odsetki za zwłokę w realizacji umowy - Forum Prawne

 

odsetki za zwłokę w realizacji umowy

Przepraszam, jeśli to nieprawidłowy dział - chętnie przekopiuję post do właściwego, jeśli uzyskam wskazówkę, do jakiego działu. Zleceniobiorca (jednosobowa dg) nie wywiązał się z terminu wykonania strony internetowej dla mnie (jednosobowa dg) (wartość zamówienia 4500+vat, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
12-04-2013, 01:36  
koral00
Początkujący
 
Posty: 29
Domyślnie odsetki za zwłokę w realizacji umowy

Przepraszam, jeśli to nieprawidłowy dział - chętnie przekopiuję post do właściwego, jeśli uzyskam wskazówkę, do jakiego działu.

Zleceniobiorca (jednosobowa dg) nie wywiązał się z terminu wykonania strony internetowej dla mnie (jednosobowa dg) (wartość zamówienia 4500+vat, kilkanaście podstron). Termin był 2013.02.18 a do dziś jest dzieło nieskończone. W umowie zawarta jest kluzula o odsetkach 200zł/dzień. Czy na podstawie umowy mam szansę wyegzekwować te odsetki? Oraz doatkowo ewentualnie zwrot korzyści nieuzyskanych (1 klient/miesiąc)? Wykonawca broni się tak, że on wszystko dostarczał w terminie 7 dni od moich uwag. Mianowicie Wykonawca dostarczał stronę jedną z kilkunastu, najdalej za 2 dni była ode mnie odpowiedź z uwagami i na kolejną modyfikację czekałem do 7 dni. Z modyfikacją poprzedniej podstrony przychodziła kolejna podstrona i mogłem ustosunkować się do dwóch. W każdym razie na dzień 18.02 nie było 100% propozycji nawet, do których mógłbym się odnieść.

Mam w jednym dokumencie spisaną całą korespondencję elektroniczną.


Wyciąg z umowy:

§1
1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zaprojektowania i wykonania strony internetowej zwanej dalej „stroną internetową”. Zakres usług Wykonawcy w odniesieniu do strony internetowej obejmować będzie:
* stworzenie układu graficznego strony internetowej głównej oraz podstron wraz z zamieszczonymi zdjęciami oraz przykładowym tekstem, (dokładna specyfikacja została opisana w załączniku nr 1 który jest integralną częścią umowy)
* stworzenie znaków, które odzwierciedlające koncepcje prac wykonywanych przez Zleceniodawcę
* zakodowanie stworzonej grafiki w HTML5/CSS3/JavaScript
2. Ostateczny termin wykonania Strony ustalają na dzień 18.02.2013

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się po dostarczeniu przez Zamawiającego materiałów oraz wskazówek potrzebnych do wykonania strony internetowej (zdjęcia, loga, itd…) przedstawić mu gotowy projekt strony głównej w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy i dostarczenia materiałów i wskazówek potrzebnych do wykonania strony internetowej.
2. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę projektu, o których mowa w ust. 1 powyżej, które nie spełniają oczekiwań Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni po otrzymaniu listy uwag Zamawiającego dotyczących projektu strony internetowej zobowiązuje się do naniesienia ich na ostatecznym projekcie strony internetowej.
3. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego projektu strony głównej spełniającego wymagania Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do wykonania strony internetowej na podstawie zaakceptowanego na piśmie projektu.

§3
1. Odbiór strony internetowej zostanie przeprowadzony przez Strony poprzez sporządzenie pisemnego „Protokołu Odbioru” potwierdzającego prawidłowość wykonania prac.
2. Odbiór znaków symbolizujących prace wykonywane przez Zleceniodawcę nastąpi równocześnie z odbiorem strony internetowej i zostanie potwierdzony osobną klauzulą w protokole odbioru. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wspomniane znaki w formie grafik wektorowych.
3. W terminie trzech miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Zamawiający będzie prowadził testy funkcjonowania strony internetowej. W tym samym terminie Wykonawca zobowiązany będzie wprowadzać na stronie internetowej, na życzenie Zamawiającego, zmiany dotyczące jej funkcjonalności będące wynikiem prowadzonych testów.
4. Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie strony internetowej (w zakresie HTML5/CSS3/JavaScript) w terminie 12 miesięcy od daty odbioru. Gwarancji podlega wersja dostarczona przez Wykonawcę w trakcie odbioru wraz z kolejnymi modyfikacjami dokonywanymi przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się usunąć błędy znalezione przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych poprzez dostarczenie poprawionego pliku (jeden lub kilka) na adres e-mail Zamawiającego.

§4
1. W przypadku niedotrzymania terminów: dostarczenia projektu strony głównej, wykonania strony internetowej w zakresie opisanym w załączniku 1 Wykonawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniodawcy karę umowną 200zł netto (słownie: 200zł 00/100) za każdy dzień zwłoki. Końcowa faktura zostanie pomniejszona o tę karę.
koral00 jest off-line  
12-04-2013, 02:21  
LawoK
Zbanowany
 
Posty: 6.550
Domyślnie RE: odsetki za zwłokę w realizacji umowy

Będzie trudno, jeżeli pierwotny projekt został dostarczony przed 18.02.2013.
Inaczej mógłbyś "celowo" wnosząc poprawki do stron opóźniać przyjęcie projektu do momentu "wyzerowania" kwoty do zapłaty.

Miałem podobną sprawę z klientem dla którego otwierałem sklep internetowy, ciągłe zmiany "logo w lewo, prawo itd." doprowadziły do prawie 2 miesięcznego opóźnienia w otwarciu sklepu i zleceniodawcy wydawało się, że na mnie sobie odbije sobie straty.

Jeżeli poprawki nie dotyczyły rozbieżności pomiędzy otrzymanym projektem, a założeniami z umowy to nic nie ugrasz.
Inna sprawa, gdy dotyczyły błędów w działaniu.
Niestety o tym już nic nie napisałeś.
LawoK jest off-line  
12-04-2013, 08:49  
koral00
Początkujący
 
Posty: 29
Domyślnie RE: odsetki za zwłokę w realizacji umowy

To zależy, jak definiwac "pierwotny projekt". Ogólnie proces produkcji strony www wygląda przeważnie tak:
-projekt strony głównej - obrazek - tu schodzi najwięcej czasu, bo dobór kolorystyki, menu itp
-projekty kolejnych podstron zgodnie ze specyfikacją - obrazki
-po zatwierdzeniu wszystkich obrazków jest to przetwarzane na html zjadliwy dla przeglądarek

Na podstawie obrazka klient określa czy mu się strona podoba czy też co należy zmienić.

I tak miało też być w tym przypadku.

Makieta strony www dostarczona do agencji miała ok. 30 podsron, z czego koło połowy ię powtarzało, więc zgodnie ze sztuką nie było w zakresie umowy. Na potrzeby tego wątku przyjmijmy, że do wykonania było 15 podstron (łącznie ze stroną główną). W terminie do 18.02 dostałem 6 obrazków oraz 3 html. Kolejne obrazki spłynęły sukcesywnie w ciągu 2 tygodni. Natomiast potem na każdą nawet drobną poprawkę czekałem kilka, ale do 7 dni. Mimo że było to do wykonania niemalże od ręki (wiem, bo się trochę na tym znam).

Zgłaszane poprawki, te tak długo wykonywane, dotyczyły zarówno obrazków (zmiana kolorystyki niektórych ikon, dodanie cienia tu i ówdzie) jak i html (w pierwszym podejściu niezgodne z wymaganiem, w kolejnych wstawione zostały elementy w sposób niezgodny ze sztuką/tendencjami, aczkolwiek nie było to zawarte w umowie).
koral00 jest off-line  
12-04-2013, 19:29  
LawoK
Zbanowany
 
Posty: 6.550
Domyślnie RE: odsetki za zwłokę w realizacji umowy

Za bardzo kombinujesz.
Czy wykonawca po za terminem końcowym, nie dotrzymał któregokolwiek z terminów umowy.
1. Czy został dostarczony projekt zgodnie z założeniem w ciągu 10 dni od podpisania umowy ?
2. Czy poprawki były wykonywane zgodnie z umową do 7 dni od ich zgłoszenia ?
3. Ile było zgłoszonych poprawek nie związanych z działaniem (błędy ze strony wykonawcy).

Jak sobie na to odpowiesz:
1. tak
2. tak
3. [ilość poprawek] razy 7 dni.

Termin realizacji to 18.02.2013 + 3 pkt.

Jeżeli to zostało przekroczone to masz szanse w sądzie, jeżeli nie, szkoda twojego czasu i pieniędzy, wykonawca wygra sprawę.

Ps. Nikogo nie obchodzi czas realizacji wg. "twojej wiedzy", liczy się co na temat czasu wykonania poprawki mówi umowa.
LawoK jest off-line  
13-04-2013, 05:55  
koral00
Początkujący
 
Posty: 29
Domyślnie RE: odsetki za zwłokę w realizacji umowy

Dziękuję za odpowiedzi. Rozumiem, że przy tak sformułowanych punktach nie mam szans i nie ma znaczenia to, że na dzień 18.02 nie było pierwszego kompletu obrazków stron do oceniania? Ostatnia, 15 strona (ten wstępny obrazek, pierwsza wersja) została dostarczona 08.03.
koral00 jest off-line  
13-04-2013, 18:07  
LawoK
Zbanowany
 
Posty: 6.550
Domyślnie RE: odsetki za zwłokę w realizacji umowy

Niestety.
To ogólne "zabezpieczenie" usługobiorców.
LawoK jest off-line  
14-04-2013, 09:19  
koral00
Początkujący
 
Posty: 29
Domyślnie RE: odsetki za zwłokę w realizacji umowy

LawoK - dziękuję za pomoc. Oszczędziłeś mi mnóstwo czasu i prawdopodobnie kosztów.
koral00 jest off-line  
17-04-2013, 07:34  
koral00
Początkujący
 
Posty: 29
Domyślnie RE: odsetki za zwłokę w realizacji umowy

Jeszcze odgrzebię swój temat, bo niestety się nie skończył

Jakieś 14 dni temu zgłosiłem kilka błędów (są to faktyczne błędy, a nie błędy "według mojej wiedzy") oraz kilka niedociągnięć do poprawki wraz z prośbą o określenie terminu wykonania tych zgłoszeń oraz w ogóle określeniem się, które zgłoszenia wykonawca uznaje za błędy i je poprawi a które odrzuca. Niestety nie ma odpowiedzi.

Czy to może być przyczyną do wypowiedzenia umowy? Dla mnie najkorzystniejszym rozwiązaniem jest aby do mnie trafiły prawa autorskie z tytułu wykonanej strony, ale żebym nie musiał dopłacać, już pal licho zaliczkę. W umowie jest punkt:

W dniu podpisania przez Strony Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 pkt.2 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do struktury odesłań występujących wewnątrz Strony (links) jak i pomiędzy stronami (hyperlinks) oraz do sposobów zaznaczeń (markowania) odesłań, w zakresie następujących pól eksploatacyjnych [ciach]

Ale Wykonawca nie jest autorem wspomnianych odesłań, gdyż otrzymał od nas gotową makietę strony, która zawierała opis odesłań.

Czy można sporządzić mniej więcej taki dokument:
Z powodu rażących uchybień w realizacji umowy wypowiadam umowę. Domagam się zwrotu zaliczki oraz poniesionych strat 200zł/dzień od daty podpisania umowy do dnia otrzymania pisma. Jako akceptowalną formę rozwiązania sporu proponuję przekazanie dzieła w istniejącej formie wraz z prawami autorskimi wymienionymi w umowie za pomocą protokołu odbioru bez dopłacania różnicy wynikającej z kwoty umowy oraz wpłaconej zaliczki.
koral00 jest off-line  
17-04-2013, 08:02  
LawoK
Zbanowany
 
Posty: 6.550
Domyślnie RE: odsetki za zwłokę w realizacji umowy

Umowę można wypowiedzieć, o ile sama umowa posiada taki punkt - taki "myk" o którym ludzie zapominają - wiem głupie, ale nie ja prawo stanowię
W praktyce każdą można rozwiązać, jednak najbardziej bezpieczny sposób to porozumienie obu stron.

Natomiast sam protokół odbioru z tego co wynika z umowy jest akceptacją wykonanych prac Podpisując taki protokół prócz tego, że dzieło zakończysz potwierdzasz także jego pełne wykonanie.

Cytat:
§3
1. Odbiór strony internetowej zostanie przeprowadzony przez Strony poprzez sporządzenie pisemnego „Protokołu Odbioru” potwierdzającego prawidłowość wykonania prac.
Co do samego pisma
Z treści pisma wynika, że żądasz:
1. zwrotu zaliczki
2. wypłacenia zadośćuczynienia za każdy dzień 200 zł od dnia podpisania umowy ?
3. praw autorskich
4. wykonanej pracy
No chłopie nie można mieć za darmo wszystkiego i jeszcze kazać sobie dopłacać
Co ciekawsze w kolejnym zdaniu już zaliczki nie chcesz, odszkodowania tez nie, a tylko dzieło i żebyś nie musiał płacić za usługę.
Straszny "burdel" jak na 3 zdania.

Na twoim miejscu wezwałbym pisemnie (nie na e-mial) wykonawcę do zakończenia dzieła.
Równocześnie zażądałbym pisemnej odpowiedzi oraz określenie przez wykonawcę ostatecznego terminu zakończenia prac.
Żeby do tego interesu nie dopłacić musisz mieć "podkładki".
LawoK jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Rekompensata za opóźnienie w realizacji umowy (odpowiedzi: 4) Witam wszystkich użytkowników i proszę o pomoc! 28 marca zawarliśmy umowę o wykonanie mebli kuchennych wraz z montażem. Wpłaciliśmy zadatek, na...
§ Czas realizacji umowy (odpowiedzi: 1) Witam, Ja jako osoba fizyczna zleciłem serwisowi naprawę ogrzewania postojowego (tzw. webasto). Zostało ono wymontowane 7/12/2010. Otrzymałem...
§ opóźnienie w realizacji umowy sprzedaży - allegro (odpowiedzi: 6) Witam, Zawarłem umowę sprzedaży przedmiotu za pośrednictwem Allegro. Pieniądze wpłaciłem po nie całym miesiącu, ponieważ zapomniałem o tej aukcji....
§ jak naliczyc ustawowe odsetki w przypadku czesciowej realizacji zamowienia (odpowiedzi: 1) Witam, Chciałbym się dowiedzieć jak mogę naliczyć karne odsetki w przypadku gdy część z zamówionej kuchni została zamontowana w terminie, a na...
§ netia WIMAX i brak realizacji umowy (odpowiedzi: 2) Nie wiem czy w dobrym dziale jeżeli nie to przepraszam .Mam taki problem : W dniu 23.11.2009 podpisałam umowę z Netią na 24 miesiące na usługę tel i...
§ Zlecenie bez umowy a termin realizacji i pieniądze (odpowiedzi: 1) Witam, Mam problem. Jakiś czas temu przyjąłem zlecenie na wykonanie strony internetowej. Nie podpisywaliśmy żadnej umowy, ja nie chciałem. Mimo...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.