Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - Forum Prawne

 

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Witam . Mam pytanie . Do miejsca pracy mojego kolegi przyszedł wyrok - nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez e-sąd. Jak uważacie, czy doręczenie wyroku do miejsca pracy jest zgodne z prawem? Jest to ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
23-10-2013, 09:05  
rutus
Użytkownik
 
Posty: 51
Domyślnie Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Witam . Mam pytanie . Do miejsca pracy mojego kolegi przyszedł wyrok - nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez e-sąd. Jak uważacie, czy doręczenie wyroku do miejsca pracy jest zgodne z prawem? Jest to postępowanie cywilne więc powód winien podać miejsce zameldowania pozwanego? a gdy takiego nie zna ? podał adres miejsca pracy w pozwie? co ma ów pozwany teraz zrobić?. Z góry dziękuję za wszelkie porady.
rutus jest off-line  
23-10-2013, 09:47  
gryffinian
Przyjaciel forum
 
gryffinian na Forum Prawnym
 
Posty: 22.508
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Cytat:
Jak uważacie, czy doręczenie wyroku do miejsca pracy jest zgodne z prawem?
A czemu by miało nie być? Wyrok dotyczy osoby, a nie miejsca zamieszkania czy zakładu pracy. A co jeśli Twój kolega np by nigdzie nie był zameldowany?
gryffinian jest off-line  
23-10-2013, 09:53  
rutus
Użytkownik
 
Posty: 51
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Tak ale należy w pozwie podać adres zameldowania na terenie polski, a nie zakładu pracy? najłatwiej się dowiedzieć gdzie dana osoba pracuje i np. szef odbiera taką korespondencję to chyba niezbyt prawne? można w sprzeciwie podnieść , że adres podany w korespondencji nie jest adresem do doręczeń, ani miejscem zameldowania w związku z powyższym dalszą korespondencję proszę kierować na adres zameldowania? a ta odpowiedzialnosć spoczywa na powodzie.
rutus jest off-line  
23-10-2013, 10:11  
gryffinian
Przyjaciel forum
 
gryffinian na Forum Prawnym
 
Posty: 22.508
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Oczywiście, ale wg 499 par 4 KPC nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju. A w tym wypadku mogło - do zakładu pracy.
gryffinian jest off-line  
23-10-2013, 12:02  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.469
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Dostał ten nakaz czy nie dostał?
rafal_26 jest off-line  
23-10-2013, 12:40  
rutus
Użytkownik
 
Posty: 51
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Dostał w pracy ale nie na adres zameldowania
rutus jest off-line  
23-10-2013, 13:08  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.469
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Więc w czym ma problem?

Gorzej, gdyby nie dostał.

Z tym adresem pracodawcy to różnie bywa i różne są poglądy orzeczników.
Zresztą komentatorzy też nie są jednolici. Jedni uważają, że możliwe jest takie doręczenie dopiero, gdy nie odbiera pod adresem zamieszkania, inny że można od razu wysyłać na adres pracodawcy.

Ważne że ma i ważne, aby wiedział kiedy zostało odebrane przez pracownika, bo termin będziemy liczyć od dnia odbioru przez pracownika (sekretariat), a nie od fizycznego przekazania mu do rąk.

No chyba, że od razu dostał do rąk od listonosza.
rafal_26 jest off-line  
23-10-2013, 14:19  
rutus
Użytkownik
 
Posty: 51
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Jak może skutecznie bronić sie już w Sądzie Rejonowym? Jakie podnosić kwestie. Chodzi o oryginalosć dokumentów powoda, pełnomocnictwa itp? bo to na niego wysłała firma windykacyjna instrum justica . Z tego co wiadomo to gdy sprawa trafia do Rejonowego przed rozpoczęciem procesu kto płaci koszty sądowe? bo słyszałem ,że firmy windykacyjne bardzo często nie odnoszą się do warunków formalnych stawianych przez sąd i sprawy zostają umarzane ?
rutus jest off-line  
23-10-2013, 16:44  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.469
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Dobrze przeczytałeś, ale czy tak będzie w Twojej sprawie, tego nie wie nikt.

Jak się bronić?

Nie rozumiem pytania. Jest to pytanie zbyt ogólne. To jakbyś powiedział lekarzowi, że jesteś chory, ale nie wskazał co Ci dolega.
rafal_26 jest off-line  
27-08-2014, 19:37  
rutus
Użytkownik
 
Posty: 51
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Od wyroku złożyłem sprzeciw do e-sądu i sprawa trafiła do sądu cywilnego -właśnie dostałem kwity aby się ustosunkować do długu w wysokości 1.700 złotych, załaczyli cesję wierzytelności, pełnomocnictwai 3 faktury z 2012 roku oraz notę obciązeniową za zerwanie umowy. Problem jednak w tym , że ja nie zgadzam się z wysokoscią faktur , które załaczyli ?, czy można wnosić w sądzie aby przedstawili szczegółowy biling telefoniczny?, dodam że skłądałem telefoniczne reklamacje u operatora za wszystkie trzy faktury i na żadną nie otrzymałem odpowiedzi, czy mogę żądać nagrań z rozmów z obsługą klienta z 2012 roku? pani wpisywała przez telefon treść moich reklamacji (zgodnie z regulaminem takie skąłdanie reklamacji jest dopuszcalne), dodatkowo nota obciązeniowa w ysokosci 850 złotych za zerwanie umowy, problem w tym ,że nie otrzymałem od operatora sieci żadnego zerwania umowy?, czy mogę wnosić w sądzie aby przedstawili doręczony mi wypowiedzenie umowy?, za z tego co się orienyuję taką notę można nałożyć tylko po doręczeniu drugiej stronie listem poleconym, dodatkowo wyczytałem gdzieś że operator nie może nakłądać not obciązeniowych tylko może naliczać odsetki?. Prosze pomóżcie jak się skutecznie obronić w sądzie?
rutus jest off-line  
27-08-2014, 20:14  
jerry23
Stały bywalec
 
Posty: 2.050
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

brakuje umowy i innych rzeczy. roszczenie bezzasadne, powodztwo nieudowodnione. musisz napisac odpowiedz na pozew, ale to musi ci zrobic ktos kumaty w temacie
jerry23 jest off-line  
27-08-2014, 20:17  
rutus
Użytkownik
 
Posty: 51
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

można coś więcej się dowiedziec ? bo nie stać mnie na adwokata? umowę załaczyli...
rutus jest off-line  
28-08-2014, 11:38  
jerry23
Stały bywalec
 
Posty: 2.050
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

nie stać cię na adwokata... a na płacenie i komornika stać? to taka myśl, dygresja na marginesie... bo wszak przy wygranej sprawie ciebie to nic nie kosztuje
jerry23 jest off-line  
28-08-2014, 13:30  
rutus
Użytkownik
 
Posty: 51
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Powód wnosi o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na podstawie łaczącej strony umowy, której przedmiotem było świadczenie usług telekomunikacyjnych . Powód podaje wyciąg z księgi rachunkowej Funduszu(instrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekuryzacyjny z siedzibą w Warszawie) o num 706410003817 nadając mu rangę dokumentu urzędowego. Warunkiem otrzymania należności przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi(tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie V CSK 187/06). Za dowód tego nie można uznac wyciągu z ksiag rachunkowych funduszu sekurytazycyjnego z dnia 11.04.2013 roku załączonego do pozwu. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie sygn. P1/10 zostało wykluczone uprzywilejowanie dowodowe jakie posiadały fundusze sekuryzacyjne . Borąc pod uwagę cechy charakterystyczne funduszu sekurazycyjnego Trybunał konstytucyjny stwierdził brak konstytucyjnie wartościowych argumentów uzasadniających utrzymywanie, w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta, przywileju procesowego w postaci przyznania wyciągom mocy dokumentu urzędowego(na podstawie art.. 194 ustawy z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Uprzywilejowanie ksiąg rachunkowych funduszy sekuryzacyjnych i wyciągów z tych ksiąg w postępowaniu cywilnym prowadziło do naruszenia zarówno zasady równości stron w procesie cywilnym, jak i zasady sprawiedliwości społecznie wyrażonej w art. 2 konstytucji. W związku z powyższym wnosi się o oddalenie dowodu z wyciągu z księgi rachunkowej funduszu. Strona powodowa dostarczyła kserokopię umowy z pierwotnym wierzycielem PTK Centertel sp.zoo z dnia 10.12.2010 roku –jednak po zapoznaniu się z aktami sprawy nie przedłożyła jej oryginału-strona pozwana wnosi o oryginał tej umowy. Strona powodowa przedstawiła kserokopie 3 duplikatów faktur i jednej noty obciążeniowej. Strona pozwana nie zgadza się z wysokością podanych faktur i wnosi o szczegółowe ich wyliczenie tj. przedstawienie bilingów telefonicznych , co w sposób oczywisty uwiarygodni wysokość dochodzonych roszczeń przez firmę windykacyjną, wnioskuje się również o obowiązującą w w.w terminie tabeli opłat. Strona pozwana podnosi, ze w sprawie trzech wniesionych faktur złożyła w miesiącu wrzesień 2012 roku, październik 2012 roku, listopad 2012 roku reklamację u operatora Orange w sprawie zawyżonych faktur zgodnie z załaczonym regulaminem do umowy tj. Rozdział IV Reklamacje § 32 pkt.3 korzystając z opcji telefonicznego zgłoszenia , gdzie pracownik (konsultant) przyjmował zgłoszenie. Niestety odpowiedzi w przypadku trzech reklamacji nie otrzymano. Zgodnie z regulaminem § 32 pkt.9- jeżeli reklamacja w ciągu 30 dni nie zostanie rozpatrzona uznaje się ją jako uwzględnioną. W związku z powyższym strona pozwana wnosi o bilingi połączeń z konsultantem w miesiącach wrzesień 2012, październik 2012, listopad 2012 roku i powołanie dowodu z nagrań rozmów z konsultantem przyjmującym reklamację, co udowodni powyższe. Całkowicie bezzasadne strona pozwana, która zapoznała się z w.w notą obciążeniową w chwili otrzymania pozwu, uznaje obciążenie jej również kwotą 847,35 złotych z dnia 06.01.2013 roku uznając jako bezprawne działanie nie znajdującej podstawy prawnej. Zgodnie z prawem notę obciązeniową (kara umowna) wystawia się po rozwiązaniu umowy. Zgodnie z regulaminem załączonym do umowy § 20 pkt.1 „wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telefonicznych wymaga formy pisemnej, pod rygorem jej nieważności” pkt.5Wypowiedzenie przez operatora umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres właściwy do korespondencji” , brak w złożonej przez powoda jest skuteczne potwierdzenie zerwania umowy z pozwanym – strona pozwana wnosi o oryginalne dokumenty potwierdzające zerwanie umowy z powodem i skuteczne ich dostarczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dopiero skutecznie zerwana umowa umożliwia wysyłanie not obciążeniowych, których to pozwany nie otrzymał co czyni ją nieskuteczną i bezprawną. Zachowanie operatora było całkowicie niezrozumiałe, tym bardziej dochodzenie roszczeń przez firmę windykacyjnej, której sprzedano dług nie informując jej o stanie faktycznym. Dodac należy , że karę umowną można zastrzec tylko na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, taką karę stosuje się, jeśli np. ktos deklaruje, że wybuduje dom, ale go nie zrobi lub wybuduje go wadliwie . Nie można jednak kogoś karać za to ,że np. nie zapłacił rachunków w terminie. W takiej sytuacji jedynie operator mógł nałożyć na klienta odsetki. Taki sam pogląd wyraził Sąd Rejonowy w Tychach tj. przewodniczący składu orzekającego sędzia Mariusz Rupa. Strona powodowa podaje w swoim wniosku na formularzu pkt.9 , że cyt: „ na wartość przedmiotu sporu składa się: kwota 1583 złotych stanowiąca nieziszczoną wartość ekwiwalentu za dostarczone usługi telekomunikacyjne”, zaznaczyc należy , ze powód przedstawił trzy kserokopie faktur z zawyżoną kwotą i bezprawnie wystawiona notę obciązeniową , która przecież nie jest ekwiwalentem za dostarczone usługi telefoniczne. Powód podaje, że wezwał pozwanego do dobrowolnej zapłaty spornej kwoty wskazując jednocześnie, iż w przypadku jej nie zapłacenia sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Strona pozwana kwestionuje aby to otrzymywała od powoda jakąkolwiek korespondencję. W związku z powyższym strona pozwana wnosi o udokumentowanie dostarczenia listem poleconym korespondencji. W związku z powyższym, ponieważ pozwany twierdzi , że do zgodnego z prawem rozwiązania umowy nie doszło co w sposób oczywisty nie daje żadnej delegacji prawnej do wystawiania not obciążeniowych, a zgłaszane telefoniczne reklamacje pozostawały bez odpowiedzi uznał, że zgodnie z obowiązującym regulaminem zostały uznane. W myśl ogólnej reguły art. 6 kc winna była wskazać istnienie zobowiązania wobec pierwotnego wierzyciela oraz jego wysokość. Załaczone do pozwu dokumenty w postaci wyciągu z ksiag rachunkowych funduszu sekuratyzacyjnego, umowy ramowej przelewu wierzytelności oraz konkretyzującego go porozumienia mają charakter dokumentów prywatnych, a ponieważ istnienie przedstawione zadłużenie zostało skutecznie zakwestionowane, to strona powodowa reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika, powinna wykazac prawdziwość swoich twierdzeń, a ponadto ustalić w jaki sposób strona powodowa obliczyła wysokość zadłużenia i w oparciu o jakie zasady określiła wysokość przysługujących jej odsetek.


Mając powyższe okoliczności na względzie roszczenie powoda względem pozwanego jest całkowicie bezzasadne i powinno zostać oddalone.
rutus jest off-line  
28-08-2014, 13:44  
jerry23
Stały bywalec
 
Posty: 2.050
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

ok, dobrze napisane zarzuty (wyciąg, sporne faktury, reklamacja, bezzasadna nota)
jerry23 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (odpowiedzi: 20) Witam, pod koniec stycznia dostałem pismo z sądu inaczej "Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym " na kwotę 320,37 zł oraz kwotę 67,50 zł z...
§ Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (odpowiedzi: 4) Witam, W dniu dzisiejszym otrzymałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (dodam tylko że odebrał ją mój współlokator i zanim mi ją odesłał to...
§ Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (odpowiedzi: 10) Termin zapłaty upłynął , dłużniczka nie zapłaciła.Co dalej ?
§ nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (odpowiedzi: 10) witam, dostałem z sądu rejonowego nakaz zapłaty za mandaty które otrzymałem za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez biletu, odebrałem pismo...
§ Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (odpowiedzi: 3) Witam wszystkich pomocnych ;) Sprawa wygląda następująco w grudniu zeszłego roku pracowałem na umowę zlecenie, w umowie miałem odpowiedzialność...
§ Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. (odpowiedzi: 3) Witam i proszę o pomoc ! Zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za czyn z art.264par.3 kk,264a par.1 kk,art. 270 par. 1 kk,art. 274 kk w zw.z 11...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.