Umowa na czas określony "kurs maturalny" HELP ! :) - Forum Prawne

 

Umowa na czas określony "kurs maturalny" HELP ! :)

Witam , nazywam się Patryk , mam problem z rozwiązaniem/wypowiedzeniem umowy z firmą która zajmuje się prowadzeniem kursów maturalnych z Biologi Chemii i matematyki . umowa była podpisana na zasadzie tego że oni wysłali mi ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
27-11-2015, 13:12  
Patrick9669
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Umowa na czas określony "kurs maturalny" HELP ! :)

Witam , nazywam się Patryk , mam problem z rozwiązaniem/wypowiedzeniem umowy z firmą która zajmuje się prowadzeniem kursów maturalnych z Biologi Chemii i matematyki . umowa była podpisana na zasadzie tego że oni wysłali mi umowę e-mailem a ja wypełnioną umowę odesłałem listem . W umowie napisane było że nie można jej rozwiązać czy jakoś tak i kurs trwa od października do kwietnia . Chcę rozwiązać umowę z dwóch powodów tzn. Mój tata miał wypadek i nie może pracować przez kilka miesięcy i tylko pozostaje pensja mamy . Drugim powodem jest to , że studiuję dziennie ratownictwo medyczne , wykłady mam porozrzucane po całym dniu .. w piątki jestem w domu dopiero o 21.15 a w sobotę muszę na 8 wstawać bo na 9.54 mam autobus i jadę na kurs maturalny który trwa do 18 a następnie mam autobus powrotny o 19.10 i też wracam koło 21 ..... W niedzielę się pakuję i może znajduję 2 godziny dla rodziny , bo znajomych to wręcz "unikam" ... Na tym kursie dostaję karty pracy których nie mam zbytnio czasu robić , uczę się do matury w czasie wolnym (którego mam bardzo mało) i uczę się w sumie tylko z biologii (przerabiam książki od początku) .... Biologia na tym kursie to kpina i lecimy z materiałem tak że i tak dalej nikt nic nie potrafi ... a chemię i matematykę chciałbym pisać za rok bo niestety nie mam czasu na studiach by ogarnąć te 3 przedmioty na raz :/ - a na kursie one są (ale też- kpina z matematyką , z chemii jest nauczyciel który widać że się pasjonuje tym co robi) . Po co mam płacić za coś co nie spełnia moich wymagań i jest mi niepotrzebne . Jak mam płacić skoro nie mam zbytnio pieniędzy , samo mieszkanie na studiach kosztuje mnie 400 zł , koszty dojazdów i odjazdów tam , koszty życia tam , koszty tego kursu to też 540 zł/mc (tyle że mam na 12 rat po 315 zł/mc rozłożone) , no i dojazdy ... Nie mam czasu , brak kasy , jestem niezadowolony z usług .... Dziś dzwoniłem to mężczyzny który jest właścicielem "firmy" i chyba jest niewiele starszy niż ja . Ale powiedział mi że nie można rozwiązać umowy bo to będzie dla nich strata , bo oni gwarantują grupy max 6 osobowe (a z biologii mam 7 osób) .. to gościu powiedział że inni podpisali zgodę na 1 osobę więcej w grupie (czego ja nie pamiętam/możliwe że mnie nie było wtedy ) ... coś tam napomniał że z chemii za to jest 6 osób bo jedna zrezygnowała "czyli jednak jakoś ta osoba musiała rozwiązać umowę" ..... Powiedziałem mu że będę miał problem z płaceniem , to tylko mnie ostrzegł że jak będą opóźnienia to może zawiesić mi możliwość przychodzenia na wykłady .... Jeżeli to jest ta jedyna konsekwencja to mi to pasuję , no chyba że odsetki i kary umowne jakieś mogą być .... Proszę o pomoc bo to dla mnie bardzo ważna sprawa , zdawałem sobie sprawę na co się piszę ale w momencie zawarcia z nimi umowy (początek wakacji) - myślałem że zostanę rok w domu , a wyszło tak że jestem na ratownictwie medycznym ... no i teraz nieprzewidziane wydarzenia tj. wypadek taty i zmniejszenie dochodów mojej rodziny przez to - jak coś mogę umowę komuś wysłać do analizy . Proszę o zainteresowanie się sprawą .

Pozdrawiam !
Patryk
Patrick9669 jest off-line  
27-11-2015, 13:17  
LawoK
Stały bywalec
 
Posty: 6.581
Domyślnie RE: Umowa na czas określony "kurs maturalny" HELP ! :)

Długa historia i nikomu nie potrzebna.
Wklej treść umowy bez danych osobowych, jeżeli sam nie potrafisz znaleźć punktów które pozwalają na wypowiedzenie umowy i konsekwencji jej wypowiedzenia przed czasem.
LawoK jest off-line  
27-11-2015, 15:04  
Patrick9669
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Umowa na czas określony "kurs maturalny" HELP ! :)

Ah te sprowadzenie na ziemię To mój pierwszy post więc napisałem co wiedziałem , myślałem że któreś z okoliczności tej "Niepotrzebnej historii" będzie pomocne , nie znam się na prawie tylko na medycynie prędzej więc przepraszam , że podałem niepotrzebne informacje . Wklejam treść umowy :

§ 1
Zlecający zleca a Świadczący świadczy usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu kursu maturalnego z następującego przedmiotu:
biologii na poziomie rozszerzonym
chemii na poziomie rozszerzonym
matematyka na poziomie podstawowym
W ramach programu „Zostań lekarzem”
§ 2
Uczestnikiem zajęć będzie ………………………………………… …………………..
§ 3
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, od dnia jej zawarcia, tj 31.07.2015 do 05.09.2016 do dnia ostatniej wpłaty.
§ 3
Powyższy kurs będzie obejmował 56+56+56 godzin/y w ciągu roku szkolnego.
§ 4
Przyjmuje się, że kurs trwa 7 miesięcy a w miesiącu odbywa się 8 zegarowych godzin zajęć z jednego przedmiotu, jednak z powodów losowych, świąt, choroby prowadzącego, opóźnienia w rozpoczęciu zajęć czy innych przypadków, liczba godzin w miesiącu może być większa lub mniejsza, zachowując jednak liczbę godzin całego kursu określoną w § 3.
§ 5
Z tytułu świadczenia usług wymienionych w § 1 Świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
22,5 złotych za godzinę zajęć z chemii
22,5 złotych za godzinę zajęć z biologii
22,5 złotych za godzinę zajęć z matematyki
ŁĄCZNIE:
315 pln za miesiąc zajęć ze wszystkich przedmiotów w 12 ratach
§ 6
Wynagrodzenie będzie płatne z góry, do 5 dnia każdego miesiąca, przez 12 miesięcy od momentu pierwszej wpłaty, w stałej kwocie określonej w § 5, z wyłączeniem pierwszego miesiąca, w którym wynagrodzenie płatne będzie do dnia rozpoczęcia zajęć.
§ 7
Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Świadczącego usługi:
64 1950 0001 2006 0782 7282 0002.
§ 8
Zlecający usługi w tytule przelewu umieści wyłącznie imię i nazwisko Uczestnika zajęć.
§ 9
W przypadku opóźnienia w dokonaniu opłaty Świadczący usługi naliczy odsetki karne za każdy dzień opóźnienia w wysokości odsetek ustawowych.
§ 10
Jeśli wynagrodzenie nie znajdzie się na koncie Świadczącego usługi w terminie do dnia określonego w § 6, Świadczący usługi zawiesza Uczestnikowi możliwość uczestnictwa w zajęciach. Zawieszenie możliwości uczestnictwa w zajęciach nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia przysługującego Świadczącemu Usługi w danym miesiącu. Świadczący usługi obciąży Uczestnika kwotą 10% swojego miesięcznego wynagrodzenia za cofnięcie zawieszenia możliwości uczestnictwa w zajęciach. Kwota ta, płatna będzie wraz z wynagrodzeniem za kolejny miesiąc.
§ 11
Cena zajęć obejmuje wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć, w szczególności zadania, repetytoria, podręczniki, egzemplarze egzaminów z minionych lat, wg zapotrzebowania nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 12
Świadczący usługi zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć.

§ 13
Osobą odpowiedzialną, decyzyjną i reprezentującą Świadczącego usługi jest Dyrektor Symposio Centrum Edukacyjnego, zwany dalej Dyrektorem.
§ 14
Zajęcia są prowadzone wyłącznie przez osoby z doświadczeniem w przygotowywaniu uczniów do egzaminów.
§ 15
Świadczący usługi tworzy grupy z zapisanych na zajęcia osób. Grupy mogą mieć od 4 do 6 osób.
W przypadku niezebrania się minimalnej liczby osób, z zastrzeżeniem par. 16, umowa zostaje rozwiązana z dniem przekazania takiej informacji przez Świadczącego usługi.
§ 16
Zlecający zgadza się/nie zgadza się* na podniesienie opłaty do kwoty 30 pln/h w przypadku zebrania się grupy mniejszej, niż określona w § 13. …………………….....
§ 17
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania się minimalnej liczby osób potrzebnych do utworzenia grupy, określonej w § 13 lub po decyzji Dyrektora, z uwzględnieniem § 14.
§ 18
Do grupy w mogą zostać dołączone kolejne osoby jeśli grupa nie przekroczy maksymalnej ilości osób określonych w § 13.
§ 19
Grupa ustali wraz z Prowadzącym zajęcia dni tygodnia i godziny, w których odbywają się zajęcia na pierwszych zajęciach organizacyjnych. Termin ustalony przez grupę jest terminem ostatecznym i stałym przez cały okres trwania kursu. Termin może zostać zmieniony jedynie po akceptacji Świadczącego usługi.
§ 20
Dyrektor może przenieść z powodów losowych zajęcia na inny termin o czym informuje Uczestnika zajęć.
§ 21
Zlecający przyjmuje do wiadomości, że osobą informowaną o ewentualnych zmianach terminów jest Uczestnik zajęć. Przyjmuje się, że informacja przekazana Uczestnikowi, jest równoznaczna z informacją przekazaną Zlecającemu.
§ 22
Uczestnicy zajęć mogą zwrócić się do Dyrektora o przełożenie zajęć na inny termin. Decyzja grupy musi być jednogłośna, uzyskać akceptację Prowadzącego zajęcia oraz nie kolidować terminami z zajęciami innych grup. Zajęcia odbywają się w nowym terminie po akceptacji Dyrektora..
§ 23
Zlecającemu przysługuje prawo wglądu w dostępne wyniki zajęć, jednak zastrzega się, że cząstkowe wyniki nie mogą w żaden sposób informować o poziomie wiedzy Uczestnika zajęć, a jedynej oceny można dokonać po ukończeniu całego kursu.
§ 24
Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia go z opłaty za daną godzinę (dane godziny).
§ 25
Zajęcia odbywają się w przedziale czasowym od października do maja z wyłączeniem przerw szkolnych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego umieszczonego na stronie www.men.gov.pl oraz z wyłączeniem dni określonych przez Świadczącego usługi.
§ 26
Niniejsza umowa dotyczy jedynie usług edukacyjnych świadczonych przez Świadczącego usługi. Wszelkie konkursy, promocje, wydarzenia, spotkania czy wyjścia nie są jej przedmiotem i zależą od warunków i możliwości Świadczącego usługi jak i współpracujących z nim Partnerów.
§ 27
W przypadku opóźnienia w płatności dłuższego niż 7 dni od ustalonych w niniejszej umowie terminów, Świadczący usługi może wysłać Zlecającemu usługi listowne Wezwanie do zapłaty. Koszt wystosowania Wezwania do zapłaty ustala się na 10 złotych i pokrywa go Zlecający.
§ 28
Rabaty i promocje:
Program „Zostań lekarzem” – 10%; cena 2014/2015 za zapis w lipcu, uwzględnione w par. 5
§ 29
Wiadomości przekazane Uczestnikowi zajęć telefonicznie, sms-owo lub mailowo na numer lub adres e-mail podany przy podpisywaniu umowy uznaje się za dostarczone. Uczestnik zajęć informuje Świadczącego usługi o każdej zmianie danych kontaktowych.
§ 30
Umowa w okresie jej trwania nie może zostać wypowiedziana. Nie dotyczy to sytuacji opisanej w par. 16, kiedy umowa zostaje rozwiązana.
§ 31
Zlecający usługi oświadcza, że zgodnie z par. 1, wie na jakim poziomie są prowadzone zajęcia (podstawowym lub rozszerzonym).
§ 32
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 33
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 34
Wszelkie spory powstałe na podstawie niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Zlecający Świadczący usługi
Patrick9669 jest off-line  
27-11-2015, 15:43  
mypetro
Zbanowany
 
Posty: 4.373
Domyślnie RE: Umowa na czas określony "kurs maturalny" HELP ! :)

Przeczytaj paragraf 30.
mypetro jest off-line  
27-11-2015, 17:33  
Patrick9669
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Umowa na czas określony "kurs maturalny" HELP ! :)

Widziałem to i podczas wypełniania umowy wyraźnie zaznaczyłem że się na to nie zgadzam . Ale to podwyższenie ceny byłoby tylko w sytuacji jak nie zebrałaby się odpowiednia liczba osób . Chyba że ja to źle rozumiem ?
Patrick9669 jest off-line  
27-11-2015, 19:33  
Patrick9669
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Umowa na czas określony "kurs maturalny" HELP ! :)

Liczyłem na jakieś paragrafy , możliwości rozwiązania umowy , nawet drogą sądową ale widzę że jednak sam muszę poczytać kodeks lub udać się do adwokata bo tutaj tak wszyscy są chętni do pomocy/albo tak kompetentni że ..... zresztą nie ważne . Do tematu już nie zajrzę , piszcie co chcecie ....
Dziękuję i pozdrawiam
Patrick9669 jest off-line  
27-11-2015, 19:37  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 24.400
Domyślnie RE: Umowa na czas określony "kurs maturalny" HELP ! :)

to bardzo dobry pomysł, zapłacisz i umówisz na ekspresową poradę, powodzenia
Agnieszka3M jest on-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Nalemca chce sobie " skrócić" umowę na czas określony (odpowiedzi: 2) Witam, proszę o pomoc. Wynajęłam mieszkanie na czas określony (do 30 października br) i teraz najemca chce sobie tak ot skrócić umowę o miesiąc. Ja...
§ "Umowa na okres próbny" a "Umowa na czas określony" - jaka różnica? (odpowiedzi: 2) Znalazłam pracę w pewnej firmie. Duża, solidna (zagraniczna...). Jestem zadowolona. Pierwsza umowa o pracę została zawarta na"okres próbny", który...
§ praca "na czarno",umowę o pracę na czas określony,okres próbny,poród,wygaśnięcie ... (odpowiedzi: 5) Przykładowo kobieta zatrudniona jest jako sprzedawca w sieci znanych sklepów.Okres zatrudnienia przedstawia się następująco: 1.miesiąc na...
§ Umowa na czas nieokreślony, a ustawa "antykryzysowa"? (odpowiedzi: 5) Witam 3 lata temu przyjąłem się do pracy. Na początku otrzymałem umowę na okres próbny, z kolei po 3 miesiącach otrzymałem na czas określony (rok...
§ Umowa o pracę na czas określony - dziwne okoliczności mojego "pożegnania" z pracą. (odpowiedzi: 16) Mam pytanie. Czy pracodawca z którym związana byłam umową o pracę na czas określony może mnie powiadomić, że nie zostanie mi przedłużona umowa w...
§ Umowa na wyłączność sprzedaży w "określony sposób"? (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie! Mam takie pytanie: Czy istnieje możliwość podpisania umowy na wyłączność dystrybucji w określony sposób? Załóżmy, że...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.