Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko) - Forum Prawne

 

Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko) 12

No taaaak moze i tak jest ale ja rozliczałem się w tym roku jeszcze w woj. Świętokrzyskim gdybym wiedział że tak będzie to w tym roku w małopolskim bym składał pit. a tak widzę że ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
18-04-2015, 18:40  
mariano_italiano
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

No taaaak moze i tak jest ale ja rozliczałem się w tym roku jeszcze w woj. Świętokrzyskim gdybym wiedział że tak będzie to w tym roku w małopolskim bym składał pit. a tak widzę że czeka mnie porażka albo dłuuuuuga nierówna walka z US masakra w tym kraju.
mariano_italiano jest off-line  
18-04-2015, 18:41  
jaca85
Użytkownik
 
Posty: 37
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

No za 2010 korekta do konca miesiaca tylko (5 lat)
jaca85 jest off-line  
24-04-2015, 19:43  
fiat3
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Do jaca85.
I tu wkrada się błąd bo za 2010 korektę składasz do końca 2016 r. dlatego iż rozliczałeś się w 2011 roku za 2010 rok zgadza się ? Czyli korektę składasz za rok w którym się rozliczałeś a nie za rok którego dotyczy PIT.
fiat3 jest off-line  
26-04-2015, 09:39  
szymek0888
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Cytat:
Napisał/a maxymilian22 Zobacz post
Czy ktoś z pomorskiego otrzymał zwrot?
@maxymilian22
tak pomorze już dostaje zwroty
szymek0888 jest off-line  
11-05-2015, 12:42  
karola1204
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

W Rzeszowie też były już przynajmniej 2 wyroki na korzyść żołnierzy. Rzeszów i Strzyżów wypłacają już zwrot podatku. Kraków też już podobno wypłaca. Na stronce WAM w Szczecinie jest informacja o możliwości składania wniosku o zwrot: https://www.wam.net.pl/or_szczecin/a...0_i_2011r.html

Pod koniec kwietnia złożyłam wniosek dla męża o zwrot w Zabrzu - zobaczymy jak tu zareagują.
karola1204 jest off-line  
11-05-2015, 20:24  
fiat3
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

// Pytanie grzecznościowe //
Kolega z pracy prosił mnie abym dowiedział się o następującą kwestię :
czy istnieje możliwość unieważnienia prawomocnej decyzji administracyjnej wydanej przez us w 2013 roku dotyczącej odmowy wypłaty podatku za świadczenie mieszkaniowe; jeśli tak to czy ma ktoś wzór pisma o jej unieważnienie
Wspomnę iż nie odwołał się od decyzji w 2013 roku ponieważ w tym czasie był na szkoleniu 450 km od miejsca zamieszkania.
fiat3 jest off-line  
15-05-2015, 11:41  
artaga6
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Miasto, dn. .............2015 r.
Egz. 1
Imię NAZWISKO
ul. .....................
XX-XXX Miasto
tel.
Pesel:

Naczelnik
Urzędu Skarbowego
XX-XXX Miasto
ul. ..........................


Wniosek: o zmianę decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego
za lata 2010 oraz 2011

Na podstawie Art. 254. § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926) wnoszę o zmianę decyzji nr PP-.......................... oraz nr PP-......................, Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego, z dnia 27 września 2012 roku, określających wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych
za rok podatkowy 2010 oraz 2011, w postaci uznania wykazanych przeze mnie kwot nadpłaty w korektach zeznań podatkowych PIT-37 złożonych wraz z wnioskiem
o stwierdzenie nadpłaty za rok 2010 oraz rok 2011, w dniu 26 czerwca 2012 roku w Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu.

Uzasadnienie

W dniu 26 czerwca 2012 roku w Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu złożyłem wniosek o stwierdzenie nadpłaty za 2010 oraz 2011 rok, umotywowany treścią
art. 21 ust. 1 pkt. 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym kwoty otrzymywane od agencji rządowych oraz agencji wykonawczych są wolne od podatku, jeśli środki na ten cel wspomniane agencje otrzymywały z budżetu państwa.
Jednakże wówczas zdaniem Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Toruniu skorygowane prze ze mnie zeznania podatkowe budziły zastrzeżenia, dlatego też z urzędu postanowieniami z dnia 9 sierpnia 2012r. Nr PP-................... oraz Nr ............................... organ podatkowy wszczął postępowanie w sprawie prawidłowości rozliczenia przeze mnie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2010 oraz 2011.
W prowadzonych w/w postępowaniach organ uznał, iż brak jest podstaw do tego aby uznać, że świadczenia mieszkaniowe realizowane w trybie art. 48d ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze zm./, które otrzymałem od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec czego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu określił wysokość zobowiązania w podatku dochodowym za rok 2010 oraz 2011 w decyzjach z dnia 27 września 2012 roku nr PP-..................... oraz nr PP-......................, konsekwencją czego było jednocześnie wydanie decyzji nr PP-....................... oraz nr PP-........................... odmawiających stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym.
Na powyższe decyzje w całości miały wpływ interpretacje przepisów wydane przez Dyrektorów Izb Skarbowych działających w imieniu Ministra Finansów: nr IPPB4/415-267/12-6/MP z dnia 28 czerwca 2012 roku, nr IPTPB2/415-426/12-2/TS, nr IBPBII/1/415-591/12/MK z dnia 10 września 2012 roku.
Pragnę zauważyć, iż od 2014 roku owa interpretacja tych samych przepisów uległa zmianie, gdyż Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu dokonuje zwrotów odprowadzonego podatku od świadczeń mieszkaniowych za lata 2010, 2011, na podstawie składanych korekt zeznań podatkowych PIT-37 (takich samych jak złożone przeze mnie w 2012 roku) uzasadniając, iż korekty te obecnie nie budzą wątpliwości Organu. Dzieje się tak wobec wszystkich podatników, którzy uprzednio, tj w 2012 roku, nie składali do Urzędów Skarbowych wniosku o stwierdzenie nadpłaty, lub też w wyniku złożonego wniosku w 2012 roku, Organ nie wszczynał wobec nich z urzędu postępowania określającego wysokość zobowiązania za lata 2010 i 2011, a wydawał jedynie decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym. Taka decyzja jest uchylana obecnie na podstawie art. 253 § 1 Ordynacji podatkowej.
Przepisy, na podstawie których w 2012 roku rozpatrywano mój wniosek
o stwierdzenie nadpłaty, nie uległy zmianie co najmniej od chwili, gdy wypłacane było świadczenie mieszkaniowe, czyli od 1 lipca 2010 roku, a wydane wówczas odmowne decyzje wynikały jedynie z ich interpretacji przez uprawniony do tego Organ podatkowy.
W państwie prawa niedopuszczalnym jest aby na przestrzeni, w tym przypadku, 2 lat postępowano odmiennie na podstawie niezmienionych przepisów prawa. Zatem, jeżeli obecnie Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu ma podstawy do tego aby uznać, że świadczenia mieszkaniowe realizowane w trybie art. 48d ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r.
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze zm./, które otrzymałem od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać, iż już w latach 2010, 2011 podatek od świadczenia mieszkaniowego był pobierany nienależnie i należy mi się jego natychmiastowy zwrot.
Uznawane obecnie podstawy przez organ podatkowy, należy uznać jako okoliczności faktyczne, których zmiana ma wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania,
co wpływa na niewłaściwe określenie wysokości mojego zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy 2010 oraz 2011, zatem należy zmienić wymiarową decyzję.
Ponadto w decyzjach z dnia 9 stycznia 2015 r. nr PP ............... oraz nr PP ................ Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, organ przyznaje,
iż przeszkodą do zwrotu należnego mi podatku od świadczeń mieszkaniowych za lata 2010, 2011 jest właśnie ostateczna decyzja wymiarowa, którą sam wydał:
"...Ewentualne pozytywne rozpatrzenie pana wniosku o uchylenie decyzji odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2010 w trybie art. 253 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa prowadziłoby do współistnienia sprzecznych ze sobą decyzji..."
Organ również postawił sobie w powyższej decyzji za konieczne ustalenie
czy za uchyleniem decyzji przemawia interes publiczny, twierdząc przy tym, że "...pojęcie interesu publicznego należy traktować jako dyrektywę nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości całego społeczeństwa takich jak sprawiedliwość...". Zatem pytam, czy sprawiedliwością jest fakt, że ta sama sprawa wobec jednych podatników jest rozstrzygana pozytywnie, a wobec innych negatywnie, tylko dlatego, że wobec części z nich organ podatkowy "związał sobie ręce" decyzją wymiarową, którą sam wydał, a teraz jak twierdzi nie jest w stanie jej zmienić "...nie jest możliwe określenie wysokości zobowiązania podatkowego za rok 2010 w wysokości wykazanej w korekcie zeznania PIT-37 złożonej
w 2012 roku, albowiem tutejszy organ podatkowy związany jest z ustaleniami
i rozstrzygnięciem zawartym w ostatecznej decyzji wymiarowej..."
Co więcej organ uchylając się od odpowiedzialności za skomplikowanie sprawy dopuszcza się dalszych interpretacji przepisów i stwierdza również w decyzjach z dnia 9 stycznia 2015 r. nr PP .................. oraz nr PP ......................, że w sprawie wszczętej na mój wniosek
z dnia ...............2014 roku, nie zaistniał ważny interes podatnika. Jest to kolejny przypadek krzywdzących interpretacji, gdyż uzasadnienie przedstawione przeze mnie w w/w wniosku
co do zaistnienia interesu mojej osoby, jest w pełni respektowane jako zasadne w Urzędach Skarbowych województwa kujawsko-pomorskiego, jednak tylko w przypadku podatników, wobec których organy nie wydawały decyzji wymiarowych określających wysokość zobowiązania.
Niezaprzeczalnym jest fakt, iż w każdym przypadku doprowadzenia sprawy do rozstrzygnięcia przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne (WSA) wyroki
W następstwie powyższego, należy stwierdzić iż decyzje nr PP-................ oraz nr PP-....... określające wysokości zobowiązania poświadczają nieprawdę, gdyż w myśl obowiązujących przepisów prawa, nie pobiera się podatku od świadczenia mieszkaniowego, a zatem wysokość zobowiązania powinna uwzględniać kwoty wymienione przeze mnie w korekcie zeznania.
Obecnie, między innymi z uwagi na wyrok Naczelnego Sądy Administracyjnego
z dnia 15 stycznia 2014 roku Nr II FSK 2625/13, Organy podatkowe zmieniły swoje stanowisko i uwzględniają korekty składane przez podatników uzasadniając, iż "nie budzą one wątpliwości". Biorąc pod uwagę okoliczności, na podstawie których Drugi Urząd Skarbowy zmienił swoje stanowisko i zwraca nadpłacony podatek, należy uznać je jako "zmianę okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania". Również spełniony jest tu wymóg tego aby "skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dniu wydania decyzji
Art. 254. § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926) wnosi, iż decyzja ostateczna, ustalająca lub określająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres, może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dniu wydania decyzji.

Niezrozumiałym jest dla mnie fakt, że wobec części podatników prowadzone postępowania w tamtym czasie zakończono tylko i wyłącznie decyzjami ostatecznymi, a wobec pozostałych decyzje ostateczne poprzedzono decyzjami stwierdzającymi wysokość zobowiązania podatkowego.
Nie ulega bowiem wątpliwości, iż obecnie podatnicy, którym wydano jedynie decyzje ostateczne, uchyla się je na podstawie art. 253 i dokonuje się zwrotu, a pokrzywdzonymi są podatnicy, wobec których decyzję ostateczną poprzedzono decyzją określającą wysokość zobowiązania, do zmiany której obecnie wg urzędów skarbowych brak jest podstaw.
W wyroku NSA z dnia 15 stycznia 2014 roku sygn. akt II FSK 2625/13 tym, wydanym w związku ze skargą kasacyjną złożoną przez Dyrektora Izby Skarbowej
w Poznaniu od wyroku WSA z dnia 20 czerwca 2013 roku sygn. akt I SA/Po 228/13 uznano, że skarga kasacyjna pozbawiona jest usprawiedliwionych podstaw, dlatego podlega oddaleniu.
Z powyższego orzeczenia Sądu oraz innych, podobnych orzeczeń wynika,
że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.) ma zastosowanie, gdy spełnione są dwa warunki: podatnik otrzyma określoną kwotę od agencji rządowych lub agencji wykonawczych oraz, że agencje te otrzymały środki na ten cel
z budżetu państwa.
Ponadto w orzeczeniach podkreślono, że brak precyzji ustawodawcy w formułowaniu norm prawnych, których częściowo zakresy pokrywają się, nie może być argumentem przemawiającym za odmową stosowania jednego z przepisów ustawy, przyznającego podatnikom określoną korzyść oraz, że podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji braku precyzji przy stanowieniu norm.
Wszelakie przedłużanie oraz komplikowanie rozstrzygnięcia sprawy na moją korzyść w tym przypadku, przestaje mieć sens, zważywszy na fakt, iż kolejne Wojewódzkie Sądy Administracyjne wydają wyroki uznające dodatek mieszkaniowy za kwotę wolną od podatku już od 2010 roku (wyrok WSA w Poznaniu - sygn. akt I SA/Po 228/13, z dnia 20 czerwca 2013 r., wyrok NSA w Warszawie - sygn. akt II FSK 2625/13, z dnia 15 stycznia 2014 r., wyrok WSA w Olsztynie - sygn. akt. I SA/Ol 159/13, z dnia 29 maja 2013 r., wyrok WSA w Olsztynie - sygn. akt. I SA/Ol 157/13, z dnia 29 maja 2013 r., wyrok WSA
w Gdańsku - sygn. akt. I SA/Gd 269/13, z dnia 22 maja 2013 r., wyrok WSA w Szczecinie - sygn. akt. I SA/Sz 269/13, z dnia 28 sierpnia 2013 r., wyrok WSA w Bydgoszczy - sygn. akt. I SA/BD 426/14, z dnia 14 maja 2014 r. oraz najnowszy wyrok WSA w Warszawie - sygn. akt III SA/Wa 486/14, z dnia 30 lipca 2014 roku.

.................................................. ......
artaga6 jest off-line  
15-05-2015, 13:55  
AV8R
Użytkownik
 
Posty: 160
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Masz decyzję określającą zobowiązanie podatkowe czy tylko odmawiającą nadpłaty?
AV8R jest off-line  
15-05-2015, 20:05  
fiat3
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Mam :
DECYZJĘ określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.
DECYZJĘ określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r.
fiat3 jest off-line  
25-05-2015, 09:17  
kamilinc
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Witam z serdecznie, czy jest nadzieja dla tych ktorzy maja odmowna decyzje z 2013r. oraz nie odwołali sie od niej ?
kamilinc jest off-line  
25-05-2015, 19:39  
fiat3
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Post #172
fiat3 jest off-line  
05-06-2015, 10:46  
McBosss
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie

Witam. Jeśli są tu takie osoby, które miały negatywne decyzję, a teraz ponownie starają się o anulowanie tych decyzji proszę o kontakt.
McBosss jest off-line  
05-06-2015, 20:37  
fiat3
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Ja miałem taką decyzję i właśnie chcę ją anulować.
fiat3 jest off-line  
05-06-2015, 20:56  
McBosss
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Kolego miałeś decyzje z US czy też z IS??
Widzę, że miałeś podwójne decyzje?? Odmawiające nadpłaty i wymiarowe??

Bo jeśli tak to mam to samo. Wstępnie rozmawiałem z IS (bo moja sytuacja na nich stanęła), ale nie są przychylni i już sam nie wiem chyba trzeba pisać do nich kwit o anulowanie decyzji, a jak nie to iść do sądu...

Na jakim etapie jest Twoja sprawa??
McBosss jest off-line  
05-06-2015, 21:55  
fiat3
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Ja piszę dokładnie to co jest w Post #172. Dlatego że późniejsze decyzje dotyczyły odmowy ponownego rozpatrzenia wniosków o zwrot nadpłaty które złożyłem ponownie po roku.
fiat3 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zwrot składki zdrowotnej od podatku dochodowego (odpowiedzi: 6) Witam, Od kwietnia 2014 prowadzę jednoosobową DG będąc jednocześnie zatrudnionym na umowę o pracę. Od początku prowadzenia DG wpłacam do ZUS...
§ praca sezonowa zlecenie a zwrot podatku dochodowego (odpowiedzi: 28) Witam, W najblizsze wakacje planuje pracowac na podstawie umowy zlecenie na mocy ktorej bede skupowal owoce przez 3 miesiace i za to dostane 3000...
§ czy przysługuje mi zwrot podatku dochodowego (odpowiedzi: 4) Witam, w lutym 2012 podjąłem 6-cio miesięczny płatny staż z Urzędu Pracy, a po jego zakończeniu podpisałem umowę o pracę na pełny etat w sierpniu,...
§ Pytania dotyczące podatku VAT i podatku dochodowego. (odpowiedzi: 3) Witam, jak w temacie mam kilka zwięzłych pytań dotyczących tych podatków. 1. Czy płacąc podatek od towarów i usług będę też musiał zapłacić...
§ Zwrot podatku dochodowego (odpowiedzi: 4) Witam. Mam dość nietypową sytuacje. Jestem studentem studiów zaocznych i edukację kończę we wrześniu ale sadze że rozpocznę następną. Pierwsze dni w...
§ Zwrot odliczenia od podatku z tytułu wydatkow na własne cele mieszkaniowe (odpowiedzi: 1) W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych .....od 01 stycznia 2004 roku utracił moc Art. 27 a. Zawierał on miedzy innymi zapis: " Jeżeli...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.