Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko) - Forum Prawne

 

Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko) 15

Cytat: Napisał/a fiat3 Naczelnik wyroków nie uznał ponieważ to nie były twoje wyroki tylko innych osób. W jego mniemaniu np. wyrok w twojej sprawie mógłby być inny niż te które przytoczone zostały przez ciebie w ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
04-11-2015, 19:10  
Aspic
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Cytat:
Napisał/a fiat3 Zobacz post
Naczelnik wyroków nie uznał ponieważ to nie były twoje wyroki tylko innych osób. W jego mniemaniu np. wyrok w twojej sprawie mógłby być inny niż te które przytoczone zostały przez ciebie w odwołaniu.
Uważasz, że powinienem jakoś inaczej sformułować wniosek...? Masz jakiś pomysł, radę...?
Aspic jest off-line  
05-11-2015, 18:52  
fiat3
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Spróbować unieważnić decyzję na podstawie art. 253 lub 254 ordynacji podatkowej.
fiat3 jest off-line  
12-11-2015, 18:46  
fiat3
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Cytat:
Napisał/a 3kana3 Zobacz post
Znajomej udało się odzyskać zwrot podatku, mimo uzyskania w 2012 r. decyzji odmownych. Tylko na podstawie wniosku o uchylenie decyzji w związku z orzeczeniami powoływanymi wcześniej (bez powoływania się na artykuły z ordynacji). Uprzedzając pytania - US we Włoszczowej.
Czy masz możliwość udostępnienia tego wniosku?
fiat3 jest off-line  
17-11-2015, 20:35  
bastian77
Początkujący
 
bastian77 na Forum Prawnym
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Cytat:
Napisał/a CzErNiQ Zobacz post
Jestemna dobrej drodze do zwrotu podatku... składałem odwołanie od decyzji odmownej z poprzedniego roku i wczoraj po 1,5 miesiąca czekania przyszło mi pismo o treści:
" Naczelnik Urzedu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie przepisów art. 243 par 1, 2 w związku z art. 240 par. 1 oraz art. 241 par 1 art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 613) postanawia wznowić z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 rok zakończonej decyzją ostateczną.
W sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 rok wydano decyzję ostateczną Nr (xxx) w dniu (xxx.2014 roku). Po dniu wydania w/w decyzji przez tut. Organ podatkowy wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne mające wpływ na prawidłowe określenie wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 rok. Istotne znaczenie uzyskanych nowych informacji, rozstrzygających istotę sprawy, stanowi podstawę spełnienia warunku wznowienia postepowania w danej sprawie.
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie."

takie pismo otrzymałem wczoraj od Urzędu Skarbowego jeszcze pieniążków nie dostałem, ale myślę, że już pójdzie z górki... identyczne pismo dostałem oczywiście z datami na 2011 rok. Jeśli wszystko pójdzie jak należy i dostanę zwrot kasy to wrzucę tutaj pismo które składałem do U.S.
I jak CzErNiQ?
Dowiedziałeś się już czegoś w sprawie podatku z US?
bastian77 jest off-line  
26-11-2015, 19:32  
fiat3
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

I nastała cisza ani 3kana3 ani CzErNiQ nie odpowiadają ale jak ktoś coś potrzebuje to jako pierwsi na forum .
fiat3 jest off-line  
09-12-2015, 20:21  
Teresa63
Początkujący
 
Posty: 27
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Bardzo proszę o poradę.
Mam podobne problemy. W lutym 2012 złożyłem zeznanie podatkowe PIT 37, w należnym podatku wykazano podatek z WAM. W październiku 2012 wystąpiłem z wnioskiem z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r wraz z korektą zeznania podatkowego PIT 37, w którym wykazałem nadpłatę w kwocie 1997 zł. Naczelnik US nie uznał nadpłaty. W grudniu 2012 wniosłem odwołanie do Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika US.
Po konsultacjach z kolegami, którzy otrzymali nadpłaty w innych miastach US, w sierpniu 2015 r. wystąpiłem z prośbą o uchylenie Decyzji Dyrektora Izby Skarbowej wydanej w marcu 2013. Dyrektor Izby Skarbowej odmówił stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej.
Stwierdził, że że wydana decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w terminie 30 dni.
To w skrócie. Korespondencja z Izby Skarbowej to około 30 stron maszynopisu i powoływania się na wszelkiego rodzaju paragrafy. , np. art. 128, 247, 122, 187... Ordynacji Podatkowej. Ponadto mnóstwo art. ustawy o podatku dochodowym. Pracuję jako żołnierz. Trudno mi rozszyfrować zawiłości polskich przepisów dot. podatku. Wielu moich kolegów otrzymało nadpłatę z tytułu WAM bez zbędnych ceregieli, uważam, że też powinienem. Prawo w Polsce jest dla wszystkich jednakowe.
Jeżeli złożę skargę do Sądu Administracyjnego - jakie są procedury - opłaty?, czas rozstrzygnięcia, czy będę musiał stawić się osobiście? Pracuję w Warszawie, trudno mi brać dzień wolnego na dojazd. Mój błąd że rozliczałem się w miejscu zameldowania a nie w miejscu pracy.
Sorki za nick - piszę z konta żony. Z wyrazami szacunku - Rafał
Czy powinienem
Teresa63 jest off-line  
09-12-2015, 20:26  
Teresa63
Początkujący
 
Posty: 27
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Jeszcze jedna prośba, co powinienem ująć w skardze do Sądu Administracyjnego? Czy wystarczy tylko złożyć skargę, a zadaniem Sądu jest samodzielne z Urzędu, zapoznanie się ze sprawą? Jeszcze raz pozdrawiam - Rafał
Teresa63 jest off-line  
09-12-2015, 21:00  
McBosss
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Sąd nie będzie za Ciebie dochodził. Musisz zaskarżyć wszystkie decyzje IS.
Możesz się powołać na ordynację podatkową.
Art.121, Art.247, Art.254 oraz na Konstytucję Art.32.
Opłata sądowa to bodajże 5% kwoty sporu. Jak wygrasz to koszty Ci zwrócą. Odwołanie składasz poprzez IS. Musisz stawić się osobiście lub ktoś kto będzie Cię reprezentował.
Pochwal się jak umotywowałeś swój wniosek o uchylenie decyzji??
McBosss jest off-line  
10-12-2015, 07:04  
Teresa63
Początkujący
 
Posty: 27
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Dziękuję za odpowiedź. Treść mojego pisma do IS przesyłam poniżej. Opierałem się na Internecie. Długa lektura:
Proszę o uchylenie DECYZJI wydanych:
PPII/411...12,
PPII/41.. 5-12,
PPIII...3/13;
PPIII...4/13;
Decyzje podejmowane w trybie art. 253 § 1 Ordynacji podatkowej należą do decyzji uznaniowych organu podatkowego. Wystąpienie przesłanek określonych w tym przepisie, tj. m.in. ważnego interesu podatnika, uzasadnia rozważenie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nie nabyła prawa.
§ 1. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być za jej zgodą uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji.
§ 2. Przepisy art. 253 przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej na mocy której strona nie nabyła prawa, § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Nadmieniam, iż zgodnie z § 3. Organ nie może wydać decyzji na niekorzyść strony.

Wynikający z art. 253 Ordynacji podatkowej tryb weryfikacji decyzji dotyczy decyzji ostatecznych wydanych zarówno w trybie zwykłym, jak i w trybach nadzwyczajnych, pod warunkiem, że na ich podstawie strona nie nabyła prawa oraz, że nie są decyzjami wykluczonymi z możliwości wzruszenia w tym trybie ze względu na przedmiot.
§ 1. Organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która:
1) została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości;
2) została wydana bez podstawy prawnej;
3) została wydana z rażącym naruszeniem prawa;
4) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną;
5) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
6) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu prawa;
w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.
§ 2. Organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przewidzianych w art. 68 terminy przedawnienia powstania zobowiązania podatkowego, lub art. 70 terminy przedawnienia zobowiązania podatkowego i jego bieg – taka sytuacja w moim przypadku nie ma miejsca. (z wnioskiem o stwierdzenie nieważności należy wystąpić nie później niż przed upływem 5 lat od daty wydania decyzji ostatecznej (art. 249 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej)
§ 3. Odmawiając stwierdzenia nieważności decyzji w przypadku wymienionym w § 2, organ podatkowy w rozstrzygnięciu stwierdza, że decyzja zawiera wady określone w § 1, oraz wskazuje okoliczności uniemożliwiające stwierdzenie nieważności decyzji.
Stwierdzenie nieważności decyzji stanowi nadzwyczajny tryb wzruszania decyzji ostatecznych. Organ prowadzący postępowanie dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji nie może rozpatrywać sprawy co do jej istoty, gdyż postępowanie to nie może zastępować postępowania odwoławczego lub go powtarzać.
.
Ordynacja podatkowa normuje system weryfikacji rozstrzygnięć podatkowych, który obejmuje zaskarżenie decyzji w toku instancji oraz zastosowanie nadzwyczajnych trybów wzruszenia podatkowej decyzji ostatecznej. Uprawnienia decyzyjne organu orzekającego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji mają charakter wyłącznie kasacyjny. Organ jest władny do stwierdzenia nieważności decyzji albo jej niezgodności z prawem. Odwołanie jest zwykłym środkiem prawnym. Za jego pomocą mogę wystąpić o zmianę decyzji przez jej kasację lub reformację. W przypadku gdy w sprawie zapadła decyzja ostateczna – a tak jest w moim przypadku, ordynacja podatkowa przewiduje jeszcze jedną instytucję prawną służącą wzruszeniu takiego rozstrzygnięcia – nadzwyczajne tryby postępowania podatkowego, tj. wznowienie postępowania (art. 240 § 1), stwierdzenie nieważności decyzji (art. 247 § 1) oraz zmianę bądź uchylenie decyzji ostatecznej (art. 253 i 254).
Przedmiotem postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji są przesłanki wymienione enumeratywnie w art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej. Biorąc pod uwagę wieloznaczność przepisu oraz szerokie rozbieżności interpretacyjne, stanowią argument i podstawę do uchylenia wcześniej wydanych decyzji PPII/41... , PPII/41...-12, PPIII4...3/13; PPIII41.../13;
Dla przykładu § 1 p.3 - czym jest rażące naruszenie prawa?
Otóż pojęcie to nie zostało zdefiniowane w żadnym przepisie prawa. W dotychczasowym orzecznictwie oraz doktrynie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa ma miejsce wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej sprzeczności z treścią przepisu prawa. Charakter tego naruszenia powoduje, że owa decyzja nie może być akceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa. Natomiast w sytuacji gdy w orzecznictwie lub doktrynie wskazuje się na możliwość rozbieżnej interpretacji konkretnej normy, a więc na dopuszczenie możliwości podjęcia na jej tle rozstrzygnięć o różnej treści, a dla każdego z tych rozstrzygnięć można znaleźć argumenty oparte na prawidłowej wykładni – żadnego z takich rozstrzygnięć nie można uznać za rażące Nie można zatem wyłączyć możliwości wzruszenia wadliwej decyzji, choćby istniały różne wykładnie. Rażące naruszenie prawa może dotyczyć naruszenia przepisów prawa materialnego, przepisów kompetencyjnych i procesowych. Stosowanie przez organy podatkowe art. 247 § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej podyktowane jest koniecznością eliminowania z obrotu prawnego decyzji dotkniętych wadami.


Podsumowując, nadmienię iż w postępowaniu administracyjnym, z którego wywodzi się postępowanie podatkowe istnieją swoiste zasady proceduralne, które w istotny sposób odróżniają postępowanie administracyjne od cywilnego. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej obowiązek wskazywania i gromadzenia dowodów spoczywa na organie podatkowym. Zasada prawdy obiektywnej wyrażona w art. 122 ordynacji podatkowej obliguje organ do przeprowadzenia dowodów z urzędu w celu ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego, z kolei przepis art. 187§1 o. p. nakłada na organ obowiązek zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Mimo, iż przepisy dość klarownie określają rozkład ciężaru dowodu, w orzecznictwie i doktrynie pojawiają się stanowiska odmienne – zbieżne z ujęciem cywilnoprawnym albo negujące istnienie tego zagadnienia w postępowaniu podatkowym.
Informacje od moich kolegów potwierdzają, iż dot. identycznych w/w, decyzje w US i IS w innych miastach Polski zostały rozpatrzone pozytywnie. Dlatego proszę o pozytywne rozpatrzenie i wzruszenie wcześniej wydanych decyzji w mojej sprawie.
Należną kwotę proszę przesłać ,,,
Teresa63 jest off-line  
10-12-2015, 07:13  
Teresa63
Początkujący
 
Posty: 27
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Muszę zaskarżyć wszystkie decyzje IS? Tylko napisać o zaskarżeniu, tak lakonicznie, krótko i zwięźle?, czy muszę napisać elaboraty uzasadniające? Może ktoś sformułowałby mi skargę do Sądu Administracyjnego, chętnie zapłacę. Zwyczajnie nie znam, przepisów, nie wiem w jakim kontekście je interpretować. Pozdr. Rafał
Teresa63 jest off-line  
10-12-2015, 19:18  
fiat3
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Powinieneś odwołać się z {{ Art. 254. § 1. Decyzja ostateczna, ustalająca lub określająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres, może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dniu wydania decyzji.
§ 2. Zmiana decyzji ostatecznej może dotyczyć tylko okresu, za który ustalono lub określono wysokość zobowiązania podatkowego.}}
ponieważ [[Art. 253.Przepisów art. 253 i art. 253a nie stosuje się do decyzji:
1) ustalającej albo określającej wysokość zobowiązania podatkowego;
2) o odpowiedzialności podatkowej płatników lub inkasentów;
3) o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich;
4) określającej wysokość należnych odsetek za zwłokę;
5) o odpowiedzialności spadkobiercy;
6) określającej wysokość zwrotu podatku.]]

Ja też jestem w podobnej sytuacji i skrobię powoli pismo o unieważnieniu wydanych decyzji tylko na razie nie mam zbytnio czasu aby je dokończyć.
fiat3 jest off-line  
10-12-2015, 20:20  
McBosss
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Cytat:
Napisał/a Teresa63 Zobacz post
Muszę zaskarżyć wszystkie decyzje IS? Tylko napisać o zaskarżeniu, tak lakonicznie, krótko i zwięźle?, czy muszę napisać elaboraty uzasadniające? Może ktoś sformułowałby mi skargę do Sądu Administracyjnego, chętnie zapłacę. Zwyczajnie nie znam, przepisów, nie wiem w jakim kontekście je interpretować. Pozdr. Rafał
Mogę Ci podesłać wzór ogólny skargi do WSA, swój wniosek 11 stronny do IS na którego odpowiedź czekam. Materiałów w sieci jest full tylko trzeba posiedzieć nad tym i czytać. Proponuje też zapoznać się z wyrokami sądowymi gdyż jest ich masa na korzyść podatników, a tam wszelkie art. są zawarte.
Można też napisać do https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt

PS. Znam urzędy które i na podstawie art. 253 anulowały decyzje określające wysokość zobowiązania, a pewnie tylko dlatego, że same chciały zwrócić.
Jak urząd nie chce zwrócić to żaden art. we wniosku nie pomoże. Jedynie sąd ratuje ze względu na ilość pozytywnego orzecznictwa.
McBosss jest off-line  
12-12-2015, 09:51  
McBosss
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Kolego Rafał czy IS od razu w pierwszej decyzji, po Twoim wniosku o zmianę decyzji, określiła, że możesz odwołać się do WSA??
Ja właśnie otrzymałem decyzje ODMOWNE... Wniosek swój motywowałem głównie art. 254 OP. W decyzji zawarto zapis, że przysługuje mi prawo odwołania dalej do IS na tą decyzję.
Także kolego fiat3 art. 254 nic mi tu nie pomógł.

PS. Piszę odwołanie i też tym razem zamierzam napisać do Rzecznika Praw Obywatelskich.
McBosss jest off-line  
13-12-2015, 18:35  
fiat3
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Czy rozliczasz się w Poznaniu? A jeśli tak to w którym US jak to nie tajemnica bo ja na Smoluchowskiego Grunwald.
fiat3 jest off-line  
13-12-2015, 18:46  
McBosss
Użytkownik
 
Posty: 33
Domyślnie RE: Zwrot podatku dochodowego, świadczenie mieszkaniowe (wojsko)

Ja w Lublinie. A mam potwierdzenie, że IS Bydgoszcz anulowała decyzje na podstawie art. 254, US Grudziądz też na podstawie tego samego.
IS Łódź odrzuca wszystko znajomy nawet w WSA przegrał.
Niektóre urzędy zwrócili nawet na podstawie art. 253 i 240, a kilka urzędów jeszcze nie mam potwierdzonych, które też zwrócili. Mowa cały czas o decyzjach określających wysokość zobowiązania podatkowego.
Normalnie państwo w państwie...
McBosss jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zwrot składki zdrowotnej od podatku dochodowego (odpowiedzi: 6) Witam, Od kwietnia 2014 prowadzę jednoosobową DG będąc jednocześnie zatrudnionym na umowę o pracę. Od początku prowadzenia DG wpłacam do ZUS...
§ praca sezonowa zlecenie a zwrot podatku dochodowego (odpowiedzi: 28) Witam, W najblizsze wakacje planuje pracowac na podstawie umowy zlecenie na mocy ktorej bede skupowal owoce przez 3 miesiace i za to dostane 3000...
§ czy przysługuje mi zwrot podatku dochodowego (odpowiedzi: 4) Witam, w lutym 2012 podjąłem 6-cio miesięczny płatny staż z Urzędu Pracy, a po jego zakończeniu podpisałem umowę o pracę na pełny etat w sierpniu,...
§ Pytania dotyczące podatku VAT i podatku dochodowego. (odpowiedzi: 3) Witam, jak w temacie mam kilka zwięzłych pytań dotyczących tych podatków. 1. Czy płacąc podatek od towarów i usług będę też musiał zapłacić...
§ Zwrot podatku dochodowego (odpowiedzi: 4) Witam. Mam dość nietypową sytuacje. Jestem studentem studiów zaocznych i edukację kończę we wrześniu ale sadze że rozpocznę następną. Pierwsze dni w...
§ Zwrot odliczenia od podatku z tytułu wydatkow na własne cele mieszkaniowe (odpowiedzi: 1) W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych .....od 01 stycznia 2004 roku utracił moc Art. 27 a. Zawierał on miedzy innymi zapis: " Jeżeli...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.