Bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT - Forum Prawne

 

Bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT

Bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT w tym przypadku. Witam. Niestety nie jestem uczony w tych tematach a potrzebuję się dowiedzieć kilku bardzo ważnych rzeczy. Mianowicie... Czy nie mając ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
25-06-2011, 12:52  
a2532496
Zbanowany
 
Posty: 6
Domyślnie Bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT

Bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT w tym przypadku.
Witam. Niestety nie jestem uczony w tych tematach a potrzebuję się dowiedzieć kilku bardzo ważnych rzeczy.

Mianowicie...

Czy nie mając własnej działalności (firmy, korporacji), jako zwykła osoba mogę wystawiać faktury VAT?
a2532496 jest off-line  
25-06-2011, 21:59  
Ślimak
Moderator
 
Ślimak na Forum Prawnym
 
Posty: 6.295
Domyślnie RE: Bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT

Nie będąc zarejestrowanym przedsiębiorcą zgłoszonym jako podatnik podatku VAT nie możesz wystawiać faktur vat.
Ślimak jest off-line  
26-06-2011, 00:59  
a2532496
Zbanowany
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT

Dzięki ślimak.
Na pewno tylko? Jesteś tego pewien, panie ślimaku?
a2532496 jest off-line  
26-06-2011, 16:54  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.778
Domyślnie RE: Bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT

na pewno, może Pan wystawić rachunek
Agnieszka3M jest off-line  
26-06-2011, 17:15  
MarLew
Stały bywalec
 
Posty: 1.324
Domyślnie RE: Bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT faktura wystawiona przez podmiot nieuprawniony do jej wystawiania powoduje że nie będzie można obniżać podatku vat lub żądać zwrotu, a co do samego faktu czy można wystawić czy nie można to w sumie kto mu zabroni wydrukować i podpisać faktura VAT. Na pewno nie bedzie to żadne wykroczenie, co najwyżej taka czynność będzie podatkowo bezskuteczna w świetle podatku VAT. Co najwyżej mozna to bedzie uznać za rachunek
MarLew jest off-line  
26-06-2011, 17:59  
a2532496
Zbanowany
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT

Ponieważ chcę wejść w pewną umowę. Aby sprzedawać licencje swoich dzieł. I w umowie jest napisane, że ja czyli "licencjonodawca" musze przesyłać im fakturę VAT co miesiąc aby potem od nich otrzymać te pieniądze.

Ja niestety nie wiem "jak to ugryźć" bo jestem zielony w tych prawnych machlojkach.
A jak widzę, jednoznacznej odpowiedzi w tym wypadku nie ma.
Nie wiem co robić i kogo mogę się poradzić. Trafiłem więc na to forum.
a2532496 jest off-line  
26-06-2011, 19:51  
a2532496
Zbanowany
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT

FRAGMENT UMOWY (nie wiem czy to coś wniesie ale wole wkleić):

4. Licencjodawca zobowiązany jest wystawiać fakturę na następujący podmiot oraz adres: **Tutaj jego dane**

5. **Tutaj jego dane** zobowiązuje się dostarczać Licencjodawcy raport, wskazujący podstawę do naliczenia należnego Licencjodawcy wynagrodzenia oraz wysokość tego wynagrodzenia, za każdy okres rozliczeniowy, w terminie 10 dni od otrzymania przez **Tutaj jego dane** raportu od wydawcy Serwisu **Tutaj jego dane**. Na dzień zawarcia Umowy, **Tutaj jego dane** otrzymuje od wydawcy Serwisu **Tutaj jego dane** raport w terminie do 21-go dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Usługę Licencjodawcy uznaje się za wykonaną z dniem dostarczenia Licencjodawcy przez **Tutaj jego dane** raportu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

6. **Tutaj jego dane** będzie płacić należne Licencjodawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez **Tutaj jego dane** poprawnie wystawionej faktury VAT. Opłaty będą wnoszone w złotych polskich na następujące konto Licencjodawcy .................................................. ..... W przypadku zmiany numeru konta, Licencjodawca zobowiązany jest powiadomić o tym **Tutaj jego dane** na piśmie, podając niezbędne informacje związane z nowym numerem rachunku, na który powinna zostać dokonana płatność.
a2532496 jest off-line  
27-06-2011, 21:56  
MarLew
Stały bywalec
 
Posty: 1.324
Domyślnie RE: Bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT

MOżna negocjować umowę i nie zakładac dzialalności

poniżej orzeczenie jeszcze gorące:


Zyski pochodzące z udostępnienia innym programu komputerowego należy dodać do innych dochodów. Uznał tak dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji nr IPTPB1/415-6/11-2/MD.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że zakładanie firmy nie jest konieczne do rozliczenia z urzędem skarbowym. Zyski z tytułu odpłatnego udzielania licencji na oprogramowanie należy zaliczyć do przychodów z praw majątkowych. Zgodnie z art. 18 ustawy o PIT do tej kategorii zalicza się m.in. pieniądze uzyskane z praw autorskich, praw do projektów wynalazczych oraz znaków towarowych.
Będą one opodatkowane w tym roku, w którym je uzyskano. Podatnik powinien rozliczyć osiągnięte w ten sposób kwoty na zasadach ogólnych, łącznie z pozostałymi dochodami.

źródło : Rzeczpospolita
MarLew jest off-line  
28-06-2011, 23:59  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.771
Domyślnie RE: Bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT

Nie wiem w jaki sposób pytanie ma nawiązywać do prawa autorskiego. Przenoszę na podatki i proszę uważać, gdzie zakłada się temat.
Colder jest off-line  
29-06-2011, 10:18  
parasoll.ka
Praktyk
 
parasoll.ka na Forum Prawnym
 
Posty: 17.222
Domyślnie RE: Bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie odnośnie wystawiania faktur VAT

Hmmm nie tak do końca Panowie z tym Vat-em. Aby zostać płatnikiem podatku VAT wcale nie trzeba zakładać działalności gospodarczej - wyznacznikiem są tutaj wykonywane czynności i obrót. Obrót (przychód) mozna osiągać w różny sposób nie tylko prowadząc DG. Oczywiście w 99,99% czynnymi płatnikami podatku VAT są przedsiębiorcy, ale nie zawsze....
Art. 5 ustaw o VAT:
Cytat:
Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2) eksport towarów;

3) import towarów;

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Artykuł 8 ustawy o vat:
Cytat:
Art. 8. 1. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

Czyli co do "czynności" (przedmiotu opodatkowania) podlega ustawie o VAT.
Można natomiast zwolnienie rozpatrywać co do "podmiotowości" i tak:

Art. 15 ustawy o VAT:
Cytat:
Art. 15. 1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Czyli w rozumieniu ustawy o VAT to dzisałalnością gospodarczą nie jest tylko "zarejestrowana działalność"

.... więc może jakieś zwolnienie?

Art 15 ustawy o VAT
Cytat:
3. Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

1) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.);

2) (uchylony)

3) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

3a. Przepis ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
Jeżeli spełnia Pan ten pkt 3a to jest Pan podmiotowo zwolniony z VAT. Jeśli nie, to po przekroczeniu 150 tyś obrotu prosze zarejestrować się do VAT.
parasoll.ka jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie dot. umów cywilnoprawnych (odpowiedzi: 2) Jakie konsekwencje mogą wywoływać w sferze prawa administracyjnego zawierane przez obywateli umowy cywilno prawne ?
§ wystawianie faktur VAT-bardzo proszę o pomoc (odpowiedzi: 10) Witam, Mam pare pytan do Was i będę wdzięczna za odpowiedź. 1) Data wystawienia faktury oraz data sprzedaży to data załadunku towaru czy data...
§ Imienne rozdzielenie faktur za czynsz po rozwodzie - bardzo proszę o pomoc (odpowiedzi: 6) Rodzice są po rozwodzie i mieszkają razem w niewykupionym mieszkaniu z WAM-u. Problem w tym że ojciec wogóle nie dokłada się do czynszu. Chwyta...
§ Pytanie odnośnie emerytury. Proszę o pomoc. (odpowiedzi: 1) Witam! Uprzejmie proszę o poradę - odpowiedz odnośnie następującej kwestii: Jaka jest kwota rocznego przeciętnego wynagrodzenia za lata...
§ zasiedzenie bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na moje pytanie (odpowiedzi: 1) mam pytanie a mianowicie czy w momencie kiedy sprawa o zasiedzenie się kończy i kolejna będzie już tylko ogłoszeniem wyroku a nasz adwokat na pytanie...
§ pytanie odnośnie spadku - proszę o pomoc (odpowiedzi: 1) Czy ruchomości wchodzą w skład spadku? - Chodzi o typowe wyposażenie domu jednorodzinnego + biżuteria złota i srebrna, w jaki sposób to dzielić -...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.