Umowa o współpracy - nie wypłacenie należności - Forum Prawne

 

Umowa o współpracy - nie wypłacenie należności

Jestem artystą i wraz z moim zespołem obsługiwaliśmy bal karnawałowy w jednym z dużych hoteli w Katowicach. Podpisana była umowa o współpracy w brzmieniu jak poniżej. Po czym dyrektor tegoż hotelu przekazał mi wczoraj informację ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
13-02-2013, 08:36  
andrzej76_
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie Umowa o współpracy - nie wypłacenie należności

Jestem artystą i wraz z moim zespołem obsługiwaliśmy bal karnawałowy w jednym z dużych hoteli w Katowicach.

Podpisana była umowa o współpracy w brzmieniu jak poniżej. Po czym dyrektor tegoż hotelu przekazał mi wczoraj informację że nie wypłaci mi należności ponieważ na naszym stole w garderobie było piwo. Piwo rzeczywiście było. Ale czy jest to podstawa do zerwania umowy skoro nikt nie był ani upojony ani badany alkomatem ani nie ma takiego zapisu w umowie?

Wszystkie warunki z umowy zostały spełnione.

Co mogę zrobić żeby skłonić hotel do wywiązania się z umowy?


Bardzo proszę o pomoc.


Treść umowy (usunąłem dane osobowe):

UMOWA O WSPÓŁPRACY /2013

Zawarta w dniu ............ 2013 roku w Katowicach, z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 wskazanej powyżej ustawy, pomiędzy:

1......................................, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy pod numerem KRS 0...................., NIP .............., REGON ................,

reprezentowany przez ............................. – Dyrektora Generalnego.

zwanym/ną dalej ORGANIZATOREM

a
.................................................. ..........................................

2.
zwanym w Dalszej części umowy Artystą

o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć sprzęt w dniu koncertu, tak aby umożliwić punktualne przeprowadzenie próby oraz koncertu.

Artysta zobowiązuje się zapoznać z miejscem wykonania koncertu, przepisami i regulaminami bhp oraz p.poż, a także regulaminem porządkowym obowiązującymi na terenie wykonania koncertu oraz postępować zgodnie z nimi.

§ 2.

Organizator oświadcza, że zna i akceptuje repertuar Artysty oraz uznaje jego prawo do swobodnego ułożenia programu jak też własnego wizerunku scenicznego.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Artystę programu artystycznego trwającego między godziną 20.00 a 4.00 dnia 09 lutego 2013.

§ 3.

Za koncert Artysty Organizator zapłaci kwotę ....... zł netto. Organizator zobowiązuje się wypłacić Artyście, do 14 dni po wykonaniu koncertu na konto

Nr konta:............................................ ............

§ 4.

Organizator zobowiązuje się, że scena zostanie udostępniona Artyście w dniu wykonania programu w godzinach ustalonych między zawierającymi umowę w celu zainstalowania własnego sprzętu oraz przeprowadzenia próby dźwięku.

Organizator zobowiązuje się, że scena będzie w pełni przygotowana pod względem bezpieczeństwa Artysty, tj. zgodnie z przepisami: BHP, przeciwpożarowymi itd.

Strony ustalają, że obowiązek nagłośnienia koncertu spoczywa na Artyście, przy czym przez nagłośnienie należy rozumieć dostarczenie sprzętu i jego zainstalowanie oraz obsługę podczas koncertu oraz podczas próby.

Strony ustalają, że obowiązek oświetlenia sceny spoczywa na Artyście, przy czym przez oświetlenie należy rozumieć dostarczenie sprzętu, jego zainstalowanie oraz obsługę podczas koncertu oraz podczas próby.§ 5.

Ponadto Organizator zobowiązuje się do:

Udostępnienia Artyście od momentu przybycia na teren obiektu aż do chwili jego opuszczenia garderoby.

§ 7.

2. Artysta wyraża zgodę na robienie zdjęć w trakcie koncertu będącego przedmiotem umowy w celach dokumentujących koncert na stronach internetowych Organizatora.

§ 8.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie kwestie nie uregulowane w niniejszej umowie będą rozpatrywane zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz innych, stosownych aktów normatywnych.


§ 12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 13.
Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla siedziby strony wnoszącej pozew.
andrzej76_ jest off-line  
13-02-2013, 13:05  
LawoK
Zbanowany
 
Posty: 6.550
Domyślnie RE: Umowa o współpracy - nie wypłacenie należności

Złożyć pozew o zapłatę.
LawoK jest off-line  
18-02-2013, 13:14  
andrzej76_
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: Umowa o współpracy - nie wypłacenie należności

Bardzo dziękuje za odpowiedź.
W piątek minął termin zapłaty a na koncie pustka. Czy przed złożeniem pozwu powinienem napisać wezwanie do zapłaty i wysłać poleconym?
andrzej76_ jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Świadectwo pracy a wypłacenie ekwiwalentu (odpowiedzi: 4) Witam, Zakończyłem wczoraj tj. 30.06.2014r. umowę zawartą na okres próbny. Pracowałem 3 miesiące, czyli max. Również wczoraj otrzymałem...
§ wypłacenie mi należności?! (odpowiedzi: 2) Witam wszystkich, Bardzo bym prosił o jakąś poradę . Krótki opis. W zeszłym roku rozwiązałem umowę na czas nie określony za porozumieniem stron. ...
§ Umowa o dzieło i niewypłacenie należności (odpowiedzi: 3) Witam! Mój znajomy ma poważny problem. Otóż przyjął zlecenie na budowę domu. Jest osobą fizyczną, nie ma założonej działalności gospodarczej i pracę...
§ Niewypłacenie należności za wykonaną pracę (umowa o dzieło) (odpowiedzi: 1) Jestem wykładowcą w jednej z prywatnych wyższych uczelni. Przeprowadziłem ze studentami tej uczelni szereg wykładów, ćwiczeń oraz seminaria (byłem...
§ Wypłacenie należności za niewykorzystany urlop (odpowiedzi: 7) Witam serdecznie. Kończy mi się umowa i nie będę jej przedłużał. Mam też do wykorzystania jeszcze dni urlopu wypoczynkowego i co za tym idzie...
§ wypłacenie należnych pieniędzy (odpowiedzi: 5) Witam serdecznie proszę mi pomóc w takiej sprawie : wygrałam sprawę w sądzie ze swoim pracodawczynią odwołała się do Sadu Okręgowego ale również...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.