Przedawnienie odsetek - Forum Prawne

 

Przedawnienie odsetek

Czy jeżeli wyrok sądowy nakazywał zapłatę należności wraz z odsetkami umownymi to: - przedawnienie kwoty głównej zadłużenia następuje po 10 latach? - odsetki umowne należą się za ostatnie 3 lata, gdyż jako świadczenie okresowe ulegają ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
17-04-2009, 10:45  
qazwsx
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie Przedawnienie odsetek

Czy jeżeli wyrok sądowy nakazywał zapłatę należności wraz z odsetkami umownymi to:


- przedawnienie kwoty głównej zadłużenia następuje po 10 latach?

- odsetki umowne należą się za ostatnie 3 lata, gdyż jako świadczenie okresowe ulegają przedawnieniu po 3 latach niezależnie czy był sądowy nakaz zapłaty czy nie?

Proszę o szybką odpowiedź.
qazwsx jest off-line  
17-04-2009, 10:56  
prlegal
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: Przedawnienie odsetek

W kwestii roszczenia głównego:
Zgodnie z art. 125 KC "Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu (...) przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu."
W kwestii odsetek od roszczenia głównego:
Zgodnie z poglądem wyrażonym w Komentarzu do KC pod red. A. Kidyby: "Roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się najpóźniej z chwilą przedawnienia roszczenia głównego. Pogląd ten dotyczy sytuacji, kiedy roszczenie główne uległo przedawnieniu, nie znajduje natomiast zastosowania do takich stanów, w których roszczenie o świadczenie główne wygasło przed upływem terminu przedawnienia, na przykład na skutek jego wykonania. Tutaj na czoło wysuwa się nie upływ terminu przedawnienia roszczenia głównego, lecz następujące przed upływem terminu przedawnienia zdarzenie powodujące wygaśnięcie roszczenia głównego. Wspomniane zdarzenie potwierdza, że roszczenie to istniało i tym samym daje podstawę do uznania, że pozostałe w mocy roszczenia uboczne uległy z chwilą tego zdarzenia niejako przekształceniu w roszczenia samodzielne. W związku z tym przedawnienie ich powinno być odtąd rozpatrywane całkowicie samodzielnie (wyr. SN z dnia 24 maja 2005 r., V CK 655/04, Lex nr 152449)."
prlegal jest off-line  
17-04-2009, 10:57  
Lex'ior
Moderator w spoczynku
 
Lex'ior na Forum Prawnym
 
Posty: 2.597
Domyślnie RE: Przedawnienie odsetek

Co do długu głównego - tak - od dnia nadania klauzuli wykonalności.

Natomiast odsetki jako świadczenia periodyczne przedawniają się z upływem lat 3. Jeśli zapadł wyrok uwzględniający roszczenie o odsetki, wówczas terminu przedawnienia nie da się po uprawomocnieniu wyroku, co do zasady podnosić, gdyż był na czas w postępowaniu rozpoznawczym. Przy czym w przypadku gdy zapadł prawomocny wyrok co do należności wówczas aby podnieść zarzut przedawnienia tychże odsetek, acz należnych po zasądzeniu, należałoby złożyć w sądzie powództwo opozycyjne w oparciu o art. 840 par. 1 pkt 2 k.p.c. tj. podnosząc, iż nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie nie może być egzekwowane. Tym zdarzeniem jest upływ czasu a co za tym idzie przedawnienie roszczeń ubocznych (odsetek). Zaznaczyć jednak należy, że jeśli zarzut przedawnienia co do odsetek przedawnionych nie został zgłoszony w postępowaniu rozpoznawczym wówczas pozwany z powództwa opozycyjnego (wierzyciel/powód z pierwszej sprawy) może skutecznie się przed tymże zarzutem obronić.

Co do art. 125 zgadzam się z przedmówcą.
Lex'ior jest off-line  
17-04-2009, 11:08  
qazwsx
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Przedawnienie odsetek

Uściślę.

W 2001r. Firma na podstawie wyroku sądowego miała zapłacić należność główną wraz z odsetkami umownymi. Najpierw wspólnicy złożyli apelację ale później wycofali z powodu ugody. Ugoda niestety była ustna a pieniądze ( wartość ugody) przekazane z ręki do ręki. Sprawa miała być załatwiona. Ja przystąpiłem do spółki w 2005r. W połowie 2008r. otrzymaliśmy pismo od komornika nakazujące nam zapłatę powyższych należności wraz z odsetkami umownymi 2% dziennie a gość twierdzi, że żadnej ugody nie było. Stąd te moje pytania. Wiem, że należność główna przedawnia się po 10 latach. Ale czy te odsetki umowne należą się w tym przypadku za ostatnie 3 lata?
qazwsx jest off-line  
17-04-2009, 11:35  
prlegal
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: Przedawnienie odsetek

To masz "trochę" inny problem:
Art.*123 KC.*§*1.*Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

Jak otrzymaliście pismo od komornika to przerwało ono bieg przedawnienia.
prlegal jest off-line  
17-04-2009, 11:43  
qazwsx
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Przedawnienie odsetek

Tak, to wiem. Ale czy dotyczy to również odsetek umownych. Rozumiem, że bieg przedawnienia został przerwany ale czy mogę być pobierane od 1999r. Od momentu wyroku sądowego i rzekomej ugody nie dostawaliśmy żadnych wezwań do zapłaty i działaliśmy w świadomości, że należność ta wygasła wraz ze zrealizowaniem ugody. Ktoś na innym forum napisał mi, że odsetki mogą być liczone maksymalnie za okres 3 lat niezależnie od wyroku czy działań komornika. Czy to prawda?
qazwsx jest off-line  
17-04-2009, 11:44  
Lex'ior
Moderator w spoczynku
 
Lex'ior na Forum Prawnym
 
Posty: 2.597
Domyślnie RE: Przedawnienie odsetek

Dotyczy to też odsetek umownych
Lex'ior jest off-line  
17-04-2009, 12:01  
prlegal
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: Przedawnienie odsetek

J/w dotyczy wszystkiego.
prlegal jest off-line  
17-04-2009, 12:50  
qazwsx
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Przedawnienie odsetek

Na całość zadłużenia składa się kilkanaście należności za faktury. Na tą chwilę mamy pismo od komornika na zapłatę trzech faktur wraz z odsetkami. Rozumiem, że odsetki z pozostałych faktur mogę jeszcze uratować. Jak mam to zrobić?
Czy mogę jakoś spłacić należność główną tych faktur tak aby zatrzymać rosnące odsetki?
qazwsx jest off-line  
17-04-2009, 13:38  
qazwsx
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Przedawnienie odsetek

Proszę o pomoc.

Czy jeżeli był w 2001r. wyrok nakazujący zapłatę należności wraz z odsetkami i nadal te należności są niezapłacone to mogę wystąpić do sądu o przedawnienie odsetek i będę miał do spłacenia tylko należność główną?
W jaki sposób to zrobić? Jakie powództwo?

Proszę zerknąć także na pytania w poprzednim poście.
qazwsx jest off-line  
17-04-2009, 14:41  
prlegal
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: Przedawnienie odsetek

Twój zarzut ma bardzo mizerne podstawy, przejrzyj dokładnie poprzednie posty i uświadom sobie jedną rzecz - zanim komornik wysłał do Ciebie list, to wierzyciel się zwrócił do komornika z wnioskiem, a od momentu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przerwany jest bieg przedawnienia i faktycznie w trakcie postępowania egzekucyjnego nie biegnie.
prlegal jest off-line  
17-04-2009, 15:10  
qazwsx
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Przedawnienie odsetek

Tak to wiem, że w stosunku do tych tytułów które są już u komornika nic nie zrobię, ale jest to tylko część zobowiązań ( pisałem powyżej, że na całe zobowiązanie składa się kilkanaście faktur). Komornik przysyła tytuły zapłaty na każdą fakturę oddzielnie. W związku z pozostałymi nie mamy jeszcze żadnych pism od komornika i pytam właśnie o te. Czy można wystąpić o przedawnienie odsetek odnośnie tych faktur na które nie ma tytułu?
qazwsx jest off-line  
17-04-2009, 22:12  
prlegal
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: Przedawnienie odsetek

Nie ma w KPC sposobu żeby z własnej inicjatywy uznać coś za przedawnione. Ty, jako dłużnik możesz tylko w postępowaniu przed Sądem wszczętym przeciwko Tobie, podnieść zarzut przedawnienia tzn. powiedzieć:"świadczenie jest nienależne, bo dnia np. 1 stycznia 2005 roku uległo przedawnieniu".
prlegal jest off-line  
19-04-2009, 18:07  
nancykameleon
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Przedawnienie odsetek

Pozwólcie, że również zadam pytanie związane z przedawnieniem odsetek. Problem dotyczy bankowego tytułu egzekucyjnego. Bank wypowiedział umowę kredytu w lutym 2004 r. Kwota na jaką bte był wystawiany była ściśle określona, obejmowała kwotę główną oraz odsetki wymagalne za czas określony do 1 kwietnia 2004 r. Sąd nadał klauzulę wykonalności. Wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, o którym dłużnik dowiedział się dopiero w grudniu 2005. Dłużnik wniósł zażalenie a Sąd w marcu 2006 r. pozbawił bte wykonalności. W 2007 r. bank wniósł sprawę do sądu. Sprawa trwa (dwa i pół roku!) Pytanie moje brzmi, co z odestkami? Czy mogę powołać się na przedawnienie? jaki wpływ miał bte, a jaki pozbawienie go wykonalności? Może ma ktoś pomysł... Najprościej byłoby uznać roszczenie banku, z tymże moim zdaniem odsetki jakie żąda bank są zdecydowanie za duże. Wprawdzie do 2006 r.(?) nie obowiązywał przepis o lichwiarskich odsetkach, ale 30% to moim zdaniem zdecydowanie za dużo. Dadam jeszcze, że mój wierzyciel nie jest skory do ugody. Proszę o podpowiedzi, w jakim kierunku mogę iść. tnx
nancykameleon jest off-line  
19-04-2009, 21:48  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.851
Domyślnie RE: Przedawnienie odsetek

Cytat:
Napisał/a nancykameleon Zobacz post
Czy mogę powołać się na przedawnienie? jaki wpływ miał bte, a jaki pozbawienie go wykonalności?
Wniosek o nadanie klauzuli bte - przerwał bieg terminu przedawnienia.
Bedek jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Egzekucja a przedawnienie odsetek (odpowiedzi: 3) Doczytałem się o czymś takim jak wezwanie wierzyciela do ograniczenia egzekucji gdy egzekwuje ode mnie przedawnione odsetki pod rygorem skierowania...
§ Przedawnienie odsetek (odpowiedzi: 2) Mam wątpliwości. Ostatnia faktura miała termin płatności na 05.11.2010, zapłaciłem 01.01.2011, odsetek nie opłaciłem. W styczniu 2013 roku...
§ Przedawnienie odsetek ustawowych (odpowiedzi: 3) Witam;) Wyrokiem sądu mam rozłożone na raty zobowiązanie. Od każdej raty nie zapłaconej w terminie bank nalicza mi odsetki ustawowe 13%. Wiem , że...
§ przedawnienie odsetek (odpowiedzi: 3) Sprawa sądowa z bankim w 2006r.Sąd nakazał spłatę długu wraz z odsetkami do dnia spłaty,potem była" cisza" do 2009r.Dostałam zawiadomienie, że mój...
§ przedawnienie odsetek (odpowiedzi: 2) Na stan zadłużenia składa się Kapitał 10.000 Odsetki 5.200 (za 4lata) Dłużnik zamierza spłacić zadłużenie lecz nie wie jak ma postąpić...
§ przedawnienie odsetek (odpowiedzi: 2) Witam Mam pewien problem związany z odsetkami. Otóż w 2005 roku rozdzielono zarządzanie mieszkaniami komunalnymi od gminy i przeszło to pod...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.