Komornik - jaka opłata stosunkowa? - Forum Prawne

 

Komornik - jaka opłata stosunkowa?

Jeśli komornik nie doręczył dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, a wierzyciel złożył wniosek o umożenie, to zgodnie z art. 49. u.2 UOKSIE komornik pobiera opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Majac na uwadze ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
19-03-2009, 16:25  
chamsin
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Komornik - jaka opłata stosunkowa?

Jeśli komornik nie doręczył dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, a wierzyciel złożył wniosek o umożenie, to zgodnie z art. 49. u.2 UOKSIE komornik pobiera opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Majac na uwadze wyrok TK z dnia 8.05.2006 r. który orzekł, że uzależnienie opłaty egzekucyjnej od skuteczności egzekucji jest właściwe, a pobieranie opłaty, gdy egzekucja jest nieskuteczna, bo dłużnik dobrowolnie oddał dług, jest, według TK, sprzeczne z zasadniczą koncepcją ustawy o komornikach sądowych i z konstytucją

Dlaczego zatem żąda 5% od wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania?

Czy pozostaje tylko zaskarżenie decyzji komornika w sądzie?

Czy sąd ustala wielkość opłaty?

Czy opłata nie powinna być od faktycznie poniesionych kosztów przez komornika?

Pozdrawiam
Chamsin
chamsin jest off-line  
19-03-2009, 17:50  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 3.589
Domyślnie RE: Komornik - jaka opłata stosunkowa?

Wyrok Trybunału dotyczył innego stanu prawnego czyli ustawy w poprzednim brzmieniu gdzie obowiązywała jedna opłata - 15 % nie mniej niż 1/10 przecietnego wyangrodzenia. Wtedy obowiązująca ustawa dawała prawo komornikowi do pobierania opłaty 15 % bez względu na wynik egzekucji tj. w wypadku umorzenia postępowania na podstawie art.823 i 825 kpc. Nawet kiedy dług nie był zapłacony a wierzycel umarzał sprawę to komornik zgodnie z tą wersją przepisów mógł pobrać 15 % opłatę egzekucyjną. Ostatnia nowelizacja Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zróżnicowała wysokość opłat w zasadzie na 4 rodzaje: 15 %, 8 %, 5 % i minimalna 1/10 wynagrodzenia. W twoim przypadku opłata jest ryczałtowa i wynosi nie 5 % ale 1/10 przecietnego wynagrodzenia. Jest to w praktyce opłata za założenie przez komornika sprawy a nie za dokonane czynności. Jeśli otrzymasz od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji to opłata wzrasta już do 5 % (jeśli wierzyciel umorzy sprawę lub umorzy się ona z mocy prawa). Jeśli komornik ściągnie dług z wynagrodzenia lub z konta to opłata znów wzrasta - do 8 %. Jeśli zastosuje inny, bardziej skomplikowany sposób egzekucji to dopiero wynosi 15 %. A zatem opłata jest stopniowana w zależności od ilości wykonanej pracy od ok.227 zł do 15 % całego długu.
Krispl jest off-line  
19-03-2009, 20:26  
chamsin
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Komornik - jaka opłata stosunkowa?

Wiekie dzieki Krispl
chamsin jest off-line  
20-03-2009, 13:46  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: Komornik - jaka opłata stosunkowa?

Czyli mam rozumieć Krispl, iż w przypadku wskazanym przez chamsina -
ani dłużnik ani wierzyciel nie powinni ponosić żadnych kosztów tego postępowania ?
Bedek jest off-line  
21-03-2009, 00:56  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 3.589
Domyślnie RE: Komornik - jaka opłata stosunkowa?

Jeśli komornik założy sprawę i nic nawet nie zrobi a wierzyciel umorzy postępowanie egzekucyjne to zawsze są koszty minimalne 1/10 przeciętnego wynagrodzenia: teraz ok 227 zł od 1 kwietnia już ponad 250 zł + zwrot wydatków gotówkowych np. 5,55 zł za każdy wysłany list polecony. Jeśli wierzyciel się pomylił i założył sprawę ezekucyjną niecelowo (np dług już byl zapłacony) to w/w sumy płaci wierzyciel.
Krispl jest off-line  
21-03-2009, 14:45  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: Komornik - jaka opłata stosunkowa?

Dzięki Krispl.

A jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na podstawie art. 825 pkt 2 kpc, a od dłużnika nie zostały wyegzekwowane żadne świadczenia ?

Dasz radę ? Bo ja naprawdę ->
Bedek jest off-line  
21-03-2009, 22:19  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 3.589
Domyślnie RE: Komornik - jaka opłata stosunkowa?

Jeśli sąd uchylił natychmiasotwą wykonalność orzeczenia to znaczy że egzekucja była niecelowa. Jeśli przed umorzeniem dłużnik postępowania na podstawie art.825 kpc dłużnik nie otrzymał jeszcze zawiadomienia o wszczęciu egzekucji to wierzyciel zapłaci 1/10 przeciętengo wynagrodzenia a jeśli po to 5 % sumy pozostałej do zapłacenia (tu jest problem bo do zapłacenia w zasadzie nie posotało nic) ale w tym wypadku moim zdaniem liczy się opłatę 5 % tak jak by świadczenie było do zapłacenia.
Krispl jest off-line  
22-03-2009, 22:11  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: Komornik - jaka opłata stosunkowa?

Cytat:
Napisał/a Krispl Zobacz post
Jeśli sąd uchylił natychmiasotwą wykonalność orzeczenia to znaczy że egzekucja była niecelowa.
(...) 5 % sumy pozostałej do zapłacenia (tu jest problem bo do zapłacenia w zasadzie nie posotało nic) ale w tym wypadku moim zdaniem liczy się opłatę 5 % tak jak by świadczenie było do zapłacenia.
Że niecelowa - to się zgodzę.
Ale 5 % - na podstawie jakiego przepisu ? Bo 49.2 - nie przewiduje takiego przypadku.

A swoją drogą - trafnie zauważyłeś, iż nie pozostało nic ze świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.
Bedek jest off-line  
23-03-2009, 22:21  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 3.589
Domyślnie RE: Komornik - jaka opłata stosunkowa?

Podstawą pobrania opłaty 5 % za niecelową egzekucję jest art.49 ust.4 i odwołanie do art.49
ust.2 :
...
Art. 49. 1. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika
opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8%wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W obu przypadkach komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanych kwot.

2. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania
egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania
cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości
świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż
dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie
umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
...
4. W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty, o których
mowa w ust. 1 i 2, uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.
...
Krispl jest off-line  
24-03-2009, 11:12  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: Komornik - jaka opłata stosunkowa?

No tak.
Ale w art. 49 ust. 2 jest wyraźnie mowa, że : "w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego" TYLE

Tymczasem w podanej przeze mnie sytuacji - nie wystąpił żaden z wyżej wskazanych przypadków.
Bowiem umorzenie postępowania egzekucyjnego - następiło na wniosek dłużnika i na podstawie art. 825 pkt 2 kpc.

Wg mnie - nie da się zatem zastosować treść art. 49 ust. 2
Bedek jest off-line  
24-03-2009, 18:24  
Krispl
Przyjaciel forum
 
Posty: 3.589
Domyślnie RE: Komornik - jaka opłata stosunkowa?

Artykuł 49 ust.4 mówi tylko i wyłącznie o niecelowym wszczęciu egzekucji - nie wymienia sposobu jej zakończenia a z kolei ust.2 mówi dokładnie o wysokosci opłat i rozróżnia dwa rodzaje opłat zależne od momentu zakończenia postepowania tj. przed lub po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jest zrozumiałe że inną "karę" powininien ponosić wierzyciel za rozpoczęcie niecelowej egzekucji a inną wtedy kiedy doszło już np. do niecelowego zajęcia majątku dłużnika. Niecelową egzekucję może też przecież umorzyć wierzyciel. Możę ją umorzyć również dłużnik dysponujący odpowiednim orzeczeniem sądu. Najważniejsze moim zdaniem jest to czy w istocie egzekucja była rozpoczęta czy też wszczęta celowo czy też nie.
Krispl jest off-line  
24-03-2009, 19:12  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: Komornik - jaka opłata stosunkowa?

Co do zasady - oczywiście się zgadzam.
Ale jak komornik może ocenić czy egzekucję wszczęto celowo czy też nie.

Zobacz poniżej.
Co prawda wtedy jeszcze nie było uregulowania art 49 ust 4 - ale wydaje mi się, że w dużej mierze treści uzasadnienia tego orzeczenia nie straciły na aktualności.
Cytat:
Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 4 sierpnia 2005 r. , III CZP 51/2005
Jak podkreślał wielokrotnie Sąd Najwyższy (...) jakkolwiek komornik jest zobowiązany do ustalenia kosztów egzekucji, to jednak nie jest uprawniony do oceny czy w ogóle istniały podstawy do jej wszczęcia jeżeli wierzyciel łącznie z wnioskiem złożył tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia przeciwko dłużnikowi egzekucji.

Nie jest zatem uprawniony do oceny, czy istnieją podstawy do obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego, co może uczynić tylko sąd rozpoznając skargę dłużnika na obciążenie go przez komornika opłatami egzekucyjnymi. Ustawodawca nie przewidział możliwości dokonywania przez komornika ustalenia i oceny okoliczności koniecznych do stwierdzenia, czy zasadne było wszczęcie przez wierzyciela egzekucji a przy jej umorzeniu na podstawie na przykład art. 825 pkt 2 kpc, oceny, czy doszło do tego z przyczyn leżących po stronie wierzyciela.

Ustaleń tych i oceny może dokonać jedynie sąd rozważając wszystkie okoliczności sprawy, w tym zasadność wszczęcia egzekucji i przyczyny jej umorzenia oraz oceniając na podstawie art. 770 kpc, która strona postępowania egzekucyjnego powinna ponieść jego koszty. Jak wskazał Sąd Najwyższy (...) sąd może, na podstawie art. 13 § 2 kpc, stosować przy tej ocenie zasady określone w przepisach art. 98 i nast. kpc a także w drodze analogii przepisy art. 20 ust. 2 i art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych , jako dotyczące zbliżonej materii prawnej.

Może zatem, w zależności od okoliczności sprawy, uznać, że opłaty egzekucyjne powinny obciążać dłużnika albo wierzyciela, jak również nie obciążyć nimi żadnej ze stron postępowania egzekucyjnego. Ze względu na charakter opłat egzekucyjnych oraz status komornika, nie można bowiem wykluczyć, że w szczególnych okolicznościach, komornik, mimo prawidłowo wszczętej i prowadzonej egzekucji oraz wyegzekwowania części należności, może nie otrzymać opłaty egzekucyjnej, jeżeli w świetle wyżej wskazanych przepisów nie będzie podstaw do obciążenia nią jednej ze stron.

Nie przypadkowo więc ustawodawca nie przewidział możliwości podejmowania w tym przedmiocie decyzji przez komornika i obciążenia opłatami egzekucyjnymi wierzyciela w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego, co często wymaga ustalenia i oceny skomplikowanych nieraz okoliczności faktycznych i prawnych a zatem może należeć jedynie do sądu.
I co Ty na to Krispl ?
Bedek jest off-line  
24-03-2009, 20:11  
Kolor
Użytkownik
 
Posty: 97
Domyślnie RE: Komornik - jaka opłata stosunkowa?

Że tak się wtrącę - IMO wręcz przeciwnie, te rozważania SN sporo straciły na aktualności, bo ustawodawca zmienił pogląd i dał komornikowi nową możliwość, właśnie w art. 49 ust. 4 - wcześniej takiej możliwości nie było w ogóle.
Na razie w znanej mi praktyce sprowadza się to do obciążenia wierzyciela kosztami w sytuacji, gdy ta niecelowość jest oczywista. Przykłady - dłużnik nie żyje od roku; dług jest spłacony grubo przed złożeniem wniosku o egzekucję co wierzyciel wprost przyznaje; w postanowieniu o uchyleniu klauzuli Sąd wprost o tym mówi. Takie stanowisko póki co potwierdzane jest orzeczeniami Sądów rozpatrujących skargi. Natomiast owszem, w sytuacji jakichkolwiek wątpliwości komornik winien obciążyć dłużnika, co Sąd może zmienić wątpliwości te rozstrzygając.
Kolor jest off-line  
25-03-2009, 21:26  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: Komornik - jaka opłata stosunkowa?

Wracając jeszcze raz do analizy treści art. 49 ust. 4.

Ust. 4 odsyła do ust. 1 i 2 - ale tylko w zakresie opłat.
A zatem nieistotne jest - jak się zakończyła egzekucja, kto złożył wniosek o jej umorzenie itd. ( Krispl )

Natomiast niezbędnym warunkiem jest to aby - zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne niecelowo ( przy czym ustawa nie precyzuje - na czym polega niecelowe wszczęcie). Ale tu rzeczywiście można się posiłkować orzecznictwem, przypadkami oczywistymi itp. ( Kolor ).

No i komornik - rozstrzyga - tak albo inaczej. A ostateczna decyzja co do tego - czy wszczęcie egzekucji było celowe czy nie - pozostanie w gestii rozstrzygnięcia sądu - w wyniku rozpatrzenia złożonej przez stronę skargi.

I tak jeszcze myślę, iż w takim przypadku ( pozbawienie tytułu wykonalności dopiero po wszczęciu egzekucji ) - poprzez określenie : "5 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania" - można by było to rozumieć jako wartość hipotetycznie pozostałego świadczenia do wyegzekwowania. No bo jak inaczej to rozumieć ?
Bedek jest off-line  
30-10-2009, 08:37  
Zdzislaw1959
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Komornik - jaka opłata stosunkowa?

Witam! Ja również mam takie pytanie, miałem sprawę w sądzie grockim za parkowanie poza zatoczką pod moim domem, i zostałem ukarany 100zł. mandatem. W trakcie wysyłania przez sąd wyroku o zapłacenie byłem poza Polską(więc go nie odebrałem, i zapomniałem o tym) Dostałem wezwanie do zapłaty od komornia, i jeszcze tego samego dnia wpłaciłem tą kwotę w sądzie, a komornik naliczył opłatę stosunkową w wysokości 1/10 wynagrodzenia, tj. 269,13 w tym doręczenie korespondencji 11,30. Poszedłem do niego, ale powiedzał że nawet jeśli ten mandat był tylko na złotówkę to też zgodnie z prawem żądał by tej opłaty stosunkowej. Uważam że jest to w imieniu prawa żerowanie na ludziach. Czy mam zacisnąc zęby i zapłacic, czy są jakieś precedensy w podobnych sprawach. Jeszcze mam 4 dni czasu na złożenie skargi na komornika. Proszę o informację jak mam postąpic. Pozdrawiam forumowiczów
Zdzislaw1959 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ oplata stosunkowa jaka w koncu? (odpowiedzi: 12) Witajcie za stary temat komornik zajal mi rachunek na ok 500pln chcialem temat szybko zakonczyc szybko wplacic dobrowolnie a podaje mi ze to...
§ Komornik-podwójna opłata stosunkowa (odpowiedzi: 7) Miałem dług ok 2300 zł.Komornik zajął mi wynagrodzenie i pobrał kilkaset złotych,resztę długu wpłaciłem sam na konto komornika.Na postanowieniu o...
§ Opłata stosunkowa (odpowiedzi: 1) Czy komornik ma prawo pobierać opłatę stosunkowa po zawiadomieniu o wszczęciu postępowania?
§ Jaka bedzie moja wypłata?-komornik za kredyt+alimenty (odpowiedzi: 4) Witam krótka piłka.. Dostaje 1600zl komornik wyslal do zakladu pracy pismo ze chce sciagnac 2tys zl z mojej pensji, dodatkowo sam place alimenty...
§ Opłata stosunkowa-czy komornik dobrze ją obliczył (odpowiedzi: 5) Na początku grudnia otrzymałam pismo o wszczęciu egzekucji za dług wobec szkoły (dług pojawił się po zakończeniu nauki dostałam wezwanie swego czasu...
§ KOMORNIK - dwa zajęcia(alimentacyjne i inne) jaka kolejność ? (odpowiedzi: 1) Witam Mam pytanie dotyczące kolejności przekazywanych środków przez pracodawcę. Zarabiam 1200 zł netto. Mam zasądzone alimenty w kwocie 350 zł...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.