejaki marek jaworski / pisownia celowa / . Każdy list , każdy mail można jakoś nazwać czy podpisać - każdy , ale nie każdy list a już na pewno żaden mail nie jest wezwaniem do zapłaty - bo tu właśnie są procedury . Procedury czyli wymogi które muszą być spełnione by jakiś list stał się jakimś wezwaniem . A ponieważ procedury dla " wezwania " wymagają formy listownej , z własnoręcznym podpisem i koniecznie wysłane listem poleconym więc Ty dostałeś zwykły spam na pocztę mail . No wybacz - czy to powód do zmartwień bo ktoś zaśmieca Ci skrzynkę pocztową ???
Biuro Windykacji Prawnej - Biuro Windykacji Pobieraczkowej , Biuro Windykacji Łosi i Jeleni - to są te same biura windykacji - bo to są pracownicy pobieraczka którzy usiłują Ciebie nastraszyć by w konsekwencji okraść .
Niektórzy co zapłacili zastanawiają się dlaczego nadal coś dostają . Pisałem już że tam nie ma kont ale - spróbuj pomyśleć ??? Jesteś takim pobieraczkiem , masz dwie decyzje o zapłacie kary za naruszenie prawa , masz wyrok sądowy prawomocny że jesteś oszustem a w perspektywie kolejne postępowania - to co robisz ??? Ja - ja bym wyrywał od każdego co tylko można i zwijał interes - i tu tak się dzieje . Usiłują jeszcze okraść na pobieraczka kogo się da bo to koniec pobieraczka - na to już nikogo nie okradną - no chyba ze jakiegoś megałosia co teraz im zapłaci . To byłby przejaw totalnej głupoty bez nadziei na poprawę .
Mała refleksja - na kilka rejestracji a raczej na adresy mail z których się rejestrowałem zapomniałem hasła . Tak po prostu - i wiecie co ??? Nic od nich nie dostaję - KOMPLETNIE NIC - NAWET TYCH TRZECH MAILI CO WSZYSCY . Więc dlaczego niektórzy " nie zapomną hasła do poczty " - też by nic nie dostawali a tak to się stresują jakimiś bzdetami .
mirosław12 jest off-line  
26-04-2013, 15:30  
Papaja1
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Aha czyli mam to olać ??? ;D
Dzięki Wam
Papaja1 jest off-line  
26-04-2013, 15:54  
markof75
Początkujący
 
Posty: 11
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Cytat:
Otóż mam problem ponieważ miałem już od Pobieraczka te 3 Maile ale dziś po jakichś 6 miesiącach przyszedł 4 o następującej treści:
Sygnatura sprawy: PWE/20120628/2508767 Sopot, 25.04.2013

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY
Papaja1 nie przejmuj się tym ja też dostałem takiego maila od nich i olewam to.A wcześniej dostałem ze dwa listy zwykłe z wezwaniem do zapłaty.
markof75 jest off-line  
27-04-2013, 14:40  
Mefisto26
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

To jak jest w końcu z tą sprawą
trzeba to płacić czy nie trzeba?
Mefisto26 jest off-line  
27-04-2013, 15:30  
Mefisto26
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

A czy ktoś dostał coś więcej oprócz tych czterech pism?
dostał rzeczywiście karę opisaną w piśmie (4)?
Mefisto26 jest off-line  
27-04-2013, 17:46  
mirosław12
Użytkownik
 
Posty: 171
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Cytat:
Napisał/a Mefisto26 Zobacz post
To jak jest w końcu z tą sprawą
trzeba to płacić czy nie trzeba?
trzeba , oj trzeba - poczytać forum .

PS . Tylko debil im zapłaci - takie jest moje zdanie.
mirosław12 jest off-line  
28-04-2013, 19:35  
janina27
Użytkownik
 
Posty: 32
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Czy mrągowski sąd unieważni umowę z pobieraczek.pl?
2013-04-07 10:30:20 (ost. akt: 2013-04-07 10:39:23)
Użytkownik teoretycznie nie ma nic do gadania. Zgodził się na taki układ Zarejestrował się i zaakceptował regulamin Podczas rejestracji na portalu automatycznie zawierana jest umowa, która zobowiązuje go do uiszczenia opłaty - twierdzą właściciele pobieraczka.pl


Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu
Autor: Archiwum GO
Pan Jerzy M. mieszkaniec Mrągowa na stronę pobieraczek.pl trafił przypadkowo. Szukał on informacji w Internecie.

Próbując ściągnąć plik został przekierowany na stronę z ankietą przeczytał, iż dostęp do szukanej informacji jest za darmo.

Wypełnił ankietę i zaakceptował regulamin, oczywiście nie czytając go. I tylko tyle gdyż informacji, której szukał nie otrzymał z tego portalu. Po kilku miesiącach otrzymał list że musi zapłacić nie małą sumę pieniędzy blisko 100PLN i równowartość 100 USD za to, że korzystał z usług tej strony.

Pobieranie z pobieraczka.pl jak się okazuje było darmowe, ale tylko przez 10 dni. Potem za każdy dzień naliczana jest opłata.

Użytkownik teoretycznie nie ma nic do gadania. zgodził się na taki układ. Zarejestrował się i zaakceptował regulamin. Podczas rejestracji na portalu automatycznie zawierana jest umowa, która zobowiązuje go do uiszczenia opłaty.

Pan Jerzy, jak jemu podobni nie chce zapłacić. W korespondencji właściciele firmy straszyli go komornikiem, wpisem do rejestru dłużników niewypłacalnych, a to wiąże się z odmowa otrzymania kredytu lub lizingu co ma dla Pana Jerzego duże znaczenie.

Aż wreszcie Firma windykacyjna która reprezentuje Pobieraczka wytoczyła pozew o zapłatę a Pan Jerzy odwołał się i sprawa w styczniu 2013 trafiła do sądu w Mrągowie. To pierwszy w Polsce podany do publicznej wiadomości pozew właścicieli pobieraczka o zapłatę.

Pan Jerzy nie jest jedyny niedoinformowany podobne maile o zapłatę otrzymują inni obywatele w Polsce. W Gdańsku został złożony pozew zbiorowy, ale jeszcze nie został rozstrzygnięty.

Prezes UOKIK nałożyła na pobieraczka 240 tys zł kary i nakaz publikowania decyzji przez 6 miesięcy na ich stronie internetowej.

Całkiem ciekawa lektura. Gorąco polecam fragment na stronie 29 o wprowadzeniu w błąd. 29 marca 2013 Sąd Apelacyjny potwierdził decyzję Prezes UOKiK. Utrzymana została również kara finansowa.

Wyrok ten nie rozwiązuje automatycznie problemów internautów, którzy zawarli umowy z portalem pobieraczek.pl.

Usuniecie kłopotów z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość należy szukać na sali sadowej Takie jest prawo i niestety tego się nie przeskoczy. Wiec warto śledzić sprawę w Mrągowie.

Portal pobieraczek.pl od 1 stycznia 2013 zawiesił rejestracje, ale wysyła przedsądowe wezwania. Właściciele pobieraczka twierdzą, że wszystko jest zgodnie z prawem i użytkownicy którzy teraz czują się pokrzywdzeni sami na taki regulamin się zgodzili.


Zobacz więcej na stronach Gazety Olsztyńskiej: Czy mrągowski sąd unieważni umowę z pobieraczek.pl? - Mrągowo
janina27 jest off-line  
28-04-2013, 21:06  
Mefisto26
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Ciekawe jak ta powyższa sprawa Mrągowa się zakończy
Nie wiem sam czy płacić czy nie tylko uważam,że może być problem jak okaże się że jest wszystko zgodnie z prawem i zostanę wpisany do BIG.
Kto z was zapłacił i miał jeszcze jakieś dodatkowe kłopoty?
Mefisto26 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ problem z pobieraczkiem (odpowiedzi: 1) Witam, mam problem z pobieraczkiem Przez 1.5 roku byłspokój od kiedy napisałem o odstąpieniu od umowy ponieważ przez 3 miesiące nie wysłali mi...
§ Problem z pobieraczkiem (odpowiedzi: 2) Witam serdecznie. Mam problem z pobieraczkiem.Zalogowałam się na ich stronie,ale żadnego pliku nie ściągnęłam.A oni wysłali ma po miesiącu emalia z...
§ probem z pobieraczkiem (odpowiedzi: 1) mój 11 letni syn wszedł na stronę pobieraczek5, nie wysyłał do nich żadnego smsa potwierdzającego ani nie korzystał z ich usług ,dzisiaj przyszło...
§ Problem z Pobieraczkiem (odpowiedzi: 1) Witam chciałbym się dowiedzieć co sądzicie o postępowaniu osób zarządzających stroną internetową pobieraczek.pl, ponieważ jakies 2 lata temu moja...
§ Problem z pobieraczkiem (odpowiedzi: 1) Witam, mam wielki problem ze strona "Pobieraczek ", weszłam na ta strone, kolezanka podała na 1 str. moj mail, i nic wiecej, była wiadomosć, ze moge...
§ problem z pobieraczkiem (odpowiedzi: 1) Witam,mam taki problem,siostra nie przeczytala dobrze regulaminu i wypelnila formularz na stronie pobieraczek.pl gdzie 10 dni miala testowac...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.