Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym - Forum Prawne

 

Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym

Firama w której pracuję, pozwała mnie do Sądu za odmowę uregulowania należności w kwocie 1846,00zł + odsedki od 10.11.2008 + koszty postępowania sądowego 647,00zł. Kwota ta została mi naliczona za niedobór składnika majątkowego powstałego od24.02.2008 ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
14-12-2009, 18:34  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym

Firama w której pracuję, pozwała mnie do Sądu za odmowę uregulowania należności w kwocie 1846,00zł + odsedki od 10.11.2008 + koszty postępowania sądowego 647,00zł.
Kwota ta została mi naliczona za niedobór składnika majątkowego powstałego od24.02.2008 do dnia 25 i 26.10.2008r na hurtowni w której pracuję na 1/2etatu.
W hurtowni tej pracowałem wraz z innymi dwoma pracownikami zatrudnionymi na pełny etat i podpisałem odpowiedzialność materialną w równych częściach tj. po 1/3 ewenyualnych niedoborów.
Odmówiłem uregulowania należności firmie w wysokości 1/3 niedoborów ponieważ nie poczuwam się do winy za ich powstanie.
Karanie mnie za coś czego nie zrobiłełem, tylko dlatego że podpisałem odpowiedzialność materialną jest dla mnie krzywdzące.

Do Zarządu i Prezesa Firmy złożyłem trzy pisma wyjaśniające przyczynę powstałych niedoborów i nieprawidłowo przeprowadzanych inwentaryzacji.
Decyzję z posiedzenia Zarządu z dnia 30.11.2008r częściwo uznającą powstałe niedobory otrzymałem dopiero w dniu 09.02.2009r. Na pozostałe pisemne wyjaśnienia nie otrzymałem żadnych odpowiedzi.

W dniu 20.11.2009r. złożyłem sprzeciw w Sądzie od nakazu zapłaty.

Bardzo proszę o pomoc.
Czy istnieją przepisy, rozporządzenia, paragrafy, które by nie pozwalały pracodawcy, karać finansowo uczciwego pracownika tylko dlatego ze podpisał odpowiedzialność materialną.
Poniesienie wyżej wymienionych należności to dla mnie pięć miesięcy pracy za darmo na rzecz tego pracodawcy.
Z wyrazami szacunku Zdzisław1


__________
 
14-12-2009, 22:02  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.851
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym

Regulamin Forum § 18a !
Bedek jest off-line  
15-12-2009, 10:55  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym

Cytat:
Napisał/a Bedek Zobacz post
Regulamin Forum § 18a !
WITAM! Przepraszam ale ja naprawdę nie wiem o co chodzi z tym regulaminem Forum paragraf 18a. Jeżeli zrobiłem coś źle to nieświadomie.
Jeszcze raz przepraszam. Zdzislaw1
 
15-12-2009, 19:20  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie. Jest tutaj kilka bardzo istotnych kwestii, które maja kapitalne znaczenie dla sprawy. Ale może najpierw napisze Pan, dlaczego uważa, iż nie ponosi odpowiedzialności. O co tak naprawdę chodzi?
 
16-12-2009, 13:54  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym

Cytat:
Napisał/a evispos Zobacz post
Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie. Jest tutaj kilka bardzo istotnych kwestii, które maja kapitalne znaczenie dla sprawy. Ale może najpierw napisze Pan, dlaczego uważa, iż nie ponosi odpowiedzialności. O co tak naprawdę chodzi?
Witam! Uprzejmie dziękuję za zainteresowanie moją sprawą.
Dlaczego nie ponoszę odpowiedzialności za powstałe braki w hurtowni.

1. Podejmując pracę w dniu 22.02.2008r. na 1/2 etatu zastałem totalny bałagan w magazynach i na placu składowym. Towary porozrzucane, poprzekładane, trudne do przeliczenia przez komisję inwentaryzacyjną.
Inwentaryzacja przeprowadzona w dniu 23 i 24.02.2008r - podpisanie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej w wysokości 1/3 niedoborów pomimo, że ja zostałem zatrudniny na 1/2 etatu, pozostali dwaj pracownicy pracowali na pełny etat.

2.Jeden ze współpracowników w dniach dostaw towarów i wysyłki opakowań, angażował, zlecał osobom postronnym, nie pracującym nawet w naszj firmie pomoc przy rozładunku i załadunku. Pracownik ten nigdy nie sprzątał, układał, segregował, ani w magazynie ani na placu składowym. W sprawie tej skierowałem pismo do zarządu firmy w dniu 16.02.2009r. - do dnia dzisiejszego bez odpowiedzi.

3.We wrześniu 2008r. przeprowadzka hurtowni do innych pomieszczeń magazynowych i sklepu. Pomieszczenia te nie spełniały wystarczających zabezpieczeń przed kradzieżą np. zamknięcie jedną zatrzaskową kłódką. Brak systemu alarmowego, monitoringu.
W trakcie przeprowadzki dostęp do towarów i materiałów miały osoby postronne nie mające odpowiedzialności materialnej, nie zawsze to mogła nadzorować osoba materialnie odpowiedzialna.

4.Inwentaryzacje- komisja spisowa, w końcowym etapie inwentaryzacji nie dokonuje weryfikacji różnic polegających na ustaleniu niedoborów i nadwyżek inwentaryzowanych składników majątku ze stanem ewidencji księgowej.
Nie bada przyczyn powstałych różnic, gdzie najczęściej są to pomyłki w ilościach spisanych towarów w czasie spisu z natury, jak również przeoczenia, pominięcia w spisie niektórych asortymentów. Przy kolejnej inwentaryzacji niedobory mogą okazać się nadwyżkami, a nadwyżki niedoborami. W sprawie tej skierowałem pismo z dn 16.02.2009r. do prezesa zarządu - do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi.

5.W dniu 20.02.2009 dokonaliśmy samokontroli stanów magazynowych niektórych asortymentów, gdzie od ostatniej inwentaryzacji minęło zaledwie
9 dni. Szokiem był dla mnie fakt, że na kilku pozycjach wystąpił niedobór w kwocie 1296,32zł. W sprawie tej wystosowałem pismo z dn.27.02.2009r. do zarządu firmy odnośnie systemu komputerowego. Po wnikliwym zbadaniu sprawy, okazało się, że zatwierdzony dokument magazynowy zprzed inwentaryzacji, ktoś odtwierdził i wyzerował po inwentaryzacji i w związku z tym powstał niedobór. Sprawę tą załatwiono tak, że przywrócono dokument zgodnie z pierwotnym kształtem i brak towarów na magazynie okazał się nieaktualny.

6.W dniu 26.10.2008r. jednego wspólpracownika, który zatrudniał osoby postronne do pomocy, przeniesiono na inne stanowisko pracy poza hurtownię. W chwili obecnej pracuję dalej na 1/2 etatu, z pracownikiem zatrudnionym na pełny etat z odpowiedzialnością po 50% każdy. 21.11.2009r przeprowadzona inwentaryzacja wykazała minimalne niedobory mieszczące się w granicach ubytków naturalnych.

7. Pracując na 1/2 etatu doprowadziłem tą hurtownię do względnego porządku, materiały, towary poukładane, posegregowane, opisane, pomieszczenia posprzątane, stany ilościowe zgodne ze stanem komputerowym. Mam ponad 40-letnie doświadczenie zawodowe, z czego ok.10-letnie w hurtowniach i na magazynach, każdy pracodawca był zadowolony z mojej pracy.
Obecny pracodawca pozwał mnie do Sądu za niedobory, których nieuregulowałem, nie biorąc pod uwagę argumentów i wyjaśnień przedłożonych na piśmie, tylko dlatego że podpisałem odpowiedzialność materialną i sprawozdanie opisowe z inwentaryzacji z dn.25-26.10.2008r.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Z wyrazami szacunku Zdzisław1
 
17-12-2009, 01:24  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym

Proszę zapoznać się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. Ważne kwestie:
1. Powierzenie mienia- w jaki sposób się odbyło? czy byli wszyscy pracownicy współodpowiedzialni? czy zgłaszane były jakiekolwiek uwagi? kto dokonał powierzenia mienia?
2. Umowa o wspólnej odpowiedzialności- zawarta na piśmie przez wszystkich pracowników? czy po 26.10.2008(tj. zmiana w składzie osobowym po stronie pracowników) została podpisana raz jeszcze umowa o odpowiedzialności?
3. Inwentaryzacje- czy były zgłaszane uwagi w czasie kolejnych inwentaryzacji? kto dokonywał spisów? jak technicznie się to odbywało(Pan ma więcej doświadczenia w tej materii niż ja, więc liczę na jakieś wskazówki, zastrzeżenia)?
4. Szkoda- czy rzeczywiście brakuje towaru? czy też jest tak, że doszło do kolejnej pomyłki? jaka jest treść pisma częściowo uznającego powstałe niedobory?
5. Kwestie dowodowe- czy ma Pan potwierdzenie nadania pism do zarządu, itd.?
6. Kwestie procesowe- co znalazło się w treści sprzeciwu? czy pracodawca działa przez pełnomocnika?
 
17-12-2009, 23:54  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym

Witam!
1. powierzenie mienia dla nowoprzyjętego, odbywa się przez inwentaryzację, komisyjnie w obecności wszystkich pracowników współodpowiedzialnych.
Inwentaryzacja taka została przeprowadzona po moim przyjęciu do pracy w dn.24-25.02.2008r.
Moje uwagi to: - brak weryfikacji różnic w końcowym etapie inwentaryzacji, przez komisję inwentaryzacyjną - zgłoszone ustnie, w terminie późniejszym 16.02.2009r. na piśmie do Prezesa Zarządu - brak jakiejkolwiek odpowiedzi.

2. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej - podpisałem w dniu 22.02.2008r tj. w dniu przyjęcia do pracy.
W dn.26.10.2008r. po odejściu jednego z pracowników, po inwentaryzacji podpisałem nową umowę o wspólnej odpowiedzialności.

3.Inwentaryzacje odbywają sie zawsze komisyjnie, najczęściej pracodawca zleca to osobom z zewnątrz. Osoby te przeliczają towar, materiał w obecności pracownika materialnie odpowiedzialnego. Przeliczne towary spisują na arkusze. Towary z kodem kreskowym, odczytywane są przez elektroniczne czytniki, do czytnika wprowadza się ilość policzonego towaru. Następnie spisane towary z arkuszy i z czytników wprowadza się do czystego komputera. Nie dokonuje się weryfikacji różnic - przyjmując, że osoby liczące towar są nieomylne.

4. Niedobory i nadwyżki często są fikcją właśnie z powodu braku ich weryfikacji.
Przyjąłem jednak, że przeprowadzona inwentaryzacja w dniach 25-26.10.2008r
wykazała rzeczywisty brak towarów i w dn.30.10.2008r skierowałem pismo wyjaśniające powstałych braków. Jako główna przyczynę podałem przeprowadzkę w miesiącu wrześniu 2008r. gdzie dostęp do towarów miały osoby, które nie miały odpowiedzialności materialnej. Pomieszczenia magazynowe nie w pełni zabezpieczały przed kradzieżą. Część towarów takich jak opakowania nie miała żadnych zabezpieczeń.
Z moich wyjaśnień decyzją Zarządu z dn.30.11.2008r uznano tylko wartość brakujących opakowań, które nie miały żadnych zabezpieczeń, pozostałymi brakami obciążono osoby materialnie odpowiedzialne. Decyzję z dn. 30.11.2008r. otrzymałem na piśmie dopiero w dniu 09.02.2009r.
Od decyzji tej odwołałem się na piśmie w dn.16.02.2009r zgłaszając swoje dalsze wyjaśnienia i uwagi.
W odpowiedzi dostałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z sądu w dn.17.11.2009r.

5.Wszystkie pisemne wyjaśnienia, uwagi, prośby kierowane do Prezesa i Zarządu mam za potwierdzeniem odbioru. Na pisma te nikt nie odpowiada. Jedynym pismem to xero wyciągu z posiedzenia Zarządu z dnia 30.11.2008r gdzie podjęto decyzję o obciążeniu niedoborami osoby materialnie odpowiedzialne.

6.W treści mojego sprzeciwu powołałem się na Rozporządzenie & 6 RM z dn.4.10.1974r., a takze & 7 i 8 w/w rozporządzenia, podając fakty, wnosząc o ustalenie rozmiaru szkody i przyczynienie się do jej powstania, swoją sprawę jednak widzę czarno ze względu, że pracodawca działa przez pełnomocnika -radca prawny - adwokat.
Pracodawca nie może sobie pozwolić na przegraną, ze względu na to, że w swojej sieci sklepów, każdy nowo przyjęty płaci za niedobory. W moim przypadku to pięć miesięcy pracy za darmo na rzecz tego pracodawcy.
Dlatego zwracam się o pomoc.
Z wyrazami szacunku Zdzisław1
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ nakaz zapłąty w postepowaniu upominawczym (odpowiedzi: 22) Prośba o pomoc , czy jest możliwość anulowania nakazu zapłaty. Opiszę problem : Jakiś czas temu firma (która jak sie poźniej okazało sama ma kłopoty...
§ Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym (odpowiedzi: 1) Witam Proszę o pomoc. Dostałem nakaz zapłaty w post.upominawczym. Z tego co wiem to mam 2 tyg.zeby wnieśc sprzeciw. Czy jest szansa jakas zeby...
§ Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym (odpowiedzi: 7) Jakiś czas temu zgłosiłem się do sadu aby odzyskać swoje pieniądze nie jest to kwota duża, ale zawsze coś 900~ zł. Sąd przyznał mi racje i nakazał...
§ Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym (odpowiedzi: 1) W dniu dzisiejszym otrzymałem pismo z Sądu z nakazem zapłaty.Sprawa dotyczy spłaty karty kredytowej w wysokości 1026,19.Nie wnoszę sprzeciu co do...
§ Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym (odpowiedzi: 3) Witam, Mam mały problem z wezwaniem do zaplaty za brak biletu ZTM w dniu 14.10.2010r. Taka data widnieje na ksero mandatu. Wniosek do sądu został...
§ Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym (odpowiedzi: 9) Witam Dostałem dzisiaj wlasnie taki nakaz ja w tytule i teraz moja prosba co moge w tej sutuacji zrobic nie jestem w stanie zaplacic takiej kwoty...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.