Prawa ucznia - ocena z zachowania - Forum Prawne

 

Prawa ucznia - ocena z zachowania

Witam, Chciałabym się dowiedzieć czy w szkole ocena z zachowania może opierać się wyłącznie na obecności w szkole? W piątek otrzymałam świadectwo ukończenia szkoły średniej i tam wyczytałam, że z zachowania mam ocenę nieodpowiednią. Taką ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
26-04-2009, 18:57  
Rin89
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Prawa ucznia - ocena z zachowania

Witam,

Chciałabym się dowiedzieć czy w szkole ocena z zachowania może opierać się wyłącznie na obecności w szkole?

W piątek otrzymałam świadectwo ukończenia szkoły średniej i tam wyczytałam, że z zachowania mam ocenę nieodpowiednią. Taką ocenę otrzymałam tylko dlatego, że mój wychowawca najprawdopodobniej zgubił usprawiedliwienia, które mu dałam ( a jestem pewna, że za wszystkie nieobecności oddałam usprawiedliwienia). Z zachowaniem w szkole nigdy nie miałam żadnych problemów. Dobrze się uczę (nawet otrzymałam wyróżnienie za dobre wyniki w nauce), brałam udział w konkursach oraz angażowałam się w organizację imprez szkolnych. Nauczyciele również nigdy się na mnie nie skarżyli.

Na zebraniach również nigdy wychowawca nie wspominał o tym, żebym sprawiała jakiekolwiek problemy wychowawcze. Na zebraniu ws. wystawiania ocen, na którym rodzice otrzymali propozycje ocen z wszystkich przedmiotów, również wychowawca nie wspomniał o tym, że grozi mi taka ocena z zachowania.

Ów fakt był zachowany w tajemnicy do samego końca.

Chciałabym się dowiedzieć czy takie coś jest zgodne z prawem? Czy istnieje możliwość odwołania się? Zmiany tej oceny?


Proszę o pomoc!
Rin89 jest off-line  
26-04-2009, 19:21  
sygma
Użytkownik
 
sygma na Forum Prawnym
 
Posty: 114
Domyślnie RE: Prawa ucznia - ocena z zachowania

Ocena zachowania nie opiera się tylko i wyłącznie na nieobecnościach w szkole. Przeczytaj sobie Statut Waszej szkoły (wewnątrzszkolny system oceniania zachowania), będą tam kryteria wg. których wystawia się poszczególne oceny.
Jeśli groziła Ci ocena nieodpowiednia, to nauczyciel powinien poinformować Ciebie (oraz Twoich rodziców - jeśli jesteś niepełnoletnia) o tym fakcie, miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
Jeśli uważasz, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej decyzji, możesz Ty (lub Twoi rodzice) zgłosić do Dyrektora Szkoły zastrzeżenia, w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Jeśli Dyrektor Szkoły stwierdzi, iż przepisy wystawienia oceny zachowania zostały naruszone, powoła komisję. Decyzja komisji odnośnie oceny jest już ostateczna.
To tak w skrócie.

Pozdrawiam
sygma jest off-line  
26-04-2009, 21:11  
Rin89
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Prawa ucznia - ocena z zachowania

Dziękuję za odpowiedź.

Pozwolę sobie tutaj skopiować fragment Statutu mojej szkoły.


61. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

61.1. wywiązywanie się ucznia z obowiązków szkolnych oraz działanie na rzecz własnego rozwoju intelektualnego, moralnego i fizycznego.

61.2. respektowanie ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

61.3. kulturę osobistą.

61.4. dbałość o honor i tradycje szkoły.

61.5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

61.6. okazywanie szacunku innym osobom.

62. Ocenę zachowania śródroczną oraz końcoworoczną ustala się według następującej skali:

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

63. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 67 i 68.

64. Szczegółowe kryteria oceny zachowania:

64.1. ocenę zachowania wzorowe otrzymuje uczeń, który w sposób wyróżniający wywiązuje się z obowiązków szkolnych, zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego, dając przykład innym, a także aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy. Ponadto nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia. Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. Dba o swój wszechstronny rozwój.

64.2. ocenę zachowania bardzo dobre otrzymuje uczeń, który przykładnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, przestrzega ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego, wyróżnia się doskonałą frekwencją. Dba o dobre imię szkoły, daje przykład innym wysoką kulturą osobistą. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy.

64.3. ocenę zachowania dobre otrzymuje uczeń, który stara się bobrze wywiązywać z obowiązków szkolnych, przestrzega ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego, nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 10 godzin lekcyjnych w semestrze lub 20 godzin w roku szkolnym, nie spóźnia się na lekcje, stara się pracować nad własnym doskonaleniem zarówno intelektualnym, jak i moralnym.

64.4. ocenę zachowania poprawne otrzymuje uczeń, który na ogół wywiązuje się z obowiązków szkolnych, opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 20 godzin lekcyjnych w semestrze lub 40 godzin w ciągu roku szkolnego, stara się nie spóźniać na lekcje i przestrzegać zasad współżycia społecznego.

64.5. ocenę zachowania nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który nie stara się wywiązywać z obowiązków szkolnych, opuścił bez usprawiedliwienia ponad 30 godzin lekcyjnych w semestrze lub 60 godzin w ciągu roku szkolnego , często spóźnia się na lekcje. Nie stara się przestrzegać zasad współżycia społecznego, norm etycznych, jego kultura osobista budzi zastrzeżenia.

64.6. ocenę zachowania naganne otrzymuje uczeń, który w sposób rażący narusza zasady współżycia społecznego, nie przestrzega ogólnie przyjętych norm etycznych, nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia ( ponad 60 godzin w semestrze lub 120 godzin w ciągu roku szkolnego) . Daje zły przykład innym, nie dba o dobre imię szkoły.

65. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, klasy i ocenianego ucznia.

66. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.


Wydaje mi się, że jedyne, czym mój wychowawca mógł się kierować wystawiając mi ocenę nieodpowiednią mogło być nieusprawiedliwienie mi kilku dni w szkole (30 godzin to z 4 dni). Jednakże wystawiania oceny z zachowania nie było w mojej obecności, ba! nawet nie byłam poinformowana o propozycji oceny! Nie wydaje mi się także, że wychowawca konsultował się z nauczycielami, a jeśli chodzi o klasę to koledzy z klasy stwierdzili, że takiej rozmowy nie było.


Czy oddając zażalenie mam szanse, by zostało ono rozpatrzone pozytywnie? Jak udowodnię wychowawcy, że zgubił moje usprawiedliwienia?

Przyznam również, że nie bardzo się orientuję jak takie zażalenie napisać.

Bardzo proszę o pomoc!
Rin89 jest off-line  
26-04-2009, 21:32  
sygma
Użytkownik
 
sygma na Forum Prawnym
 
Posty: 114
Domyślnie RE: Prawa ucznia - ocena z zachowania

Nauczyciel musiał konsultować Twoją ocenę zachowania w czasie Rady Pedagogicznej . Jeśli znalazła się ona na Twoim świadectwie, to znaczy, że została zaakceptowana (zaopiniowana pozytywnie) przez pozostałych członków grona pedagogicznego.
Trudno powiedzieć, czy ta ocena jest niesprawiedliwa, czy też nie, albowiem nie znam Cię, nie jesteś moją uczennicą
Jeśli rzeczywiście poza tymi kilkoma godzinami nieusprawiedliwonymi nie masz jakichkolwiek "wybryków" itp., to ocena jest bardzo zaniżona.
Trudno będzie Ci udowodnić wychowawcy, że zgubił Twoje usprawiedliwienia.
Oddając Dyrektorowi zażalenie zawsze masz szansę na to, iż zostanie ono pozytywnie rozpatrzone oraz że zostaną podjęte dalsze kroki. Zażalenie takie piszesz "normalnie"...uzasadnij je tym, iż nie zostałaś poinformowana o grożącej Ci ocenie nieodpowiedniej oraz, że jest ona niezgodna z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zachowania (wskazując, które punkty zostały "złamane").
sygma jest off-line  
27-04-2009, 07:44  
Markiz32
Praktyk
 
Markiz32 na Forum Prawnym
 
Posty: 21.198
Domyślnie RE: Prawa ucznia - ocena z zachowania

Cytat:
Napisał/a Rin89 Zobacz post


64.5. ocenę zachowania nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który nie stara się wywiązywać z obowiązków szkolnych, opuścił bez usprawiedliwienia ponad 30 godzin lekcyjnych w semestrze lub 60 godzin w ciągu roku szkolnego , często spóźnia się na lekcje. Nie stara się przestrzegać zasad współżycia społecznego, norm etycznych, jego kultura osobista budzi zastrzeżenia.

być może nie chodzi o same nieobecności tylko również o ten fragment tego artykułu...
Markiz32 jest off-line  
20-05-2009, 11:35  
ada3233
Stały bywalec
 
Posty: 651
Domyślnie RE: Prawa ucznia - ocena z zachowania

Jeśli godzin nieusprawiedliwionych było ponad 30, to ocena jest sprawiedliwie postawiona - nic nie zdziałasz - trzeba było przed konferencja zapytac jaka jest propozycja oceny...
ada3233 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zachowania ucznia względem pracownika szkoły (odpowiedzi: 5) Witam. Od dłuższego już czasu pracuję w jednej ze szkół na Śląsku. Mój etat rozkłada się na autobus szkolny i obowiązki konserwatora. Od pewnego już...
§ Ocena z zachowania - metodologia wystawiania (odpowiedzi: 3) Witam Mam następujące dwa problemy w kwestii oceny ze sprawowania w szkole podstawowej. W Warunkach Oceniania Wewnątrzszkolnego jest następujący...
§ Obniżona ocena z zachowania (odpowiedzi: 5) Witam wszystkich, Mam pytanie, czy na ogrodzonym terenie szkoły można parkować samochód dosłownie 3 metry od wyjścia ze szkoły, pomimo że za...
§ ocena z zachowania (odpowiedzi: 6) Witam, mam pytanie. Moja córka uczennica 3 klasy gim. źle zachowała się w stosunku do nauczyciela ( odezwała się niestosownie). Nauczyciel jest od...
§ Prawa Uczniów - niesprawiedliwa ocena z zachowania (odpowiedzi: 9) Witam serdecznie! Jestem uczniem klasy VI szkoły podstawowej. Mam pewien problem. Zawsze na koniec semestru są wystawiane oceny z zachowania....
§ Petycja. Wyrażenie własnego zdania czy można karać uczniów obniżeniem zachowania ?? (odpowiedzi: 4) trochę banalny problem ale proszę o pomoc. Z koleżankami napisałyśmy ostatnio petycję do pani dyrektor w której umieściłyśmy nasze problemy i zarzuty...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.